نتایج جستجو

28214

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2822

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

حضور دو گونه از جنس Codonopsis در فلور آسیای میانه مورد بررسی قرار گرفت و یک گونه جدید از غرب ازبکستان شناسایی و به عنوان گونه جدید شرح داده می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  653-662
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: بررسی توزیع تنش در P.D.L دندانهای ماگزیلا بویژه دندان مولر اول و معرفی نقاط با تراکم بالای تنش در PDL (مناطق پرخطر) هنگام کاربرد هدگیر به منظور رعایت روش های مراقبتی ویژه و بررسی امکان وقوع صدمات احتمالی ضروری است. در این مطالعه به کمک روش محاسباتی، "آنالیز اجزا محدود" مقدار و نوع تنش توزیع شده در دندان مولر اول ماگزیلا، تحت تاثیر نیروهای خارج دهانی High pull Headgear مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع هدف از این مطالعه بررسی نحوه توزیع تنش در PDL دندان مولر اول در محیط ویژه ای که تمام دندانهای ماگزیلا بطور کامل Align و Level شده، بوسیله یک آرچ وایر full size یکپارچه شده اند، بدنبال کاربرد هدگیر High pull به کمک روش FEM می باشد.مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش تجربی (Experimental) و با تکنیک "آنالیز اجزا محدود بر روی مدل رایانه ای شبیه سازی شده از جمجمه یک انسان جوان که دارای 17096 المان و node 23013 بود انجام پذیرفت. به منظور اعمال نیرو به دنتیشن ماگزیلاری، ابتدا به کمک یک آرچ وایر full size رکتانگولر (25×21) که بصورت passive داخل slot براکتهای 022 واقع شده بود مجموعه دنیتشن ماگزیلاری، بصورت یکپارچه در آورده شد و تحت راستای +30 درجه نیرویی به میزان 350 گرم وارد شد و در نهایت روند توزیع تنش در 4 ناحیه باکالی، مزیالی، پالاتالی، دیستالی و در مقاطع سرویکالی، میانی، اپیکالی PDL دندان مولر اول مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان مقدار و نوع تنش توزیع شده در هر ناحیه بوسیله مقادیر ثبت شده در هر یک از تنش های اصلی سه گانه (1, 2, 3 princ)  و با توجه به علامت جبری آنها مورد ارزیابی واقع گردید.یافته ها: بیشترین مقادیر تنش توزیع شده در PDL ریشه های دندان مولر اول، در ناحیه باکالی ریشه مزیوباکال، بخش های باکالی، پالاتالی و دیستالی مقطع سرویکالی و ناحیه دیستالی مقطع میانی ریشه دیستوباکال و سطح دیستالی ریشه پالاتال مشاهده شد. در کل نحوه توزیع تنش در PDL ریشه های مولر ماهیتی اینتروزیتو داشت.نتیجه گیری: هنگام استفاده از هدگیر High Pull گسترش نواحی پرتنش (نواحی خطر) کاهش و فقط به PDL بعضی از سطوح ریشه دندان مولر (بویژه ریشه دیستوباکالی) محدود شد.

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Cheilanthes persicaیکی از سرخس های رستاخیزی است که در طول تنش خشکی کاملاً خشک و بعد از آبیاری احیا می شود. این نمونه از کرمانشاه (طاق بستان، غرب ایران) جمع آوری و در اتاق رشد کشت و چرخه زندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. هاگ به حالت تتراد چهارگوشه ای با تزیینات مشبک ریز ناپیوسته است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه Myosotis diminuta برای اولین بار برای ایران گزارش می شود. این گونه در سال 1392 بعد از گذشت بیش از صد سال از آخرین مشاهده مستند آن در جهان، درتالابی کوهستانی در منطقه دمیرلی زنجان واقع در شمال غرب ایران مشاهده شد. جزئیات آرایه شناختی و تصاویر گیاه به منظور تسهیل شناسایی صحرایی آن و همچنین ویژگی های خاص برای تشخیص از گونه های خویشاوند ارائه گردیده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  329-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

در این مقاله تعمیم دیگری از توزیع بیرنبام-ساندرز بر پایه توزیع چوله-لاپلاس ارایه می شود. همچنین برخی از ویژگی های توزیع معرفی شده به همراه برآورد پارامترهای توزیع با استفاده از الگوریتم EM و برآورد خطاهای استاندارد ارائه شده است. در نهایت نیز یک مثال شبیه سازی شده و همچنین کاربرد برازش توزیع روی دو مجموعه داده واقعی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  235-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15166
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This study is conducted to identify and analyze the relationship between the factors affecting the distribution network design (DND) in the food distribution industry in Iran. In this paper, for the first time, the distribution network design has been classified into two main areas of the strategic structure of the distribution network and the distribution management policies and the impact of the key variables on distribution network design has been investigated. This study is descriptive, exploratory and using quantitative research method. The statistical population of this research is all 54 food distribution companies in Iran. Using a census method, a questionnaire was sent to all general and marketing managers of these companies (108 people). 92 questionnaires were completed, according to the established criteria, only 81 questionnaires could be used, which also covers the standards of Cochran formula. The partial least squares (PLS) method is used to analyze the data and the results indicate that product characteristics, service requirements, demand characteristics, supply characteristics, and economic variables are the key variables that affect the distribution network design. Given the lack of research on the distribution network design and the study of the factors affecting the formation of strategic distribution structures and policies, it can be argued that this article provides valuable insights for academics and professionals, because in the very study the various components of distribution network design, the decisions related to the design of the distribution network and the analysis of the main factors affecting the distribution network structure are presented.

آمار یکساله:  

بازدید 15166

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

تحقیقات مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

این تحقیق سعی دارد با بهره گیری همزمان از توزیع های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توامان زیان های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه نامه خاص را نسبت به توزیع های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین است، برای مدل سازی توابع زیان حاشیه ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل سازی ساختار وابستگی میان آنها استفاده شده است. کاپیولاهای گوسی، تی، فرانک، گامبل و کلایتون، مهم ترین انواع کاپیولای بررسی شده اند تا از بین آنها بهترین گزینه برای تشریح ساختار وابستگی زیان ها انتخاب شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق مقدار خسارت های جانی و مالی بیمه نامه های شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. نتایج تحقیق نشان می دهد با بهره گیری از توزیع ترکیبی پیشنهادی و کاپیولای کلایتون تابع توزیع توام، می توان به خوبی زیان های نشئت گرفته از بیمه نامه شخص ثالث را مدل سازی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ASGHARZADEH AKBAR | SHARAFI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, A NEW distribution IS INTRODUCED BASED ON COMPOUNDING LINDELY AND WEIBULL distributionS. THIS NEW distribution CONTAINS LINDELY AND WEIBULL distributionS AS SPECIAL CASES. SEVERAL PROPERTIES OF THE distribution ARE DISCUSSED INCLUDING THE HAZARD RATE FUNCTION, MEAN RESIDUAL LIFETIME, MOMENTS AND MOMENT GENERATING FUNCTION. A REAL DATA APPLICATION IS PRESENTED AND IT IS SHOWN THAT THE distribution FITS BETTER THAN OTHER RELATED distributionS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

ZAKERZADEH H. | DOLATI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (S.N. 6)
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70633
 • دانلود: 

  92247
چکیده: 

In this paper, we introduce a three-parameter generalization of the Lindley distribution. This includes as special cases the exponential and gamma distributions. The distribution exhibits decreasing, increasing and bathtub hazard rate depending on its parameters. We study various properties of the new distribution and provide numerical examples to show the flexibility of the model. We also derive a bivariate version of the proposed distribution.

آمار یکساله:  

بازدید 70633

دانلود 92247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  131-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

تا کنون برای بخش کم درآمد و متوسط از توزیع هایی مانند: بوز-انیشتین، ماکسول بولتزمن، لگ نرمال، گاما و نمایی، و برای توزیع درآمد بخش ثروتمند جامعه از توزیع پارتو استفاده شده است. به دلیل پیچیدگی این مدل ها، تخمین شاخص های کلان اقتصادی دشوار است و نیز عدم یکنواختی برای همه بخش های درآمدی یکی دیگر از معایب این مدل ها است. در این پژوهش از توزیع تجمعی لجستیک و فرمی دیراک برای دودسته از مجموعه داده های روستایی و شهری در اقتصاد ایران بین سال های 89 تا 98 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدل ارائه شده برای تمام سطح های درآمدی در مناطق روستایی و شهری در زمان های مختلف بسیار خوب عمل نموده است و تمام قسمت های توزیع درآمد را پوشش می دهد. تفسیر پارامترهای توزیع فرمی دیراک و همبستگی و ارتباط معنادار این پارامترها با شاخص های کلان اقتصادی، برتری توزیع فرمی دیراک در مقایسه با توزیع لجستیک را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
litScript