نتایج جستجو

39

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  68-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

جرب قرمز طیور، مهم ترین انگل خارجی خون خوار در گله های تخم گذار و مادر در بسیاری از کشورها است. آلودگی با این جرب اجباری، بسیار رایج بوده و بر اساس گزارشات اپیدمیولوژیک، 83 درصد از مزارع اروپایی به آن آلوده هستند. همچنین، درمانیسوس گالینه به عنوان رایج ترین و مهم ترین آفت طیور در ایران توصیف شده است. آلودگی با جرب قرمز طیور، می تواند منجر به کاهش تولید تخم مرغ، استرس، سرکوب سیستم ایمنی، پرکنی، کانی بالیسم، آنمی و مرگ شود. به علاوه، اثبات شده است که این جرب، می تواند برخی از عوامل بیماری زا از جمله سالمونلا را منتقل کند. از این گذشته، آلودگی انسان به جرب درمانیسوس گالینه به صورت فزاینده ای از کشورهای مختلف از جمله ایران، گزارش شده است. اگرچه روش های گوناگونی برای کنترل این جرب در سالن های طیور گزارش شده، اما رویکرد اصلی، متکی بر استفاده از ترکیبات ضد کنه سنتتیک می باشد. اهداف این مطالعه ی مروری، بررسی جنبه های گوناگون آلودگی با جرب درمانیسوس گالینه، توصیف ترکیبات ضد کنه مختلف و ارزیابی اثرات هر کدام از ترکیبات ضد کنه بر روی این جرب می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14933
 • دانلود: 

  29779
چکیده: 

The red mite of poultry, Dremanyssus gallinae, is the most important hematophagous ectoparasite of poultry. In this study, pathologic changes of its biting on the poultry skin have been investigated. Thirty-two (Control=16 and Treatment=16) four weeks old Ross broilers (308) were infested with the mite on skin of hock joins. Samples were collected after 1, 24, 72 hours and 10 days. The skin samples were fixed in 10% buffered formalin and histological sections were prepared using routine Hematoxylin & Eosin staining method. Results showed that in all cases, except within first hour of infestation, lymphocytic infiltration was always a constant pathologic feature. Necrosis of feather's follicles was a prominent pathologic feature ensued due to vascular disturbances and resulted in loss of feather. Hyperkeratosis, parakeratosis and acanthosis were observed after 72 hours. These findings reveal that mite biting induces local epidermal hyperplasia.

آمار یکساله:  

بازدید 14933

دانلود 29779 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  203-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  81-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23109
 • دانلود: 

  16251
چکیده: 

Introduction: By considering an increase in drug resistance against red mites, finding the nonchemical herbal acaricide against dermanyssus gallinae (De Geer) (Acari: Mesostigmata) is necessary to kill them and to reduce the chemical resistance against chemical acaricides in this specie. dermanyssus gallinae is a potential vector of the causal agent of several viral diseases such as Equine encephalitis and St. Louis encephalitis. It can be a vector of bacteria such as Salmonella spp., Mycobacterium spp. and Erysipelothrix rhusiopathiae. It is also known to cause itching dermatosis in humans. In this study acaricidal and repellent activities of essential oil of Eucalyptus globulus against dermanyssus gallinae were studied.Methods: After extracting the essential oil, different concentrations of the plant extract were prepared. Then, acaricidal effect of different concentrations was tested on poultry red mite, dermanyssus gallinae, by dropping 3-4 drops of essential oil on mites. Repellent activity of essential oil was tested by Y-tube olfactometer bioassay. After the test, total number of killed and repellent mites reported.Results: Concentration of 1: 2 or 50% had more acaricidal effect on mites. Also essential oil of Eucalyptus globulus had repellent activity against red mites.Conclusion: This study showed that essential oil of Eucalyptus globulus had acaricidal and repellent activities against red mites. Hence it might be used as a herbal acaricide against it to kill and to reduce the chemical resistance in this specie.

آمار یکساله:  

بازدید 23109

دانلود 16251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24980
 • دانلود: 

  19842
چکیده: 

The poultry red mite, dermanyssus gallinae is one of the most economically important ectoparasites in hens and some species of mammals worldwide. Cases of human infestation have been reported worldwide. In this study we report infestation in three members of a family referred with pruritus and allergic dermatitis rash. They have collected very small animals and carried them to the laboratory which later was confirmed as D. gallinae. They claimed that they had been bitten with this ectoparasite. This is the first case report of human infestation owing to D. gallinae from Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 24980

دانلود 19842 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  203-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1652
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

زمینه مطالعه: جرب قرمز طیور، درمانیسوس گالینه یکی از مهمترین انگل های خارجی طیور پرورشی می باشد که برخی از ترکیبات گیاهی می توانند در کنترل آن موثر باشند. هدف: مطالعه اثرات ضدجرب عصاره های ترکیبات گیاهی دارچین، نعناع و اکالیپتوس. روش کار: در یک مزرعه مرغ تخمگذار با سابقه آلودگی به جرب درمانیسوس گالینه، میزان آلودگی به جرب با استفاده از نصب تله ها و شمارش جرب های جمع آوری شده در آنها، ارزیابی گردید. سپس برخی از قفس های حاوی پرندگان با استفاده از عصاره های دارچین به غلظت 27.50 mg/cm3، نعناع به غلظت 28/30mg/cm3 و اکالیپتوس به غلظت اسپری شدند. همچنین یک ردیف مشابه از قفس ها نیز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. متعاقب درمان انجام گرفته، تله های ساخته شده یک روز و یک هفته پس از انجام اسپری بر روی قفس های مذکور نصب، پس از 24 ساعت جمع آوری و جرب های به دام افتاده در آنها مجددا شمارش گردید. در نهایت میزان اثربخشی ترکیبات گیاهی مورد استفاده تعیین شد. نتایج: در روز اول و یک هفته پس از اسپری عصاره دارچین میزان تاثیر عصاره به ترتیب 66.97% و 12.91% بود. همچنین میزان اثربخشی عصاره اکالیپتوس در روزهای اول و هفتم پس از انجام درمان به ترتیب 80.85% و 58.14% و در مورد عصاره نعناع نیز 90.19% و 40.24% گزارش گردید. بررسی آماری انجام شده اختلاف معنی داری را در تعداد جرب های جمع آوری شده در تله های نصب شده در روز پس از درمان با استفاده از ترکیبات گیاهی و گروه شاهد نشان داد. در صورتی که این تفاوت در تعداد جرب های به دام افتاده در یک هفته پس از انجام اسپری مگر درخصوص عصاره اکالیپتوس معنی دار نبود. نتیجه گیری نهایی: کنترل جرب قرمز طیور با استفاده از ترکیبات گیاهی دارچین، نعناع و اکالیپتوس امکان پذیر بوده و جهت حصول نتایج جامع نیاز به تحقیقات تکمیلی در این خصوص وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1652

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  218-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

زمینه مطالعه: این مطالعه در رابطه با بررسی توالی و شجره شناسی ویروس های آبله مرغان جدا شده در ایران می باشد. هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین هویت دو جدایه ویروس آبله شامل نمونه ی بافتی جراحات تیپیک آبله مرغان و دیگری نمونه جرب درمانیسوس گالینه صورت گرفت. آبله در طیور صنعتی موجب خسارات اقتصادی زیادی مانند کاهش رشد و وزن گیری، کاهش تولید تخم مرغ، کوری و افزایش مرگ و میر می شود. ویروس آبله می تواند با تماس مستقیم و یا تماس غیرمستقیم از طریق ناقل هایی هم چون جرب و مگس نیز انتقال یابد. جرب درمانیسوس گالینه مهم ترین انگل خارجی طیور خصوصاً طیور تخم گذار محسوب می شود. علاوه بر خسارات مهم اقتصادی، به عنوان ناقل شماری از عوامل بیماریزا مطرح است. روش کار: هر دو جدایه جداگانه به تخم مرغ های جنین دار تلقیح شدند و به کمک پرایمر اختصاصی ژن 4b ویروس آبله تکثیر، تعیین توالی و مورد تجزیه و تحلیل شجره شناسی قرار گرفتند. نتایج: هر دو جدایه ضایعات پوک در لایه کوریوآلانتوئیک تخم مرغ های جنین دار ایجاد نمودند و در واکنش PCR، قطعه 578 جفت باز را تکثیر نمودند. ارزیابی توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیر شده ژن 4b نشان داد که هر دو جدایه 100 درصد مشابه بوده و در یک دسته قرار گرفتند. همچنین توالی نوکلئوتیدی این دو جدایه تشابه حدود 73 الی 100 درصد را با سایر جدایه های انتخاب شده از بانک ژنی داشتند. نتیجه گیری نهایی: نتایج این تحقیق نشان داد جرب درمانیسوس گالینه می تواند به عنوان ناقلی مهم در انتقال بیماری آبله پرندگان نقش داشته باشد. لذا کنترل جرب قرمز طیور در فارم ها نه تنها می تواند مشکلاتی همچون خونخواری، کاهش تولید و کاهش میزان رشد را مهار کند بلکه باعث کاهش انتقال بیماری ها و عوامل بیماریزا در فارم ها نیز خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
litScript