نتایج جستجو

2196

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

220

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پی در پی 71)
 • صفحات: 

  110-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: در علم بر پایه مدارک (Evidence-based) پزشکان و دندانپزشکان بر اساس شواهد و مدارکی که از منابع مختلف به دست می آورند برای بیماران تصمیم گیری می کنند، ولی آیا هر مدرکی با هر درجه از اعتبار می تواند مبنای صحیح و درستی برای تصمیم گیری باشد؟ طبق مدارک موجود بیش از 30 درصد از دستورالعمل های درمانی و مدارکی که از کتاب ها و مراجع به دست می آیند اشتباه بوده، گمراه کننده می باشند.در منابع دیگر نیز آمار و ارقام تقریبا مشابهی وجود دارد. درصد بالایی از این دستورالعمل های درمانی اشتباه ماحصل فقدان ها و کمبودهای موجود در تحقیقات بالینی است، که از علل متعددی همچون عدم اطلاع محققین از مبانی پژوهش، محدودیت های پژوهش و تحقیق، ارایه غیرواضح مطالب و بیان نتایج کاذب منشا می گیرد. امروزه برای شناخت نقاط ضعف و قوت مدارک و شواهد، علم پزشکی مبتنی بر مدرک (EBM) یا دندانپزشکی مبتنی بر مدرک (EBD) شکل گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ابن سینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (مسلسل 45)
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MM J. | NK B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3981
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3981

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف اصلی در آموزش پزشکی، توانمندسازی دانشجویان در راستای وظایفی که در آینده از آنها انتظار می رود، است. دندانپزشکی ترمیمی، یکی از مهم ترین شاخه های دندانپزشکی و از شایع ترین نیازهای درمانی در جامعه ماست. هدف این پژوهش، تعیین میزان انطباق برنامه درسی ترمیمی دوره دندانپزشکی عمومی با نیازهای خدمات دندانپزشکی ترمیمی در جامعه، بود.روش بررسی: این پژوهش کمی- مقطعی، شامل دو مرحله و گرد آوری اطلاعات به وسیله دو چک لیست بود که روایی و پایایی آن ها تایید شد. در مرحله اول، نیازهای دندانپزشکی ترمیمی 1027 نفر بیماران در یک کلینیک دندانپزشکی، با روش نمونه گیری غیر تصادفی متوالی طی سه ماه استخراج و نتایج گزارش شد. در مرحله دوم، چک لیستی از سرفصل ها و حجم دروس ترمیمی به همراه خلاصه نتایج مرحله اول را در اختیار اعضای هیات علمی دندانپزشکی ترمیمی دو دانشگاه تهران و شاهد قرار دادیم و نظرات آنها را در مورد میزان انطباق دروس ترمیمی دوره دندانپزشکی عمومی با نیازهای تحلیل شده مرحله قبلی، به وسیله چک لیست پرسیده و نتایج گزارش را گزارش نمودیم.یافته ها: در مرحله اول 2362 مورد از انواع خدمات ترمیمی ارایه شده به بیماران استخراج شد.نتایج بررسی انطباقاز دیدگاه اساتید نشان داد که سرفصل های همه دروس ترمیمی، انطباق کافی با نیازهای دندانپزشکی ترمیمی بیماران دارد ولی حجم دروس پوسیدگی شناسی و دندانپزشکی ترمیمی عملی 3 انطباق لازم را با نیازها ندارد.نتیجه گیری: سرفصل های دروس دندانپزشکی ترمیمی مناسب بود، ولی از نظر حجم ناکافی بود. لذا طراحی برنامه بر روی حجم درس باید به نحوی انجام گیرد تا کاستی آن را برطرف و موجب ارتقای کیفیت آموزش گردد. برای این منظور، استفاده از بسته های آموزشی، فیلم و یا ماژول می تواند مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ROBERTS K.

نشریه: 

DENTAL UPDATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  312-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9459
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9459

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

DEDERICH D.N. | BUSHICK R.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  135
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  204-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4683
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4683

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Noormohammadi Robab | FARSADEGHI MAHYA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14966
 • دانلود: 

  22999
چکیده: 

Objectives Acupuncture is one of the best known complementary therapies in Traditional Chinese medicine and has a history of more than 2500 years. Acupuncture stimulates the nervous system and shifts the perception of pain signals and also releases natural painkillers, such as endorphins and serotonin. Main aim of this article is to review related articles that have focused on acupuncture and its applications in dentistry. The other objective is to maintain a quick sketch of acupuncture use in dentistry for dental clinicians and to encourage them to use acupuncture with the knowledge of its advantages and disadvantages Dental clinicians have to be familiar with the applications of acupuncture for dental disorders because its successful use for dental conditions has been proven. Methods A detailed search was performed to identify systematic reviews and research/original and review articles, using PUBMED, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR and CDSR from 1990 to 2017 in both languages English and Persian to clarify the application of acupuncture in dentistry. Results Various studies have shown that acupuncture can be used to manage wide range of disorders in dentistry such as dental pain, altering pain threshold, myofascial pain, temporomandibular disorders, gag reflex, dental anxiety, chronic muscle pain or spasm, TMD, Atypical facial pain, Headache (tension headache, migraine), (dry mouth), Nerve pain (neuralgia, especially trigeminal neuralgia, neuropathic pain, nerve injury), Paresthesia or anesthesia of the oral and perioral structures. However acupuncture's ability as dental analgesia or controlling post-operative pain after dental surgery as a single therapy is questionable. Conclusion On the systemic review of acupuncture-associated articles in Cochrane library, previously effective acupuncture therapy lacks adequate evidences, which may be related to the low quality of randomized controlled trials (RCTs) in this context.

