نتایج جستجو

3362

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

337

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پیاپی 2/61)
 • صفحات: 

  37-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منافی اناری سالار

نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2067
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در نقد ترجمه، ناقد با دو متن که یکی اصل و دیگری ترجمه آن است سر و کار دارد. در این کار، متن ترجمه با متن اصلی مقابله می شود و محسنات و معایب کار بر اساس اصول و مبانی نظری ترجمه مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از ضعف های دستوری و زبان شتاختی ترجمه را می توان بدون مقابله با متن اصلی هم تشخیص داد، اما آنچه معیار تشخیص میزان درستی انتقال معنی به زبان مقصد است متن اصلی است.در نقد ادبی، سنجش سخن از جنبه های مختلف ادبی مطرح است و ناقد می تواند یک متن ادبی را از نظرات مختلف از جمله از نظر سبک ادبی و از نظر اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، ارزش های فرهنگی و دینی و نیز از دیدگاه مشخصات علمی و فکری صاحب سخن نقد کند.در مقاله حاضر بر این نکته تأکید شده است که در نقد ترجمه و نقد ادبی، دیدگاه شخصی ناقد را نمی توان بدون تأثیر دانست، و لذا باید گفت که اشخاص مختلف می توانند یک متن ادبی و یا ترجمه را با توجه به نظرات شخصی متفاوتی که دارند به صورت های متفاوت نقد کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 2067

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیروز غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1 (پی در پی 160) ویژه نامه چهل سال انتشار
 • صفحات: 

  99-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1815
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نقد نو بر مطالعه دقیق شعر و ادبیات، صرف نظر از مسایل بیرونی و جنبی تاکید دارد. اساس شیوه نقد نو بر استقلال اثر ادبی است. به همین دلیل نقد نو از پرداختن به مسایل فرعی و حاشیه ای اثر، نظیر زندگی نویسنده یا شاعر، روزگار او و ملاحظات تاریخی، سیاسی و اجتماعی اجتناب می ورزد، زیرا از نظر این رویکرد، چنین مباحثی غیر ادبی و غیر هنری به حساب می آیند. پیروان نقد نو را طرفداران تحلیل بسته نیز خوانده اند؛ زیرا آنچه برایشان مهم است دلالتهای معنا شناختی و زیبایی شناختی است و متن را همچون سیستمی بسته و عایق بندی شده در نظر می گیرند. در این مقاله در نظر است ضمن معرفی تئوری سیستمها و ویژگیهای هر سیستم به چگونگی کارکرد سیستمی پرداخته شود و مطابق مدلهای سیستمی از متن ادبی به مثابه یک سیستم یاد گردد. در این تحلیل سعی خواهد شد ماهیت «تحلیلی و مکانیستی» نقد نو بررسی شود و از فرا سیستمهایی که بر سیستم متن ادبی تاثیر می نهند و از سیستمهای فرعی موجود در متن و تعامل سیستمهای فرعی و فرا سیستمها در سازمان و سیستم متن ادبی سخن به میان آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1815

دانلود 87 استناد 0 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

Asgariyazdi Ali | Mousavi Hashemi Abbas

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3119
 • دانلود: 

  5844
چکیده: 

Humanism in modern western civilization is a fundamental idea. Underlying root, perhaps, in contradiction of the contemporary West with the Iran Islamic Revolution hidden in the humanistic nature of modernity, since the modern west pivotal view in all dimensions of life is humanistic, and human-like rather than God-oriented one. To this aim, a critical method used. Humanism has two meanings: first, the humans’ rights, kept and their dignity and then, attach prime importance to humans on all grounds. Based on the first, it reduces the possibility of humanism criticism and will display only as an indisputable fact in the past and the present. Humanism term employment of the outside its life domain, along with appendixes such as Islamic, etc. is unnecessary and even forged and incorrect. Concerning the second interpretation, humanism can cultivate from two aspects. First, from the viewpoint of intra thought school and then, from the perspective of inter thought school. Fundamental self-contradiction (either in theory dimension or in practice dimension), is the most basic fault that has made the humanoriented thought school facing crises. The unjust extension of humanism to the outside of its life forms the most basic inter critique of thought school.

آمار یکساله:  

بازدید 3119

دانلود 5844 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منصوری سیدامیر

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3262
 • دانلود: 

  977
چکیده: 

