نتایج جستجو

2225

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

223

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOONEY J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1434-1434
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6525
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6525

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی مهدی | روزبان مهدی

نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

موتورهای دیزل دریایی از خانواده موتورهای دیزل سنگین و دارای توان قوی هستند. استوانه این موتورها که غالبا از نوع بوش تر است، به وسیله سیال خنک کاری احاطه می شود و سیال خنک کاری نیز حرارت خود را به آب دریا می دهد. احتراق داخل استوانه و برهم کنش بین سیال خنک کاری و استوانه در بیرون، پدیده های فیزیکی و شیمیایی مختلفی در این استوانه ها بوجود می آورد. ایجاد و رشد ترک در استوانه موتورهای دیزل سنگین امری محتمل است و عوامل مختلفی مانند ازدیاد تنش حرارتی، پدیده حفره زایی و یا خوردگی دارد که منجر به باز کردن موتور و تعویض استوانه می شود. در این مقاله ایجاد و رشد ترک در استوانه یک موتور دیزل دریایی خورجینی شکل 12 استوانه بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که افزایش دمای سیال خنک کاری موجب تسریع خستگی حرارتی استوانه و ایجاد ترک در آن شده است و عوامل خوردگی و پدیده حفره زایی، رشد ترک را تشدید کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  236-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

امروزه استفاده از سوخت بیواتانول بعنوان یک سوخت جایگزین تجدیدپذیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مخلوط های بیواتانول و دیزل با نسبت های مختلفی در موتورهای دیزل و بنزینی استفاده می شود. ارتعاش بطور مستقیم اثر مخرب بر روی قطعات موتور و کاربر دارد و بهمین دلیل بررسی ارتعاش حاصل از فرایند احتراق در موتورهای احتراق داخلی همواره مورد توجه محققان بوده است. در این تحقیق تاثیر مخلوط های بیواتانول و دیزل در شش ترکیب دیزل خالص (D100) E2 ( مخلوط 2 درصد بیو اتانول و 98 درصد دیزل)، E5، E10، E15 و E20 بر روی ارتعاش موتور تراکتور دوچرخ میتسوبیشی مورد بررسی قرار گرفت. موتور در سرعتهای 1200، 1600، 2000 و 2400 دوربردقیقه برای تمامی مخلوط های سوخت تست شد، همچنین برای دو سوخت D100 و E10 اثر بار موتور بر مقدار ارتعاش بررسی شد. نتایج نشان داد مخلوط های سوخت اثر معنی داری بر مقدار ارتعاش دارد. کمترین مقدار ارتعاش مربوط به E10 و بیشترین ارتعاش مربوط به سوخت E20 است. همچنین ثابت شد، با افزایش دور موتور برای تمامی مخلوط های سوخت، مقدار شتاب نیز افزایش می یابد. نتایج نشان داد افزایش بار موتور اثر معنی داری بر مقدار شتاب عمودی و جانبی دارد بگونه ای که با افزایش بار موتور، مقدار شتاب در راستای جانبی کاهش یافت ولی مقدار شتاب عمودی در ابتدا روند افزایشی و پس از آن روند کاهشی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مخلوط های JP-4-بیودیزل-دیزل و شرایط کارکردی موتور (سرعت و بار اعمالی) بر روی مشخصه های آلایندگی یک موتور دیزل می باشد. آزمایش های تجربی بر روی یک موتور چهار سیلندر پاشش مستقیم انجام شد. در این تحقیق روشMixture-RSM جهت توسعه مدل های ریاضی بر مبنای داده های تجربی به کار داده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل های برازش شده قابلیت پیش بینی مشخصه های آلایندگی موتور را دارند. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار بیودیزل در مخلوط سوخت مقدار انتشار آلاینده هایHC وCO به علت وجود مولکول های اکسیژن در ساختار بیودیزل که سبب احتراق بهتر و کامل تر می شوند، کاهش می یابد. بر اساس نتایج تحقیق، با افزایش مقدار سوخت JP-4 در مخلوط سوخت مقدار انتشار آلاینده هایHC وCO به علت عدد ستان کمتر و فرصت کمتر احتراق این سوخت در مقایسه با دیزل و بیودیزل به شدت افزایش می یابد. همچنین نتایج مشخص کرد که تولید آلاینده NOx به شدت وابسته به مقدار بیودیزل در مخلوط سوخت می باشد که علت آن تراکم ناپذیری کمتر و عدد ستان بیشتر سوخت بیودیزل است. از طرف دیگر نتایج نشان داد که با افزایش مقدار سوخت JP-4 در مخلوط سوخت، انتشار آلاینده NOxبه علت تاخیر در احتراق بیشتر این سوخت که سبب کاهش دمای احتراق می شود، کاهش می یابد. بر اساس نتایج بدست آمده، انتشار آلاینده های HC وCO در بارهای بالاتر موتور به علت شرایط بهتر احتراق کاهش می یابد. هر چند مقدار انتشار آلاینده NOxدر بارهای اعمالی بالا به موتور به علت دمای زیاد گاز احتراق شدت می گیرد. به طور کلی نتایج نشان داد که افزودن سوختJP-4 سبب کاهش آلاینده NOx می شود؛ در حالی که تاثیر مثبتی بر دیگر مشخصه های آلایندگی موتور ندارد.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  149-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

