نتایج جستجو

219089

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21909

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

SAMAR SAHRAEE | REZAEI ATEFEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

drying IS AN ANCIENT PROCESS USED TO PRESERVE FOODS. CONVENTIONAL drying (HOT AIR) OFFERS DEHYDRATED PRODUCTS THAT CAN HAVE AN EXTENDED LIFE OF A YEAR. UNFORTUNATELY, THE QUALITY OF A CONVENTIONALLY DRIED PRODUCT IS DRASTICALLY REDUCED FROM THAT OF ORIGINAL FOODSTUFF. VACUUM drying IS BASED ON THE DEHYDRATION BASED ON REDUCING OF THE PRESSURE AND TEMPERATURE OF THE drying. DUE TO EMPLOYING MICROWAVE THE FOOD STUFF WOULD BE HEATED SIMULTANEOUSLY AND EMPLOYING OF VACUUM WOULD REDUCE THE EVAPORATING TEMPERATURE OF WATER SO THAT THE REQUIRING TEMPERATURE WOULD DECREASE. MOST OF THE DETERIORATION AND MICROBIOLOGICAL REACTIONS ARE STOPPED WHICH GIVES THE FINAL PRODUCT EXCELLENT QUALITY.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  121
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پیاپی 99)
 • صفحات: 

  142-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این تحقیق تأثیر روش خشک کردن با دستگاه مایکروویو (در پنج توان: 200، 400، 600، 800 و 1000 وات) بر زمان خشک کردن، تغییرات رنگ، میزان اسیدهای آلی و ویتامین C میوه سماق (Rhus coriaria L. ) بررسی گردید و با روش سنتی (خشک کردن در سایه و آفتاب) مقایسه شد. این آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد و برای یافتن نقاط بهینه از نظر کمترین زمان خشک شدن و تغییرات رنگ و بیشترین میزان اسیدهای آلی و ویتامین C در طی خشک کردن میوه سماق از روش سطح پاسخ (RSM) استفاده شد. نتایج نشان دهنده تأثیر معنی دار روش خشک کردن مایکروویو در سطح 5% بر تغییرات رنگ، میزان اسیدهای آلی و ویتامین C و در سطح 1% بر زمان خشک شدن بود. در بین توان های مختلف خشک کن مایکروویو، بیشترین و کمترین مقدار اسیدهای آلی به ترتیب در توان های 1000 و 600 وات با مقادیر 1. 46 و 1. 11 میلی گرم بر 100 گرم بدست آمد و بیشترین و کمترین میزان ویتامین C به ترتیب در توان های 600 و 1000 وات با مقادیر 0. 40 و 0. 26 میلی گرم بر 100 گرم حاصل شد. بهترین نقطه خشک کردن سماق به وسیله خشک کن مایکروویو از نظر کمترین زمان خشک شدن و تغییرات رنگ و بیشترین مواد شیمیایی در توان 815 وات بدست آمد. در نهایت کمترین تغییرات رنگ و بیشترین مقدار اسیدهای آلی و ویتامین C در روش خشک کردن سنتی در سایه مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

تسکینی جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

خشک کردن چوب یکی از روش های بسیار مهم در تهیه الوار می باشد. چوب نه تنها حاوی آب است، بلکه از مواد پلیمر، شبیه سلولز و لیگنین هم تشکیل یافته است. خشک کردن چوب عملیات پیچیده ای دارد که شامل انتقال حرارت و جرم ناپایا می باشد. انتقال فیزیکی و شیمیایی از جمله فرایندهایی هستند که می توانند بر کیفیت محصول تاثیر به سزایی داشته باشند. در رابطه با شیوه خشک کردن چوب، فقط اطلاعات جزیی در دسترس می باشد. در این تحقیق رابطه بین خشک کردن از طریق انتقال گرما و خشک کردن به وسیله استفاده از میکروفر را نشان می دهد که شامل خشک کردن به وسیله انتقال گرما به روش همرفت، خشک کردن با میکروفر و خشک کردن با پرتو مادون قرمز چوب های کاج استان گیلان است. تحقیقات نشان داده که در روش استفاده از میکروفر فاکتورهای وابسته به زمان به شکل قابل توجهی کاهش می یابد، در صورتی که استحکام مکانیکی چوب بیشتر از استحکام بدست آمده با روش های همرفت و پرتو گرمایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MENTHA PIPERITA L. IS ONE OF THE MOST IMPORTANT MEDICINAL PLANTS IN THE FAMILY OF LABIATAE WITH HIGH NUTRIENT VALUE AND MEDICINAL PROPERTIES [1]. TO INVESTIGATE THE EFFECT OF DIFFERENT drying methods ON drying TIME, ESSENTIAL OIL CONTENT AND SOME BIOCHEMICAL …

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

KARTHIK P. | ANANDHARAMAKRISHNAN C.

نشریه: 

FOOD BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  445-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3575
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3575

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  655-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

خشک کردن یکی از مهم ترین فرآیندهای پس از برداشت گیاهان دارویی است. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر گیاه دارویی شمعدانی عطری، آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل خشک کردن در ماکروویو (توان 300، 600 و 900 وات)، خشک کردن در آون (دمای 45، 55 و 65 درجه سانتی-گراد)، خشک کردن طبیعی (خشک کردن در سایه محصور اتاق، سایه هوای آزاد، 5 ساعت آفتاب و سپس انتقال به سایه، 10 ساعت آفتاب و سپس انتقال به سایه، و آفتاب کامل) و نمونه گیاهی تازه (به عنوان شاهد) بودند. در روش های مختلف خشک کردن، کاهش وزن نمونه ها تا رسیدن محتوای رطوبت به 12 درصد (بر پایه ماده خشک گیاهی) ادامه یافت. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تاثیر معنی دار روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، فنل کل، فلاونوئید کل، فعالیت آنتی اکسیدانی با دو روش دی پی پی اچ و اف آر اِی پی و محتوای اسانس بود. کم ترین و بیش ترین زمان خشک کردن (05/4 دقیقه و 6 روز) به ترتیب مربوط به تیمارهای خشک کردن با توان 900 وات ماکروویو و خشک کردن در سایه هوای آزاد بود. بالاترین محتوای فنل کل (78/14 میلی گرم گالیک اسید در صد گرم ماده خشک) و فلاونوئید کل (83/12 میلی گرم کوئرستین در صدگرم ماده خشک) به ترتیب در تیمار سایه محصور و سایه هوای آزاد و بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی (02/1IC50=) در نمونه تازه مشاهده گردید. هم چنین گیاهان خشک شده در آون با دمای 45 درجه نیز از نظر فنل کل، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی غنی بودند. در حالی که نمونه های خشک شده در سه توان ماکروویو و نمونه های خشک شده در آفتاب کامل کم ترین میزان را برای این صفات نشان دادند. بالاترین محتوای اسانس (2/0 درصد وزنی/وزنی بر پایه ماده خشک گیاهی) نیز در تیمار خشک کردن در آون با دمای 45 درجه مشاهده گردید. به طور کلی می توان گفت که خشک کردن در دماهای بالای آون و توان های بالای ماکروویو باعث کاهش میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی و درصد اسانس شمعدانی عطری گردید. در حالی که روش های خشک کردن در سایه محصور، سایه هوای آزاد و آون با دمای 45 درجه، کم ترین کاهش را در این صفات نسبت به نمونه گیاه تازه نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  237-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14353
 • دانلود: 

  14619
چکیده: 

Dill (Anethum graveolens L. ) and parsley (Petroselinum crispum Mill. ) were dried by using sun and oven (50oC) drying methods. Oven drying decreased the drying time approximately 50% when compared to the sun drying method for both herbs. K, Ca, P, Mg and Na were the most abundant elements in dill and parsley samples. Oven dried samples had higher mineral values than that of the sun dried samples. Page, Modified Page, Midilli and Kü ç ü k and Diffusion approach were shown to give a good fit to the sun drying of parsley. The Midilli and Kü ç ü k and Verma models have shown a better fit to the experimental sun drying data of dill. Wang-Singh and Midilli and Kü ç ü k models gave the highest r2 values for oven drying of parsley and dill, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 14353

دانلود 14619 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TO INVESTIGATE THE EFFECT OF DIFFERENT drying methods ON drying TIME, ESSENTIAL OIL CONTENT AND COLOR CHARACTERISTICS (L*, A*, B*, HUE AND CHROMA) OF PEPPERMINT, AN EXPERIMENT BASED ON COMPLETELY RANDOMIZED DESIGN WITH 10 drying TREATMENTS AND THREE REPLICATIONS WAS CONDUCTED AND FRESH SAMPLES USED AS CONTROL…..

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
litScript