نتایج جستجو

26657

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2666

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32 (فوق العاده)
 • صفحات: 

  759-766
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور ارزیابی الگوی غذایی خانوارهای ساکن مناطق مختلف غرب تهران در یک بررسی مقطعی - توصیفی تعداد 1149 خانوار ساکن مناطق 2، 5، 6، 9 و 18 در تقسیمات شهری تهران به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و از طریق پرسشگری حضوری با مادر خانواده با استفاده از پرسشنامه تنظیم شده بررسی کیفی مصرف مواد غذایی و گروههای غذایی به صورت تکرار مصرف روزانه یا هفتگی افراد خانواده صورت گرفت و با استانداردهای توصیه شده مقایسه گردید. در این مطالعه مشخص شد که از جمله نواقص الگوی غذایی خانوارهای مورد بررسی، مصرف ناکافی گروه شیر و لبنیات در الگوی غذایی است بطوری که %7.6 خانوارهای مورد بررسی مصرف روزانه از گروه شیر و لبنیات در الگوی مصرف غذایی خود نداشتند و این در حالی است که استانداردهای تغذیه ای، مصرف حداقل 2 بار سهم از گروه شیر و لبنیات را در رژیم مصرف غذایی روزانه توصیه می کند. عدم کفایت مصرف سبزیجات در %43.4 خانوارهای مورد بررسی مشاهده شد بطوری که مصرف روزانه از گروه سبزیجات را به صورت تازه یا پخته نداشتند در حالی که مصرف سبزیجات در الگوی غذایی خانوارهای ایرانی به مراتب بیش از کشورهای دیگر می باشد اما در گروه مورد مطالعه عدم کفایت مصرف دیده شد که در مقایسه با استاندارهای تغذیه ای که مصرف روزانه 3 تا 5 بار سهم از گروه سبزیجات را توصیه می کند فاصله زیادی دارد. از نقاط ضعف دیگری که در الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای مورد بررسی مشاهده شد عدم کفایت مصرف از گروه میوه جات در %25.6 از خانوارهای مورد بررسی بود که در مقایسه با استانداردهای تغذیه ای که مصرف 2 تا 4 بار سهم روزانه از گروه میوه جات را توصیه می کنند بسیار کم است.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9695
 • دانلود: 

  5124
چکیده: 

Background: It has been suggested that nutrition might play a role in the etiology of multiple sclerosis (MS). However, dietary patterns associated with MS risk are unknown. This study was conducted to compare the dietary patterns of patients with MS and healthy controls to find the relationship between dietary patterns and MS.Methods: Usual dietary intake of 75 women with relapsing/remitting MS (RRMS) and 75 healthy controls were assessed with a food frequency questionnaire consisting of 168 food items. To define major dietary patterns, we used factor analysis. Multivariate logistic regression was used to assess the relationship between dietary patterns and risk of MS.Results: Traditional pattern (high in low-fat dairy products, red meat, vegetable oil, onion, whole grain, soy, refined grains, organ meats, coffee, and legumes) was inversely related to the risk of MS [odds ratio (OR) =0.15; 95% confidence interval (CI): 0.03-0.18; P=0.028]. A similar inverse relationship was noted between MS risk and lacto-vegetarian (high in nuts, fruits, French fries, coffee, sweets and desserts, vegetables, and high-fat dairy products) and vegetarian (high in green leafy vegetables, hydrogenated fats, tomato, yellow vegetables, fruit juices, onion, and other vegetables) patterns (OR=0.31; 95% CI: 0.12-0.82; P=0.018 and OR=0.42; 95% CI: 0.19-0.90; P=0.026, respectively). In contrast, the prevalence of MS was higher in those who had high animal fat dietary pattern (high in animal fats, potato, meat products, sugars, and hydrogenated fats and low in whole grains) (OR=1.99; 95% CI: 1.63-2.94; P<0.005).Conclusion: Our findings showed that the risk of RRMS can be affected by major dietary patterns.

