نتایج جستجو

3224

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

323

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  543-549
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (ب)
 • صفحات: 

  427-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

با به کارگرفتن نسبت های 45:55 از تراوه شیر فراپالیده با شیر، یک نوع نوشیدنی لبنی شیرین شده با شهد خرما تهیه شد. مخلوط به دست آمده با 0.7 درصد پودر کاکائو، 6 درصد شیرین کننده (3 درصد شکر، 3 درصد شهد خرما) 0.2 درصد کار اجینان، 0.15 درصد وانیل، 3 درصد پودر شیر بدون چربی 3 درصد خامه پاستوریزه 30 درصد چربی ترکیب شد. این نوشیدنی با نمونه کنترل که دقیقا با همین فرمولاسیون به استثنای این که با 100 درصد شیر کامل، بدون خامه و پودر شیر بدون چربی تهیه شده بود، مقایسه گردید. هر دو نمونه تا دمای 50oC حرارت داده شد و سپس به مدت 2 دقیقه با مخلوط کن به خوبی مخلوط شده، در دمای 85oC به مدت 30 ثانیه پاستوریزه و بلافاصله تا دمای محیط سرد شد. میزان مقبولیت، پروتئین، ماده خشک و چربی این نوشیدنی بلافاصله پس از سرد شدن بررسی شد. این نوشیدنی در حد قابل قبولی پایدار و از مقبولیت بالایی برخوردار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فخرآل علی فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  2419
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

تداوم شیردهی در گاوهای شیرده یک صفت اقتصادی توارث پذیر و یک مشخصه مهم منحنی شیردهی می باشد. تغییرات این صفت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک دام قرار می گیرد. دراین تحقیق از 218920 رکورد روزانه (روز در ماه) برروی 23794 گاو استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی حیوانات با استفاده از مدل تک صفتی حیوانی تابعیت تصادفی و روش نمونه گیری گیبس انجام گردید. از معیارهای میزان اختلاف تولید شیر بین روزهای 60 و 280 شیردهی، میزان اختلاف تولید شیر بین مقاطع 60-160 و 205-305 و جمع تغییرات ارزش های اصلاحی برآوردی روزانه برای اندازه گیری و توصیف تداوم شیردهی استفاده گردید. وراثت پذیری معیارهای تداوم شیردهی برای مقدار شیر 0.28-0.34 و برای مقدار چربی 0.18-0.26 براورد گردید و همبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم شیردهی و محصول شیر 305 روز از 0.15 تا 0.89 در تغییر بود، و همبستگی بین ارزش های اصلاحی برآوردی مقدار شیر 305 روز و معیارهای تداوم شیردهی 0.05-0.95 براورد گردید. رتبه حیوانات بر اساس ارزش اصلاحی مقدار شیر تولیدی 305 روز متفاوت از رتبه آنها براساس ارزش اصلاحی تداوم شیردهی بود، واین امر بیانگر تغییرات متفاوت تداوم شیردهی و مقدار شیر 305 روز در گاوهای شیرده و در نتیجه انتخاب برای این صفت امکان پذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2419

دانلود 246 استناد 10 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1671
 • دانلود: 

  999
چکیده: 

لایزین اسید آمینه ای ضروری در تغذیه انسان ها و حیوانات است که به صورت بیولوژیکی در بدن سنتز نمی شود و بایستی به منظور بهبود کیفیت پروتئین، به غذا و مکمل های غذایی افزوده شود. لایزین دارای کاربردهای دارویی در فرموله کردن رژیم هایی با ترکیب اسیدهای آمینه به میزان مشخص نیز می باشد. فرایندهای شیمیایی، آنزیمی و بیوتکنولوژیکی برای تولید لایزین مورد استفاده قرار گرفته اند. به نظر می رسد، روش بیوتکنولوژیکی (تخمیر) اقتصادی ترین و قابل اجرا ترین روش در تولید لایزین باشد. در پژوهش حاضر، تولید لایزین توسط بروی باکتریوم لیننس با استفاده از آب پنیر و ملاس، با هدف استفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان مواد اولیه ارزان قیمت برای تولید محصولات با ارزش افزوده، مورد مطالعه قرار گرفت. آماده سازی آب پنیر از طریق هیدرولیز لاکتوز به وسیله اسید کلریدریک و آماده سازی ملاس از طریق افزودن مواد شیمیایی به آن صورت گرفت. ارزیابی کمی و کیفی لایزین تولیدی توسط روش کروماتوگرافی لایه نازک بالا رونده و استفاده از اسپکتروفوتومتری انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت لایزین با گذشت زمان به صورت معنی داری در هر دو محیط افزایش یافت. بیشترین مقدار لایزین تولیدی 11.8 و 10.5 گرم در لیتر به ترتیب در محیط حاوی آب پنیر یا ملاس به دست آمد. با افزایش میزان لایزین pH در محیط حاوی ملاس، افزایش و در محیط حاوی آب پنیر، کاهش یافت. در روز ششم، میزان لایزین تولیدی در محیط آب پنیر در مقایسه با ملاس به صورت معنی داری بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1671

دانلود 999 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20170
 • دانلود: 

  7907
چکیده: 

Background and Objectives: One of the problems in juice membrane clarification is the accumulation and deposition of rejected compounds on membrane surfaces or inside its pores which results in a membrane fouling. Materials and Methods: Several parameters can have influence on fouling in one hand and prediction of juice permeates flux during the membrane processing is of importance in industrial applications on the other hand. Therefore, providing a model able to predict the permeate flux having the value of effective input parameters seems to be useful. In this regard, several artificial methods can be used. In contrast, the Fuzzy Inference System (FIS) has been proposed as a reliable and appropriate machine learning method to predict the output parameter with acceptable performance. In this study, a FIS will be used to model the permeate flux based on five input variables: the transmitted membrane pressure, feed flow rate, processing time, membrane pore size, and membrane type. For this purpose, a fuzzy system is trained using the laboratory data and then, appropriate membership functions for the input and output variables and fuzzy rules are extracted for the proper prediction of permeate flux. Results: Results were shown that the normalized mean squared errors for the prediction of permeate flux in the membrane processing are 0. 0055 and 0. 0081 for the Mixed Cellulose Ester (MCE) and the Polyvinylidene Flouride (PVDF) membranes, respectively. Conclusions: In total, the fuzzy inference model which is presented in this study has been able to predict the pomegranate juice permeate flux with an acceptable error compared with the laboratory data.

آمار یکساله:  

بازدید 20170

دانلود 7907 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAHADI M. | EHSANI M.R. | PAIDARI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14542
 • دانلود: 

  13551
چکیده: 

The most widespread method applied for standardization of milk protein in cheese production is ultrafiltration. In the current study, pasteurized, unhomogenized whole milk was ultrafiltered with APV ultrafiltration system, 51 spiral wound, polysulfone membrane with 20000 Da molecular weight cut off (DDS, Nakskov, Denmark) at 50oC, such that the pressure difference between the two sides of membranes was not more than 3.6 bar. permeate that was collected, contained (w/w%) 0.01 % proteins. The protein was isolated from crystalline TCA to the concentration of 12.5% (w/v), and then characterized by discontinuous SDS-PAGE (10-20% acryleamide). The products of proteolysis contained a-lactalbumin (49.95±2.25 %), b- lactoglubolin (22.30±2.3%) and casein proteolysis products (30±4%) and (96.68±1.725), (99.18±0.46) and (98.39±1.005) % were rejected by ultrafiltration membrane, respectively. Casein micelles were rejected completely (100%), therefore, they couldn’t penetrate to permeate from retentate. Incomplete rejection of casein and penetration of casein into permeate indicates the leakage of retentate in to permeate.

آمار یکساله:  

بازدید 14542

دانلود 13551 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

تافی یکی از فراورده های قنادی رایج است که مطلوبیت زیادی بین اقشار مختلف جامعه دارد. ترکیبات اصلی تافی شامل مخلوطی از شکر، شربت گلوکز و روغن در نسبت های مناسب است که بعد از پخت در درجات حرارت بالا، بدست می آید. در این پژوهش تاثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند اولترافیلتراسیون پنیر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بافتی (اندازه گیری شده با دستگاه بافت سنج) تافی بررسی گردید. در این مطالعه مقایسه تیمارهای آزمایشی در قالب طرح آزمایشی موسوم به «طرح مخلوط محدودشده» مورد بررسی قرار گرفت. مواد اولیه مورد استفاده شامل شربت گلوکز در محدوده 60-10 درصد، شکر در محدوده 60-10 درصد و تراویده پنیر در محدوده 50-0 درصد بود. میزان روغن در کلیه نمونه ها ثابت در نظر گرفته شد. نمونه شاهد بدون تراویده و با شیرخشک و طبق فرمول تجاری تولید شد. کلیه تیمارها تحت آزمون های رطوبت، فعالیت آب، خاکستر، بافت (سختی، حالت فنری، حالت آدامسی، حالت صمغی، چسبندگی و پیوستگی) و آزمون های رنگ و نیز حسی (بافت، رنگ، طعم، ظاهر و پذیرش کلی) قرار گرفتند. بررسی آماری نتایج نشان داد که کلیه نمونه ها اختلاف معنی داری با شاهد داشتند (P<0.05). با افزایش درصد تراویده، رطوبت نمونه ها کاهش، خاکستر افزایش و ویژگی های بافتی نمونه ها شامل چسبندگی، صمغیت، فنریت و حالت آدامسی افزایش پیدا کرد (P<0.05). فرمول بهینه تافی با اختلاط 26.6 درصد تراویده، 36.6 درصد شربت گلوکز و 36.6 درصد شکر، بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  567-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12355
 • دانلود: 

  4848
چکیده: 

Membrane‐based pervaporation (PV) has attracted much attention in the dehydration of organic solvents. permeate pressure and feed flow rate are two important parameters, which affect membrane performance in pervaporation. The effects of these two parameters on the performance of a commercial poly (vinyl alcohol) membrane in the dehydration of benzene have been investigated in this work. The experiments have been carried out at a constant temperature of 60oC, and pressure and feed flow rate range from 1 to 20 mmHg and from 200 to 1200 ml/min respectively. The results indicate that variations in vacuum, especially in permeate pressures of less than 10 mmHg, greatly affect flux and selectivity so that water flux and separation factor increase from 0.98 to 2.63 (gr/hm2) and from 160 to 310 respectively by decreasing permeate pressure from 10 to 1 mmHg. Furthermore, increasing flow rate improves membrane performance only at rates of below 1000 ml/min, and no changes are observed at higher feed flow rates.

آمار یکساله:  

بازدید 12355

دانلود 4848 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A 2-D CFD MODEL WAS DEVELOPED TO PREDICT PERMEATION FLUX AND FLOW HYDRODYNAMIC IN A CROSS-FLOW MICROFILTRATION OF OIL-IN-WATER EMULSION. FINITE ELEMENT METHOD WAS USED TO SOLVE GOVERNING EQUATIONS SIMULTANEOUSLY WITH SPECIFIED BOUNDARY CONDITIONS. THE FOCUS WAS ON THE EFFECT OF DIFFERENT TMPS AND REYNOLDS NUMBERS OF THE FEED ON permeate FLUX. IT WAS FOUND THAT, permeate FLUX WAS INCREASED NONLINEARLY WITH TMP DUE TO EFFECT OF ACCUMULATION OF OIL DROPLETS ON MEMBRANE SURFACE. DUE TO THE THIN CONCENTRATION POLARIZATION LAYER, THE EFFECTS OF LIQUID VELOCITY ON THE permeate FLUX WAS FOUND TO BE NEGLIGIBLE. ALSO, THE MODEL HAD SHOWN ACCEPTABLE ACCURACY IN RESPECT OF EXPERIMENTAL DATA CONSIDERING COMPLEXITY OF PERMEATION PHENOMENON.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript