نتایج جستجو

490

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

49

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MARTIN R.H.

نشریه: 

HUMAN REPRODUCTION UPDATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  379-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4091
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4091

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

داروهای گیاهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

مقدمه و هدف: دو گونه مهم خارشتر دارویی A.pseudoalhagi و A.graecorum به صورت خودرو در ایران پراکنش دارند. جوشانده ریشه خارشتر ضد هموروئید می باشد و مواد حاصل این گیاه مسهل و مدر هستند. در طب سنتی ایران ماده ترنجبین از فعالیت نوعی سخت بال پوش بر روی سر شاخه های این گیاه حاصل می شود. با توجه به خواص دارویی Alhagi، بررسی آن از جنبه های گوناگون ارزشمند است و در این تحقیق جمعیت های مختلف گونه های خارشتر از نظر رفتار میوزی مورد بررسی قرار گرفتند.روش تحقیق: در این تحقیق 17 جمعیت از دو گونه این گیاه در ایران برای اولین بار مورد بررسی سیتوژنتیکی قرار گرفتند. به این منظور سلول های مادر گرده در مراحل مختلف میوز مطالعه و عکس برداری شدند. آزمون تعیین باروری برای جمیت های مورد بررسی انجام شد. اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج و بحث: تعداد کروموزوم ها در همه گونه ها 2n=2x=16 بود. جمعیت های مورد مطالعه رفتار منظمی طی میوز نشان دادند و ناهنجاری هایی مانند پل آنافازی در آنافاز I، چسبندگی در متافاز I، کروموزوم های سرگردان در متافاز I و آنافاز I، وجود بیوالنت حلقه ای و میله ای، یونی والنت، کوادری والنت و تری پلار مشاهده شد که چنین تغییرات ساختاری در کروموزوم باعث افزایش تنوع ژنتیکی شده و سازگاری با شرایط محیطی را می تواند افزایش دهد. با تجزیه و تحلیل آماری متغیرترین صفات میوزی بیوالنت حلقه ای، کیاسمای انتهایی، کیاسمای میانی و تعداد کوآدری والنت و یونی والنت بودند.B کروموزوم از یک تا 5 عدد در گونه های مورد بررسی مشاهده شد.توصیه کاربردی صنعتی: نتایج این تحقیق می تواند راه گشای پژوهش های بعدی به منظور افزایش ترکیبات موثر دارویی و بهینه سازی آن ها در گیاه خارشتر از طریق اصلاح ژنتیکی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 84 استناد 0 مرجع 5
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  SUPPL. 1
 • صفحات: 

  73-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7469
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Objective: Investigation Here we report a male child with paroxysm referred to our laboratory for cytogenetic.Materials and Methods: lymphocyte cultures from the patients were set up in RPMI1640 supplemented with 20% FBS.high resolution chromosome banding was performed in all subject.Results: G banding revealed an apparently balanced reciprocal translocation between chromosome 4 and 10. The karyotype was ascertained as: 46, XY, t (4; 10)(q21; q26.2).Conclusion: The patient was hyperactive but mentally normal. The parents had first degree consanguineous marriage. Chromosom analysis was performed on preparation made from peripheral blood using standard protocol. G banding revealed an apparently balanced reciprocal translocation between chromosome 4 and 10. The karyotype was ascertained as: 46, XY, t (4; 10)(q21; q26.2) The parents had normal karyotyepe. The abnormality present in this child could be caused by the possible deletion of some of the important genes located on regions involved in these breakpoints or it can be just a coincidence.

آمار یکساله:  

بازدید 7469

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TOUGEH GH.R. | | KEYHANI M.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22601
 • دانلود: 

  12539
چکیده: 

cytogenetics has now been well established as one of the most valuable prognostic factors in acute myeloid leukemia (AML). This is the first study to describe the cytogenetic findings in Iranian AML patients. During 1998 to 2001, 104 patients with adult de novo AML (excluding M3) were diagnosed and treated with the standard protocols in our center. Adequate cytogenetic analysis performed on bone marrow at diagnosis was available in 39 of these patients. Clonal chromosomal abnormalities were detected in 74.4% of the patients. The chromosomal changes seen in this study in order of frequency were: t(9;22), trisomy 11 [n=4, 10.3%], trisomy 8, Abn (3q)[n=3, 7.7%], trisomy 22, monosomy 7/del (7q), monosomy X, complex karyotype [n=2, 5.1%], and t (8;21), t (6;9), trisomy 21, monosomy 5/del (5q), monosomy Y, and Abn (11q) [n=1, 2.6%]. We also categorized the patients into favorable (2.6%), intermediate (74.4%), and unfavorable (23.1%) prognostic groups based on the criteria defined by Grimwade et al in MRC-AML-10. The frequencies of different clinical and paraclinical indices were studied in these groups. Notably, complete remission (CR) rates after one cycle of chemotherapy were 60.0% and 25.0% in intermediate and unfavorable prognostic groups respectively. The overall CR rates were 83.3% and 66.6% in the mentioned groups.These findings are somewhat comparable to the results of the larger studies in other countries, suggesting the importance of cytogenetics in Iranian patients. The differences could be due to methodological variations (notably exclusion of AML-M3 in this study), and the small sample size, although ethnic and geographical differences should not be disregarded. To further clarify these results with statistical significance a larger analytical study with a greater sample size is certainly needed

