نتایج جستجو

22297

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2230

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BAMBA K. | DEBNATH U. | YESMAKHANOVA K.

نشریه: 

ENTROPY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2351-2374
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  12493
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12493

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOSH RAHUL | PASQUA ANTONIO | CHATTOPADHYAY SURAJIT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39364
 • دانلود: 

  10728
چکیده: 

In the present work, we have considered a modified gravity model dubbed as ‘logarithmicf (T) gravity’ as reported by Bamba et al. (J. Cosmol. Astropart. Phys 1101: 21, 2011) and investigated the behavior of Ricci dark energy interacting with pressureless dark Matter. We have chosen the interaction term in the form Q=3 Hdrm and investigated the behavior of the Hubble parameter H as a function of the redshift z. For this reconstructed H, we have investigated the behavior of the fractional density contribution due to the Ricci dark energy and torsion. Subsequently, we investigated the equation of state parameter w RDE which is found to have a phantom-like behavior for all choices of c 2 in the Ricci dark energy density.

آمار یکساله:  

بازدید 39364

دانلود 10728 استناد 0 مرجع 3168
نویسندگان: 

Mohammadi Pour Naser

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  56-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33373
 • دانلود: 

  18003
چکیده: 

In this work we consider f(T) modified teleparallel gravity where T is the torsion scalar. This has been proposed as the natural gravitational alternative for dark energy. We perform a detailed dynamical analysis of these models and find conditions for the cosmological viability of f(T) dark energy models as geometrical constraints on the derivatives of these models. We show that in the phase space exists two cosmologically viable trajectory which (i) The universe would start from an unstable radiation point, then pass a saddle standard matter point which is followed by accelerated expansion de sitter point. (ii) The universe starts from a saddle radiation epoch, then falls onto the stable matter era and the system can not evolve to the dark energy dominated epoch. Finally, for a number of f(T) dark energy models were proposed in the more literature, the viability conditions are investigated. So, this gravity is the good candidate for dark energy.

آمار یکساله:  

بازدید 33373

دانلود 18003 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2382
 • دانلود: 

  1852
چکیده: 

سابقه و هدف: شکلات یکی از مواد غذایی بسیار پرطرفدار است که علاوه بر اثرات مفید تغذیه ای، به دلیل کالری زیاد مشکلاتی را برای مصرف کنندگان ایجاد می کند. به نظر می رسد که یکی از راه های کاهش این خطرات، استفاده از مواد کم کالری و پری بیوتیک باشد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر امکان جایگزینی ساکارز با اینولین، پلی دکستروز و مالتودکسترین به منظور تولید شکلات تلخ کم کالری و پری بیوتیک به کمک طراحی ترکیبی لاتیس ساده بررسی شد.مواد و روشها: برای تهیه شکلات تلخ کم کالری، به جای ساکارز از شیرین کننده مصنوعی (سوکرالوز) و نسبت های متفاوتی از اینولین (ترکیب پری بیوتیک)، پلی دکستروز و مالتودکسترین (به عنوان مواد حجم دهنده) استفاده شد. تاثیر نسبت ها و ترکیب های مختلف این عوامل روی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی (pH، رطوبت، فعالیت آبی، چربی و پروتئین)، مکانیکی و رئولوژیکی (سفتی و ویژگی های جریانی) و هم چنین حسی (شیرینی، رنگ و احساس دهانی) بررسی شد.یافته ها: نمونه های شکلاتی که نسبت های بالایی از ترکیبات جایگزین قند داشتند، دارای رطوبت بیشتر، سختی کمتر و گرانروی بیشتری نسبت به سایر نمونه ها بودند. از بین 5 مدل ریاضی ارزیابی شده جهت پیش بینی ویژگی های رئولوژیکی شکلات، مدل کاسون مناسب ترین مدل برای این منظور تشخیص داده شد. از لحاظ ویژگی های حسی نیز تفاوت معنی داری بین نمونه ها و نمونه شاهد دیده نشد. نتایج ادغام نمودارهای کانتور نشان داد که نسبت بهینه اینولین برابر با صفر تا 6% و 11 تا 15%، پلی دکستروز 22 تا 38% و 64 تا 79% و مالتودکسترین 21 تا 31% و 62 تا 77% بود.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که برای تولید شکلات تلخ کم کالری با ویژگی های فراسودمند و پری بیوتیک می توان به جای ساکارز از مواد شیرین کننده و برای بهبود ویژگی های رئولوژیکی و حسی از غلظت های بهینه مواد حجم دهنده استفاده کرد. هم چنین، با این روش می توان ضمن کاهش کالری، فراورده ای تولید کرد که از لحاظ اغلب ویژگی ها قابل رقابت با شکلات تلخ است و محدودیت مصرف چندانی برای کودکان، بزرگسالان و افراد دارای محدودیت رژیم غذایی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2382

دانلود 1852 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHATTOPADHYAY SURAJIT | PASQUA ANTONIO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  548
 • بازدید: 

  46873
 • دانلود: 

  40275
چکیده: 

In this work, we discussed the ‘modified holographic Ricci dark energy’ cosmological model based on El-Nabulsi fractional action cosmology. corresponding related cosmological parameters have been reconstructed. It has been observed that the equation of state parameter behaves like quintessence. Finally, through a test by the squared speed of sound, the proposed reconstruction model is found to be classically unstable.

