نتایج جستجو

178302

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17831

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قدیانی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  56-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه و هدف: در این مقاله دو روش آموزشی تحت عناوین Case Study ,Case method به عنوان تکنیکهای آموزشی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تفاوتها و شباهتهای هر کدام به طور جداگانه بررسی شده است و نکات کاربردی هر روش در آموزش پرستاری مورد بحث قرار گرفته است.مرور مطالعات: در این مقاله ابتدا تعاریف دو نوع متد آموزشی ارایه گردیده و سپس موارد استفاده از هر متد به طور جداگانه بحث شده است، و با توجه به ماهیت آموزش پرستاری ایران پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارایه شده است. Case method در گروههای آموزشی کوچکتر که مشاهدات ذهنی کمتری دارند و در ابتدای تجربه می باشند استفاده می شود. ولی Case Study در گروههای آموزشی بزرگتر که مشاهدات ذهنی بیشتری دارند و قدرت تجزیه و ترکیب و رشد بحث در آنها بیشتر می باشد استفاده می شود. از ویژگیهای مهم آنها می توان به افزایش قدرت تصمیم گیری افراد در موقعیتهای مختلف، لذتبخش تر کردن آموزش و علاقمند کردن به امر تدریس و ... نام برد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و با توجه به محتوی برنامه های آموزشی پرستاری، محقق استفاده از روشهای Case Study ,Case method را برای دانشجویان پرستاری توصیه می نماید. زیرا بهترین آموزش یادگیرنده ها زمانی مطرح می باشد که دانش هماهنگ و متنوع مهارتهای آموزشی با تجربیات در کنار هم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 73
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  165-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1245
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

در این مقاله، به منظور مدل سازی وارون داده های مغناطیسی، از بسط توابع متعامد و ضرایب دامنه این بسط استفاده شده است. بردارهای پایه بسط ویژه بردارهای بهنجار شده مشتق دوم (Hessian Matrix) تابع هدف (Objective Function) است که از یک مدل مرجع استخراج می شوند. تعداد محدودی از ویژه بردارهایی که به این ترتیب به دست می آیند، زیرفضای جدیدی از متغیرهای مدل را تعریف می کنند که در این زیرفضا تعریفی جدید از تابع هدف بر مبنای متغیرهای به روز شده به دست خواهد آمد. روند کمینه سازی تابع هدف در این زیر فضای جدید بر مبنای این ویژه بردارها انجام خواهد شد. همان طور که در وارون سازی مسایل ژئوفیزیکی معمول است، در روند وارون سازی به معکوس کردن ماتریس هایی که تابع داده ها، متغیرهای مدل و شرایط هندسی مسئله هستند، نیاز است. ماتریس های بیان شده در این زیر فضای جدید دارای ابعاد کمتر و شرایط بهتر برای وارون سازی خواهند بود. انتخاب ویژه بردارهایی که نقش اساسی در وارون سازی دارند با ویژه مقادیر بزرگ در تجزیه ماتریس ها به مقادیر منفرد (SVD) معادل است. سایر ویژه بردارها دارای اثر کم در روند وارون سازی هستند و به طور معمول وارون سازی را به سوی کمینه های موضعی سوق می دهند. با استفاده از وارون سازی در زیر فضاهای محدود از متغیرهای مدل با شرایط بالا، وارون سازی با سرعت بالاتر و مقاوم تر در برابر نوفه انجام می شود. تاثیر روش روی داده های مصنوعی و واقعی میدان کلی میدان مغناطیسی آزمایش شده است. نتایج حاکی از همگرایی(Convergence)  بالا و مقاومت در برابر نوفه در مسایل مطرح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1245

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

محمدی علی | کیانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 24
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی در پی 54)
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

هدف: نتایج منتشر شده مطالعه های متعدد نشان می دهند که حجم نسبتا بالایی از مراقبت های سلامت به طور نا مناسب و غیرضروری ارایه می شوند. بزرگی خوش خیم پروستات، یک بزرگی غیر بدخیم غده پروستات است. علایم مربوط به این بیماری یکی از متداول ترین مشکلات در بیشتر مردان سالمند است. این مطالعه به منظور بررسی و تعیین ملاک های مناسب جراحی بزرگی خوش خیم پروستات انجام گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی که در سال های 1387-1386 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، از (RAND Appropriateness method (RAM که به عنوان ابزاری جهت ارزیابی مناسبت مراقبت های بهداشتی- درمانی، طراحی شده است، استفاده گردید. یک پانل متشکل از 9 نفر از متخصصین اورولوژی، لیست سناریوهای مربوط به درمان بزرگی خوش خیم پروستات را بر اساس منابع علمی تعیین شده و تجربیات بالینی خود در یک مقیاس نمره بندی از 1 تا 9 و در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار دادند. پس از جمع آوری نهایی، سناریوها در سه گروه مناسب، نامطمئن و نامناسب دسته بندی شدند. برای تهیه لیست سناریوهای درمان بزرگی خوش خیم پروستات، از راهنماهای بالینی مربوط به بزرگی خوش خیم پروستات استفاده شد که مناسب ترین و معتبرترین آن ها با استفاده از ابزار نقد راهنماهای بالینی انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کاپا تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از تعداد 282 سناریوی مربوط به نوع درمان بزرگی خوش خیم پروستات که در 9 اندیکاسیون مرتبط با احتمال عمل جراحی بزرگی خوش خیم پروستات قرار داشت، 73 سناریو (9/25 درصد) مناسب برای جراحی، 7 سناریو (5/2 درصد) نامناسب برای جراحی و 14 سناریو (5 درصد) نامطمئن تشخیص داده شد. همچنین از 94 سناریوی مربوط به جراحی بزرگی خوش خیم پروستات، 75 سناریو (حدود 80 درصد) مناسب و 8 سناریو (5/8 درصد) نامناسب تشخیص داده شدند.نتیجه گیری: در حال حاضر با توجه به کمبود و یا فقدان شواهد علمی برای تصمیم گیری های مناسب در ارایه مراقبت های سلامت، روش های مبتنی بر توافق از جمله متد به کار رفته در این مطالعه، از مهم ترین اقدام ها در راستای ارایه خدمات مناسب، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها می باشد. همچنین، نتایج مشابه به دست آمده از سایر مطالعه های انجام گرفته در خصوص تعیین مناسبت درمان بزرگی خوش خیم پروستات با روشی که در این مطالعه به کار رفته است، اعتبار و روایی این متد را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (44)
 • صفحات: 

  649-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  32-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از عوامل زیان آور موثر بر سلامت کارگران در چند سال اخیر، صدای محیط های کاری بوده است که از خطرات مهم شغلی محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه صوتی مشاغل مختلف و همچنین افت دائم شنوایی ناشی از صدا، با توجه به سن و سابقه کار انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و به روش مقطعی در کل کارگران، اجرا گردید. به منظور تعیین دقیق تراز مواجهه صوتی، دزی متری، در طول یک نوبت کاری 8 ساعته برای هر گروه شغلی انجام گرفت. آزمون شنوایی سنجی توسط ادیولوژیست در اتاقک آکوستیک استاندارد به انجام رسید. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی 6.76±36.58 سال (بین 19 تا 52 سال) و حداقل، حداکثر و میانگین سابقه کار افراد به ترتیب 1، 18 و 5.47±11.08 سال به دست آمد. میانگین افت شنوایی در گوش راست 8.63±15.38، در گوش چپ 9.51±16.31 و افت شنوایی کلی 8.33±14.72 دسی بل بودند. همچنین بین متغیرهای شدت صدا و سابقه کار با میزان افت شنوایی رابطه معنادار آماری به دست آمد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که آلودگی صوتی در واحدهای کاری این کارخانه قابل توجه بوده است و با توجه به اینکه تحلیل نتایج، تاثیر صدا و سابقه کار بر روی افت شنوایی را مثبت نشان می دهد، بنابراین به منظور کاهش بروز NIHL لازم است اقدامات لازم جهت کنترل صدا و برنامه حفاظت شنوایی مناسب به اجرا گذارده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 36 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

The main objective of this study is to investigate the phenomenon of water impact underneath the decks of offshore structures due to propagating waves. The decks of offshore structures may be subjected to wave induced loads, which may be not accounted for in the original design. For safe design of offshore platforms, it is important that the hydrodynamic loads and the predicted accurately. In this report, a review of the previous work on this topic with a brief introduction to slamming theory together with a proposed procedure to predict the water impact underneath the decks of floating offshore structures will be presented. Meantime, three dimensional hydrodynamic analysis of a semi-submersible in sea waves has been performed by using the direct boundary element methods.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

خرابی های متعدد تونل های جدید ساخته شده، تحت بارگذاری زلزله، موجب تحقیقات وسیع تری در زمینه ارزیابی اثر زلزله بر روی تونل ها گردیده است. در این تحقیق با استفاده از تابع هنکل نوع اول و سه شتاب نگاشت مقیاس شده مربوط به زلزله حوزه نزدیک (نورتریج، طبس و کوبه) و با استفاده از برنامه گسترش یافته FESCAM این تحقیق که در محیط متلب طراحی شده است، تفرق در سازه تاریخی سی وسه پل بررسی شده است. تابع هنکل نوع اول با استفاده از شتاب نگاشت های ذکرشده مقدار تفرق، میزان کرنش و تنش در اطراف تونل های دوقلو به عنوان یک پارامتر اضافه شونده به تحلیل المان محدودی حاضر اضافه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین جا به جایی افقی سی وسه پل در مقایسه با عدم در نظر گرفتن اثر تفرق 8/28% افزایش داشته و میزان جابه جایی قائم سی وسه پل در مقایسه با عدم در نظر گرفتن اثر تفرق 11/30% افزایش یافته است. نتایج آزمون من-ویتنی آماری که با برنامه SPSS انجام شده نشان می دهد که اختلاف آماری معنی داری مابین عملکرد لرزه ای سی وسه پل با اثر تفرق تونل ها و بدون اثر تفرق تونل ها وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 13
litScript