نتایج جستجو

40248

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4025

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9699
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Undoubtly, land degradation causes apparent decrease of natural resources potential which are highly linked to desertification. Different countries and also international organization have realized a great number of projects to combat desertification. Unfortunately these projects have not reached to their goals. The experiences show that the reason of these unsuccessful works is lack of consideration on human factors as well as socio-economic issues. To find out the criteria, indicator and indices in desertification, the mentioned factors should be noticed. The importance of socio-economic issues, and establishing a realistic framework based on qualitative indicators and indices, are the main objectives of current research, which are adapted to situation of Iran, They are summarized in four groups and classified items as; population, poverty and economics, rights and institution and socio-cultural criteria.

آمار یکساله:  

بازدید 9699

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  52 (ویژه بررسی های اقتصادی)
 • صفحات: 

  99-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

جوامع امروزی بسته به درجه تحقق اهداف خود اقدام به تدوین برنامه هایی می کنند تا با عمل به آنها میزان دستیابی به چشم انداز خود را سهل تر و سریع تر نمایند. در سند چشم انداز 20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه می باشد. همچنین از دیگر اهداف این سند، تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است. در این گزارش با استفاده از آمارهای اقتصادی جمع آوری شده از کشورهای منطقه به ترکیب متغیرهای اقتصادی که نقش عمده ای در تعیین وضعیت اقتصادی دارند، خواهیم پرداخت که این محاسبات با استفاده از دو روش آماری و ریاضی انجام می‏شود. تفاوت این دو روش در وزن دهی به شاخص های مورد استفاده ای است که در متن گزارش به تفصیل در مورد آنها بحث شده است. در نهایت نیز از نتایج دو روش به رتبه بندی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 37 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  661
چکیده: 

اطلاعات، عنصر حیاتی جوامع اطلاعاتی است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، به عنوان کالایی با ارزش در تعاملات اقتصادی، نقش ویژه ای ایفا می کند. کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نیز به عنوان مراکز اصلی مبادله این کالای اقتصادی به منظور تداوم حیات در عصر اطلاعات، ملزم به انجام ارزیابی های مداوم اقتصادی در مورد خدمات اطلاعاتی خود بر مبنای شاخص های استاندارد هستند. تحلیل هزینه-سودمندی از جمله شیوه های ارزیابی اقتصادی کاربرمدار، نظام مند و کمیت پذیر است که به مقایسه منافع حاصل از محصول یا خدمتی خاص با هزینه های مصروف می پردازد. این روش در کتابخانه ها به مقایسه پیامدهای مثبت خدمات کتابخانه نسبت به هزینه های صرف شده برای فراهم آوردن آن ها می پردازد و روشی برای ارزیابی مزیت های نسبی سرمایه گذاری طرح های مختلف ارایه خدمت به کاربران بر حسب تخصیص منابع مالی می باشد. نتایج آن می تواند به اتخاذ بهترین نوع تصمیم گیری در جهت استفاده مطلوب از منابع مالی، منتهی شده و در نهایت اصلاح عملکرد کتابخانه را در پی داشته باشد. در این مقاله با توجه به ویژگی ها و قابلیت های این شیوه ارزیابی، پس از مقدمه ای کوتاه به شرح مفاهیم، مراحل اجرا، کاربرد، مولفه ها و شاخص های اصلی تحلیل هزینه-سودمندی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و در پایان به مزایا، محدودیت ها و شیوه های بهره گیری از نتایج حاصل از آن، پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 661 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

وطن پور علیرضا

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کمالی یحیی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

هدف این مقاله طراحی مدلی برای دست یابی به یک شاخص توسعه پایدار مرکب (ICSD) به منظور یکپارچه کردن اطلاعات عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صنایع تولیدی می باشد. بدین منظور زیر شاخصهای توسعه پایدار با یکدیگر ادغام و شاخص یکپارچه ای برای سنجش توسعه پایدار ارائه شده است. چارچوب و مدل محاسباتی آن در صنایع تولیدی مختلفی از قبیل تولید رنگ های پودری، تولید مقوا از ضایعات کشاورزی، تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا، تولید سموم مایع علف کش و تولید انواع شوینده ها بررسی شده است و انطباق یک صنعت تولیدی با توسعه پایدار تعیین و رتبه بندی شده است. بدین منظور شاخص های نرمال شده به سه زیر شاخص پایداری اختصاص داده شدند و در نهایت به صورت یک شاخص یکپارچه بررسی عملکرد شرکت ها ترکیب شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عامل کاهش مقدار ICSD در شرکت ها، زیرشاخص پایداری اجتماعی می باشد. با استفاده از نتایج مدل تحقیق، پیشنهادهائی برای بهبود وضعیت صنایع تولیدی مختلف از منظر توسعه پایدار ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  183-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

پژوهش حاضر به تحلیل نقش و اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی پرداخته برای این منظور نمونه ای از 24 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا انتخاب و با استفاده از داده های مربوط به توسعه مالی و کیفیت نهادی این کشورها طی سال های 1996 تا 2015، میانگین وزنی سه شاخص توسعه مالی از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی محاسبه شده است. سپس ضریب متغیرهای مدل با بکارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) در قالب الگوی همگرایی شرطی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتقای کیفیت نهادی در کنار اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی، از اندازه تأثیر منفی توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی می کاهد. در کشورهای صادرکننده نفت میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از کیفیت نهادی در سطحی پایین تر قرار دارد؛ به علاوه در این کشورها تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با وضعیت نامطلوب تری همراه است. در انتها نیز حدود آستانه ای برای کیفیت نهادی به منظور اثربخشی مثبت توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی محاسبه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

این مقاله درصدد است تا نقش توسعه پایدار شهری در امنیت اجتماعی شهروندان را بررسی نماید. روش این پژوهش، پیمایش بوده و گردآوری داده ها از طریق روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شده است، همچنین برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مربوطه معادل 86/0 بوده است. جامعه آماری شامل افراد 20 تا 54 ساله شهر خرم آباد بود که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 70417 نفر بوده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه 384 نفر بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هرکدام از شاخص های توسعه پایداری شهری (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد اکولوژیک) بر احساس امنیت اجتماعی تاثیر مثبت داشته است، در نهایت نتیجه نشان داد که به طورکلی شاخص های توسعه پایدار شهری بر روی احساس امنیت اجتماعی شهروندان تاثیر داشته و هر چه شهر از نظر این شاخص ها پیشرفت داشته باشد، مردم احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تهرانی رضا | فقرایی حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  197-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

در این پژوهش سعی شده است قواعدی که به عنوان قواعد نرمال برای دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان وجه نقد معرفی شده است، با استفاده از روش آزمون و خطا و همچنین الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کرده و نتایج این بهینه سازی را با نتایج حاصل از روش خرید و نگهداری و همچنین نتایج حاصل از استفاده از قواعد نرمال مقایسه شود. انتظار می رفت استفاده از روش آزمون و خطا و الگوریتم ژنتیک بتواند در ایجاد بازدهی بیشتر مفید واقع شود، اما با توجه به نتایج، استفاده از الگوریتم ژنتیک باعث ایجاد بازدهی بیشتر نسبت به استفاده از قواعد نرمال و روش خرید و نگه داری ایجاد نمی کند و این در حالی است که استفاده از روش آزمون و خطا توانایی ایجاد بازدهی بیشتر از معیارهای مد نظر را دارا بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  993-1006
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  539-553
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ایران از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش فقر، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک های مختلف جامعه و به ویژه ارتقای شاخص های اقتصادی در مناطق روستایی انجام شده است. تحقیق پیش رو با هدف ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر پایداری اقتصادی روستاهای بخش سردابه شهرستان اردبیل انجام گرفته است. این تحقیق از نوع بنیادی اکتشافی و روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز از دو طریق میدانی و اسنادی جمع آوری شده اند. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی ساکنان روستاهای دهستان سردابه (41 روستا) می شود که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، 9650 نفر جمعیت دارد. حجم جامعه نمونه که از طریق فرمول کوکران برآورد شده است، شامل 369 خانوار می شود که به نسبت جمعیت خانوارهای روستایی از میان 10 روستا به روش تصادفی نظام مند انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که کیفیت شاخص های اقتصادی در روستاهای مطالعه شده با گذشت نزدیک به یک دهه از اجرای این سیاست تحول چشمگیری پیدا نکرده اند. شاخص کل پایداری اقتصادی در روستاهای دهستان سردابه میزان بسیار اندکی رشد یافته است و بین متغیر اصلی پایداری اقتصادی در روستاهای مطالعه شده و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها ارتباط معنی داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
litScript