آمار یکساله:  

بازدید 22601

دانلود 12539 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1599
 • دانلود: 

  796
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: تریزومی 21 شایع ترین عامل عقب ماندگی ذهنی اطفال و شایع ترین تریزومی سازگار با حیات در انسا ن می باشد، شیوع این اختلال به طور متوسط 1 در 700 تولد زنده گزارش شده است. میزان بروز این بیماری همانند سایر آناپلوئیدی های های کروزومی با بالا رفتن سن مادر افزایش می یابد. با وجود این تشخیص سندرم داون بالینی است لذا مطالعه سیتوژنتیک جهت تعیین میزان بروز در فرزندان بعدی و یا بستگان بیمار ضروری است.مواد و روش ها: از تعداد 1000 فرد عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان آذربایجان غربی بر اساس اطلاعات مربوط به بیمار و خانواده 166 نفر با علایم بالینی سندرم داون به روش GTG کاریوتایپ شدند.نتایج: در کاریوتایپ های تهیه شده 94.58 درصد موارد دارای تریزومی آزاد و در 5.42 درصد دارای جا به جایی بودند. در 8 مورد جا به جایی از مادر و در 1 مورد جا به جایی از پدر به فرزندان انتقال یافته بود. همچنین در 1 مورد از جابه جایی ها علاوه بر جا به جایی کروموزوم 14 روی 21، جا به جایی 13 به 14 نیز رخ داده بود. 1 مورد نیز دارای جابه جایی 21 روی 21 بود.بحث: در کشوری همانند ایران (که بنا به دلایل مختلف)، سن ازدواج بالا رفته است که به عنوان خطری جهت تولد نوزادان مبتلا به اختلالات ژنتیکی محسوب می شود و همچنین با در نظر گرفتن یافته های سونوگرافیک و سرولوژیک مبتلایان به سندرم داون و نیز با تکیه به یافته های این پژوهش، ضرورت راه اندازی مراکز پری ناتال جهت غربالگری را در سراسر کشور امری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1599

دانلود 796 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

KOUR A. | MAHAJAN S. | SINGH J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5781
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5781

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

زمینه و هدف: اختلالات کروموزومی می تواند یکی از علل مشکلات باروری، ازجمله ناباروری و سقط جنین باشد. شناسایی اختلالات کروموزومی با تکنیک های تشخیصی بالینی عمدتاً از طریق کاریوتایپینگ استاندارد انجام می شود. در غربالگری جاری، شیوع این گونه اختلالات در افرادی با مشکلات باروری از جمعیت غرب ایران بررسی شده است. روش کار: یک بررسی سیتوژنتیکی آینده نگر بر روی 200 مورد (124 زن (5± 1/28) و 76 (5± 7/30) مرد) با مشکلات باروری و سن متوسط 5± 81/30 برای ناهنجاری های کروموزومی با استفاده از کاریوتایپ معمولی انجام شد. یافته ها: انواع آنومالی های کروموزومی در 62 نفر (31 درصد) مشاهده شد (به ترتیب 35 نفر با سقط مکرر و 27 نفر با نازایی). شیوع جابجایی ها، حذف ها، واژگونی ها، مضاعف شدن ها و اضافه شدن ها به ترتیب (25) 432/40%، (14)6 /22%، (11) 74/17%، (6) 7/9%، (6) 7/9% بود. بیشترین شیوع اختلال متعلق به جابجایی های کروموزومی بود (32/40%). نتیجه گیری: شیوع بالای ناهنجاری کروموزومی (31%) در جمعیت مورد مطالعه نشان داد که مشاوره ژنتیکی بایستی برای تشریح ریسک عود و همچنین نیاز به تشخیص قبل از تولد در بارداری های بعدی خانواده ها با مدیریت بیماران از طریق بانک اطلاعاتی، فراهم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  411
چکیده: 

به منظور تعیین تعداد کروموزومهای آرتمیا در دریاچه ارومیه، سیست های جمع آوری شده از ایستگاههای تپه شاهی و اطراف کوه زنبیل مورد بررسی و مطالعه سیتوژنتیک قرار گرفتند. برای شناسایی، سیستمهای جمع آوری شده، ابتدا در آب با شوری 35ppt  انکوباسیون شدند و همچنین برای تعیین نحوه تولیدمثل آنها، سیست ها برای سه نسل متوالی (F3) تا سن بلوغ با استفاده از جلبک Dunaliella teriolecta  پرورش داده شدند. بر اساس نتایج حاصل از پرورش سیست های آرتمیا در دریاچه ارومیه، دو نوع آرتمیا از لحاظ تولیدمثلی (دوجنسی و بکرزا) شناسایی گردید.با استفاده از ناپلیوس تازه تفریخ یافته آرتمیا، به روش له کردن، گسترش های کرموزومی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به تعداد 100 صفحه متافازی شمارش شده در آرتمیای دو جنسی دریاچه ارومیه و 35 پلیت متافازی در آرتمیای بکرزای دریاچه ارومیه، عدد کروموزومی برای هر دو نوع آرتمیا یکسان و معادل 2n=42 تعیین گردید. در آرتمیاهای مطالعه شده، اندازه کرموزومهای متافازی بسیار کوچک و با اشکال متاسانتریک، ساب متاسانتریک و تلوسانتریک مشاهده شد و کاریو تایپ آنها با فرمول 2n=30M/SM+12A/T و در آرتمیای دو جنسی 2n=32M/SM+10A/T در آرتمیای بکرزایی دریاچه ارومیه پیشنهاد گردید. همچنین در کلیه نمونه های بررسی شده، سلول های مرحله اینترفاز فاقد کروموسنتر بودند.ضمنا از آنجاییکه بعلت اندازه بسیار کوچک کروموزوم های آرتمیا، تعیین دقیق نوع کروموزوم ها در کاریوتایپ دشوار بود، آزمایش های متعددی از طریق C-Banding انجام شد ولی بعلت فقدان کروموسنتر در سلولهای مرحله اینترفاز امکان تفکیک کروموزوم ها برحسب نوع باندینگ میسر نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 411 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

Intrduction Ambiguous genitalia is a tragic event, and causes a serious emotional burden to the family. In some cases with this disorder it may cause an urgent medical problem. Precisediagnosis is mandatory for efficient intervention to help the affected patient. Chromosome analysis is the first step in evaluation of the patients with ambiguous genitalia. A chromosomal study is conducted to determine the sex of patients with sexual ambiguity using standard methods. In this method, peripheral blood lymphocyte cells were cultured in a complete RPMI medium, and a high-resolution GTG banding technique was used for studying, and at least 20 chromosomal amplitudes were studied. Patients Information Two patients were 46XY and two others had 46XX karyotype. Patients with 46XX karyotype had Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH). The ovarian and uterine tissues were normal in them, but they had a ambiguous external male genitalia. In the study of hormones of one of these patients, the amount of 17-hydroxyprogesterone and cortisol was normal, and high levels of aldosterone and potassium were reported. Patients with 46xy karyotype have Complete Androgen Insensitivity Syndrome (CAIS) and have a female female reproductive system. There are no uterine tubes in this group of patients and the testicles are in the abdomen. Conclusion Karyotype performance is essential for patients with ambiguous genitalia, in order to investigate the relationship between phenotype and genotype and thus the correct management of patients.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بردبار زرین تاج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28-1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  563-578
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزیابی خصوصیات سیتوژنتیکی هشت جمعیت متعلق به سه گونه از جنس Stipagrostis اجرا شد. نتایج شمارش کروموزومی، دو سطح پلوئیدی در این جنس را نشان داد که گونه S. plumose دیپلوئید (2n= 2x= 22) و گونه های S. pennata و S. karelinii تتراپلوئید (2n= 4x= 44) بودند. مطالعه حاضر تعداد کروموزوم گونه S. karelinii را به صورت تتراپلویید و برای اولین بار گزارش می کند. نتایج فرمول کاریوتیپی نشان داد که عمده کروموزوم های موجود در جمعیت های مورد مطالعه از نوع متاسنتریک (m) هستند. ماهواره و نواحی سازمان دهنده هستکی در جمعیت های دیپلوئید مشاهده شد. بر اساس نتایج تجزیه کاریوتیپی و دسته بندی کاریوتیپ ها به روشStebbins ، جمعیت های دیپلوئید در کلاس 1A و 2A و جمعیت های تتراپلوئید در کلاس 1B قرار گرفتند، به این ترتیب جمعیت های تتراپلوئید از نظر کاریوتیپی نامتقارن بودند. از نظر صفات کاریوتیپی اختلاف معنی داری (p<0.01) میان جمعیت ها برای سه صفت طول بازوی کوتاه، نسبت بازوها و شاخص سانترومری وجود داشت که بیانگر تنوع نسبی کروموزومی در میان ژنوتیپ های مورد مطالعه بود. بیشترین میزان همبستگی میان صفت بازوی کوتاه با بازوی بلند و همچنین میان شاخص سانترومری با درصد شکل کلی و صفت شاخص سانترومری با میزان کروماتین نسبی، به ترتیب با مقادیر 0.96، 0.88 و 0.87 وجود داشت. نتایج تجزیه خوشه ای و ضرایب Romero zarco تا حد بسیار زیادی با یک دیگر هماهنگی داشت و جمعیت ها در دو گروه مجزا قرار گرفتند. در گروه اول سه جمعیت دیپلوئید از گونه S. plumosa و در گروه دوم سایر جمعیت های تتراپلوئید از گونه های S. pennata و S. karelinii جای گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
litScript