نتایج جستجو

22555

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2256

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  133-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

باتوجه به اینکه در سال های اخیر مواردی از جنبه های تاریک رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ها گزارش شده است، لذا این پژوهش با هدف شناسایی وجوه تاریک OCB و استخراج مدل مفهومی آن برای توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. دراین راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 30 مطالعه مرتبط و بررسی آنها و با نظرات خبرگان، مدل نهایی جنبه های تاریک رفتار شهروندی با 29 کد در 9 تم و 4 مقوله اصلی طراحی شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کمی با روش انتروپی شنون وزن دهی به شاخص ها و رتبه بندی آنها صورت پذیرفت. استرس شغلی، تعارض کار-خانواده، تأثیرات مضر و آسیب زننده به نقش و بازده کار، تراکم و حجم کاری بالا، انجام کار با تأخیر و یا عدم انجام کار و تعهد سازمانی پایین با بیشترین فراوانی، مهم ترین جنبه های تاریک و کلیدی احصاشده هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 384 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشنامه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  78 (علوم سیاسی)
 • صفحات: 

  195-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1822
 • دانلود: 

  851
چکیده: 

امنیت انرژی از مهم ترین موضوعات برجسته عرصه روابط بین الملل می باشد. هدف سیاستمداران از امنیت انرژی دستیابی به سه موضوع می باشد. اول، حصول عاری از تهدید و خطر به منابع انرژی امکان پذیر باشد. دوم، منابع انرژی به طور عقلایی و منطقی دارای تنوع به لحاظ منطقه جغریایی منابع و همچنین طرق انتقال وجود داشته باشد و سوم تبادل انرژی (نفت و گاز) از مناطقی کسب گردد که احتمال ثبات و عدم تغییر در حکومت های آنان در دراز مدت و به طور طولانی وجود داشته باشد. لذا تدوین دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر نقش انرژی دستور کار سیاستمداران کشورهای مختلف قرار گرفته است به گونه ای که رشد مستمر اقتصادی کشورها رابطه اجتناب ناپذیری با موضوع انتقال انرژی پیدا کرده است. در این راستا دو عامل باعث اهمیت موضوع امنیت انرژی شده است: اولا؛ نیاز دو چندان کشورهای صنعتی به منابع انرژی و در مقابل تشدید مصرف سرانه انرژی کشورهای چین و هند. دوما؛ واقع شدن منابع انرژی در مناطقی که از دید کشورهای غربی این مناطق دارای حکومت های بی ثبات به لحاظ سیاسی می باشند لذا با توجه به پیوند رشد اقتصادی و عرضه و تقاضای انرژی، امنیت انرژی تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات در سیاست های خارجی دولت ها شده است. بر این اساس کشورهای مختلف سیاست های متفاوتی را جهت دستیابی بدون وقفه و خطر به انرژی بکار گرفته اند. روسیه که از مهم ترین کشورهای تولیدکننده انرژی جهانی می باشد، سیاست های زیر را در پیش گرفته است:1. تنوع سازی منابع عرضه.2. تنوع سازی مناطق عرضه.3. توسعه زیرساختارهای انتقال انرژی.4. مشارکت فعال در بازارهای بین المللی انرژی، بازارهای مالی بین المللی و انرژی و سازمان های بین المللی انرژی جهت کسب سرمایه گذاری خارجی.

آمار یکساله:  

بازدید 1822

دانلود 851 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

مختاری محمود | گلشنی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  353-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  636
چکیده: 

کیها ن شناسی مدرن، علمی متکی بر شواهد تجربی است ولی اصول فلسفی و پیش فرض های متافیزیکی نقش بسیار مهمی در آن دارند. نظریه نسبیت عام اینشتین که یکی از ابزارهای اصلی کیها ن شناسی است، یک نظریه فیزیکی موجبیتی است (به جز در تکینگی ها) و لذا انتظار می رود طبق معادلات میدان اینشتین بتوان تحول بزرگ- مقیاس جهان را پیش بینی کرد. اما کشف شتاب مثبت جهان در پایان قرن گذشته نشان داد که موضوع پیش بینی آینده جهان، چنان که تصور می شد، میسر نیست. در این مقاله ضمن بررسی مبانی فلسفی علیت فیزیکی، موجبیت و پیش بینی در نسبیت و کیهان شناسی، از این ادعا دفاع می شود که پیش فرض های متافیزیکی کیهان شناسان در پیش بینی آنها در مورد آینده جهان، شدیدا دخالت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 636 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

فلسفه علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  626
چکیده: 

شتاب مثبت انبساط جهان، که در 1998 کشف شد، منجر به یک محدودیت یا افق مشاهدتی موسوم به افق رویداد کیهان شناختی می شود. به طوری که، مشاهده پذیرهای کیهانی در حال خروج تدریجی از افق علی ما هستند. لارنس کراس، کیهان شناس امریکایی، پیش بینی می کند که کیهان شناسان در آینده دور، بر اساس شواهد آن زمان، معتقد به نظریه جهان استاتیک خواهند شد. در این مقاله با بررسی پیش فرض های کراس نشان داده می شود که پیش بینی وی عدم قطعیت بالایی دارد، ضمن این که مردود یا مقبول بودن یک نظریه علمی در هر زمان، بر اساس شواهد تجربی در دسترس در همان زمان قابل بررسی است و لذا ادعای کراس، قابل مناقشه است. همچنین در این مقاله از این ادعا دفاع می شود که جهان تندشونده، در عین این که تحولی موجبیتی دارد، در چهارچوب کیهان شناسی مدرن سرنوشتی پیش بینی ناپذیر دارد، زیرا انرژی تاریک، که عمدتا مسوول تندشوندگی جهان در نظر گرفته می شود، ماهیتی نامعلوم دارد و توصیف آن صرفا بر اساس یک رابطه پدیدارشناختی موقتی صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 626 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAMANNA RAKSHITH Billava

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14882
 • دانلود: 

  16614
چکیده: 

In this paper, we obtain some upper and lower bounds for the general extended energy of a graph. As an application, we obtain few bounds for the (edge) Zagreb energy of a graph. Also, we deduce a relation between Zagreb energy and edge-Zagreb energy of a graph G with minimum degree  2. A lower and upper bound for the spectral radius of the edge-Zagreb matrix is obtained. Finally, we give some methods to construct (edge) Zagreb equienergetic graphs and show that there are (edge) Zagreb equienergetic graphs of order n 9.

آمار یکساله:  

بازدید 14882

دانلود 16614 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدیان حسین | فخری سیروس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1880
 • دانلود: 

  639
چکیده: 

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیت آن با توجه به اهمیتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیتی قابل توجهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیت آن، به میزان قابل توجهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متحده آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضد ایرانی آمریکا، مانع از تحقق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه این روند با توجه به جایگاه ایران در امنیت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدت، در راستای اهداف امنیت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1880

دانلود 639 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1602
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1602

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALQURAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5241
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5241

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  7589
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7589

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
نویسندگان: 

Salimpour Saman | Rasooli Saghai Hassan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  81-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27379
 • دانلود: 

  21866
چکیده: 

Infrared photo detectors have vast and promising applications in military,industrial and other fields,In this paper,we present a method for improving the performance of an infrared photodetector based on an InSb substance,To achieve good performance at high temperatures,thermal noise and intrusive currents should be reduced,For this purpose,a five-layer hetero structure photodetector based on We introduce n+ InSb / n+ In1-xAlxSb / πInSb / p+ In1-xGaxSb / p+ InSb to improve the thermal performance in the mid-wavelength infrared (MWIR) range,With inserting of two thin layers from InAlSb and InGaSb on both side of the new (π) optical absorber created a barrier in the structure that prevents from entrance of diffusion currents and noise carriers at n+ and p+ regions into the active area,And also by reducing the density of unwanted carriers in the active layer,leads to decrease dark current,which is the main limiting factor for photodetectors’performance based on InSb,Our proposed design reduced 49% dark current,increased 57% resistivity (R0) and increased 39% detectivity at 300K,Simulation of the structure was done using the SILVACO ATLAS software,

آمار یکساله:  

بازدید 27379

دانلود 21866 استناد 0 مرجع 0
litScript