در راستای استفاده از سوخت های جایگزین با قابلیت تجدیدپذیری، در این تحقیق وضعیت موازنه انرژی در یک موتور دیزل تک سیلندر هواخنک با استفاده از مخلوط های سوختی دیزل-بیودیزل بررسی گردید. بیودیزل تولید شده از روغن پسماند پخت و پز به روش ترانس استریفیکاسیون با درصدهای حجمی صفر، 12، 22، 32 و 42 با دیزل خالص مخلوط شد و در سرعت های 1800 تا 2700 دور در دقیقه (در حالت تمام بار) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد سهم تلفات انرژی از طریق دود اگزوز بیشترین مقدار را در همه درصدهای بیودیزل دارا می باشد (میانگین 51/715 درصد) که بیشترین مقدار مربوط به بیودیزل 42 درصد (55/982 درصد) و کمترین مقدار مربوط به دیزل خالص (46/481 درصد) می باشد. هم چنین مخلوط سوختی 12 درصد بیودیزل به دلیل داشتن بیشترین توان مفید، کمترین تلفات انرژی به صورت دود اگزوز و از طریق خنک کننده به عنوان بهترین مخلوط سوختی تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1526
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

در تحقیق حاضر، استفاده از بیودیزل حاصل از روغن پسماند خوراکی در یک موتور دیزل CFR ستان سنج و نیز یک موتور دیزل لیستر M 8.1 مطالعه شده و تاخیر اشتعال مخلوط های مختلف سوخت دیزل شماره 2 معمولی و بیودیزل بر مبنای حجمی (B00, B10, B20, B30, B40, B50, B60, B70, B80, B90, B100) بررسی شده است. موتور دیزل تحت آزمایش با سرعت ثابت 730 دور در دقیقه ولی در بارهای مختلف 25، 50، 75 و 100 درصد بار کامل به کار گرفته شد. در ابتدا، عدد ستان مخلوط های مختلف سوخت دیزل و بیودیزل در موتور دیزل CFR ستان سنج بر مبنای استاندارد ASTM-D 613 تعیین شد. با استفاده از عدد ستان مخلوط های سوخت و رابطه بین عدد ستان و تاخیر اشتعال، تاخیر اشتعال مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل محاسبه شد. نتایج آزمایش های تجربی نشان داد که با افزایش درصد بیودیزل در سوخت مخلوط بیودیزل و دیزل، عددستان سوخت افزایش یافت و تاخیر اشتعال کاهش یافت. سپس مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل در موتور دیزل لیستر M8.1 تحت آزمون های کوتاه مدت و در چهار بار مختلف بر مبنای استاندارد ECE R-49 آزمایش شد. با استخراج منحنی های فشار- زاویه ای میل لنگ (P-q) و مشتق اول و دوم فشار، تاخیر اشتعال مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل در چهار بار مختلف تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش درصد سوخت بیودیزل در مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل، تاخیر اشتعال کاهش می یابد. مقایسه نتایج دو روش تعیین مقادیر تاخیر اشتعال مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل بیانگر مطابقت آن هاست. روند کاهش دوره تاخیر اشتعال در گستره کامل بار موتور تحت آزمایش، با افزایش درصد بیودیزل در مخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل یک مزیت مهم محسوب شده و موجب کاهش کوبش دیزل، کاهش آلاینده های مهم به ویژه NOx، کاهش فرسایش قطعات موتور و در نتیجه افزایش طول عمر مفید موتور خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1526

دانلود 444 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

استفاده روزافزون از سوخت های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود و همچنین روند رو به رشد آلودگی محیط زیست توسط سوخت های فسیلی محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیرنفتی ترغیب نموده است. عمده ترین مصرف سوخت های فسیلی در موتورهای احتراق داخلی می باشد. بیواتانول یکی از مهم ترین و پرمصرف-ترین سوخت های جایگزین سوخت های فسیلی محسوب می شود. در این میان کشورهای زیادی در راستای رفع بحران آلودگی های زیست محیطی و کاهش منابع سوخت های فسیلی اقدام به تولید این سوخت ها از روش های مختلفی کرده اند. موتورهای دیزل به عنوان یک بخش اساسی در تامین نیروی محرکه خودروهای جاده ای و غیر جاده ای به حساب می آیند. سوخت های بیولوژیک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ذاتی هستند که آن ها را در عمل، پاک تر از سوخت های دیگر می-نماید. در این تحقیق تاثیر تلفیق سوخت دیزل، بیواتانول و ذرات نانو اکسیدسریم بر روی میزان گشتاور، توان و مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور بررسی شد. در فاز اول آزمایش ها، به منظور پایداری ترکیب های سوخت دیزل-بیواتانول با ذرات نانواکسیدسریم آزمایش های متعددی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از حمام آلتراسونیک می تواند مفید باشد. در فاز دوم به منظور بررسی تاثیر ترکیب های مختلف سوخت بر میزان گشتاور، توان و مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور آزمایش های مربوطه بر روی موتور دیزل تک سیلندر چهارزمانه انجام شد. داده های موردنظر در سرعت های مختلف (از1800 تا rpm2600) برای مخلوط های مختلف سوخت بیواتانول (0-12)%، دیزل (88-100)% و ذرات نانو بین PPm (15-5) به دست آمد. نتایج نشان داد که توان حاصل از سوختی که حاوی PPm 5 نانواکسید سریم است بالاترین است. افزودن نانو ذرات به سوخت، انتقال حرارت به سوخت را افزایش داده و با تسریع سوختن، زمان تاخیر در اشتعال را کاهش می دهد. همچنین نانو ذرات، مکانسیم اشتعالی سوخت را بهبود و سبب نفوذ بهتر جت سوخت به داخل هوای فشرده گردید که باعث احتراق کامل تر و افزایش توان موتور گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  51-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16505
 • دانلود: 

  10513
چکیده: 

Application of Compressed Natural Gas (CNG) in diesel engines has always been important, especially in the field of automotive engineering. This is due to easy accessibility, better mixing quality and good combustion characteristics of the CNG fuel. In this study the application of CNG fuel along with diesel oil in a heavy duty direct-injection automotive diesel engine is experimentally investigated. In order to convert a diesel engine into a diesel-gas one, the so called" mixed diesel-gas" approach has been used and for this purpose a carbureted CNG fuel system has been designed and manufactured. For controlling quantity of CNG, the gas valve is linked to the diesel fuel injection system by means of a set of rods. Then, the dual-fuel system is adjusted so that, at full load conditions, the quantity of diesel fuel is reduced to 20% and 80% of its equivalent energy is substituted by CNG fuel. Also injection pressure of pilot jet is increased by 11.4%. Performance and emission tests are conducted under variation of load and speed on both diesel and diesel-gas engines. Results show that, with equal power and torque, the diesel-gas engine has the potential to improve overall engine performance and emission. For example, at rated power and speed, fuel economy increases by 5.48%, the amount of smoke decreases by 78%, amount of CO decreases by 64.3% and mean exhaust gas temperature decreases by 6.4%.

آمار یکساله:  

بازدید 16505

دانلود 10513 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUSUF ALI M. | MEHD S.N. | REDDY P.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16676
 • دانلود: 

  17051
چکیده: 

In the present study a 4-stroke 5hp diesel engine was tested with diesel oil plus cottonseed oil blends. The blends in different proportions (10 to 50 percent by volume) were tested at constant speed of 1500 rpm. The said engine is operated at different loads and characteristics like Brake power, Brake thermal efficiency, specific fuel consumption etc. engine performance for blends resulted in lower brake thermal efficiency. Smoke is also found to increase with the blends. The results of the present experimental investigations reveal that the performance of the blends is comparable with that of diesel. Hence blends can profitably be employed in an existing CI engine without major engine modifications, further it can be an immediate solution for the development of rural areas, and for the emergency use in the event of severe diesel fuel shortage.

آمار یکساله:  

بازدید 16676

دانلود 17051 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در پژوهش حاضر به منظور بررسی ثمر بخشی استفاده از نانو سیال در تبادلگر های حرارتی خنک کن روغن موتور دیزل دریایی، سه سیال متفاوت با درصد حجمی های متفاوتی از مواد نانو (Al2O3) در بازه رینولدزی 3 تا 48 هزار مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که در تبادلگر های حرارتی پوسته و لوله شرط مرزی حاکم در سطح تبادل حرارت، متفاوت از شرط های مرزی مرسوم و معروف دما ثابت یا شار ثابت در دیواره است، به حل همزمان جریان گرم و سرد درون تبادلگر پرداخته شد. تکفاز بودن نانو سیال، از جمله فرضیات بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد اضافه کردن نانوذرات به سیال پایه در رینولدز های پایین باعث ضریب عملکرد بالاتری در تبادلگر می شود. با افزایش درصد حجمی نانوذرات ضریب عملکرد مبدل کاهش پیدا می کند و حالت بهینه و ماکزیمم عملکرد مبدل حرارتی در درصد های حجمی مورد بررسی در رینولدز 20000 برای آب و 12000 برای اتیلن گلایکول اتفاق می افتد. به عبارت دیگر انتخاب سیال پایه با ضریب عملکرد بالاتر بسته به محدوده عدد رینولدز دارد. همچنین در این پژوهش به بررسی آب دریا به عنوان یه سیال خنک کننده در دسترس موتور دیزل دریایی پرداخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
litScript