آمار یکساله:  

بازدید 9695

دانلود 5124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  154-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14954
 • دانلود: 

  8536
چکیده: 

Background: Fuzzy logic, a mathematical approach, defines the percentage of desirability for recommended amount of food groups and describes the range of intakes, from deficiency to excess.Objectives: The purpose of this research was to find the best fuzzy dietary pattern that constraints energy and nutrients by the iterative algorithm.Materials and Methods: An index is derived that reflects how closely the diet of an individual meets all the nutrient requirements set by the dietary reference intake. Fuzzy pyramid pattern was applied for the energy levels from 1000 to 4000 Kcal which estimated the range of recommended servings for seven food groups including fruits, vegetables, grains, meats, milk, oils, fat and added sugar.Results: The optimum (lower attention – upper attention) recommended servings per day for fruits, vegetables, grain, meat, dairy, and oils of the 2000 kcal diet were 4.06 (3.75-4.25), 6.69 (6.25-7.00), 5.69 (5.75-6.25), 4.94 (4.5-5.2), 2.75 (2.50-3.00), and 2.56 (2.5-2.75), respectively. The fuzzy pattern met most recommended nutrient intake levels except for potassium and vitamin E, which were estimated at 98% and 69% of the dietary reference intake, respectively.Conclusions: Using fuzzy logic provides an elegant mathematical solution for finding the optimum point of food groups in dietary pattern.

آمار یکساله:  

بازدید 14954

دانلود 8536 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1921-1928
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8615
 • دانلود: 

  5821
چکیده: 

Background & aim: dietary patterns have dramatically changed in all age groups, especially the teenagers in the Iranian population. It was needed to identify the prevalence of dietary patterns and its determinants in this age group. Health behavior is one factor that influence dietary patterns and self-efficacy is a strong factor for behavior improvement. Therefore, the aim of this study was to measure the relationship between dietary patterns and the status of self-efficacy induced dietary behaviors in teenage girl students. Methods: This cross-sectional study was conducted on a total of 236 teenage girl students selected by cluster random sampling method in Mashhad, Iran, in 2016. Frequency food questionnaire and self-efficacy questionnaire were used to evaluate dietary patterns and dietary self-efficacy of each participant. Data analysis was performed using SPSS software (version 16) with unpaired t-test, Chi-square or Fisher’ s exact test. Results: The prevalence of unhealthy dietary patterns was obtained as 65. 3%. Overall levels of high, moderate, and low self-efficacy were 35. 8%, 56. 9%, and 7. 3%, respectively. The mean score of dietary self-efficacy was higher in the group with healthy dietary patterns, compared to the group with unhealthy dietary patterns (14. 12± 4. 25 Vs 13. 88± 4. 71 respectively); however, the difference was not statistically significant (P>0. 05). Conclusion: Considering the high rate of unhealthy dietary patterns and undesirable status of dietary self-efficacy of teenagers, special attention of policymakers is needed for promotion of healthy dietary patterns and dietary self-efficacy in teenagers. It is recommended to carry out experimental studies to identify the effect of dietary self-efficacy on dietary patterns.

آمار یکساله:  

بازدید 8615

دانلود 5821 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16438
 • دانلود: 

  10336
چکیده: 

Aim: The aim of this study is to examine the relationship between dietary patterns and the risk of Colorectal Cancer (CRC) and adenomas. Background: dietary patterns have been shown to be associated with risk of CRC, but there are a few data on this context and its relationship with risk of colorectal adenomas as the precursors of the CRC. Methods: This hospital-based case-control study was conducted in three major general hospitals in Tehran province, Iran. Data was collected (October 2016 to May 2018) from 129 colorectal cancer and 130 colorectal adenoma patients that confirmed by pathology and colonoscopy findings and 240 controls with non-neoplastic conditions and not afflicted with diet related chronic diseases. dietary data were evaluated by 147-items semi-quantitative food frequency questionnaire. Multivariate logistic regression was used to estimate the relationship between dietary patterns and risk of colorectal cancer and colorectal adenoma. Results: Three dietary patterns (healthy, western and traditional) were derived. After adjusting for confounders, the Healthy dietary pattern was associated with a decreased risk of Colorectal Cancer (OR=0. 22, 95% CI=0. 14-0. 37) and Colorectal Adenoma (OR=0. 43, 95% CI=0. 27-0. 69). Higher intake of the Westernized pattern was positively associated with risk of Colorectal Cancer (OR=3. 5, 95% CI=2. 13-5. 19) and Colorectal Adenoma (OR=2. 47, 95% CI=1. 49-4. 08). There was no significant association between traditional pattern and the Colorectal Cancer (OR=99, 95% CI=0. 61-1. 59) and Colorectal Adenoma (OR=0. 85, 95% CI=0. 54-1. 35) risk. Conclusion: Our study suggested that the “ Healthy” dietary pattern reduces the risk of Colorectal Cancer and Colorectal Adenoma, while the “ Western” dietary pattern increases the risk of both Colorectal Cancer and Colorectal Adenoma.