آمار یکساله:  

بازدید 14966

دانلود 22999 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  199-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3057
 • دانلود: 

  1208
چکیده: 

زمینه و هدف: در حرفه دندانپزشکی همانند سایر مشاغل یک سری عوامل زیان آور در محیط کار وجود دارد. عدم توجه به موازین بهداشت شغلی، سلامتی شاغلین این حرفه را به خطر می اندازد. ارگونومی در دندانپزشکی با دیدگاه علمی آخرین اصول ارگونومیک در حرفه دندانپزشکی را معرفی می کند. ارگونومی در دندانپزشکی بر روی دو موضوع عمده تاکید دارد، فشار فیزیکی و فشار روحی روانی. برنامه های ارگونومیک چالش های فیزیکی و روحی روانی رو در روی دندانپزشکان را مرتفع کرده و راه حل های علمی را در راه ایجاد شرایط محیطی کارآمد و تسلی بخش فراهم می کند.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مروری است که به منظور بررسی تاثیر و نقش ارگونومی در حرفه دندانپزشکی انجام شده است. در این مطالعه از متون مرتبط در مقالات و کتاب ها و جستجو در اینترنت بهره برداری به عمل آمده است.نتیجه گیری: اکثر صاحب نظران منشا عوارض ناشی از دندانپزشکی را مربوط به وضعیت غلط قرار گرفتن بدن در هنگام کار و عدم تحرک کافی در دندانپزشکان می دانند. از آنجا که این افراد در معرض بیماری های اسکلتی و عضلانی قرار دارند، بنابراین شناخت عوامل خطر ارگونومیکی موجود در طراحی محیط کار بسیار حایز اهمیت است. اصولی که در طراحی محل کار از نظر ارگونومیکی باید رعایت شوند شامل ارزیابی وضعیت بدن، وضعیت نشستن دندانپزشک و سرانجام ارزیابی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی می باشند. منطقی ترین دیدگاه برای طراحی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی با استفاده از اصول ارگونومیکی، بررسی شرایط و وضعیت بدن دندانپزشک است و سپس باید نوع فعالیت های انجام شده بر روی بیمار را نیز در نظر گرفت. در نهایت اینکه، قبل از هر چیز ارگونومی در دندانپزشکی را باید شناخت و درباره دستورالعمل ها و جوانب مختلف آن بیشتر دانست و از توسعه آکادمیک و انجام طرح های پژوهشی در این زمینه بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 3057

دانلود 1208 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  109-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1304
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

مقدمه: انتخاب شغل به عنوان یکی از مهم ترین تصمیمات هر فرد در طول زندگی اش مطرح بوده است. انتخاب رشته دندان پزشکی باید با دقت و تامل بیشتری صورت پذیرد، زیرا معمولا تغییر حرفه در رشته دندان پزشکی به ندرت امکان پذیر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر در انتخاب این رشته در میان دانشجویان دندان پزشکی سال اول و دوم کرمان در سال 1384 انجام شد.روش ها: کلیه دانشجویان سال اول و دوم دانشکده دندان پزشکی کرمان (52 نفر) در این مطالعه توصیفی شرکت داده شدند. پرسشنامه ای پایا و روا شامل اطلاعات فردی و سوالاتی در مورد انگیزه های ورود به رشته دندان پزشکی به صورت جمع ایفا در اختیار دانشجویان قرار گرفت و داده ها با آمار توصیفی و استفاده از آزمون من- وینتی و برنامه SPSS-11.5 تحلیل شدند.نتایج: ارتباط با مردم، مهم ترین انگیزه انتخاب دندان پزشکی بود، اگرچه امکان کار با دست کمترین تاثیر را در انتخاب رشته دندان پزشکی داشت. مقایسه میان دو جنس نشان داد که دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر به عامل درآمد و دختران بیش از پسران توصیه های خانواده را در انتخاب رشته خود دخالت داده اند.نتیجه گیری: عواملی که سبب انتخاب رشته دندان پزشکی در کرمان شده بود متفاوت از سایر نقاط دنیا نمی باشد و با بسیاری از مطالعات انجام شده در سطح جهانی مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1304

دانلود 255 استناد 3 مرجع 1
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 109 استناد 0 مرجع 4
litScript