نتایج جستجو

1083

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

109

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  265
 • صفحات: 

  2097-2112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4502
 • دانلود: 

  1568
چکیده: 

زردچوبه، نام عامیانه گیاه Curcuma longa، یک ادویه هندی متعلق به خانواده زنجبیل است. زردچوبه علاوه بر استفاده به عنوان ادویه و رنگ دهنده به غذا، به طور سنتی برای درمان بیماری های مختلف از جمله التهاب مفاصل، زخم معده، زردی، ترمیم زخم، تب، تروما و بیماری های پوستی نیز کاربرد داشته است. خواص دارویی و اثرات بیولوژیک زردچوبه در اصل با جزء اصلی موجود در ریزوم آن یعنی curcumin مرتبط است. در این مقاله مکانیسم هایی که به واسطه آن، کورکومین خواص ضد سرطانی خود را القا می کند، مورد بررسی قرار گرفت. کورکومین دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد باکترایی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد التهابی، ضد رشدی و پروآپوپتوتیک است و پتانسیل درمانی فوق العاده ای در برابر انواعی از سرطان ها دارد. کورکومین فعالیت ضد سرطانی خود را از طریق مهار مسیرهای التهابی، توقف سیکل سلولی، القای آپوپتوز و مهار آنژیوژنز و متاستاز در سلول های سرطانی، القا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 4502

دانلود 1568 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  158
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

سابقه و هدف: رویکرد مهم در درمان های پریودنتال کنترل التهاب است اما جرم گیری و تسطیح سطح ریشه همیشه به اندازه کافی موثر نیست. curcumin دارای خاصیت ضد التهابی است و می تواند واکنش های التهابی را تعدیل کند و اثربخشی و ایمنی قابل قبولی از آن دیده شده است. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی پتانسیل درمانی curcumin BCM-95® در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن به اجرا در آمده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سویه کور بود. پارامترهای بالینی Loe and Silness (GI) Gingival Index، (GSBI) Gingival Sulcus Bleeding Index، Probing Pocket Depth(PPD) و Clinical attachment level (CAL)در شروع مطالعه و هفته 6 و 4 ماه بعد ثبت شد. در گروه مورد، بیمارانی که مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط بودند و از نظر سیستمیک سالم و دارای حداقل یک پاکت پریودنتال با عمق پروب 4-6 میلی متر در هر کوادرانت و خونریزی حین پروبینگ بودند انتخاب شدند و بعد از انجام جرم گیری و تسطیح سطح ریشه، به مدت 4 هفته روزانه دو عدد curcumin به صورت کپسول خوراکی مصرف کردند. به بیماران گروه کنترل، دارونما داده شد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ورژن 24 تحلیل شد. یافته ها: در پارامترهای GI، PPD CAL، و GSBI بر طبق تست Repeated measures، اثر زمان معنی دار بود و بین میانگین های اندازه گیری PPDدر سه وضعیت قبل از مصرف دارو، جلسه پیگیری اول و پیگیری دوم اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (P<05/0) اما در شاخص، GI GSBI و CAL اثر گروه معنی دار نبود. به بیان دیگر ما شاهد کاهش این پارامترها در هر دو گروه بودیم اما این کاهش بین دو گروه معنی دار نبود. استنتاج: اثر Biocurcumax TM curcumin (BCM-95) در درمان پریودنتیت مزمن متوسط در پارامتر PPD در بین دو گروه معنی دار بود به طوری که موجب کاهش بیش تر عمق پاکت در گروه مصرف کننده دارو شد.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: پیوند جزایر پانکراس به عنوان روشی مناسب در درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 شناخته شده است. هرچند فعال شدن سایتوکین های پیش التهابی مترشحه از خود جزایر پانکراس منجر به وقایع التهابی به هم پیوسته ای می گردد که باعث از دست رفتن پیوند به طور حاد و یا مزمن می گردد. مسیر سیگنالی NF-kB در پاسخ به استرسهای ناشی از جداسازی و تخلیص جزایر پانکراس فعال می گردد که ترشح و آزادسازی مدیاتورهای التهابی از جمله MCP-1 را به دنبال دارد. این امر نقش مهمی در فعال سازی سلولهای ایمنی و تجمع این سلول ها در محل پیوند ایفا می نماید که باعث تشدید پروسه وازنش پیوند می گردد.روش ها: در این مطالعه سعی بر این بوده تا اثر curcumin به عنوان یک بازدارنده قوی NF-kB بر تولید MCP-1 از جزایر پانکراس و عملکرد جزایر در شرایط in vitro مورد مطالعه قرار گیرد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که curcumin در محیط کشت باعث کاهش ترشح MCP-1 از جزایر پانکراس در مقایسه با گروه کنترل می گردد و در مقادیر مورد نظر باعث کاهش عملکرد جزایر پانکراس نگردید.نتیجه گیری: تحقیقات بر روی محرک هایی که باعث القا تولید و ترشح فاکتورهای التهابی از جزایر پانکراس می گردد و مکانیسم ها و مسیرهایی که در اثر این محرک ها فعال می گردد؛ سودمند خواهد بود و به یافتن روش هایی برای کاهش این محرک ها و غیرفعال نمودن این مسیرهای التهابی کمک خواهد نمود که در نهایت می تواند نتایج حاصل از پیوند جزایر پانکراس را بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Gulen Dumrul | safak Birol | Erdal Berna | Gunaydin Betul

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  345-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14897
 • دانلود: 

  5235
چکیده: 

Background and Objectives: The frequency of multiple resistant bacterial infections, including carbapenems, is increasing worldwide. As the decrease in treatment options causes difficulties in treatment, interest in new antimicrobials is increasing. One of the promising natural ingredients is curcumin. It is known to be effective in bacteria such as Pseudomonas aerugi-nosa, Escherichia coli, Burkholderia pseudomallei through efflux pump inhibition, toxin inhibition and enzymes. However, because its bioavailability is poor, it seffectiveness occurs in combination with antibiotics. In the study, the interaction of meropenem and curcumin in carbapenemase producing strains of Klebsiella pneumoniae was tested. Materials and Methods: Thirty-nine Klebsiella pneumoniae isolates, resistant to meropenem, were used in this study. From those 15 MBL, 6 KPC, 17 OXA-48 and 1 AmpC resistance pattern were detected by combination disk method. Meropenem and curcumin MIC values were determined by liquid microdilution. Checkerboard liquid microdilution was used to deter-mine the synergy between meropenem and curcumin. Results: Synergistic effects were observed in 4 isolates producing MBL, 3 isolates producing KPC, 4 isolates producing OXA-48, and 1 isolates producing AmpC (totally 12 isolates) according to the calculated FICI. No antagonistic effects were observed in any isolates. Conclusion: curcumin was thought to be an alternative antimicrobial in combination therapies that would positively con-tribute to the treatment of bacterial infection. The effectiveness of this combination should be confirmed by other in vitro and clinical studies.

آمار یکساله:  

بازدید 14897

دانلود 5235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION curcumin (TURMERIC), AN ANCIENT INDIAN HERB, AS AN ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY AND LIPOPHILIC ACTION IMPROVES THE COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH AD. A GROWING BODY OF EVIDENCE INDICATES THAT OXIDATIVE STRESS, FREE RADICALS, BETA AMYLOID, CEREBRAL DEREGULATION CAUSED BY BIO-METAL TOXICITY AND ABNORMAL INFLAMMATORY REACTIONS CONTRIBUTE TO THE KEY EVENT IN AD PATHOLOGY. …

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  1820
 • بازدید: 

  124005
 • دانلود: 

  58700
چکیده: 

curcumin is a hydrophobic polyphenol extracted from the plant curcuma longa with established anticancer properties. However, curcumin benefits have been impaired by its very low water solubility, low absorption, rapid metabolism and clearance from the body. Recently, nanotechnology promises to be helpful in development of drugs delivery systems by recent advances in macromolecular design of nanocarriers. In this review, we present the novel generation of nano-vehicles termed dendrosomes which are readily synthesized from esterification of oleic acid and polyethylene glycol residues. Dendrosomes efficiently encapsulate curcumin in a spherical micellar or polymersome structures which leads to increase aqueous solubility of this hydrophobic agent and higher bioavailability of curcumin. Anticancer potency of this nanoformulation was confirmed in different mouse and human cancer cells including fibrosarcoma, colon, glioblastoma, bladder, gastric, breast and hepatocellular carcinoma in vitro and vivo. It has also demonstrated that this nano preparation has no cytotoxicity effects on normal cells. Finally, these results introduce dendrosomal curcumin as potent anti-tumor agent although further clinical examinations are needed.

آمار یکساله:  

بازدید 124005

دانلود 58700 استناد 1820 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOORTHI C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6263
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6263

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Khatamsaz Sepideh | HASHEMI MEHRDAD

نشریه: 

GALEN MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9192
 • دانلود: 

  3714
چکیده: 

Background: Chronic myeloid leukemia (CML), a hematological cancer of stem cells, is caused by the activation of oncogenic factors alone or/with inactivation of tumor suppressor genes. curcumin is a hydrophobic polyphenol and the main compound of turmeric, which has been used in daily diets for many years. It is also a safe drug. Nanogels and nanobiotechnology have important roles in the diagnosis and treatment of diseases and drug delivery. Materials and Methods: To prepare the nanodrug, chitosan nanogels were prepared in 1% acetic acid and cross-linked with stearate by 1-ethyl-3 (3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) and N-hydroxysuccinimide (NHS). Subsequently, curcumin was loaded in the chitosan-stearate nanogel. Physical and morphological characteristics of the nanodrug were determined by transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and Fourier transform infrared spectroscopy. Different nanodrug concentrations were prepared and evaluated on the K562 CML cell line. The apoptotic activities of curcumin and nanodrug on the cells were detected by flow cytometry, MTT assay, and trypan blue staining. Results: DLS revealed that the size of the nanodrug was 150 nm, which was confirmed by TEM. The half maximal inhibitory concentration (IC50 ) values of curcumin and nanodrug were 50 and 25 μ g/ ml, respectively P < 0. 05). Apoptosis of the K562 cell line occurred at 48 h post-treatment with 25 μ g/ml curcumin and 12. 5 μ g/ml nanodrug. Conclusion: The increase in the cytotoxicity of curcumin and nanodrug was directly related to the drug concentration and time. The nanodrug exhibited more cytotoxic effects on the vital capacity of the cells and stimulated more apoptosis compared with curcumin alone.

آمار یکساله:  

بازدید 9192

دانلود 3714 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  759-769
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

مقدمه: کارسینومای آناپلاستیک تیروئید (ATC)، یکی از انواع بدخیمی های غده تیروئید است که در نتیجه درگیری سلول های آناپلاستیک این غده ایجاد می گردد. این نوع بدخیمی به شدت تهاجمی بوده و مبتلایان دارای پاسخ به درمان ضعیفی هستند. در این مطالعه اثر کورکومین بر میزان آپوپتوز و بیان ژن های p53 و PARPدر رده سلولی کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان (SW-1736) مورد بررسی قرار گرفت. کورکومین جزء اصلی و فعال موجود در ریزوم گیاه زرد چوبه (Curcuma longa) است که دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد تکثیری و پروآپوپتوزی می باشد. روش بررسی: مطالعه به صورت تجربی در مهر ماه 1395 در مرکز تحقیقات سلولی-تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد انجام شد. سلول های رده SW-1736با غلظت های مختلف کورکومین شامل 5/2، 5، 5/7 و 10 میکرومولار برای بررسی آپوپتوز و غلظت های 5/2، 5 و 10 میکروکولار برای بررسی بیان ژن های p53 وPARP ظرف مدت 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند. سپس میزان وقوع آپوپتوز با استفاده از دستگاه فلوسیتومتری و کیت انکسین-پروپیدیوم یدید (Annexin-P1736) به I)، میزان بیان ژن-های p53 و PARP از طریق آنالیز داده های Real Time-PCR و آنالیز آماری با استفاده از آزمون ANOVA از طریق نرم افزار16 SPSSو هم چنین برنامه Excel مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که میزان القاء آپوپتوز در رده سلولی(SW-1736) با افزایش غلظت کورکومین به صورت وابسته به دوز و زمان افزایش می یابد. هم چنین تیمار با کورکومین سبب افزایش معنی داری در بیان ژن های p53 و PARP در برخی از گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل گردید. (P=. 032) نتیجه گیری: کورکومین از طریق القاء بیان ژن های دخیل در مسیر آپوپتوز اثر مهاری بر رشد، تکثیر و تهاجم سلول های سرطانی آناپلاستیک تیروئید دارد. لذا بهنظر می رسد زمینه تحقیقاتی مناسبی برای بهره برداری از گیاه زردچوبه در کنترل و درمان کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان وجود داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: POLYPHENOLS ARE SECONDARY METABOLITES PRESENT IN ALL VASCULAR PLANTS, AND CONSTITUTE A LARGE FAMILY OF UBIQUITOUS AND VARIED SUBSTANCES. POLYPHENOLS ARE NATURALLY OCCURRING COMPOUNDS FOUND LARGELY IN THE FRUITS, VEGETABLES AND BEVERAGES. curcumin IS A HYDROPHOBIC POLYPHENOL DERIVED FROM TURMERIC: THE RHIZOME OF THE HERB CURCUMA LONGA. IT IS A NATURAL ANTIOXIDANT AND HAS SHOWN MANY PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES SUCH AS ANTI-INFLAMMATORY, ANTI-MICROBIAL AND ANTI-CANCER IN BOTH PRECLINICAL AND CLINICAL STUDIES. HOWEVER, THE THERAPEUTIC EFFICACY OF curcumin IS LIMITED DUE TO ITS POOR ORAL BIOAVAILABILITY AND AQUEOUS SOLUBILITY. NANO DRUG DELIVERY SYSTEM HAS BECOME A PROMISING APPROACH TO OVERCOME DISADVANTAGES OF curcumin. LIPOSOMES AS A DRUG DELIVERY SYSTEM CAN IMPROVE THE THERAPEUTIC ACTIVITY AND SAFETY OF DRUGS, MAINLY BY DELIVERING THEM TO THEIR SITE OF ACTION….

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
litScript