نتایج جستجو

22293

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2230

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  449
 • صفحات: 

  1327-1332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

مقدمه: برای تشخیص پوکی استخوان از اسکن مفصل هیپ و ستون فقرات کمری توسط جذب اشعه ایکس (X ray) با انرژی دوگانه یا Dual energy X-ray absorptiometry) یا (DXA استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی خطاهای موثر در تعیین تراکم معدنی استخوان های ستون فقرات کمری و هیپ توسط اسکن DXA بود.روش ها: در این مطالعه، 65 بیمار مراجعه کننده به مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان انتخاب شدند و میزان تغییرات تراکم معدنی مفصل هیپ و ستون فقرات کمری بعد از گذشت یک سال در آنان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، برای تعیین خطاهای تاثیرگذار بر نتایج اسکن DXA شامل آرتیفکت ناشی از فلزات، قرارگیری نادرست بیمار، عدم کالیبراسیون و آنالیز نادرست داده های حاصل از اسکن DXA، از فانتوم استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و برنامه ی Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین میزان تغییرات تراکم معدنی مفصل هیپ و ستون فقرات کمری بعد از گذشت یک سال به ترتیب 1.53 و 1.42 گرم/ سانتی مترمربع کاهش یافت.نتیجه گیری: کاهش تراکم معدنی استخوانی مفصل هیپ و ستون فقرات کمری بعد از یک سال از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MASANA M.I. | DUBOCOVICH M.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2001
 • شماره: 

  107
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  22007
 • دانلود: 

  14787
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22007

دانلود 14787 استناد 380 مرجع 0
نویسندگان: 

YAZDANI SHAHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  148-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1297
 • دانلود: 

  1359
کلیدواژه: 
چکیده: 

Glaucoma is an enigmatic eye condition and serves as a perfect example for an ocular disease with complex pathophysiology, multifactorial nature, and close interplay with systemic factors. Glaucomatous optic neuropathy (GON) is also probably the most important and prevalent eye condition linked to events within the central nervous system (CNS). None of these is an overstatement when one recalls that the optic nerve head, the site where GON is diagnosed and monitored, is only one small sector of the second cranial nerve, otherwise known as the optic nerve. The major portion of the optic nerve courses in the CNS and acquires physiologic features of neurons residing in the CNS, for example myelination of fibers, just posterior to the lamina cribrosa (LC). . .

آمار یکساله:  

بازدید 1297

دانلود 1359 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ممتحن مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  167-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  423
چکیده: 

قد توجد بین الأحیاء کائنات تحیا دون هواء، ولکن لیس بین الکائنات الحیة من الحیوانات، والنباتات من تعیش دون ماء، و قد أثبت علمیا أن الماء هو العنصر الأهم فی ترکیب الخلیة الحیة، و أن الماء ضروری لحصول التفاعلات الحیویة کلها، و هو أکبر مذیب للعناصر، والمواد الحیاتیة، و له خواص عدیدة تجعله المادة الأساسیة للحیاة، و للماء القابلیة علی إذابة العناصر والمعادن، و أکبر دلیل علی قابلیته هو أن نصف المعادن المعروفة موجودة بشکل ذائب فی ماء البحر. للماء أهمیة خاصة فی القرآن الکریم والأدب الجاهلی، مما یؤکد الله تعالی علی أن الحیاة موصولة بالماء کما فی قوله تعالی: «و جعلنا من الماء کل شیء حی» (الأنبیاء: 30) و تبلغ الآیات القرآنیة التی تبحث عن الماء فی القرآن حوالی (538 آیة) و فی الأدب الجاهلی أیضا وصف الشعراء الماء فی معظم قصائدهم، و استخدموا تشیهات و استعارات له، و من قولهم:الماء یجری علی نظام له               لو یجد الماء مخرقا خرقه

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 423 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مجتبایی فتح اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  122-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  239
کلیدواژه: 
چکیده: 

داستان «پیل در میان کوران» از داستان های بسیار معروف هندی است که در آثار دینی و عرفانی هندویی و بودایی و جاینی از روزگاران بسیار دور دیده می شود، و در همه این موارد مقصود از آن بیان ناتوانی حواس ظاهر در شناخت حقایق اشیا و امور است. شهرت این داستان در میان هندوان به اندازه ای است که به عنوان «قاعده پیل و کوران» ضرب المثل شده است و در مورد کسانی به کار می رود که تنها از جز کوچکی از حقیقت دریافتی ناقص و ناتمام دارند و گمان می برند که بر تمامی آن معرفت کامل حاصل کرده اند. ظاهرا کهن ترین صورت مکتوب این داستان همان است که در مجموعه اودانه بودایی، که نقل و شرح بعضی از سخنان منسوب به بوداست و احتمالا در سده سوم قبل از میلاد گردآوری شده است دیده می شود: «... راهبان و برهمنانی بودند که می گفتند: «عالم قدیم است. حقیقت این است و جز این هر چه بگویند باطل است». اما راهبان و برهمنان دیگری بودند که می گفتند: «عالم قدیم نیست. حقیقت همین است و بس، و جز این هر چه بگویند باطل است». بعضی می گفتند که عالم متناهی است، بعضی دیگر بر آن بودند که عالم نامتناهی است. بعضی را عقیده بر این بود که روح و جسم یکی است. بعضی دیگر قادر به جدایی روح و جسم بودند. بعضی می گفتند که بودا بعد از مرگ هست، بعضی دیگر می گفتند که بعد از مرگ نیست، بعضی دیگر بر آن بودند که هم هست و هم نیست، و بعضی دیگر می گفتند که نه هست و نه نیست. سرانجام کار به جدال و نزاع و دشنام کشید، و فریاد می کشیدند که «این درست است و آن درست نیست»، «آن درست است و این درست نیست»...

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  303-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  691
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین خصوصیات روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانه تاریک شخصیت بود. روش پژوهش، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه محقق اردبیلی در سالتحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند. از بین این افراد، نمونه ای به حجم 600 نفر (300 نفر دانشجوی دختر و 300 نفر پسر) به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند که داده های 30 نفر به دلیل نقص در تکمیل کردن پرسشنامه، از تحلیل خارج شد (284 دختر و 286 پسر). جهت جمع آوری داده ها از ابزار های ارزیابی شخصیت سادیستیک (پلاف و همکاران، 2017) و مقیاس صفات تاریک شخصیت (جونز و پالهاوس، 2014)، آزمون هوش هیجانی (برادبری-گریوز، 2005) و فرم کوتاه پرسشنامه نئو (کاستا و مک کری، 1989) استفاده شد و جهت بررسی اعتبار مقیاس از ضریب همسانی درونی و جهت بررسی روایی مقیاس از روایی واگرا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول استفاده شد. کلیه تحلیل با استفاده از 25-spss و لیزرل-8. 8 انجام شد. نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از اعتبار مناسب برخوردار است (ضریب آلفای کرونباخ برای عامل ماکیاولیسم 0/82، خودشیفتگی 0/86، سایکوپاتی 79/0 و سادیسم 77/0به دست آمد). شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی نیز روایی مناسب مقیاس را نشان می دهد (0/95=CFI، 0/96=RFI، 0/93=NNFI و 0/060=RMSEA). بنابراین می توان گفت که این مقیاس ابزار مناسبی جهت سنجش جنبه های تاریک شخصیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 691 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  157-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1757
 • دانلود: 

  699
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سه صفت تیره شخصیتی با خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی می باشد که از بین آن ها 375 نفر (175 دختر و 200 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای نسبتی، انتخاب و به پرسش نامه خودافشاگری اینترنتی (نگرش ها و ایده ها، علایق و سلایق، کار یا مطالعه، پول و دارایی، شخصیت و ظاهر بدنی) و سه صفت تیره شخصیتی (خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی) پاسخ دادند. داده های پژوهش، با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ماکیاولیسم با سه زیرمولفه خودافشاگری اینترنتی شامل کار یا مطالعه، شخصیت، ظاهربدنی و خودافشاگری اینترنتی کل و بین صفت شخصیتی جامعه ستیزی با زیرمولفه ظاهربدنی و خودافشاگری اینترنتی کل همبستگی مثبت وجود دارد. بین صفت شخصیتی خودشیفتگی با زیرمولفه های علایق و سلایق، کار یا مطالعه، شخصیت و خودافشاگری اینترنتی کل همبستگی مثبت وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که از بین سه صفت شخصیتی تیره، دو صفت خودشیفتگی و ماکیاولیسم، به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های خودافشاگری اینترنتی است. با توجه به نتایج این پژوهش، نقش دو صفت شخصیتی تیره، خودشیفتگی و ماکیاولیسم در خودافشاگری اینترنتی مورد تایید قرار گرفت، این یافته می تواند در پی بردن به علایق و ویژگی های شخصیتی افراد با خودافشاگریی بالا در فضای مجازی و افزایش آگاهی و پیشگیری از برخی سودجویی های این افراد به کاربران اینترنتی به ویژه دانشجویان کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1757

دانلود 699 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

در این مقاله مدل نمودار سنی جدید به عنوان جایگزینی برای مدل گرانش دورهمسان اصلاح یافته در نظر گرفته شده است. ابتدا معادلات فریدمن را، با احتساب مادة تاریک و انرژی تاریک به همراه جملة چسبندگی حجمی در متریک تخت فریدمن-رابرتسون-واکر محاسبه می کنیم. سپس پارامترهای کیهان شناسی و تابع را با کمک قانون توانی عامل مقیاس و تطابق بین مدل نمودار سنی و گرانش دورهمسان به دست می آوریم. با رسم تغییرات معادلة حالت انرژی تاریک بر حسب پارامتر انتقال به سرخ، انبساط شتاب دار عالم را توصیف می کنیم. در خاتمه، شرط پایداری را به کمک تابع سرعت صوت بررسی کرده و قیود انرژی-ضعیف را برای پارامترهای آزاد پیدا می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پورحسن بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در این مقاله، ما ضمن مروری به نسخه های مختلف گاز چپلیگین، به عنوان مدلی برای توصیف انرژی تاریک، به معرفی مدل تکامل یافته گاز چپلیگین می پردازیم (که برای اولین بار در اینجا معرفی می گردد) که می تواند پوشش دهنده تمام مدل های رایج قبلی باشد. انرژی تاریک به عنوان یک سیال فرض می شود که می تواند به صورت یک سیستم بس ذره ای در نظر گرفته شود. هدف اصلی این مقاله این است که نشان دهیم معادله حالت گاز چپلیگین تکامل یافته همانند معادله حالت گاز چپلیگین معمولی می تواند از نظریه ریسمان به دست آید.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Amjadi Neda | Abbasvand Vahid | Jassur d.m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27380
 • دانلود: 

  11137
چکیده: 

In the current paper, we have studied the effect of dark energy on formation where dark energy exists in the background. For this purpose, we used both WMAP9 and Planck data to study how the radius changes with redshift in these models. We used different data sets to fix the cosmological parameters to obtain a solution for a spherical region under collapse. The mechanism of structure formation for dark and baryonic matter is different. When processed by gravitational instability, density perturbations have given rise to collapsed dark matter structures, called halos. These dark matter halos offer the backdrop for the subsequent formation of all collapsed baryonic structures, including stars, galaxies, and galaxy clusters. In Planck Data for Λ CDM, with the presence of dark energy in the background, the formation of baryonic matter is delayed. Therefore, it is a factor for the largening of the baryonic matter radius. Accompanying dark energy is entailing an increment of dark matter virial radius. For WACDM Data, dark energy alongside time-dependent parameter of state and baryon acoustic oscillations are the reasons for the delay of dark matter formation and the radius reduction. Due to the lack of data without baryonic acoustic waves in the background, we are left unable to delineate its impact on the structures. In WCDM(BAO+H0) and WCDM(H0), the lack of BAO shows a critical role in the delaying of baryonic matter structure formation. Respectively, it causes growing virial radius of dark matter. BAO, without taking dark energy into accounts, is the reason for the increasing and decresing of radius of dark and baryonic matter. It also delays baryonic matter formation. In Λ CDM(BAO+H0) and Λ CDM(H0), We have studied Λ CDM data for standard model under two circumstances: (a) Λ CDM(BAO + H0), (b) Λ CDM(H0) data. dark energy in this data delays formation and intensifies virial radius of baryonic matter. Our studies show WCDM and Λ CDM have the same effect on formation if we do not consider dark energy in BG. Planck data, in comparing with WMAP, has important role in describing standard model.

آمار یکساله:  

بازدید 27380

دانلود 11137 استناد 0 مرجع 0
litScript