آمار یکساله:  

بازدید 46873

دانلود 40275 استناد 548 مرجع 3759
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  763-774
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

در مطالعه ی حاضر به بررسی مدل گوست انرژی تاریک تعمیم یافته در حضور یک عبارت برهم کنشی خطی باعلامت متغیر پرداخته می شود. با محاسبه ی پارامترهای تحولی و رسم نمودارها ملاحظه می شود که مدل در ابتدا انبساط کندشونده و در نهایت انبساط تند شونده را بیانگر است که از تطابق خوبی با مشاهدات برخوردار می باشد. از طرفی رفتار مدل به ازای تغییر پارامترهای b و xi مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با بیان دو راهکار به تحلیل کامل تری از مدل پرداخته می شود. تحلیل اول بررسی پایداری مدل از طریق مجذور سرعت صوت است که با افزایش پارامتر، می-تواند افزایش یافته و به مقادیرمثبت که نشان از پایداری دارد، برسد. در تحلیل دوم به بررسی پارامترهای پرداخته می شود و نمودارهای q-r-s و r رسم می شوند که در نمودار، تفاوت هایی نسبت به مدل انرژی تاریک گوست معمولی یافته می شود. از نمودارها می توان دید که این مدل مقدار {r=1, s=0} را در زمان های اخیر تجربه خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

پورحسن بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  658
 • دانلود: 

  596
چکیده: 

در این مقاله خوشه های کهکشانی به صورت سیستم های بس ذره ای در نظر گرفته می شوند و اثر انرژی تاریک با چگالی متغیر روی ترمودینامیک و مکانیک آماری آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد. ما کمیت های ترمودینامیکی مثل انرژی آزاد هلمهولتز، انتروپی و گرمای ویژه را در آنسامبل کانونیک به دست آورده و درستی قانون دوم ترمودینامیک را مورد تحقیق قرار می دهیم. همچنین ما تابع توزیع را در آنسامبل کانونی بزرگ به دست آورده و تحول زمانی سیستم را با استفاده از رسم نمودار مورد مطالعه قرار می دهیم. ما نتایج خود را بامشاهدات و شبیه سازی های بس ذره ای مقایسه کرده و نشان می دهیم مدل ما با قانون توانی پیبل در توافق است.

آمار یکساله:  

بازدید 658

دانلود 596 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58762
 • دانلود: 

  42236
چکیده: 

In the framework of fractional action cosmology, we have reconstructed the scalar potentials and scalar fields, namely, quintessence, phantom, tachyon, k-essence, Dirac-Born-Infeld-essence, hessence, dila- ton field, and Yang-Mills field. To get more physical picture of the variation of the scalar field and potential with time, we express a scale factor in emergent, logamediate, and intermediate scenarios, under which the universe expands differently.

آمار یکساله:  

بازدید 58762

دانلود 42236 استناد 0 مرجع 2164
نویسندگان: 

آقامحمدی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

مدل بیانکی نوع 1 در کیهانشناختی فرکتالی و پارامتر حالت یاب برای انرژی تاریک شبح مورد بررسی قرار می گیرد. نمودار پارامتر حالت یاب، خواص انرژی تاریک را مشخص می کند و تمیز بین مدل ماده تاریک سود به و همراه ثابت کیهان شناسی و مدل های انرژی تاریک شبح نشان داده می شود. با استفاده از پارامترهای حالت یاب r و s می توان استنباط کرد که این مدل ارایه شده فاز ماده تاریک سرد به همراه ثابت کیهان شناسی جهان فرکتالی را نتیجه می دهد. هم چنین رفتار فانتوم کوینتنس انرژی تاریک شبح نشان داده می شود. در نهایت اثر ناهمسانگردی روی تحول جهان در نمودار پارامتر حالت یاب نشان داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GIBSON C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61739
 • دانلود: 

  24327
چکیده: 

Cold dark matter hierarchical clustering (CDMHC) cosmology based on the Jeans (1902) criterion for gravitational instability gives predictions about the early universe contrary to fluid mechanics and observations. Jeans neglected viscosity, diffusivity, and turbulence: factors that determine gravitational structure formation and contradict small structures (CDM halos) forming from non-baryonic dark matter particle candidates. From hydro-gravitational-dynamics (HGD) cosmology, viscous-gravitational fragmentation produced supercluster (1046kg), cluster, and galaxy (1042kg) mass clouds in the primordial plasma with the large fossil density (r0=3×10-17 kg m-3) of the first fragmentation at 1012 s, and a linear and spiral clump morphology reflecting stretching-compression rates near vortex lines of the plasma turbulence at the 1013 s plasma-gas transition. Gas proto-galaxies fragmented into proto-globular-star-cluster mass (1036 kg) clumps of proto-planet clouds, presently frozen as earth-mass (1024-25 kg) Jovian planets of the baryonic dark matter, about 30.000.000 rogue plants per star. All stars from these planets. They appear in planetary nebulae and are misinterpreted as dark energy. Observations contradict the CDMHCC prediction of large explosive population III first stars at 1016 s, but support the gentle formation of small population II first stars at 1013 s in globule star-clusters from HGD.

آمار یکساله:  

بازدید 61739

دانلود 24327 استناد 0 مرجع 0
litScript