نتایج جستجو

26942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2695

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BHUGRA D. | BECKER M.

نشریه: 

WORLD PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9744
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9744

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MORA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9345
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9345

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Abbasi Talabari Fattaneh | KHATIB MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  585-612
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16519
 • دانلود: 

  5022
کلیدواژه: 
چکیده: 

Learning English as a foreign language in Iran has provided a novel learning milieu for language learners, giving them the capability to create the dialogue between their home culture and the culture of the foreign language they are learning. The current study aims to investigate the level of Iranian EFL learners' cultural identity. To do so, the researchers developed a questionnaire through extensive readings of the literature on language, culture and identity at both national and international levels. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach‟ s Alpha was utilized. The reliability of all the items in the questionnaire was estimated as 0. 78. To measure the validity of the questionnaire, Exploratory Factor Analysis through PCA was performed, demonstrating five underlying factors of Iranian cultural identity. Then, the questionnaire was administered to 494 language learners in the context of Iran. The analysis of the data revealed that nearly 68% of the Iranian language learners in the study possess a moderate level of cultural identity.

آمار یکساله:  

بازدید 16519

دانلود 5022 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ابن یامینی پریسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  197-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  605
چکیده: 

«فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی» به تعریف و بررسی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، کشورهایی که قبلا مستعمره بوده و یا اکنون تحت استعمار داخلی قرار دارند، می پردازد و نیز بازیهای المیپک، این رویداد جهانی که مراسم افتتاحیه آن بیان هویت ملی کشور میزبان است و به نوعی مشمول سیاستگذاری فرهنگی می شود را مورد مطالعه قرار داده است. نویسنده از رویکرد مقایسه ای استفاده کرده است زیرا تجزیه و تحلیل های مقایسه ای قادر به توضیح طیف وسیعی از سبک های سیاستگذاری فرهنگی می باشد و منعکس کننده ایدئولوژی سیاسی و سنت های اداری است.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 605 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAGUCHI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10248
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10248

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

تعلیم و تربیت، یکی از نهادهای اجتماعی است که با تحولات اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی در ارتباط است. به عبارت دیگر، چند و چون کارکرد نظام های تربیتی هر جامعه یی، به چند و چون و کارکرد تحولات پیرامونی بسته گی دارد. امروزه، تعلیم و تربیت، با مجموعه ئی از تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهانی رو به روست که به گونه ئی گریز ناپذیر باید خود را با آن تحولات هم آهنگ نماید. با توجه به بروز تحولاتی در گستره ی ارتباطات و اطلاعات، و در نتیجه، پیدایش نظریه هایی چون پست مدرنیسم، فمنیسم، کثرت گرایی، جهانی شدن و ... طبیعی است که نظام های تربیتی باید موضع و جایگاه خود را در برابر تحولات و نظریه های یاد شده روشن کنند. یکی از نظریه های مهم در گستره ی تعلیم و تربیت، نظریه ی کثرت گرایی فرهنگی است که البته پی آمدهایی برای مسئله ی هویت داشته است. ما در این مقاله، با بررسی کثرت گرایی فرهنگی و پی آمدهای آن برای هویت دانش آموزان، به تبیین نقش تعلیم و تربیت در این ارتباط می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 120 استناد 4 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

امامی صابر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2579
 • دانلود: 

  1148
چکیده: 

این مقاله به بررسی هویت فرهنگی ایران در قالب اشعار حافظ می پردازد و درصدد اثبات این مطلب است که حافظ به تقابل های فرهنگی و نمودهای آن در زبان و عصر خود، توجه ویژه ای داشته است. ترکیباتی چون پیر مغان، جام جم، مانویت و شادی و مضامین برگرفته از شاهنامه، چون ننگ و نام و... ریشه های تاریخی و اسطوره ای این اشعار را در ایران پیش از اسلام و ایران پس از اسلام نشان می دهد. سپس به بررسی جلوه ها و نشانه های فرهنگ ایرانی اسلامی در شعر حافظ می پردازیم و با تحلیل بیت های دارای این نشانه ها، تلاش حافظ را در پیوند میان این مفاهیم با هویت ایرانی - اسلامی که موجب استحکام مرزهای جغرافیایی تازه ای در میان مردم ایران شده است، بیان می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2579

دانلود 1148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26699
 • دانلود: 

  44109
چکیده: 

Iranian identity cannot be conceived of as a uniform monolithic concept. But, thanks to certain upheavals in the history of the country, it has turned into the triple concept of national/Islamic/modern. Hofstede’ s (2001) cultural framework represents a well-validated operationalization of culture based on six cultural dimensions (power distance, individualism/collectivism, masculinity/femininity, uncertainty avoidance, short-term/long-term orientation, and indulgence/restraint) and this study explores the association between these dimensions and the three components of Iranian identity. To this end, the cultural Dimensions Scale (CDS) along with the cultural Attachment Scale (CAS) were administered to a sample of Iranian university students. Multiple Correspondence Analysis and Multiple Regression Analysis were employed for data analysis. The results revealed a significant relationship between cultural dimensions and the identity components. It was also found that indulgence is the sole predictor of National identity, whereas Religious identity has four predictors, namely, power distance, collectivism, uncertainty avoidance, and short-term orientation. And, Western identity is predicted by power distance and individualism. Finally, the results were discussed and implications for soothing Iranian identity crisis through cultural interventions were provided.

آمار یکساله:  

بازدید 26699

دانلود 44109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  47-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

در افق چشم انداز بیست ساله «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل ...» (سند چشم انداز بیست ساله).در مهم ترین سند توسعه ملی کشور بر تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی، ضرورت برخورداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات سازنده بین المللی به عنوان شاخصه های قدرت و توان ملی به وضوح تاکید شده است. به ویژه آنکه تحولات پرشتاب فناوری های اطلاعاتی در عصر جدید، علاوه بر ابعاد فنی و دانشی آن، تاثیرات فرهنگی اجتماعی عمیقی را در جامعه اطلاعاتی امروز به دنبال داشته و زمینه ارتباطات وسیع بین فرهنگی جوامع را فراهم کرده است. ظهور فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، ازسویی امکان بروز هویت های واگرای منطقه ای را فراهم کرده و از سوی دیگر، نوعی هم گرایی جهانی را در عرصه فرهنگ و هویت در پی داشته است. در این میان، دانشگاه ها به لحاظ نقش های متنوع علمی، فناوری و فرهنگی خود در هدایت و تربیت مهم ترین سرمایه های انسانی و آینده ساز جامعه، از جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف چشم انداز توسعه برخوردارند. در این مطالعه، به روش نظری تحلیلی، با واکاوی دیدگاه های موجود در زمینه هویت فرهنگی و جامعه اطلاعاتی، ضمن مروری بر روند تشکیل هویت های بنیادین در گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، به بررسی تغییر هویت های برخاسته در شبکه ها و نقش دانشگاه ها در این باره پرداخته شده و چهارچوب مفهومی حاصل از ارتباط سه مقوله هویت فرهنگی، جامعه اطلاعاتی و دانشگاه ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 132 استناد 3 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  585-607
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

این مطالعه به بررسی اثر متقابل هوش فرهنگی و هویت فرهنگی بر استفاده از عناوین خطابی انگلیسی پرداخته است. پنجاه و دو دانشجو با سطح زبانی متوسط، به دو گروه هویت و هوش فرهنگی بالا و پایین تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا در مطالعة رابطة بین عوامل هوش فرهنگی و عناوین خطابی شرکت کنند و پرسشنامه های هویت فرهنگی، هوش فرهنگی و تست عناوین خطابی را پاسخ دهند. شیوة آماری مورد استفاده واریانس متغیری دو سویه و همبستگی پیرسون بودند. نتایج اثر متقابلی را بین هویت و هوش فرهنگی بر استفاده از عناوین خطابی انگلیسی نشان ندادند. افزون بر این، بین چهار عامل هوش فرهنگی و استفاده از عناوین خطابی نیز رابطة معناداری یافت نشد. یافته ها نشان می دهد که هویت فرهنگی در میان دانشجویان زبان انگلیسی در حال فراموشی است. همچنین، طرح موضوعاتی چون جهانی شدن و تفوق زبان انگلیسی در این مطالعه، نیاز به پژوهش های بیشتری را خاطر نشان می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 67 استناد 455 مرجع 0
litScript