نتایج جستجو

8456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

846

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  2933-2938
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

AJAMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  65-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81615
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Finding new tolerable methods in weight loss has largely been an issue of interest for specialists.Present study compared a novel method of calorie shifting diet (CSD) with classic calorie restriction (CR) on weight loss in overweight and obese subjects.Methods: Seventy four subjects (body mass index ≥25; 37) were randomized to 4 weeks control diet, 6 weeks CSD or CR diets, and 4 weeks follow up period. CSD consisted of three phases each lasts for 2 weeks, 11 days calorie restriction which included four meals every day, and 4 h fasting between meals follow with 3 days self selecting diet. CR subjects receive determined low calorie diet. Anthropometric and metabolic measures were assessed at different time points in the study.Results: Four weeks after treatment, significant weight, and fat loss started (6.02 and 5.15 kg) and continued for 1 month of follow up (5.24 and 4.3 kg), which was correlated to the restricted energy intake (P<0.05). During three CSD phases, resting metabolic rate tended to remain unchanged. The decrease in plasma glucose, total cholesterol, and triacylglycerol were greater among subjects on the CSD diet (P<0.05). Feeling of hunger decreased and satisfaction increased among those on the CSD diet after 4 weeks (P<0.05).Conclusion: The CSD diet was associated with a greater improvement in some anthropometric measures, Adherence was better among CSD subjects. Longer and larger studies are required to determine the long term safety and efficacy of CSD diet.

آمار یکساله:  

بازدید 81615

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 171 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  447-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20542
 • دانلود: 

  18990
چکیده: 

Background: Finding new tolerable methods in weight loss has largely been an issue of interest for specialists. Present study compared a novel method of calorie shifting diet (CSD) with classic calorie restriction (CR) on weight loss in overweight and obese subjects.Methods: Seventy-four subjects (body mass index ³25; 37) were randomized to 4 weeks control diet, 6 weeks CSD or CR diets, and 4 weeks follow-up period. CSD consisted of three phases each lasts for 2 weeks, 11 days calorie restriction which included four meals every day, and 4 h fasting between meals follow with 3 days self-selecting diet. CR subjects receive determined low calorie diet. Anthropometric and metabolic measures were assessed at different time points in the study.Results: Four weeks after treatment, significant weight, and fat loss started (6.02 and 5.15 kg) and continued for 1 month of follow-up (5.24 and 4.3 kg), which was correlated to the restricted energy intake (P<0.05). During three CSD phases, resting metabolic rate tended to remain unchanged. The decrease in plasma glucose, total cholesterol, and triacylglycerol were greater among subjects on the CSD diet (P<0.05). Feeling of hunger decreased and satisfaction increased among those on the CSD diet after 4 weeks (P<0.05).Conclusions: The CSD diet was associated with a greater improvement in some anthropometric measures, Adherence was better among CSD subjects. Longer and larger studies are required to determine the long-term safety and efficacy of CSD diet.

آمار یکساله:  

بازدید 20542

دانلود 18990 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1066-1066
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: EPILEPSY IS A DISORDER OF BRAIN ELECTRICAL ACTIVITY THAT RESULTS IN RECURRENT SEIZURES. THE TYPE OF SEIZURE DEPENDS ON THE PORTION OF THE BRAIN AFFECTED.WHILE THERE ARE MANY DIFFERENT CAUSES OF SEIZURES, INCLUDING BRAIN TUMOR, HEAD INJURY, STROKE, AND ALCOHOL WITHDRAWAL. DESPITE CONTINUED ADVANCEMENTS IN ANTICONVULSANT DEVELOPMENT, APPROXIMATELY 30% OF PATIENTS WITH EPILEPSY HAVE REFRACTORY SEIZURES, AND SO THERE REMAINS A SIGNIFICANT DEMAND FOR ADDITIONAL OPTIONS. A NUMBER OF dietARY MODIFICATIONS, NUTRITIONAL SUPPLEMENTS, AND HORMONES HAVE BEEN FOUND TO BE BENEFICIAL FOR SOME PATIENTS WITH EPILEPSY. KETOGENIC dietS MAY BE ALSO EFFECTIVE FOR ADULT STATUS EPILEPTICUS AND ADULT EPILEPSY. ALL dietARY THERAPIES USED TO TREAT EPILEPSY SHARE THE COMMON CHARACTERISTIC OF RESTRICTING CARBOHYDRATE INTAKE TO SHIFT THE PREDOMINANT CALORIC SOURCE OF THE diet TO FAT...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

KAFESHANI MARZIEH

نشریه: 

IMMUNOPATHOLOGIA PERSA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6197
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6197

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

JANNESARI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  151-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11751
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Over the past twenty years, fertility problems have increased dramatically. At least 25 percent of couples planning a baby will have trouble conceiving, and more and more couples are turning to fertility treatments to help them have a family. Eating a fertility diet in preparation for pregnancy and to boost fertility is one of the most powerful health changes everyone can make.It is true, food can increase sperm production and save partner from indecently expensive infertility treatments when they want to start a family. Here are some good health tips for men to stay fertile and potent.Materials and Methods: This study is a comprehensive literature review from 1990 to 2011 with keywords including infertility, healthy and diet, is carried out by searching Iranian and International databases including Iran Medex, Iran Doc, Pubmed, Sience Direct and Ovid.Results: Nutrients in food for increasing fertility are:1. Selenium: This is an unusual mineral that increases the motility of sperms. Selenium rich food increase sperm’s mobility and thus raises the chances of conception.Foods: Cottage cheese, eggs, chicken, turkey and nuts.2. Zinc: This a very vital mineral required for regulating body’s testosterone level. Testosterone as is the hormone responsible for male reproductive functions. Until and unless men have sufficient Zinc in their body, testosterone is not produced in adequate amounts which in turn reduce sperm count. Foods: Abundantly available in red meat, seafood and eggs. Vegetarians need to watch it. Have pumpkin seeds and oatmeal.3. Vitamin A: The Vitamin A rich food increases the value of sperm production by making sure that the sperms that are produced are healthy and agile. If men have a deficiency of this vitamin then their sperms will be slow and lazy, not good enough for conception. Foods: Carrots are best but red chilli peppers, spinach, iceberg lettuce, broccoli and dry fruits like apricots too will be good for increasing fertility.4. Vitamin C: We probably consume citrus foods for the protection against cold but the antioxidants in them help ‘cleanse’ the sperms. They get rid of toxins and purify the semen by extracting free radicals. Foods: Oranges, lemon, red and yellow bell peppers, tomatoes are foods that increase fertility.5. Omega-3 Fatty Acids: These are special boosters that when present in the blood increases the blood circulation of the male reproductive organs hence giving energy and boosting potent sperm production. Foods: Found mainly in fish like Salmon and Sardines. Walnuts also could be an alternative for vegetarians.Conclusion: Both partners should follow the dietary recommendations .Although it goes without saying that a healthy diet is crucial to a successful pregnancy and a healthy baby, many people are unaware of the fact that diet can help to correct hormone imbalances that may affect your ability to conceive. There are also certain foods and drinks that are known to lower fertility.

آمار یکساله:  

بازدید 11751

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FERDOWSIAN H.R. | LEVIN S.

نشریه: 

SKIN THERAPY LETTER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2269
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2269

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Sexual Medicine Reviews

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  256-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript