نتایج جستجو

1601

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

161

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FENG Q. | ENDO K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  253-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7883
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7883

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

AHMAD N. | NAZEM S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS IDENTIFYING dust MANAGEMENT STRATEGIES. IN ORDER TO ACHIEVE THIS PURPOSE, DELPHI METHOD WAS USED. 21 dust EXPERTS (FACULTY MEMBERS OF KERMANSHAH UNIVERSITIES) WERE SELECTED AS MEMBERS OF DELPHI PANEL BY MEANS OF PURPOSESIVE SAMPLING. FINALLY 16 STRATEGIES IN TWO CATEGORIES (dust CONTROL AT ITS SOURCE AND REDUCTION dust CONCENTRATION IN THE AIR), WERE IDENTIFIED AND DETERMINED.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11205
 • دانلود: 

  6068
چکیده: 

The characteristics of arbitrary amplitude dust ion acoustic solitary waves (DIASWs) are studied in unmagnetized dusty plasmas whose constituents are cold uid ions, nonextensive electrons and stationary negative/positive dust particles. The pseudopotential approach has been used to investigate the structure of localized waves. It is found that, solitary waves exist in a definite interval for the Mach number which depends sensitively to the electron nonextensivity and dust polarity. Our results can be useful to understand the properties of localized electrostatic disturbances that may occur in astrophysical and space dusty plasmas.

آمار یکساله:  

بازدید 11205

دانلود 6068 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BUTTE W. | EILERS J. | ERTL H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7810
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7810

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OTHMAN M.R. | LATIF M.T. | AHMAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  403-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24430
 • دانلود: 

  19633
چکیده: 

As surfactants enhance the membrane transport of organic compounds, it has to be assumed that they decisively influence the absorption of pollutants from house dust. Sampling sites for the surfactant analysis include housing areas, each location of which has different surroundings such as rural, urban, construction, and industrial area. Three stations had been selected for each housing area and cooking and smoking activities were recorded for each house. The concentration of anionic and cationic surfactants was determined as Methylene Blue Active Substances (MBAS) and Disulphine Blue Active Substances (DBAS) methods each using an ultraviolet-visible spectrophotometer. The results indicated that the concentrations of MBAS and DBAS in indoor dust were much higher than the street dust. It is concluded that activities in the house itself contributed significantly to the high concentration level of MBAS and DBAS in indoor dust. Overall, the sequence of concentration level of anions is as follows, Cl- > NO3- > SO42-. The correlation between MBAS with all the anions are weak (R2 chloride=0.0072, R2 nitrate=0.2469, R2sulphate=0.00004) signifying that there is only a little connection between surfactants and these anions.

آمار یکساله:  

بازدید 24430

دانلود 19633 استناد 0 مرجع 3108
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  83-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1476
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

شهرستان سبزوار از مکان های مساعد برای رخداد مکرر پدیده گردوغبار در شمال شرق کشور محسوب می شود. در این تحقیق تحلیل زمانی و فضایی پدیده گردوغبار با استفاده از داده های ساعتی سمت و سرعت باد و وضعیت هوای حاضر و گذشته، طی دوره آماری بیست ساله 1387-1367 انجام گرفت. با استفاده از نرم افزار WRplot View گلباد سالانه ایستگاه سینوپتیک سبزوار ترسیم شد. از آنجا که گلباد، وضعیت باد را به صورت کلی مشخص می کند و به طور خاص در مورد بادهای گردوغبارزا اطلاعاتی به ما نمی دهد، در این مقاله دیاگرام جدیدی معرفی می شود که آن را گل غبار نامیدیم. گل غبار طبقه بندی و توزیع سمت و سرعت بادهای گردوغبارزا (بادغبارها) را در یک دوره معین نشان می دهد. دیاگرام گل غبار به صورت سالانه و ماهانه برای ایستگاه سینوپتیک سبزوار ترسیم و سپس نتایج آن با دیاگرام های گلباد شهرستان مقایسه شد. به علاوه به این دیاگرام ها کمیت جدیدی به نام شعاع برایند اضافه گردید. این شعاع مقایسه گلباد و گل غبار را سریعتر و راحت تر می نماید. نتایج آماری این تحقیق نشان می دهد که طی دوره آماری مورد مطالعه، وقوع روزهای همراه با گردوغبار در شهرستان سبزوار روندی افزایشی داشته و بیشترین احتمال وقوع آن در ماه های اردیبهشت و خرداد است و در بیش از 71 درصد مواقع در ساعات بعدازظهر روی می دهد. باد غالب در دیاگرام های گلباد و گل غبار سالانه شرقی است. همچنین بادها در 85.4 درصد و بادغبارها در 81.36 درصد در طی سال در مسیر شرقی- غربی می وزند و کانال بادی را در این مسیر در منطقه ایجاد نموده اند، این نتیجه کاملا با وضعیت توپوگرافی شهرستان مطابقت دارد. سرعت متوسط بادغبارها 8.75 متر بر ثانیه برآورد شد که 50 درصد آن ها سرعتی بیش از 9 متر بر ثانیه دارند. مطالعه دقیق گل غبارهای ماهانه تاثیر سیستم های جوی متفاوتی را در شکل گیری این پدیده در منطقه اثبات می نماید. با افزایش تابش خورشید از اردیبهشت تا شهریور ماه و به دلیل وجود دشت ها و کویرهای گسترده در اطراف سبزوار سیستم های حرارتی بر منطقه حاکم شده و جهت بادغبار غالب شرقی است اما از ماه مهر تا اردیبهشت، هم زمان با ورود سیستم های غربی به منطقه و وزش بادهای قوی در سطح زمین، از فراوانی بادغبارهای شرقی کاسته شده و به بادغبارهای غربی و جنوب غربی افزوده می شود، به طوری که جهت باد غالب در گلباد بهمن ماه شرقی بوده اما جهت بادغبار غالب در گل غبار این ماه کاملا غربی است. مقایسه شعاع برایند در ماه های مختلف سال این روند را به خوبی تایید می نماید. از این مطالعات در جهت کنترل منشا تغذیه گردوغبار و نیز برنامه ریزی های طبیعی منطقه می توان استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1476

دانلود 87 استناد 2 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GRIFFIN D.W. | CHRISTINA A.K.

نشریه: 

ECOHEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  284-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12175

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

GOUDIE A.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9682
 • دانلود: 

  3431
چکیده: 

In drylands, both dust storms and ephemeral salt lakes (playas) are common. Observations using remote sensing and ground studies have shown that these playas can be major sources of saline dust storms. Some basins have recently become desiccated as a result of water abstraction by humans, and these have become significant sources of dust. The timing and amounts of dust emissions depends on such factors as rainfall and drought events, the availability of sediment, and the nature of surface crust materials.

آمار یکساله:  

بازدید 9682

دانلود 3431 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1034-1046
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  2268
چکیده: 

Background and Aim: Evaluation of the performance of these products is mainly based on their efficiency in numerical removal of particles in the range of different sizes. While the most important features of filters are the dust holding capacity, and the ability to remove the mass of particles with different densities, fewer studies have addressed this issue. Therefore, the present study evaluates the dust holding capacity of nanofiber media and its ability to capture synthetic dust to determine its ability to remove the mass of particles with different densities. At the same time, the initial efficiency of the fabricated media in the numerical removal of particles is also examined. Methods: For producing nanofibers, a 16% w/w electrospinning solution of polyacrylonitrile polymer was prepared. The initial efficiency test in numerical removal of particles was performed according to ISO 29463 standard and the BS EN 779 standard was used for synthetic dust capture or arrestance test. Morphological characteristics, diameter, and surface porosity of the produced nanofibers were investigated using scanning electron microscopy. Results: The investigation of the numerical removal of particles by the produced media showed that the average initial efficiency for collecting particles from 10 to 1000 nm was 72. 06 ±,19. 62%. The results of the arrestance test showed that with increasing the mass of injected particles in different loading stages, the media pressure drop also increases. The dust holding capacity and the arrestance of the media for the final pressure drop of 265 Pascal were calculated to be about 180 mg and 99. 86%, respectively. The total mean of arrestance was calculated to be about 99. 86% after 6 loading steps. The morphological characterization of the produced nanofibers showed that the average diameter of the fibers was 380 nm with a coefficient of variation of 1. 20, the morphology of nanofibers was non-uniform, and the surface porosity was determined to be 51%. Conclusion: Proper collection efficiency and dust holding capacity, along with the low thickness of nanofiber media, make their applicability more specific in air filtration properties.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 2268 استناد 0 مرجع 0
litScript