نتایج جستجو

72

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سجادی سیدعلی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  911-918
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  652
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

ثابت های پایداری کمپلکس های1: 1 ایجاد شده میان Ni2+, Co2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+:M2+ و Cd2+ با تیمیدین - ΄5 – دی فسفات (dTDP3-) با تیتراسیون pH پتانسیومتری در محلول آبی (25°C, NaNO3, I= 0.1M) تعیین شد. همین ثابت ها با دیگر مشتقات دی فسفات (R-DP3-) مقایسه شد. ثابت های اسیدی dTDP3- یعنی KH(dTDP), KHH(dTDP), KHH2(dTDP) با تیتراسیون pH پتاسیومتری اندازه گیری شد و با ثابت های مربوط مقایسه هایی انجام شد. نمودار نتایج pKHH(R-DP), log KMM(R-DP) برای ترکیبات دی فسفات رسم شد و خط همبستگی از این نقاط محاسبه شدند، این نتایج نشان می دهند که کمپلکس های M(dTDP)- دقیقا روی خط قرار گرفته اند؛ یعنی فلزات دو ظرفیتی فقط به گروه فسفات متصل شده اند و هیچ گونه بر هم کنشی میان یون فلزی و قند یا باز نوکلئوزید وجود ندارد. معادله خطی همبستگی بدست آمده از رابطه مطرح شده به ما اجازه می دهد که با مقدار pKa هر لیگند دی فسفات منواسترتک پروتونه، ثابت های پایداری را محاسبه کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 652

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادی سیدعلی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

ثابتهای اسیدی و پایداری کمپلکسهای Cu(dTDP)-، dTDP) تیمدین- 5′ دی فسفات) و Cu(Bpy)(dTDP)- Bpy): 2 و -2′ بی پیریدین) به وسیله تیتراسیونهای پتانسیومتری اندازه گیری شد. در این مقاله نشان داده شده است که پایداری کمپلکسهای دوگانه Cu(dTDP)- فقط توسط گروه دی فسفات تعیین می شود. در حالی که برای سیستمهای مختلط یا سه گانه Cu(Bpy)(dTDP)- متفاوت است. همچنین نشان داده شده است که رابطه تعادلی: Cu(Bpy)2+ + Cu(dTDP)- ®¬  Cu(Bpy)(dTDP)- + Cu2+ بطور قابل توجهی به سمت راست متمایل می شود. قسمت مهم این پدیده به تمایل فلزات 3d به گروههای هتروآروماتیک N, O دار باز می گردد. این افزایش پایداری همچنین به برهمکنش میان لیگندها در کمپلکس Cu(Bpy)(dTDP)- مربوط می شود. میزان اندازه گیری شده حدودا 0.35 واحد log می باشد که مربوط است به پدیده تجمع لیگند- لیگند. برای اثبات این مطلب ثابت پایداری کمپلکسهای تشکیل شده با Cu2+ و یا Cu(Bpy)2+ با 5’-dTPD (تیمیدین- -5′ دی فسفات) بوسیله تیتراسیونهای پتانسیومتری در محلول آبی I=0.1M) و (25°C, NaNO3 اندازه گیری شده است که با اضافه کردن NaNO3 قدرت یونی/ ثابت نگهداشته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAUR D. | BRENNAN P.J.

نشریه: 

JOURNAL OF BACTERIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  186
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  7564-7570
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3229
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3229

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

DABIRI S.M. | ELYASI R. | MAJIDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PYRETHRINS ARE A NATURAL INSECTICIDE BIOSYNTHESIZED IN PLANT PYRETHRUM [CHRYSANTHEMUM CINERARIAEFOLIUM (CURRENT SPECIES NAME: TANACETUM CINERARAEFOLIUM)] BELONGS TO THE ASTERACEAE. ALTHOUGH PYRETHRINS HAVE BEEN USED TO CONTROL HOUSEHOLD PESTS IN PAST CENTURIES, LITTLE IS KNOWN ABOUT THE MECHANISM OF BIOSYNTHESIS, DESPITE OF INTENSIVE STUDIESON THEIR SYNTHETIC ANALOGS, PYRETHROIDS. HERE WE STUDIED THE BIOINFORMATICAL ASPECTS OF CPPASE ENZYME WHICH IS A KEY GENE IN PYRETHRIN BIOSYNTHESIS. THE AMINO ACID SEQUENCES OF CHRYSANTHEMYL diphosphate SYNTHASE DERIVED FROM NCBI DATABASE AND SEQUENCES ALIGNMENTS CARRIED OUT BY CLUSTAL W. THE PHYLIOENETIC TREE WAS GENERATED BASED ON. THE PHYLOGENETIC TREE ANALYSIS SHOWED THAT SPECIES CLASSIFIED IN SEVERAL GROUPS. THE PHYLOGENETIC TREE GENERATED BY CHRYSANTHEMYL diphosphate SYNTHASE PROTEIN SEQUENCES APPLIED TO CLARIFY SIGNIFICANTLY THE EVOLUTIONARY RELATIONSHIPS BETWEEN THESE SPECIES. IN ADDITION, THE SIZE OF THESE PROTEINS AND THEIR ALPHATIC INDEX - AS A POSITIVE FACTOR FOR INCREASE THE THERMAL RESISTANCE- WERE COMPARED BETWEEN DIFFERENT PLANT SPECIES.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