آمار یکساله:  

بازدید 16438

دانلود 10336 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

SHIRAZ E MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14068
 • دانلود: 

  25196
چکیده: 

Background: Preeclampsia is one of the causes of mortality and high-risk pregnancies that endangers the health of mothers in the developing countries. Objectives: The current study aimed at investigating the nutritional pattern in women with preeclampsia. Methods: The current cross sectional study was conducted on 182 pregnant women (82 patients with preeclampsia and 100 healthy subjects) selected using easy sampling in Fasa Vali-e-Asr Hospital in 2016. The dietary intake was evaluated using a semi-quantitative food frequency questionnaire and the intensity of day-night activities by a physical activity questionnaire. Anthropometric indicators were calculated according to standard guidelines, measurement, and body mass index. dietary patterns were characterized by a factor analysis and its relationship with preeclampsia was investigated by logistic regression method. Results: Two unhealthy and healthy dietary patterns were identified among individuals. In the crude model and after adjusting the effect of confounding variables of unhealthy dietary patterns, no significant relationship was observed between dietary pattern and preeclampsia. In the fourth compare to the first quartile of the healthy dietary pattern, the chance of preeclampsia was 0. 219 (95% CI: 0. 090-0. 528, P = 0. 001) crude model and 0. 178 (95% CI: 0. 059-0. 530, P = 0. 002) adjusted model. Conclusions: The findings indicated that choosing a healthy dietary pattern was associated with a reduction in the risk of preeclampsia. Regarding these results, prevention of preeclampsia maybe possible by the healthy diet recommendation. The occurrence of complications in the mother, the fetus, and the baby in the future can also be prevented through the same way.

آمار یکساله:  

بازدید 14068

دانلود 25196 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HU F.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6600
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6600

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  907
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 907

دانلود 279 استناد 491 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  2062
 • دانلود: 

  606
چکیده: 

مقدمه: تغذیه مناسب برای حفظ سلامت در طول حیات ضروری است و عامل مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می آید. سوء تغذیه در سنین نوجوانی ممکن است بر تواناییهای شناختی لازم برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد.هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی مصرف مواد غذایی، صبحانه و میان وعده در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر رامسر صورت پذیرفت.روش کار: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی، 208 دانش آموز دختر و پسر دوره اول متوسطه مدارس دولتی به وسیله نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه بسامد مصرف ماهیانه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (مجذور کای و کروسکال والیس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بر اساس نتایج پژوهش بسامد مصرف مواد غذایی اصلی اکثریت نمونه ها (56.2 درصد) در حد نامطلوب بوده است. 92.8 درصد از نمونه ها به خوردن صبحانه در منزل و 96.2 درصد آنان به خوردن میان وعده در مدرسه عادت داشتند. 34.1 درصد از دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش لبنیات، 10.6 درصد انواع گوشت، 13.9 درصد تخم مرغ، 17.4 درصد سبزیجات و 34.1 درصد میوجات را همیشه مصرف می کردند. ارتباط معنی داری بین جنسیت واحدهای مورد پژوهش با بسامد مصرف شیر (P<0.02)، گوشت ها (P<0.00001)، تخم مرغ (p<0.004) و ترشیجات (P<0.04) مشاهده شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر لزوم تمرکز بر ارتقاء وضعیت تغذیه دانش آموزان با آموزش تغذیه بصورت تدوین برنامه های آموزشی برای دانش آموزان و والدین و گنجاندن آن در برنامه آموزش مدارس تاکید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2062

دانلود 606 استناد 489 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: THESE DAYS, IT HAS BEEN INDICATED THAT INAPPROPRIATE DIET IS THE CAUSE OF 30 TO 35 PERCENT OF DEATH RESULT FROM CANCER. MOREOVER, BASED ON STATISTICS, BREAST CANCER IS THE MOST PREVALENT CANCER IN WOMEN WORLDWIDE. THIS DISEASE, BECAUSE OF THE HIGH PREVALENCE, INVOLVES LOTS OF ASPECTS OF NOT ONLY WOMEN BUT ALSO GOVERNMENT AND HEALTH MINISTRY SUCH AS PHYSICAL AND EMOTIONAL COMPLICATIONS FOR WOMEN AND THEIR FAMILY AND FINANCIAL CONCERN FOR BOTH FAMILIES AND GOVERNMENT ALL AROUND THE WORLD. IT HAS BEEN DETERMINED THAT dietary FACTORS AND FOOD pattern CAN PLAY A PIVOTAL ROLE IN DEVELOPING BREAST CANCER...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
litScript