نتایج جستجو

14612

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1462

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60847
 • دانلود: 

  562
چکیده: 

امروزه استفاده از مهارکننده های فسفودی استراز – 5 (تادالافیل) اولین اقدام دردرمان اختلالات نعوظ دام های نر به شمار می رود. ولی پیرامون کارایی آن دردرمان اختلالات نعوظ سگ نر و تاثیر آن برعملکرد سلول های اسپرماتوزوئید مطالعه ای دردرسترس نیست. در این مطالعه،‏ به منظور بررسی اثر مصرف قرص تادالافیل بر مدت نعوظ و مشخصات منی،‏20 قلاده سگ از نژادهای مختلف فراهم شد و نخست با ماساژ با دست از منی آن ها نمونه گیری به عمل آمد. پس از گذشت 6 تا 10 روز به تمام سگ ها 1 قرص تادالافیل (20 میلی گرم شرکت فارابی،‏ ایران) خورانیده شد و پس از گذشت30 تا 45 دقیقه دوباره نمونه گیری از اسپرم و اندازه گیری فشارخون تکرار شد وداده ها به عنوان گروه تیمار در نظر گرفته شد. مدت نعوظ در هردو گروه تعیین و فشارخون بلافاصله پس از اخذنمونه اسپرم تعیین شد. نمونه های اسپرم در آزمایشگاه پژوهشگاه رویان با کمک دستگاه CASA تجزیه وتحلیل شد نتایج نشان داد مدت نعوظ(در کنترل 7.5 و در درمان شده 13.75 دقیقه) و ویژگی های اصلی منی مانند حجم (در کنترل 4.75 ml و در درمان شده 5.5ml) و غلظت اسپرم (در کنترل 231x106/ml دردمان شده 250x106/ml سلول) ومیزان تحرک (درکنترل %85.54 ودر درمان شده %92.90) پس از دریافت دارو بهبود معنی داری داشت. بااین وجود فشارخون سیستولیک (در کنترل 143 ودر درمان شده 155 میلی متر جیوه) و دیاستولیک (در کنترل 76 mmHgو در درمان شده 80 mmHg) که عامل محدودکننده ای محسوب می شود نیز افزایش یافت. از این مطالعه نتیجه گیری شد که تادالافیل آثار مثبتی بر سلول های اسپرماتوزوا داشت و از آن در درمان ناتوانی در ایجاد نعوظ سگ می توان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 60847

دانلود 562 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHADER M. | ESHAGHI A. | KARGOSHA K. | SHOKOUFI N.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  32-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7653
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Aim: To investigate a possible potentiation effect of apomorphine (APO) on sildenafil-induced penile erection in the conscious rabbit. Methods: erection of male New Zealand White rabbits (3.5 - 4.0 kg, n=12) was assessed by measuring the length of the uncovered penile mucosa and the duration of erection before and after intravenous administration of agents. After injection of APO (0, 0.05, 0.1, and 0.4 mg/kg), sildenafil was administered intravenously in a dose-response manner (0.5, 1, and 5 mg/kg). In additional experiments, the effect of increasing doses of sildenafil in combination with APO on systemic blood pressure was evaluated. Results: Systemic administration of sildenafil induced a dose-dependent increase in the penile length. Intravenous injection of APO alone did not produce any change in the penile length, while significantly enhanced the penile erection induced by sildenafil. The co-administration of 0.1 mg/kg of APO and 1 mg/kg of sildenafil was found to be the most effective combination in producing penile erection. Intravenous administration of sildenafil caused a concentration-dependent decrease in systemic blood pressure, but no additional decrease was observed with co-administration of APO. Conclusion: APO enhances the penile erection induced by sildenafil in the conscious rabbit without causing an additional decrease in blood pressure.

آمار یکساله:  

بازدید 7653

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  436-447
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7267
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

سابقه و هدف: ناتوانی جنسی اختلال شایعی است که علل طبی و روانپزشکی متعددی دارد. در متون مربوط به گیاهان دارویی اثر دارو یی بعضی از اجزا آفرودیت مثل خارخسک در درمان ناتوانی جنسی ذکر شده است. آفرودیت ترکیبی از 4 گیاه زعفران، زنجبیل، خارخسک و دارچین است. این تحقیق برای اثبات اثر ضد ناتوانی جنسی آن اجرا شده است.روش بررسی: این مطالعه بر روی رت های نر بالغ با استفاده از ED50 آپومورفین که القا کننده نعوظ است انجام شد. نعوظ القا شده توسط آپومورفین به همراه دوزهای مختلف آفرودیت با نعوظ القا شده توسط دوز ED50 آپومورفین بدون آفرودیت مقایسه شد. ضمنا رفتارهای grooming ,licking و yawning هم تحت همین شرایط مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: قطره آفرودیت در هیچکدام از دوزهای تزریقی اثری بر نعوظ نداشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد آفرودیت اثری بر ناتوانی جنسی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 7267

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20353
 • دانلود: 

  14743
چکیده: 

Background: Lithium has been the treatment of choice for bipolar disorder (BD) for many years. Although erectile dysfunction is a known adverse effect of this drug, the mechanism of action by which lithium affects erectile function is still unknown.Objective: The aim was to investigate the possible involvement of nitric oxide (NO) in modulatory effect of lithium on penile erection (PE). We further evaluated the possible role of Sildenafil in treatment of lithium-induced erectile dysfunction.Materials and Methods: Erectile function was determined using rat model of apomorphine-induced erections. For evaluating the effect of lithium on penile erection, rats received intraperitoneal injection of graded doses of lithium chloride 30 mins before subcutaneous injection of apomorphine. To determine the possible role of NO pathway, sub-effective dose of N (G) -nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME), a nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, was administered 15 min before administration of sub-effective dose of lithium chloride. In other separate experimental groups, sub- effective dose of the nitric oxide precursor, L-arginine, or Sildenafil was injected into the animals 15 min before administration of a potent dose of lithium.30 min after administration of lithium chloride, animals were assessed in apomorphine test. Serum lithium levels were measured 30 min after administration of effective dose of lithium.Results: Lithium at 50 and 100 mg/kg significantly decreased number of PE (p<0.001), whereas at lower doses (5, 10 and 30 mg/kg) had no effect on apomorphine induced PE. The serum Li+ level of rats receiving 50 mg/kg lithium was 1±0.15 mmol/L which is in therapeutic range of lithium. The inhibitory effect of Lithium was blocked by administration of sub-effective dose of nitric oxide precursor L-arginine (100 mg/kg) (p<0.001) and sildenafil (3.5 mg/kg) (p<0.001) whereas pretreatment with a low and sub-effective dose of L-NAME (10mg/kg) potentiated sub-effective dose of lithium, (p<0.001).Conclusion: These results suggest acute treatments with lithium cause erectile dysfunction in an in-vivo rat model. Furthermore it seems that the NO pathway might play role in erectile dysfunction associated with lithium treatment. Findings also suggest that Sildenafil may be effective in treatment of lithium-associated erectile dysfunction.

آمار یکساله:  

بازدید 20353

دانلود 14743 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SUCCU S. | COCCO C. | MASCIA M.S. | MELIS T. | MELIS M.R. | POSSENTI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  3035-3040
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5413
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5413

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

SAMADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: THESE DAYS, SEXUAL HEALTH CONDITION‘S QUESTIONNAIRE HAS AN IMPORTANT ROLE IN PHARMACEUTICAL REVIEW AND THEIR EFFECTS SPECIFICATION. AS THESE QUESTIONNAIRES ARE SIMPLE AND CHEAP, THEIR SUBSTITUTION PROBABILITY, INSTEAD OF WIDE AND EXPENSIVE RESEARCH IN THE ED, WOULD BE CONSIDERABLE. MATERIALS & APPROACHES: 28 PATIENTS WITH 34 YEARS IN AVERAGE (23-46), THAT WERE RECOGNIZED WITH ED, CONSIDERED UNDER DUPLEX DUPPLER BY (POPAVERIN) * INJECTION INTO THEIR (COVER NOSAL) * AND PREVIOUSLY, THEIR ED’S RATE WERE EVALUATED, WERE CONSIDERED DURING 2001, THE VENOUS DISORDER WITH (RI<0.9) AND ARTERIAL DISORDER WITH PSV<25 CM/S AND MIXED DISORDER BESIDES THE EXISTENCE OF BOTH TWO ABOVE MENTIONED PARAMETERS WERE DIAGNOSED AND THE STATISTIC REVIEW WITH (WILCOXON TEST) WERE DONE.RESULTS: 16 PATIENTS (57%) WITHOUT VASCULAR DISORDER, AND 12 PATIENTS (43%) WITH VASCULAR DISORDER, THAT 9 PERSONS (32%) OF THEM, HAD VENUES DISORDER. THERE WERE SPECIFIC DISTINCTION AMONG PERSONS WHO HAD erection BEHAVIOR TESTS (TOTAL QUESTIONS 1-5 & 15) AND THE OTHER GROUP THAT HAD THE erection MAINTENANCE TEST (QUESTIONS 4+5) AND AMONG THE PERSONS WHO HAD VASCULAR DISORDER AND WITHOUT IT (P=0.04 & P<0.02). AMONG THE OTHER DIFFERENT GROUPS QUESTIONNAIRE EVALUATION WITH ETIOLOGY OF erection DISORDER ANY RELATIONS WERE NOT SEEN. ALSO THE RATE OF AMOUNT – CHANGE OF THE PENIS VEIN BY (POPAVERIN) * INJECTION, DIDN’T HAVE ANY DIFFERENCE AMONG THE DIFFERENT ETIOLOGIES; BUT, BETWEEN IIEF- 15 TOTAL SCORE OF VASCULAR DISORDER AND WITHOUT OF IT, FOR BOTH TWO GROUPS THERE WERE BORDERING DIFFERENCE (P=0.060, 41.37+/- 13, 36.5+/ - 8.7, BY CONSIDERING VENUES DISORDER GROUP (36.2+/- 8.7) THIS DIFFERENCE WOULD BE SPECIFIC (P=0.038) BETWEEN PSV & RI AMONG THOSE TWO GROUP THERE WAS A SPECIFIC DIFFERENCE (P=0.005, P=0.04). RESULTING AND DISCUSSION: IN ED PROBABLE SPECIFICATION THE IIEH-15 QUESTIONNAIRE COULD BE APPLIED, IIEH TOTAL SCORE AND SPECIALLY THE SCORE OF erection BEHAVIOR PART (TOTAL QUESTIONS 1-5 & 15) AND erection MAINTENANCE (QUESTIONS 4+5) OF THE QUESTIONNAIRE COULD BE USED AS A PROOF FOR EXISTENCE OF THE VASCULAR DISORDER, THAT NEEDED A WIDER AND MORE EXPENSIVE CONSIDERATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
strs
نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  988-992
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21252
 • دانلود: 

  12614
چکیده: 

Purpose: To compare the erectile effect of propofol and halothane on unwanted intraoperative penile erection (UIOPE) during pediatric hypospadiasis repair. Materials and Methods: One hundred and seventeen boys who were in the age range of 6 months to 6 years and referred for hypospadiasis repair to our referral teaching hospital were included in this randomized clinical trial. Patients were randomly assigned to one of the two study groups before anesthesia induction. Anesthesia was maintained with a continuous intravenous infusion of propofol and inhalational halothane in the propofol (P) and halothane (H) groups, respectively. Data regarding the patients’ age, weight, pre-and intra-operative chordee, UIOPE, anesthesia time, surgery time, hematoma formation, and wound infection were collected. The Chi-Square and Fisher’ s exact tests were used for comparison. Results: No statistically significant differences were noted regarding age, weight, and preand intra-operative chordee between the two groups. The incidence of UIOPE (10. 34% versus 57. 63%; P =. 000), anesthesia time (174. 15 ± 15. 02 versus 181. 26 ± 15. 19; P =. 012), and surgery time (162. 34 ± 12. 99 versus 167. 69 ± 13. 90; P =. 034) were significantly lower in group P compared with group H. Conclusion: The use of propofol during hypospadiasis surgical repair is more safe and effective than halothane in preventing UIOPE and reducing surgery and anesthesia time.

آمار یکساله:  

بازدید 21252

دانلود 12614 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  217-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1659
 • دانلود: 

  860
چکیده: 

بسیار مشاهده می شود پروژه ها از زمان و هزینه برنامه ریزی شده عقب می مانند، علل چنین مشکلاتی استفاده از روش هایی است که جهت کنترل عملکرد پروژه به گذشته توجه می کنند. در پژوهش حاضر برای نزدیک کردن برنامه زمان بندی و واقعیت از دو روش مدیریت طول زمان کسب شده و مدیریت ریسک بهره گرفته شد تا در کنار دقت بالای روش اول، از آینده نگری روش دوم استفاده شود و زمان بندی برنامه و واقعیت به یکدیگر نزدیک شوند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حدود کنترلی شاخص های عملکردی پروژه ایجاد شدند، سپس ریسک های پروژه شناسایی گردیدند و پروژه تحت شرایطی که بحرانی ترین ریسک ایجاد شود، شبیه سازی شد و برای درصد هایی که حدود کنترلی نقض شدند زمان پایان پروژه مجددا اندازه گیری شد. زمان پایان به دست آمده، حدود دو ماه بیشتر از زمان پایانی قبل از به کارگیری روش ها را نشان می دهد و بیان کننده لزوم شناسایی ریسک ها حین برنامه ریزی پروژه هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 1659

دانلود 860 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

سابقه و هدف: اگرچه روش­ های درمان سرطان پروستات، باعث بهبودی نسبی و افزایش امید به زندگی بیماران مبتلا به این نوع بدخیمی شده است، اما تنزل کیفیت زندگی به ویژه بروز اختلالات عملکرد جنسی، اختلالات نعوظی و بروز خستگی، سه دغدغه مهم ایشان است که حتی پیش از شروع هرنوع اقدام درمانی نیز می­ تواند تاثیرات نامطلوب روحی و جسمی را بر ایشان اعمال کند. هدف از این مقاله مروری تشریح نقش هریک از مداخلات درمانی بر کیفیت زندگی بیماران از یک سو و تعیین کارآیی و ایمنی انواع جین سینگ خوراکی برکیفیت زندگی بیماران با تمرکز بر مطالعات بالینی دردسترس بود. روش بررسی: جهت نیل به اهداف مذکور، شواهد انسانی و کارآزمایی­ های بالینی منتشره بدون محدودیت زمانی از بانک­ های اطلاعاتی تا پایان سال میلادی 2019 گرد آوری و مورد تحلیل کیفی واقع شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد مصرف خوراکی جین سینگ می­ تواند باعث بهبود اختلالات نعوظی، کاهش میزان خستگی و در نهایت باعث بهبود شاخص­ های کیفیت زندگی این افراد شود، اما باید به دوره درمان، تداخلات و عوارض احتمالی این مکمل نیز توجه لازم داشت. نتیجه­ گیری: با توجه به کارآمدی نسبی این ترکیب در مصارف مستمر و طولانی مدت، نقش استفاده از انواع جین سینگ در ارتقای سایر جنبه­ های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پروستات، افزایش طول عمر و مقاومت دارویی نیز جنبه­ های ناشناخته دیگری از این موضوع است که نیاز به بررسی و مطالعات بعدی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 14 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 41)
 • صفحات: 

  299-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  978
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

زمینه و هدف: اختلال عملکرد جنسی بر روابط بین فردی و زندگی زناشویی اثر منفی می ‏گذارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388 انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی بر روی 200 مرد متاهل مبتلا به هایپرتانسیون انجام شد. روش نمونه گیری غیرتصادفی بود. اطلاعات با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه (مقیاس بین المللی عملکرد نعوظ) (The International Index of Erectile Function-5 item) جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های t، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.یافته ها: نتایج فراوانی اختلال نعوظ را نشان داد 75.5% بود و 27.5% از نمونه ها دچار اختلال نعوظ متوسط بودند. رابطه آماری معنی داری بین نمره اختلال در نعوظ با سن (p=0.000)، شاخص توده بدنی (p=0.000)، مصرف سیگار (p=0.000)، فشارخون سیستولیک (p=0.000)، فشارخون دیاستولیک (p=0.001) و طول مدت ابتلا به هایپرتانسیون (p=0.002) وجود داشت، همچنین، میانگین نمره اختلال نعوظ با نوع رژیم دارویی (p=0.000) و مصرف مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و مسدودکننده های گیرنده آنژیوتانسین II (p=0.025) اختلاف آماری معنی داری داشت.نتیجه گیری: اختلال نعوظ در بیماران مبتلا به هایپرتانسیون شایع است و فاکتورهایی مانند افزایش سن، سیگار، چاقی و داروهای ضد هایپرتانسیون با شدت اختلال در نعوظ ارتباط دارند. در مردان مبتلا به هایپرتانسیون، تغییر در شیوه زندگی و نوع رژیم دارویی می ‏تواند به کاهش اختلال عملکرد نعوظ کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 978

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
litScript