نتایج جستجو

1603

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

161

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نظری م. | مظفری م.ر. | گرامی ج.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  397-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  105
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نجفی فرود | مظفری محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  929-938
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مظفری محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 54)
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1013
 • دانلود: 

  561
چکیده: 

در این مقاله مدل های تخصیص منابع مرکزی بر اساس کارایی ارزش در dea و dea-R پیشنهاد می شود. به طور کلی اگر داده های ورودی و خروجی واحد های تصمیم گیرنده در دسترس باشند، مدل های dea علاوه بر کارایی واحدها، الگوی واحدها را روی مرکز کارایی معرفی می کنند، اما اگر داده ها فقط نسبتی از داده های ورودی به داده های خروجی یا بالعکس باشند، آنگاه مدل های dea نمی توانند کارایی و الگوی واحدها را مشخص کنند. از این رو مدل های dea-R مشکل را حل می کنند. مدل های تخصیص منابع مرکزی با یک مساله برنامه ریزی خطی می توانند تصویر تمام واحدهای تصمیم گیرنده را روی مرز کارایی به دست آورند. از این رو در این مقاله با استفاده از مدل های CRA بر اساس کارایی ارزش (با در نظر گرفتن واحد هایی که مدیر به عنوان MPS معرفی می کند) تصویر واحدهای ناکارا در dea و dea-R به دست آورده می شود. در خاتمه مطالعه کاربردی برای شرکت های تولیدی پوشاک از یک برند خاص ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1013

دانلود 561 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

FARE R. | GROSSKOPF S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1890
 • بازدید: 

  15785
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15785

دانلود 9195 استناد 1890 مرجع 0
نویسندگان: 

مظفری م.ر.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  123
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 123 استناد 0 مرجع 1916
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2624
 • دانلود: 

  871
چکیده: 

امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های موسسه های مالی و اعتباری رو به روست، بنابراین بانک های کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نیاز دارند که به وضعیت منابع انسانی خود که از ارکان اصلی آنها است، توجه بیشتری کنند؛ چرا که عملکرد منابع انسانی هر سازمان است که می تواند باعث بقا و یا نابودی آن سازمان شود. بنابراین در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف است، کارآیی، رتبه، مقادیر مازاد شاخص های ورودی، مقادیر کمبود شاخص های خروجی و شاخص های بحرانی شعب بانک مورد مطالعه مشخص شده است. با توجه به این مطلب که بسیاری از شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بر پایه داده های کیفی هستند، با استفاده از روش dea Fuzzy عدم قطعیتی که در مورد شاخص های کیفی وجود دارد، در مدل وارد شده و سپس کارآیی و رتبه بندی شعب مشخص شده است. برای مقایسه نتایج رتبه بندی واحدها از دو روش dea (قطعی) و) dea Fuzzy فازی) از مقادیر همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که این مقادیر در مورد شعب بانک مورد مطالعه، حاکی از تصدیق و تعیین اعتبار نتایج روش) dea قطعی) بر اساس روش dea Fuzzy (فازی) است.الگوهای ارائه شده در این مقاله، می تواند برای رتبه بندی، بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد منابع انسانی و ارائه راهکارهای بهینه در زمینه عملکرد منابع انسانی در همه شعب بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2624

دانلود 871 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOZAFFARI M.R. | GERAMI J. | JABLONSKY J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4921
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4921

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Yougbare Jacob Wendpanga

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  193-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8974
 • دانلود: 

  4131
چکیده: 

We exploit the relationship between multiobjective integer linear problem (MOILP) and data envelopment analysis (dea) to develop an approach to a resource reallocation problem. The general purpose of the mathematical formulation of this multicriteria allocation model based on dea is to enable decision-makers to take into account the efficiency of units under control to allocate additional resources for a new period of operation. We develop a formal approach based on dea and MOILP to nd the most preferred allocation plan taken account additional resources. The mathematical model is given, and we illustrate it with a numerical example.

آمار یکساله:  

بازدید 8974

دانلود 4131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 18
نویسندگان: 

توحیدی ق. | ولی زاده پ.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای ارزیابی کارایی برخی از واحدهای تصمیم گیرنده با اطلاعات نامعین ناهموار، تکنیک تحلیل پوششی داده های ناهموار به کار رفته است که این تکنیک از تحلیل پوششی داده ها و قضیه مجموعه ناهموار حاصل شده است. در بعضی حالات داده ناهموار به صورت غیر شعاعی تغییر می کنند، به همین منظور این مقاله یک مدل dea ناهموار جمعی معرفی می کند و مدل پیشنهادی روی یک مثال عددی اجرا می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript