نتایج جستجو

1705

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

171

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SMITH A. | HUMPHRIES S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3541

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Immunother Cancer

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

CONTI B. | TABAREAN I. | ANDREI C. | BARTFI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1433-1437
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3422
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3422

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

LIVER TRANSPLANTATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  170-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6444
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6444

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF CRITICAL CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  124-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6154
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6154

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DAHER S. | SASS N. | OLIVEIRA L.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2967
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2967

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1078-1085
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ImmunoTargets and therapy

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4443
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4443

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AZODI S. | JACOBSON S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  555-561
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6750
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6750

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOLLAND S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  431-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4551
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4551

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript