نتایج جستجو

3709

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

371

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

معصوم زاده جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  39-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: ژنووالگوم یکی از اختلالات درگیرکننده زانو می باشد که در آن زاویه بین محور آناتومیک تیبیا و فمور به بیش از حد طبیعی که معمولا 6 والگوس است می رسد. این عارضه در کوتاه مدت باعث اختلال در راه رفتن و فعالیت های ورزشی می شود و در درازمدت به علت افزایش نیروهای وارده به کمپارتمان لترال باعث ایجاد تغییرات آرتروزی در این کمپارتمان و لاکسیتی لیگامانی در سمت داخل زانو می شود درمان ژنووالگوم معمولا با استئوتومی هایی است که بیشتر از سمت لترال استفاده می شود و علت اصلی آن ترس از دستکاری عناصر مدیال دیستال ران به خصوص قسمت مایل عضله واستوس مدیالیس بوده است. با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که اپروچ مدیال از خلف عضله و استوس مدیالیس و انجام استئوتومی از مدیال روش بی خطر در درمان این بیماری است و لذا تصمیم گرفتیم کارآیی این روش را در بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) ارزیابی کنیم. مواد و روش ها: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که در 20 اندام تحتانی (16 بیمار) از اواخر سال 1378 شروع و تا اواخر تیر ماه 1381 ادامه یافت. یافته ها:20 اندام تحتانی در 16 بیمار تحت عمل جراحی با تکنیک فوق قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 23.2 سال بوده، 14 بیمار زن و 2 بیمار مرد بودند. در 10 مورد اندام تحتانی راست و در 10 مورد اندام تحتانی چپ درگیر بودند. متوسط زاویه والگوس قبل از عمل 14.75 بوده است. متوسط زاویه پس از عمل 3 درجه و الگوس بوده است.(حداقل صفر وحداکثر 6). متوسط مدت پیگیری 628 روز(حداقل 55 روز و حداکثر 1111) بوده است. در پی گیری دامنه حرکات زانو در تمام بیماران کامل بوده است. در هیچ مورد عفونت پس از عمل نداشتیم و از نظر قدرت عضله چهار سر نیز در 18 اندام قدرت 5/5 و در دو اندام 5/4 بوده است. هر 16 بیمار از نظر وضع ظاهری پا کاملا راضی بودند و فقط یکی از بیماران از نظر فعالیتهای روزانه پس از عمل بطور متوسط راضی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHORBANKHANI MARZIEH | IBNORRASOOL SAYYED MOHAMMADREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15918
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

displacement is one of the characteristics of language and common phenomena in the Arabic language. Not only is this phenomenon limited to Arabic poetry and prose, but it is also broadened, so we can see examples of this in the Qur'an. Because of this phenomenon extensively in Arabic literature and also because of its essence that leads to the transmission of the elements for the first visibility to the other visibility in the sentence and sometimes had to change the grammatical role of the words, its identify helps us in a better understanding of text and the correct translation of it and protects the reader from mistakes. This paper in the descriptive analytical approach tries studying of the phenomenon of the displacement in the Arabic language and bringing its instances in Arabic poetry and prose as well as verses contained in the Holy Quran, to show that through the types and characteristics in the Arabic language and to response to several questions, including: how important is the displacement and what is its types in rhetoric, and the reasons of the displacement, and etc...? Of the most important results of this study may refer to the undeniable role of the displacement as a rhetorical method to better understanding of the texts including: one of the most important reasons of the displacement in the use of language is to improve speech verbally and morally, and violation of the standard language and create a poetic atmosphere, and the recognition of the occurrence of the phenomenon of displacement in the Arabic language that uphold different interpretations remote and estimates when faced with the displacement in the text and help us to understand it.

آمار یکساله:  

بازدید 15918

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  3-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10591
 • دانلود: 

  4440
چکیده: 

The combination of horizontal drilling along with hydraulic fracturing has significantly improved the production of hydrocarbon reservoirs and made it possible to extract the relatively impermeable and uneconomical reservoirs. The production rate of oil and gas wells increases proportional to hydraulic fracture aperture or crack opening displacement (COD). This is an important parameter in fracture mechanics literature and hydraulic fracturing of hydrocarbon reservoirs. Despite the significance of COD there are a few analytical solutions for the estimation of COD under certain conditions. In this paper the effect of various parameters on COD is investigated semi-analytically. A higher order displacement discontinuity method is used to consider the effects of different parameters (Young’ s modulus, Poisson’ s ratio, internal pressure, maximum and minimum horizontal stresses, crack half-length and its inclination with maximum horizontal stress) on the COD in a hydraulic fracturing process under arbitrarily conditions. The coefficient of determination and standard error of the estimate were 94. 35% and 4. 37×10-4 respectively, showing a good agreement between the fitted equation and the numerical results. The effect of propagation and well radius on the maximum COD was also investigated. The results showed that COD increases almost linearly with the crack propagation and increase of well radius of hydraulic fractures (HFs). These effects are more significant when HFs are propagating in the direction of maximum horizontal stress. The proposed equation and the results from propagation of hydraulic fractures can be used in early stages of a hydraulic fracturing design.

آمار یکساله:  

بازدید 10591

دانلود 4440 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  223-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1427
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

هنگامی که پلها دچار تغییر شکلهای غیر الاستیک در زلزله های نزدیک گسل می شوند، عمدتا به راستای قائم اولیه برنمیگردند و دچار تغییر شکلهای پسماند قابل توجهی میشوند. این تغییر شکل پسماند زیاد باعث میشود که پلها با وجود عدم فرو ریزش، غیر قابل تعمیر باشند و امکان استفاده از آنها پس از زلزله مقدور نباشد. بنابراین سنجش و تخمین جابجایی پسماند پل ها در زلزله های نزدیک گسل از موضوعات مهم ارزیابی سرویس پذیری پل ها پس از زلزله است. مدلهای هیسترزیس اولیه برای تحلیل دینامیکی ستونهای بتنی معمولی توسعه داده شده اند و در اکثر مواقع قادر به تخمین صحیح جابجایی های پسماند قابل ملاحظه حادث شده در تحریک های یک جهته یا متمایل به یک جهت نیستند. هدف از این تحقیق ارائه مدل هیسترزیس از نوع متمایل به بیشینه تغییر مکان است که قادر است در مقایسه با مدلهای هیسترزیس متعارف، جابجایی های پسماند مناسبی تولید کند. این مدل چند خطی متمایل به بیشینه تغییر مکان علاوه بر کاهش سختی در سیکلهای باربرداری، توانایی در نظر گرفتن زوال مقاومت در هر نیم سیکل را نیزدارد. نقطه مربوط به مرحله تسلیم در این منحنی هیسترزیس در دو جهت متفاوت است و در مقاطع غیر متقارن نیز امکان تعریف سختی الاستیک متفاوت در دو جهت وجود دارد. از خواص دیگر این مدل وجود نقطه شکست در مرحله باربرداری و زوال مقاومت در هر نیم سیکل است . در این تحقیق علاوه بر تخمین جابجایی پسماند با مدل هیسترزیس جدید، عملکرد مدلهای هیسترزیس متعارف دیگر در تخمین جابجایی پسماند لرزه ای در تحلیل سیکلی و دینامیکی غیر خطی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان از دقت بهتر مدل هیسترزیس پیشنهادی در مقایسه با سایر مدلهای هیسترزیس دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1427

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  633-653
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22655
 • دانلود: 

  35479
چکیده: 

This study is devoted to tracing the equilibrium path of structures with severe nonlinear behavior. A new displacement increment is suggested to do the analysis. Moreover, the increment of the load factor is obtained by minimizing the residual displacement. To evaluate the capabilities of the presented method against existing ones, a comparison study is performed. In this process, five benchmark frame and truss problems are solved. Each of the structures is analyzed more than 600 times, and the outcomes are compared with each other. According to the results, the authors' scheme is more competent than the methods of residual load minimization, normal plane, updated normal plane, cylindrical arc length, work control, residual displacement minimization, generalized displacement control and modified normal flow.

آمار یکساله:  

بازدید 22655

دانلود 35479 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOTALEBI NEJAD A.R. | VAFAEI S.M. | NADERI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

MISCIBLE GAS INJECTION INTO OIL RESERVOIR IS COMMONEST METHOD TO ENHANCED OIL RECOVERY (EOR). A MISCIBLE GAS IS A GAS WHICH CAN MIX WITH OIL PERFECTLY AND THERE IS NO INTERFACIAL TENSION BETWEEN INJECTION GAS AND OIL. KEY PARAMETERS IN MISCIBLE displacement ARE “MINIMUM MISCIBILITY PRESSURE” (MMP) AND "MINIMUM MISCIBILITY COMPOSITION" (MMC). THERE ARE MANY METHODS FOR DETERMINATION OF THESE PARAMETERS SUCH AS EXPERIMENTAL TESTS, CORRELATIONS, NUMERICAL SIMULATION AND ANALYTICAL SOLUTIONS. THIS PAPER USES ANALYTICAL CALCULATION TO PREDICT MMP, MMC AND MECHANISM OF THE displacement.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

Naccache M.F. | Abdu A.A. | Abreu C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  727-736
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16599
 • دانلود: 

  15715
چکیده: 

The motion of air bubbles in a yield stress fluid is analyzed numerically using a 2D approach and the finite volume technique. The multiphase flow is simulated using the volume of fluid method (VoF), which solves the conservation equations of mass and momentum coupled to a transport equation for the volume fraction of the fluids. The effects of yield stress, bubble size, number and position of bubbles rising in a viscoplastic fluid confined between vertical parallel plates are analyzed and discussed. The results indicate that the yield stress has great impact on the rising velocity. In the case of multiple bubbles flowing vertically, it is observed that the displacement of one bubble influences the rising velocity of the others, causing them to approach each other. As the distance between the bubbles increases the interference is reduced and the bubbles begin to flow as single ones. When two bubbles are horizontally positioned, they can approach or move away from each other, depending on the initial distance between them. Furthermore, the bubbles shape is analyzed as a function of the governing parameters. It is observed that for lower Reynolds number the bubbles present a circular shape, but as inertia increases the bubble becomes ellipsoidal.

آمار یکساله:  

بازدید 16599

دانلود 15715 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67 (ویژه نامه فیزیک)
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  720
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

اندازه گیری جابجایی ستون پلاسما برای کنترل موقعیت پلاسما بسیار لازم و ضروری است. در این مقاله، از روش مغناطیسی برای اندازه گیری جابجایی استفاده شده است. در همین راستا محاسبات لازم برای ساخت کویل های مغناطیسی پیوسته صورت گرفته است.در توکامک IR-T1 از دو کویل کسینوسی روگوسکی و دوکویل سینوسی زینی برای محاسبه جابجایی استفاده شده است که به صورت قطری در اطراف شاع فرعی چنبره قرار گرفته اند. در مرحله بعد یک مدار الکترونیکی برای جمع سیگنالهای ناشی از کویل های کسینوسی وزینی طراحی شده است. سهم هر یک از کویل های کسینوسی وزینی در خروجی نهایی محاسبه و در مدار الکتریکی اعمال شده است.برای جبران سازی پیکاپ های ناخواسته ناشی از میدانهای تروئیدال و ورتیکال هر یک از سیگنالها با بهره مشخصی به سیگنال اصلی اضافه شده اند. در نهایت سیگنال دریافتی از این مدار به تنهایی نشان دهنده جابجایی ستون پلاسما است. در این مدار برای پاسخگویی دقیق و سریع از OP-Amp هایی با فرکانس پایین و آفست بالا استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 720

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHESHTI AVAL S.B. | JAHANFEKR E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14713
 • دانلود: 

  5395
چکیده: 

displacement Coefficient Method (DCM) stipulated in the ASCE 41-06 standard is becoming the preferred method for seismic rehabilitation of buildings in many high-seismic-hazard countries. Applications of the method for non-building constructions such as bridges are beyond the scope of this standard. Thus its application to this kind of structure should be approached with care. Target displacement has reasonable accuracy for buildings with strong columns and weak beams, where there is the development of plastic hinges. Due to high stiffness and strength of the deck relative to the piers in most bridges, this mechanism does not occur, and it is necessary to evaluate the accuracy of DCM for such structures. In this research, an attempt is made to evaluate the credibility of DCM in the ASCE/SEI 41-06 standard for estimating target drifts in concrete regular bridges under strong ground motions. To apply the extension of the method to bridge structures, the definition of new correction factor CB, which should be multiplied to previous coefficients, is required. This novel coefficient can improve the accuracy of the mentioned method in accessing seismic displacement demands. The coefficient is presented for soil types A to D based on NEHRP soil classification. The validity of the modified DCM is examined for several bridges with use of nonlinear dynamic analysis. Good correlation is found between both procedures.

آمار یکساله:  

بازدید 14713

دانلود 5395 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (پیاپی 33) ویژه عمران
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

در این مقاله، یک مدل المان محدود برای تعیین رفتار اجزای اتصالات پیچی تیر به ستون ارایه شده است. در این مدل مساله تماس، غیرخطی هندسی جز اتصال و رفتار غیرخطی مصالح اعمال شده اند. برای تعقیب رفتار جز اتصال پس از وقوع لغزش بین ورقها و مدل سازی اتکا میله پیچ به دیواره سوراخ پیچ، یک مدل ساده لغزش- اتکا پیشنهاد شده است. با انجام تحلیل غیرخطی و مقایسه مقادیر محاسبه شده با نتایج آزمایشات موجود، دقت مدل المان محدود ارزیابی شده است. در پایان، با انجام مطالعات پارامتریک، روابط تحلیلی نیرو- جابجایی اجزای اتصالات پیچی پیشنهاد شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
litScript