SNIDER N.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  388
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  189-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4437
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4437

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MEKKRIENGKRAI D. | SANDO T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2360-2368
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3688
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3688

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  113-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32650
 • دانلود: 

  19725
چکیده: 

Background: Coenzyme Q10 (CoQ10) is an isoprenoid component used widely in nutraceutical industries. Farnesyl diphosphate synthase (FPPS) is a responsible enzyme for biosynthesis of farnesyl diphosphate (FPP), a key precursor for CoQs production. This research involved investigating the effect of FPPS over-expression on CoQs production in engineered CoQ10-producing Escherichia coli (E. coli).Methods: Two CoQ10-producing strains, as referred to E. coli Ba and E. coli Br, were transformed by the encoding gene for FPPS (ispA) under the control of either the trc or PBAD promoters.Results: Over-expression of ispA under the control of PBAD promoter led to a relative increase in CoQ10 production only in recombinant E. coli Br although induction by arabinose resulted in partial reduction of CoQ10 production in both recombinant E.coli Ba and E. coli Br strains. Over-expression of ispA under the control of stronger trc promoter, however, led to a severe decrease in CoQ10 production in both recombinant E. coli Ba and E. coli Br strains, as reflected by reductions from 629±40 to 30±13 and 564±28 to 80±14 mg/g Dried Cell Weight (DCW), respectively. The results showed high level of FPP reduces endogenous CoQ8 production as well and that CoQs are produced in a complimentary manner, as the increase in production of one decreases the production of the other.Conclusion: The reduction in CoQ10 production can be a result of Dds inhibition by high FPP concentration. Therefore, more effort is needed to verify the role of intermediate metabolite concentration and to optimize production of CoQ10.

آمار یکساله:  

بازدید 32650

دانلود 19725 استناد 0 مرجع 6216
نویسنده: 

PEREIRA DA SILVA NEVES MARTA MARIA | GONZALEZ GARCIAA MARIA BEGONA | SANTOS DAVID HERNANDEZ | FANJUL BOLADO PABLO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SIGNAL AMPLIFICATION BY ENZYME LABELS SUCH AS ALKALINE PHOSPHATASE (AP) USED IN AFFINITY ASSAYS (IMMUNO OR DNA BASED ASSAYS) IS AUSUAL STRATEGY TO GET HIGH SENSITIVE DETECTION METHODOLOGIES. AN ADVANTAGEOUS COMBINATION OF AN ENZYME SUBSTRATE HYDROQUINONE diphosphate (HQDP) WITH SILVER IONS (AG+) IN SOLUTION IS PRESENTED IN THIS WORK AS A NEW ENZYMATIC SUBSTRATE FOR AP. THIS ENZYME CATALYZES THE DEPHOSPHORYLATION OF HQDP PRODUCING HYDROQUINONE, A REDUCING AGENT FOR SILVER IONS PRESENT IN SOLUTION.THUS BY MIXING AP, HQDP AND AG+, METALLIC SILVER IS DEPOSITED WHERE THE ENZYMATIC REACTION TAKES PLACE. A QUALITATIVE ASSAY IS PRESENTED IN NITROCELLULOSE MEMBRANES TO DEMONSTRATE THIS MECHANISM. THE AFFINITY REACTION BETWEEN BIOTIN AND STREPTAVIDINLABELLED WITH AP IS ALSO FOLLOWED BY THE ELECTROCHEMICAL DETECTION OF SILVER DEPOSITED ON THE SURFACE OF SCREEN PRINTED CARBON ELECTRODES. ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY OF ENZYMATICALLY DEPOSITED SILVER IS SHOWED AS A SENSITIVE DETECTION TECHNIQUE FOR BIOSENSING APPLICATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

WILDING E.M. | BROWN J.R.

نشریه: 

JOURNAL OF BACTERIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  182
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  4319-4327
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6785
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6785

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  143-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
litScript