نتایج جستجو

2546

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

255

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  422
 • صفحات: 

  243-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 16 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  581-596
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3502
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3502

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AZARPIRA N. | ASHRAF M.J. | AGHDAEI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10263
 • دانلود: 

  9028
کلیدواژه: 
چکیده: 

A 10-year old Iranian boy was referred with a hard nodule measuring 1.5×1cm on his left forearm since 2 months ago. The lesion was raised and had a dry scab on its surface and the adjacent skin was markedly erythematous. No lymphadenopathy was noticed; and further clinical and physical examinations showed no other abnormalities. The family history was not significant.

آمار یکساله:  

بازدید 10263

دانلود 9028 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MARKELE W.H. | KHALDOUN M.M.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  455-460
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5905
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5905

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

UL BARI A. | BER RAHMAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4279
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4279

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  142
 • صفحات: 

  277-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1406
 • دانلود: 

  738
چکیده: 

سابقه و هدف: سالک بیماری پوستی است که عامل آن انگلی به نام لیشمانیا می باشد. در حال حاضر درمان استاندارد سالک ترکیبات دارویی آنتی موان پنج ظرفیتی سیستمیک می باشند، اما به دلیل هزینه بالا، تزریقی بودن، مدت طولانی درمان، عوارض شدید و بروز مقاومت دارویی، استفاده از آن ها صرفا برای موارد شدید توصیه می شود، لذا تحقیقات در زمینه یافتن داروهای جدید به عنوان یک ضرورت احساس می گردد. هدف از این مطالعه نگاهی به سالک و راه های درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران، به منظور بررسی امکان بهره گیری از روش های درمانی حکمای قدیم جهت درمان بیماری سالک می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه مروری توصیفی انجام گرفت که 15 کتاب از معتبرترین منابع مکتوب طب سنتی ایران به عنوان نمونه های بررسی انتخاب شدند. مطالب مربوط به ریش بلخی، بلخیه، حبه بغدادی این کتب مورد بررسی قرار گرفتند. مطالب مرتبط فیش برداری شده، دسته بندی گردیده، بدون تحلیل در کنار هم قرار گرفته و جمع بندی گردیدند.یافته ها: اپیدمیولوژی، راه انتقال، علایم بالینی و روش های درمان سالک از دیدگاه طب سنتی ایران استخراج گردید.استنتاج: بازخوانی متون طب سنتی ایران و به روز رسانی دانش موجود در این متون و بهره گیری از روش های درمانی اثر بخشی آن ها طی انجام پژوهش های مبتنی بر شواهد به تایید می رسند، خواهند توانست روش های درمانی ساده تر، کم عارضه تر و کم هزینه تری را در کنار روش های درمانی فعلی فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1406

دانلود 738 استناد 489 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SCHWARTS E. | HATZ C. | BLUM J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  342-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7104
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7104

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

DOROODGAR MOEIN | DOROODGAR Masoud | DOROODGAR Abbas

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17675
 • دانلود: 

  29624
چکیده: 

cutaneous leishmaniasis (CL) is the most common parasitic disease transmitted by vectors in Iran. CL is endemic in many urban and rural parts of Iran and usually caused by two species of Leishmania as L. major and L. tropica transmit-ted to humans from parasite reservoirs by the bite of female sandflies. We report a case of ocular leishmaniasis with eyelid involvement presentation. The patient was a 70-yr-old housewife woman referred to Health Care Center in city of Kashan, central Iran in 2012. The disease was diagnosed by direct smear, culture, and PCR from the lesion. PCR was positive for L. major. Her lesion was treated with systemic meglumine antimonate (Glucantime) (20 mg/kg/day) for 20 days.

آمار یکساله:  

بازدید 17675

دانلود 29624 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AYAT ELAHI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  173-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18145
 • دانلود: 

  11835
چکیده: 

More than 90% of patients infected with cutaneous leishmaniasis live in Afghanistan, the Middle East, Algeria, Brazil, and Peru. cutaneous leishmaniasis in Iran is caused by Leishmania tropica and Leishmania major. Most skin lesions evolve from papular to nodular, to ulcerative form with a central depression surrounded by a raised indurate border. Some lesions persist as nodules or plaques. Multiple primary lesions, satellite lesion, regional adenopathy and sporotrichoid subcutaneous nodules are variably present. This report presents an 18-  yr-old man with sporotrichoid cutaneous leishmaniasis that is not common in the central Iran.  

آمار یکساله:  

بازدید 18145

دانلود 11835 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: cutaneous leishmaniasis IS A HPERENDEMIC INFECTIOUS DISEASE IN KHUZESTAN PROVINCE AND THE CAUSATIVE AGENT OF MORE THAN 95 % OF THE CASES IS L. MAJOR. THE MAJORITY OF THE LESIONS IN PATIENTS ARE LIMITED AND APPLICATION OF APPROPRIATE TREATMENT, CURE THE LESIONS WITHIN FEW MONTHS, BUT RECENTLY WE OBSERVED CASES OF DISSEMINATED LESIONS. THE PURPOSE OF THE PRESENTATION IS REPORTING THE OBSERVED CASES IN KHUZESTAN PROVINCE. PATIENTS: PATIENTS ARE INCLUDED 4 MALE AND 3 FEMALE AT THE AGE OF 15 TO 54 YEAR WITH DURATION OF LESIONS FROM 2 TO 8 YEARS. THE SITES OF THE LESIONS ON THE BODY WERE HANDS, FACE, TRUNK AND BUTTOCK.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript