نتایج جستجو

307

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

31

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

BRUN R. | KUO B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  145-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8408

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  17081-17081
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4325
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4325

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  12-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1452
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1452

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 102 استناد 455 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  20-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

زمینه و هدف: با شناسایی نقش هلیکوباکترپیلوری در ایجاد گاستریت و زخم پپتیک، فرضیه های در مورد دخالت احتمالی این میکروب در ایجاد سوء هاضمه مطرح شده است. این مطالعه به منظور تعیین توزیع فراوانی همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به سوء هاضمه عملکردی به تفکیک زیر گروهها انجام گرفته است.مواد و روشها: این مطالعه روی 270 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی 5 آذر گرگان انجام گردید. تشخیص سوء هاضمه عملکردی براساس معاینه بالینی و پاراکلینیک و در نهایت آندوسکوپی داده می شد. بعد از تایید تشخیص با آندوسکوپی 2 نمونه بیوپسی از ناحیه آنتر معده برداشته شده و در محیط اوره جهت تست اوره آز قرار می گرفت. داده ها بعد از ورود به رایانه از طریق نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری کای اسکوئر و تی مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی در بیماران 40.9 سال بود. نسبت مرد به زن تقریبا برابر یک بود. عفونت هلیکوباکترپیلوری در 51.5 درصد(139) افراد یافت شد. شیوع عفونت در زیر گروه: شبه اولسر 62 درصد، شبه ریفلاکس 40.4 درصد، نا مشخص 46.1 درصد و در شبه اختلال حرکت 20 درصد که این اختلافات از لحاظ آماری معنادار بود (P<0.05). اختلاف آماری معنادار بین شیوع عفونت هلیکوپاکترپیلوری با جنسیت یافت نشد، ولی در بین گروههای سنی مختلف اختلاف آماری معنادار وجود داشت (P<0.05) . بدین صورت که بیشترین میزان شیوع عفونت در دهه 6 و 7 زندگی بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع عفونت با هلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به سوء هاضمه عملکردی بالا می باشد و همچنین بیشترین فراوانی در زیر گروه سوء هاضمه عملکردی شبه اولسر دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 28 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

نشریه: 

Heliyon

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  162
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 162 استناد 3 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1256
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

سابقه و هدف: شیوع دیس پپسی و مشخصات دموگرافیک آن در ایران شناخته شده نیست. بر این اساس مطالعه ای به منظور تعیین وضعیت دیس پپسی در جمعیت عمومی شهر نهاوند صورت گرفت.مواد و روش ها: از 5 ناحیه شهری نهاوند (با بیش از 61000 جمعیت) 1518 فرد (865 زن) توسط نمونه گیری تصادفی سیستماتیک وارد مطالعه شده و پرسشنامه ای شامل علایم دیس پپسی سابقه بیماری مزمن، داروهای مصرفی، جراحی قبلی و مصرف سیگار با مصاحبه رو در رو از افراد مورد مطالعه پر شد. علایم دیس پپسی شامل درد قسمت فوقانی شکم، نفخ، تهوع، استفراغ، سیری زودرس، و پری شکم برای حداقل یک ماه در کل 6 ماه گذشته بود. استفاده از رگرسیون لجستیک و محاسبه نسبت شانس ارتباط بین عوامل دموگرافیک و سبک زندگی با دیس پپسی محاسبه شد.یافته ها: 358 (23.6 درصد) نفر دیس پپسی داشتند. درد شکم (175 نفر، 53 درصد) و پری شکمی (167 نفر، 50 درصد) شایعترین شکایات بودند. بیش از نیمی از افراد (183 نفر) ترکیبی از انواع دیس پپسی داشتند. دیس پپسی در مصرف کنندگان سیگار شایعتر بود ولی با الکل ارتباطی نداشت. استفاده از داروهای ضد التهابی غیراستروییدی (2.49 – 1.49=95%CI ، 1.92= OR، 0.001>P)، مصرف سیگار کمتر (4.07 - 1.45=95 %CI، 2.45= OR، 0.001>P)، سطح تحصیلات کمتر (2.47 - 1.21=95 %CI، 1.73=OR، 0.001>p) با دیس پپسی ارتباط داشتند. 258 فرد مبتلا به دیس پپسی (60.7 درصد) درمان با بلوک کننده H2 یا آنتاگونیست پمپ پروتون و 7.7 درصد سابقه اندوسکوپی قبلی داشتند.نتیجه گیری: دیس پپسی علامت شایعی در نهاوند است. لذا بررسی بیشتر فراوانی دیس پپسی و عوامل خطرزا در سایر نقاط کشور توصیه می شود تا وضعیت دیس پپسی در کشور مشخص شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1256

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHAHVERDI EHSAN | GHAMAR CHEHREH MOHAMMAD EBRAHIM | KHEDMAT HOSSEIN | GHAFOORIAN AYYUB | AMINI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: IT IS NECESSARY TO KNOW THE CAUSES OF dyspepsia TO ESTABLISH THE THERAPEUTIC APPROACH. dyspepsia IS A FREQUENT SYNDROME OUR COUNTRY, WHILE THERE ARE RESTRICTIONS TO ENDOSCOPY AND HIGH PREVALENCE OF HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) INFECTION. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO EVALUATE THE ENDOSCOPIC FINDINGS OF THE SYNDROME, IN AN OUTPATIENT SCREENING CLINIC OF THE BAQIYATALLAH HOSPITAL IN TEHRAN, IRAN...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسندگان: 

غلامی بادی علیرضا

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پی در پی 21)
 • صفحات: 

  10-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1172
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع زیاد بیماری سوء هاضمه بدون زخم، درمان های مختلف آن، صرف هزینه های زیاد و مصرف بی رویه داروهایی از جمله: سایمتیدین، رانیتیدین، متوکلوپرآمید و امپرازول و به منظور تعیین اثرات سایمتیدین در بیماران مبتلا به سو هاضمه بدون زخم، این تحقیق در درمانگاه داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 75-1374 صورت پذیرفت.مواد و روشها: این کار به روش کارآزمای بالینی و دو سوکور با مراجع مستمر انجام گرفت. بیمارانی که حداقل یکی از علایم نفخ، پیش سوزه، تهوع، استفراغ، بر گرداندن غذا به دهان، بوی بد دهان، احساس پری شکم، باد گلو و آروغ زدن را حداقل به مدت سه ماه داشتند، پس از انجام معاینات بالینی و آزمایشات لازم جهت رد بیماری های زمینه ای و آندوسکوپی برای بیماری های ارگانیک گوارشی (به شرط عدم مصرف دارو حداقل به مدت دو هفته)، مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. در گروه مورد، سایمتیدین با دوز 200 میلی گرم، هر 6 ساعت و به مدت دو هفته و در گروه شاهد، دارونمای آن به همان شکل تجویز و تاثیر دارو با علایم بالینی بررسی گردید.یافته ها: از 70 بیمار مورد بررسی، 40 نفر (57.1%) مرد و 30 نفر (42.9%) زن بودند. میانگین سنی (± انحراف معیار) گروه شاهد 29.1±9.1 و گروه مورد 30.1±8.1 سال بود که از این لحاظ گروه ها، اختلاف معنی دار آماری نداشتند. بهبودی کامل و نسبی در 82.9% بیماران گروه شاهد و 86.6% افراد گروه مورد گزارش گردید.نتیجه گیری و توصیه ها: یافته های تحقیق نشان داد که سایمتیدین در درمان بیماری سوء هاضمه بدون زخم تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. توصیه می گردد در تحقیق مشابه، تاثیر دیگر داروها در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1172

دانلود 146 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

GOVARESH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  188-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24662
 • دانلود: 

  10593
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: A few studies have shown that during Ramadan, gastrin, pepsin, and acid secretion are increased and some changes in nutrition offasting people may deteriorate dyspepsia symptoms. On the other hand stopping smoking and alcohol use and probable psychosocial factors may improve dyspepsia symptoms.Materials and Methods: The patients with uninvestigated dyspepsia were enrolled in the study during one month before Ramadan and were followed upduring and after Ramadan month. The dyspepsia questionnaires including "The Leeds dyspepsia Questionnaire (LDQ) " were filled by the patients in three consecutive months. After collecting data they were divided to two groups of fasting and non-fasting and compared using SPSS software.Results: 71 patients finished all three follow up visits (31 fasting and 40 non-fasting). The decreases in LDQ score have been less from before Ramadan to Ramadan and more from Ramadan to after Ramadan in fasting compared with non-fasting groups, but these changes were not significant (p>0.05). Comparing fasting and non-fasting patients, there were not significant differences in score change from before Ramadan to Ramadan or Ramadan to after Ramadan months regarding general satisfaction and various dyspepsia symptoms (p>0.05) except for epigastric discomfort after meal that was more in fasting group from before Ramadan to Ramadan (p=0.004).Conclusion: Ramadan fasting has no effects on various dyspepsia symptoms except for epigastric discomfort after meal, which is aggravated. We recommend that patients with dyspepsia can fast during Ramadan but they are advised not to consume large-volume meals in Iftar and Suhur.

آمار یکساله:  

بازدید 24662

دانلود 10593 استناد 0 مرجع 315
litScript