نتایج جستجو

730

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

73

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ARCHIVES OF BREAST CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20431
 • دانلود: 

  21723
چکیده: 

Background: Seroma formation is a common complication after surgery for breast cancer. It may originate from dissected lymphatic ducts in axillary area. Two important predictive factors are the surgical technique, and instruments used during surgery. This study was conducted to determine the impact of three axillary dissection techniques, namely, blunt dissection with hemostat, sharp dissection with Metzenbaum scissors, and dissection with harmonic scissors, on seroma formation. Methods: Patients with a tissue diagnosis of breast cancer who did not have metastasis, and were candidates for either breast conservation surgery (BCS) and sentinel lymph node biopsy (SLNB) with or without axillary lymph node dissection (ALND), or modified radical mastectomy (MRM) were included in a prospective study. Patients were randomly allocated to one of the above mentioned three groups. The incidence of seroma formation was compared among the groups. Results: Sixty patients (age: 50. 25 ± 10. 33 years) were enrolled for the study. At the end of the study, after four weeks of postoperative follow up, 19 patients developed seroma (31. 6%), of whom 5 (26. 3%) had dissection with harmonic scissors, 6 (31. 5%) with Metzenbaum scissors, and 8 (42. 1%) were dissected bluntly. There was no significant difference among groups regarding seroma formation (P = 0. 583). Conclusion: Application of harmonic scissors for axillary dissection has no significant impact on seroma formation. However, MRM leads to significantly more seroma formation compared with BCS.

آمار یکساله:  

بازدید 20431

دانلود 21723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1009
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

مقدمه: تانسیلکتومی شایع ترین عمل جراحی است که توسط متخصصین ENT انجام می شود. روش های زیادی جهت کاهش عوارض جراحی و بهبود ایمنی و سرعت در تانسیلکتومی معرفی شده اند، اما هنوز نیاز به معرفی روشی با حداقل عوارض احساس می شود. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه عوارض جراحی تانسیلکتومی به دو روش Cold dissection و Ligasure انجام گرفت.روش کار: در این کارآزمایی بالینی تصادفی 82 بیمار 15 تا 25 ساله که جهت تانسیلکتومی مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به روش Cold dissection و یک گروه به روش Ligasure عمل شدند. زمان جراحی و میزان خونریزی حین عمل و همین طور گلودرد و گوش درد بعد از عمل و خونریزی بعد از عمل طی 24 ساعت اول، روز 7 بعد از عمل و روز 14 و 28 بعد از عمل ثبت شدند و بین دو گروه مقایسه گردیدند.یافته ها: میانگین موارد خونریزی در 24 ساعت بعد از عمل (روز اول) در گروه Cold به طور معنی داری بالاتر از گروه Ligasure بود که در بین اینها 3 نفر نیاز به جراحی مجدد جهت کنترل خونریزی پیدا کردند. ولی در یک هفته بعد از جراحی میانگین موارد خونریزی در گروه لیگاشور به طور معنی داری بیشتر بود. در بین اینها تنها یک مورد نیاز به کنترل خونریزی در اتاق عمل پیدا کرد. میانگین حجم خونریزی در حین جراحی در روش Cold به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه Ligasure بود (0.000= P). شدت گلودرد و گوش درد در گروه Ligasure بالاتر از گروه Cold بود ولی اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (P>0.05). زمان جراحی در روش Cold به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه Ligasure بود (0.000 = P).نتیجه گیری: تحت شرایط این مطالعه در روش لیگاشور هموستاز حین عمل بهتر و زمان عمل کوتاه تر بود. علیرغم بیشتر بودن میزان خونریزی تاخیری در روش لیگاشور اکثر موارد خود به خود محدود شد و به جز یک مورد نیاز به دخالت جراحی وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1009

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

SAJEDIKHANIAN MAHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IATROGENIC dissection OF THE OSTIUM OF THE LEFT MAIN (LM) IS A RARE BUT CRITICALCONDITION THAT CAN OCCUR AT DIFFERENT STAGES FROM DIAGNOSTIC TO THERAPEUTICCATHETERIZATION.....

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

ABOTORABI MARZIE

همایش: 

IRANIAN STOKE CONGRESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CERVICOCEPHALIC ARTERIAL dissection IS NOT A COMMON DISEASE (2.5 % OF TOTAL BRAIN INFARCTION) AND ITS PATHOGENESIS IS STILL NOT FULLY UNDERSTOOD. HOWEVER, IT SEEMS THAT IT IS MULTIFACTORIAL AND RARELY SEEN IN THE POSTPARTUM PRIOD...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسنده: 

NOGH HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SPONTANEOUS CORONARY ARTERY dissection (S.C.D) IS A RARE CAUSE OF ACUTEMYOCARDIAL ISCHEMIA. ONE FATAL CASE WHICH OCCURRED IN AWOMAN AGE 30 IS DESCRIBED. THE dissection INVOLVED....

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

DOS SANTOS VITORINO MODESTO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15247
 • دانلود: 

  7608
چکیده: 

Dear Editor, Totonchi et al. ’ s study (1) explores the account of a 45-year old male patient who was using digoxin and warfarin and had undergone an antecedent valve replacement due to aortic insufficiency approximately 35 years before. It is particularly noteworthy that a femorofemoral bypass was performed prior to the Bentall surgery and that no sedative, muscle relaxant, or endotracheal intubations were applied. In spite of the successful surgical procedure, the patient died as a result of a repeat aortic dissection that occurred on the 30th day of the postoperative period (1). . . .

آمار یکساله:  

بازدید 15247

دانلود 7608 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حقیر حسین | صادقی یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: توضیح کامل نحوه اجرای روش تشریح رشته های عصبی همراه با تغییراتی که نویسندگان براساس تجربیات بهبود روش و کسب نتایج مطلوب تر در مراحل مختلف اجرای این روش به وجود آورده اند. مواد و روشها: روش تشریح رشته های عصبی را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد. مرحله اول: چگونگی درآوردن مغز از درون جمجمه و قرار دادن آن در ظرف فرمالین: مغز باید در زمان کمتر از 12 ساعت پس از مرگ از جمجمه خارج شود. هرچه زمان درآوردن مغز از جمجمه به زمان مرگ نزدیک تر باشد، نتایج بهتر خواهد بود. در این مرحله باید مراقب بود که به مغز تثبیت نشده صدمه ای وارد نشود. سپس نخی را زیر شریان بازیلار عبور داده و مغز در ظرف محتوی فرمالین گذاشته می شود. دو سرنخ به دسته های ظرف طوری بسته می شود که مغز بدون تماس با بدنه ظرف در محلول فرمالین معلق بماند. مرحله دوم: تثبیت کردن مغز؛ مغز حداقل به مدت 2 ماه در ظرفی حاوی 4 الی 5 لیتر محلول فرمالین 4 درصد باقی می ماند تا تثبیت کامل شود. این محلول فرمالین 4 درصد باید پس از 24 ساعت و بعد از دو هفته با محلول تازه جایگزین گردد. مرحله سوم: یخ زدن مغز؛ در این مرحله مغز تثبیت شده پس از شستشو در آب به مدت یک هفته در فریزری با سرمای 18- درجه سانتی گراد قرار داده می شود. در صورت عدم موفقیت می توان مرحله یخ زدن را دو تا سه بار تکرار کرد. پس از آنکه یخ مغز آب شد، می توان مرحله چهارم را آغاز کرد. مرحله چهارم: تشریح رشته های عصبی؛ در این مرحله به کمک ابزارهای چوبی نازک دست ساز با اندازه نوکهای متفاوت و میکروسکوپ تشریحی با بزرگنمایی 6× تا 40× اقدام به جداسازی دستجات رشته های عصبی می شود. یافته ها: روش تشریح رشته های عصبی موجب نمایش سه بعدی ساختارهای درونی مغز و افزایش تمایز رنگ بین ماده خاکستری و ماده سفید می شود. از سوی دیگر؛ این روش امکان تعقیب دستجات ظریف عصبی را از مبدا تا مقصد مهیا می سازد. این دستجات عصبی یا به صورت رشته های باریک یا به شکل ورقه هایی از ماده سفید از یکدیگر جدا می شوند. یافته ها: روش تشریح رشته های عصبی موجب نمایش سه بعدی ساختارهای درونی مغز و افزایش تمایز رنگ بین ماده خاکستری و ماده سفید می شود. از سوی دیگر؛ این روش امکان تعقیب دستجات ظریف عصبی را از مبدا تا مقصد مهیا می سازد. این دستجات عصبی یا به صورت رشته های باریک یا به شکل ورقه هایی از ماده سفید از یکدیگر جدامی شوند. نتیجه گیری: به دلیل آن که روش تشریح عصبی علاوه بر آن موجب نمایش سه بعدی ساختارهای اناتومیک درونی مغز می شود، جز معدود روشهای تعقیب رشته های عصبی در مغز انسان است و نیز به دلیل نتایج عالی و هزینه بسیار اندک، احیای این روش در مراکز تحقیقات نوروآناتومی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 87 استناد 4 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  699-702
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13415
 • دانلود: 

  9153
چکیده: 

Dyspepsia with mild, stabbing epigastric discomfort without history of trauma is a very common symptom that emergency physicians see in their daily practice. Vascular emergencies, mostly the aortic dissection and aneurysm, are always described in the differential diagnosis with persistent symptoms. Isolated celiac artery dissection occurring spontaneously is a very rare diagnosis. The involvement of branch vessels is generally observed and patients show various clinical signs and symptoms according to the involved branch vessel. Here we are presenting a case with spontaneous isolated celiac artery dissection, without any branch vessel involvement or visceral damage, detected by computed tomography scans taken on admission.

آمار یکساله:  

بازدید 13415

دانلود 9153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ستوده حمید | احمدی احمد

نشریه: 

فقه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3-4
 • شماره: 

  9-10
 • صفحات: 

  101-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2894
 • دانلود: 

  1506
چکیده: 

از جمله موضوعاتی که امروزه در اثبات علمی جرایم و تشخیص هویت افراد، مورد توجه قرار می گیرد، تشریح جسد در پزشکی قانونی و آزمایشگاه تحقیقات جنایی (پلیس علمی) است. این در حالی است که تحریم تشریح میت در فقه اسلامی بر مبنای ادله ای چون حرمت جنایت بر مرده و هتک و مثله نمودن آن و وجوب دفن میت و اعضای او با ضرورت های ناشی از کالبدشکافی در تزاحم قرار می گیرد. لذا جهت رفع این تزاحم و به دلیل پیوندی که قوانین ایران و سازمان پزشکی قانونی در جهت گیری خود با فقه امامیه دارد، تنویر مبنای جواز تشریح و محدوده آن امری ضروری می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2894

دانلود 1506 استناد 0 مرجع 4
نویسنده: 

AMOOZGAR HAMID | EDRAKI MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CASE PRESENTATION: 14 YEARS OLD BOY WITH BODY WEIGHT 85 KG AND HYPERTENSIONWITH DIAGNOSIS OF COA SCHEDULED FOR STENTING OF COA.6 F RIGHT JUDKIN WAS INSERTED HAND HAND INJECTION WAS DONE SHOWED DISCRETE COAAFTER LEFT SUBCLAVIAN ARTERY. ASCENDING AORTA PRESSURE WAS 150/82/112 ANDDESCENDING AORTA WAS 115/75/93....

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript