نتایج جستجو

4320

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

432

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حاجلی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  63-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6502
 • دانلود: 

  4372
چکیده: 

فوکو با بکارگیری مفهوم گفتمان شیوه جدیدی برای تحلیل تاریخی و اجتماعی ارائه نمود و بعد از استقبال وسیع پژوهشگران، اکنون گفتمان به یکی از پرکاربردترین مفاهیم علوم اجتماعی تبدیل شده است. تحلیل گفتمان شیوه پژوهشی فوکو است که او طی کارهای خود، دیرینه شناختی و تبارشناختی، از آن برای تحلیل تاریخی و کنونی جامعه غربی استفاده می کند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظری گفتمان، روش تحلیل گفتمان فوکویی بررسی می شود. طی این بررسی سیر تحول مفهوم گفتمان و نحوه تحلیل گفتمان در کارهای فوکو خواهد آمد. در ادامه نوع بکارگیری آن در دو شیوه پژوهشی-نظری دیرینه شناسی و تبارشناسی را بررسی خواهد شد. در این مقاله همچنین دو مثال عملی از تحلیل گفتمان چگونگی عملی انجام آن را توضیح می دهد. در انتها خواهیم دید که پژوهش گفتمانی با ذایقه نیمه فوکویی دشواری هایی خاص خود را دارد و همزمان پژوهشگر آزاد است تا بی آنکه دغدغه معیارها و تنظیمات پژوهش اجتماعی متعارف را داشته باشد، پژوهش خود را به گونه ای «معتبر» سامان دهد که نظریه و روش در هم ادغام شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 6502

دانلود 4372 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  153-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه: عصب شناسی زبان که به ارتباط بین مغز و زبان می پردازد بستر مناسبی جهت مطالعه اختلال های زبانی ناشی از آسیب های مغزی فراهم نموده که با وجود سابقه نسبتا طولانی این مطالعات در غرب، در زبان فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.هدف: هدف این مطالعه بررسی تطبیقی ابزار انسجام در گفتار مبتلایان به آلزایمر در مقایسه با سالمندان عادی است که سرآغاز توجه بیشتر به ترسیم ارتباط بین بیماری های مختلف مغزی و اختلال درقوه تکلم و نیز گامی به سوی درک بهتر این بیماران خواهد بود.مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی- تحلیلی تعداد 6 نفر سالمند عادی (NA) و 6 بیمار مبتلا به آلزایمر (AD) که از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه بیمار همتا شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند پس از انجام آزمون های: «گفتار آزاد»، «برداشتن کلوچه» و «توصیف تصاویر متوالی داستان» گفتار هر دو گروه ضبط و ابزار انسجام موجود در آن استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد.نتایج: تحلیل داده های پژوهش نشان داد گروه سالم در 443 جمله تولید شده خود، 2.27 درصد ابزار انسجام دستوری و گروه بیمار در 235 جمله 1.89 درصد ابزار انسجام دستوری به کار بردند. درصد خطا در به کارگیری این ابزار در گروه سالم 0.01 و در گروه بیمار 1 درصد بود که بیشترین خطا در به کارگیری «ارجاع» دیده می شود. در رابطه با ابزار انسجام واژگانی، درصد تکرار واژگانی در گفتار گروه بیمار 17 درصد و گروه سالم 10 درصد می باشد.نتیجه گیری: یافته ها بیانگر تفاوت اساسی در به کارگیری ابزار انسجام دستوری و واژگانی در گفتار مبتلایان به آلزایمر در مقایسه با سالمندان عادی می باشد. هر چند اختلالات به وجود آمده در به کارگیری ابزار انسجام در گفتار این بیماران به تنهایی نمی تواند نشانه تشخیص افتراقی چنین بیماری باشد اما شناخت آن ها می تواند در مطالعه اختلالات عصب شناختی و نیز ارایه تئوری زبانی دقیق تر حایز اهمیت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

داوودی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  41-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  492
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه و نقش تزکیه در سه گفتمان تربیتی سعادت، ریاضت و سلامت و مقایسه آن با گفتمان تربیتی قرآنی است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیلی-استنباطی و تحلیل تطبیقی است. جامعه تحلیلی کلیه کتاب ها، اسناد و پایگاه های تربیتی مرتبط با موضوع تزکیه و گفتمان سازی بوده که به طور هدفمند از این جامعه بخش هایی که مولفه های پژوهشی را پوشش می داده است فیش برداری و به طور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است. همزمان با جمع آوری داده ها، اطلاعات جمع آوری شده به طور مستمر و پیوسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل حاکی از این است که در هر سه گفتمان، تزکیه از جایگاهی رفیع برخوردار است. در گفتمان سعادت فرایند تربیت دو بخشی است: بخشی از آن تزکیه و بخش دیگر آن تعلیم است. جایگاه و نقش تزکیه در فرایند تربیت هم ارز تعلیم است. در گفتمان سلامت، تزکیه همه فرایند تربیت است و نقش و جایگاه آن بی بدیل و بی نظیر است. در گفتمان ریاضت، تعلیم در فرایند تربیت جایگاهی ندارد. زیرا این دیدگاه معتقد است تزکیه معرفت آفرین است و نیازی به تعلیم نیست. در این گفتمان (ریاضت) فرایند تربیت دو بخشی است: بخشی از آن تزکیه و بخش دیگر تحلیه است. تزکیه هم شرط لازم برای تحقق تحلیه است و هم شرط لازم برای تحقق هدف تربیت. در گفتمان تربیتی قرآن، فرایند تربیت دو بخش دارد: تعلیم و تزکیه. گفتمان تربیتی قرآن با گفتمان ریاضت و گفتمان سلامت مخالف و به گفتمان سعادت بسیار نزدیک است. و نهایتاً این که در آموزش و پرورش رسمی تزکیه باید جایگاهی هم ارز آموزش داشته باشد و متناسب با آن برنامه های لازم تدارک دیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 492

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  55-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

مقاله حاضر به معرفی نقش نماهای گفتمان و سپس مقایسه کارکردهای نقش نماهای but در زبان انگلیسی و اما در زبان فارسی اختصاص دارد. پس از بحث کوتاه نظری درباره تحلیل گفتمان و تبیین و توصیف جایگاه نقش نماهای گفتمان در زبان و نیز معرفی یکی از رویکردهای موجود، به مطالعه کارکردهای نقش نماهای یادشده در دو زبان انگلیسی و فارسی می پردازیم. در ادامه بحث روشن خواهد شد که کارکردهای but در زبان انگلیسی و همتای آن در زبان فارسی یعنی اما به میزان زیادی بر یکدیگر هم پوشی دارند، هر چند که تفاوت هایی هم مشاهده می شود. این تفاوت ها نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  47-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 35 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1374
 • دانلود: 

  715
چکیده: 

تحلیل گفتمان از طریق تکنیک های متفاوت گفتمانی به واکاوی مفاهیم قدرت و ایدئولوژی نهفته در متون مختلف می پردازد. از جمله مهم ترین رویکردهای گفتمانی رویکرد لاکلاو و موفه است که با به کارگیری مفاهیمی نظیر تفکیک دال های ثابت و شناور، مفصل بندی، وقته ها و عناصر، ضدیت و غیریت به واکاوی اهداف پنهان در متون می پردازد. در این پژوهش نیز با استفاده از رویکرد لاکلاو و موفه سعی بر تحلیل گفتمان رمان ریشه ها با هدف بازشناسی رویکردهای موجود در ادبیات پسااستعماری است. دیدگاه های افرادی نظیر ادوارد سعید، فرانتس فانون و هومی بابا به تبیین و تفسیر تحلیل گفتمان پسااستعماری موجود در این مقاله یاری خواهد رساند. هدف اصلی این پژوهش، شناخت دال های موثر بر نزاع بین دو گفتمان استعماری و برده داری است که ایدئولوژی مرکزی رمان ریشه ها را تشکیل می دهد.نژادپرستی و برده داری از جمله مفاهیم مهم در گفتمان استعمار شناخته شدند که به روند هژمونیک شدن گفتمان کمک کرده اند. از طرفی دیگر، مفاهیمی نظیر تسلیم، عقب ماندگی، خشونت و عدم مسوولیت پذیری نیز در دایره گفتمانی برده داری آفریقایی جای می گیرند.تسلط گفتمان استعماری در رمان ریشه ها به واسطه طرد مفاهیم و فرهنگ بومی آفریقایی شکل گرفته و با تثبیت معانی غربی و آمریکایی خود را در گفتمان مسلط آمریکایی تثبیت می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1374

دانلود 715 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  133-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

در این مقاله، شعر «حرف آخر» از احمد شاملو هدف تحلیل گفتمانی قرار گرفته و در ساحت مولفه های ادبی شعر، آنها که ازطریق طنزآفرینی، مقاصد گفتمانی را پیش می برند، بررسی شده اند. بدین منظور نخست در سطح خرد، یکایک جملات متن شعر ازنظر ساخت وجهی برپایه الگوی فرشیدورد بررسی و ذیل ده گونه دسته بندی و شمارش شده اند. سپس در سطح کلان، عناصر گفتمانی شعر برپایه الگوی «هالیدی و حسن» تحت بررسی قرار گرفته اند تا چشم انداز دقیقی از ساختار انسجامی متن در بازتاب مقاصد گفتمانی نشان دهند. نتایج تحلیل خرد و کلان به صورت جدول های بسامدی استخراج و چکیده جدول ها در متن مقاله گنجانده شده است. سپس عوامل ادبی که به طور عمده در این شعر برای طنزآفرینی به خدمت گرفته شده اند نیز به منزله مولفه های گفتمانی تحلیل شده اند. این پژوهش نشان می دهد شعر مزبور مبتنی بر تقابل گفتمانی است و بی آنکه به منطق گفتمان وفادار باشد، از مولفه های گفتمانی و ادبی به ویژه مولفه های طنزآفرین برای تثبیت و تقویت گفتمان همسو و نقض گفتمان معارض بهره گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

راد علی | ولایتی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  169-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

رهیافت تاریخی در کنار شناخت بسترهای مختلف جامعه، عهده دار نمایاندن فرازها و فرودهاست. دست یابی به سیر تطور یک اندیشه و درک بهتر از خاستگاه و دوران آغازین شکل گیری آن، منوط به تحلیل گفتمان های مکشوف از داده های تاریخی برجای مانده در آن حوزه است. اصبغ بن نباته کوفی از نخستین مفسران شیعی در کوفه است که در منابع رجال و تراجم، به عنوان نخستین مولف ذکر شده، اما اثری مشخص با محتوای قرآنی یا تفسیری به وی نسبت داده نشده، فراوانی نسبتا زیاد روایات تفسیری او و بازتاب آن ها در آثار معتبر پسین و همچنین توجه به روان شناسی اعتقادی شخصیت وی، این فرضیه را به ذهن می رساند که به گمان قوی، اصبغ از ارکان مهم انتقال آموزه های قرآنی امام علی (ع)، با رویکرد تاسیس یا ترویج گفتمان های شیعه بنیان همچون امامت و وصایت در روزگار خود بوده، بر اساس نظریه «آوای متعارض باختین» باید گفت بازتاب گسترده مولفه های معنایی وصایت در تفسیر اصبغ و اهتمام او به گفتمان وصایت علوی، معنادار بوده و در دیالکتیک تعاملی با گفتمان رقیب شکل گرفته که قصد داشت نظریه خلافت سقیفه ای در جامعه را نهادینه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

اگر تحلیل گفتمان به مثابه یک روش کیفی در تحقیق در نظر گرفته شود آنگاه با بررسی دیدگاه یا نگرش غالب بر متون در گردش در جامعه و اینکه چه دیدگاهی با کدام زیربنای فکری، یک متن مشخص را تولید کرده می توان از این طریق حوزه های معنایی در گردش در جامعه که به دنبال تغییر یا سلطه شکل گیری ذهنیت اجتماعی است را آشکار نمود. در این زمینه مدل تحلیل سه سطحی فرکلاف براساس توصیف، تفسیر و تبیین می تواند مؤثر باشد. از سویی قرآن کریم نیز با به کارگیری نشانه های مفهومی در قالب کل معناداری همچون سوره شمس سعی در تغییر یا اصلاح کنش های اجتماعی داشته است. بر همین اساس می توان با الهام گیری از روش فرکلاف در سوره های قرآن، با تحلیل ساختار متنی همچون واژگان و جملات در سطح توصیف و تطبیق آن با بافت موقعیت در سطح تفسیر گفتمان حاکم، نقش و رابطه آن با گفتمآنهای موجود در سطح جامعه را تبیین نمود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی سعی بر آن دارد تا با الهام گیری از روش انتقادی فرکلاف زمینه تحلیل سوره شمس را به مثابه یک گفتمان فراهم نموده و کارکرد اجتماعی آن را تبیین نماید. نتایج حاصله نشان خواهد داد که گفتمآنهای سوره شمس در محوری مقاومتی با گفتمآنهای موجود سطح جامعه سعی در تبیین نظام ارزشی اسلام دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  67-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

مقاله پیش رو به تحلیل جامعه شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری در ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی می پردازد. این تحقیق داستان ها و ضرب المثل های زبان قوم آذری را بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در سطح توصیف، تفسیر و تبیین واکاوی کرده است. در این تحقیق مسیله اساسی این است که داستان ها و ضرب المثل های فولکلور قوم آذری دارای چه گفتمان هایی بوده است و شرایط، زمینه های شکل گیری آن گفتمان ها چه بوده است؟ برای تحلیل و تبیین از نظریه های تحلیل گفتمان های لاکلایو و موفه، نظریه تحلیل انتقادی نورمن فرکلاف و نظریه تفسیر فرهنگ کلیفورد گیرتز به عنوان چارچوب نظری و مفهومی استفاده شده است و از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان روش تحقیق بهره گرفته شده است. نوع تحقیق کیفی بوده و داده های موردبررسی شامل سه داستان و سی ضرب المثل فولکلوریک ترکی آذری است که به جهت اختصار دو نمونه داستان عامیانه و ده ضرب المثل در این مقاله تحلیل گفتمان شده است. متون و داده های این تحقیق کیفی از سه منبع مکتوب فولکلوریک قوم آذری به شیوه هدفمند انتخاب شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود گفتمان تقابلی بین سیاست و مردم بوده است و زبان فولکلور قوم آذری ابزاری برای بیان انتقاد، اعتراض و نقد سیاست و اوضاع اجتماعی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 419 استناد 0 مرجع 0
litScript