نتایج جستجو

6474

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

648

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE GIVE A NECESSARY CONDITION FOR FUNCTION IN L2 WITH ITS dual TO GENERATE A dual SHEARLET TIGHT frame WITH RESPECT TO ADMISSIBILITY.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

NAGHIPOUR M. | JAVADI RAHIM ABADI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3 (63)
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18776
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

In the Eccentric braced frames (EBFs), which one end of the link beam is connected to a column, the safety of the link-to-column connection is a requirement for the ductile and safe performance of the EBF. But among of the tests that have been implemented on this connection yet, because of the intensity of forces on vulnerable region of the link-to-column connection, the tested specimens were confronted with brittle and sudden failures. So it seems that the reduced beam section (RBS) can be a suitable solution for raising this problem, by concentrating flexural stresses at a location away from the connection, in flexural yielding link beams. Therefore in this paper, the possibility of keeping the plastic hinge away from the location of link-to-column connection, in the meanwhile achieving the required plastic rotation of link beam, by using the RBS connection, were investigated. This evaluation was done by using a finite element program ETABS and with nonlinear static analysis (pushover) for a dual system of special moment frame and special eccentric braced frame. According to the present work, the models with RBS by earlier developing the hinge at the RBS region, delay yielding occurrence of link at the column face. So the yielding does not occur at the column face, at least prior to achieving the moment at the location of RBS region to 1.1 times of its expected plastic moment capacity.

آمار یکساله:  

بازدید 18776

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مهمترین ویژگی های قاب های ساختمانی را می توان در سختی، مقاومت و شکل پذیری آن ها خلاصه نمود. قاب های خمشی دارای شکل پذیری خوبی هستند، اما سختی آن ها کم بوده و دلیل اصلی استفاده از سامانه های مهار جانبی در سازه ها، سختی قابل ملاحظه آن ها است. یک گروه از مهاربندها که علاوه بر سختی مناسب، شکل پذیری خوبی را نیز دارندُ مهاربندهای برون محور هستند. سختی شکل های متعارف این دسته از مهاربندها پیش تر محاسبه شده است. در این تحقیق، سختی نسبی سامانه مهاربندی برون محور با دو پیوند قائم (EBF-DVL) به روش تحلیلی محاسبه خواهد شد. مهاربند EBF-DVL دارای دو پیوند قائم موازی است که از پایین به یک پیوند افقی و از بالا به زیر تیر سقف جوش داده می شوند. برای فراهم کردن معادلات مورد نیاز در محاسبه سختی نسبی، از معادلات شیب- افت همراه با لحاظ کردن اثر تغییر شکل های برشی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که این نوع مهاربند از سختی نسبی زیادی برخوردار است، به گونه ای که با انتخاب ابعاد مناسب پیوندها می توان حتی به سختی بیشتری نسبت به مهاربندهای واگرای با پیوند افقی در بین دو بادبند نیز رسید. هر چند که افزایش هر یک از پارامترهای ممان اینرسی و یا سطح مقطع برشی پیوندهای قائم موجب افزایش سختی می شود، اما می توان گفت که بازه موثر افزایش ممان اینرسی پیوندهای قائم تا حدود 50 درصد ممان اینرسی ستون می باشد و بازه موثر افزایش سطح مقطع برشی آن تا حدود 60 درصد سطح مقطع برشی تیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ABDOLLAHZADEH GH. | BANIHASHEMI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  621-636
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2686
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2686

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-2
 • شماره: 

  4/1
 • صفحات: 

  119-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

بعد از یک زلزله ی شدید، تعداد زیادی پس لرزه به دلیل اندرکنش پیچیده ی تنش بین و در داخل صفحات تکتونیکی به وقوع می پیوندد. اگرچه بزرگی پس لرزه ها عموما کوچک تر است، لیکن شدت حرکت زمین می تواند بزرگ تر باشد و مقدار انرژی متفاوتی نسبت به زلزله ی اصلی داشته باشد. در پژوهش حاضر، عملکرد سازه های کوتاه مرتبه ی قاب خمشی فولادی با مهاربند واگرا تحت تاثیر توالی لرزه یی بررسی شده است. برای این منظور، سازه های کوتاه مرتبه ی 3، 5 و 7 طبقه در نرم افزار D3 Perform تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی قرار گرفته و با رسم منحنی شکنندگی سازه ها در سطوح عملکرد مختلف، آسیب پذیری لرزه یی سازه ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد طبقات، آسیب پذیری کاهش می یابد و احتمال فراگذشت خرابی در زلزله های دور از گسل بیشتر از زلزله های نزدیک گسل است. همچنین در بحث توالی لرزه یی با تکرار زلزله ی اصلی، معمولا در زمانی زلزله ی دوم تاثیرگذار است که PGA آن از زلزله ی اول بزرگ تر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Please click on PDF file to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
نویسنده: 

ZANDI GOLALEH | RAHIMI ASGHAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS MANUSCRIPT WE INVESTIGATE THE RALATIONSHIP BETWEEN THE REDUNDANCIES OF frameS AND THEIR dualS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسنده: 

SADRI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RESPONSE MODIFICATION FACTOR (R-FACTOR) IS A SEISMIC DESIGN PARAMETER TO ASSESS NONLINEAR PERFORMANCE OFSTRUCTURES DURING STRONG GROUND MOTION……

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسنده: 

SALAHZEHI N. | CHOUBIN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

K-frameS, AS A NEW GENERALIZATION OF frameS WHICH WERE RECENTLY INTRODUCED BY GAVRU TA IN HILBERT SPACES.THEY ARE MORE GENERAL THAN frameS IN THE SENCE THAT THE LOWER frame BOUND ONLY HOLDS FOR THE ELEMENTS IN THE RANG OF K, WHERE K IS A BOUNDED LINEAR OPERATOR IN A SEPARABLE HILBERT SPACE H. MANY PROPERTIES FOR frameS MAY NOT HOLD FOR K -frameS. IN THIS PAPER WE WILL DISCUSS SOME DI ERENCES BETWEEN K -frameS AND frameS.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

AHMADI A. | ASKARI HEMMAT A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16478
 • دانلود: 

  13977
چکیده: 

This paper is an investigation ofL-dual frames with respect to a function-valued inner product, the so calledL-bracket product on L2(G), where G is a locally compact abelian group with a uniform latticeL. We show that several well known theorems for dual frames and dual Riesz bases in a Hilbert space remain valid forL-dual frames and L-dual Riesz bases in L2(G).

آمار یکساله:  

بازدید 16478

دانلود 13977 استناد 0 مرجع 0
litScript