معماری، از برترین جلوه های تمدن بشر است. نقش معماری والا در نمایان ساختن دلبستگیهای اقوام و ساختن محیط مناسب برای زندگی انسان به غایت روشن است. در زندگی امروز، معماری نیز، برخلاف رویه گذشته خود، در عداد علوم در آمده و از طریق تحلیل و آموزش پاره های آن رشد و نمو می نماید. وضعیت معماری امروز ایران به گونه ای است که اغلب مورد عتاب متفکرین و اهل فن است در حالی که از گذشته پرباری بهره می برد. در دوره معاصر و از یکصد سال قبل تاکنون، بناهای بسیاری ساخته شده اند. در سالهای پس از انقلاب اسلامی، علی الخصوص اعتبارات بسیاری برای ساخت و ساز صرف گردیده است. اما همچنان میهمانان خارجی را برای دیدن تمدن پرشکوهمان به شیراز و اصفهان می بریم تا تخت جمشید و میدان نقش جهان را تماشا کنند. چرا چنین شده و علاج این درد چیست، در میان تمام مولفه هایی که در توصیف بیماری معماری امروز ایران به کار می آید و از خیل مراتب گوناگون روشهای درمان آن، یک مقوله خودنمایی می کند: نقد معماری.چنانچه نقد ما از معماری روشن، علمی، ضابطه مند، همه جانبه  و معقول باشد، می توان گفت که اصلی ترین قدم برای تفاهم برسر تعریف بیماری معماری و راه علاج آن برداشته شده است. چه، اکثر موارد عدم تفاهم ناشی از تعاریف ناقص، یک بعدی و قضاوت های مشخص در ابعاد متفاوت معماری است.مقاله حاضر کوششی است اولیه در راه تعریف ضرورتها و موانع نقد معماری از یک سو و ارائه عرصه های نقد و معیارهای آن از سوی دیگر، گستردگی دامنه های بحث و نو بودن زمینه آن در ایران مانع از آن شده اند تا وزن معیارها در فرآیند داوری تعیین گردد.نتیجه مقاله، ماتریسی است که سطر آن عرصه ها و ستون آن را معیارهای نقد تشکیل می دهد. داعیه مقاله، نیز ارائه روش جامع و واحدی است از نقد معماری به طور همه جانبه و با معیارهای روشن.

آمار یکساله:  

بازدید 3262

دانلود 977 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

نشریه: 

FAMILY PROCESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

پروینی خلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  251-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

در دهه هفتاد هجری شمسی در گروه های زبان و ادبیات عربی از طرف کمیته برنامه ریزی وزارت علوم، دو واحد درس به نام ادبیات تطبیقی در دوره کارشناسی –به جای دوره ارشد و دکترا- گذاشته می شود، در چنین احوالی بنده اقدام به تالیف کتابی می کنم به نام الأدب المقارن (دراسات نظریه وتطبیقیه) تا علاوه بر نیاز دانشجویان، نیاز برخی از استادان و همکاران جوان کشور را پاسخ دهم. این کتاب که حاصل مطالعه دقیق و به اصطلاح شیره کشی ده ها منبع معتبر در حوزه ادبیات تطبیقی است از اول این هدف را دنبال می کرد تا این علم را به طور روشمند، علمی، با رعایت شکل گیری تدریجی آن در بستر تاریخ، با ملاحظه رویکردهای مختلف آن و با زبانی ساده و روان و با لحاظ کردن نیازهای بومی دانشجویان و استادان جوان در دو حوزه نظری و تطبیقی معرفی کند تا با مطالعه آن در طول یک ترم علاوه بر معلومات لازم، افق های جدید و فراوان فراروی آن ها گشوده شود و بتوانند در آینده درباره آن ها به تحقیق بپردازند. اینک این کتاب، توسط دو تن از استادان محترم به نام های محمود حیدری از دانشگاه یاسوج و فرهاد رجبی از دانشگاه گیلان مورد نقد و ارزیابی واقع می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 58 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

فولادی علیرضا

نشریه: 

نقد ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  137-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1565
 • دانلود: 

  681
چکیده: 

این مقاله مبانی نظری و روش شناختی نقد فرمالیستی شعر را از دیدگاه فرمالیست های روسی و همچنین فرمالیست های آمریکایی یا اصحاب «نقد نو» بازمی کاود. رهیافت ما برای این منظور، تحلیلی، انتقادی است. این پژوهش، سرانجام با ایجاد برخورد سازنده میان دستاوردهای نظری و عملی دو شاخه فرمالیسم، روش «نقد گرانیگاهی» را سامان می دهد. این روش نه مانند روش «نقد پیوندمایه ای» به شیوه افقی، عمودی، بلکه مطابق ماهیت نظام مند و ساختمند شعر به شیوه چندسطحی، سلسله مراتبی همه عناصر فرم این نوع ادبی را در ارتباط با «شگرد بنیادی» آن تحلیل می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1565

دانلود 681 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نوروزی طلب علیرضا

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  69-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5739
 • دانلود: 

  1523
چکیده: 

اساس نقد در هنرها (The Basis of criticism in the Arts) با هر رویکردی، معطوف به شکل (فرم) اثر هنری است. شکل، اساس و اصلی است که اثر هنری را هستی می بخشد و آن را متعین می کند. هر اثر هنری شکل و فرم و ساختمانی است که هنرمند با شگردها و تمهیدات خلاقانه و با تخیل ابداعی اش آن را می آفریند. آفرینش اثر هنری در صورت یا فرم (شکل) تحقق پیدا می کند و زیبایی، صورت تحقق یافته ای است که در اثر هنری عیان می شود.هر گونه نقد و تفسیر اثر هنری از طریق ابژه ای که صورت بندی و ساختمان اثر هنری نامیده می شود، امکان پذیر خواهد شد. دریافت معنا یا محتوای اثر هنری، فهم و بازخوانی نیت مولف، ارجاع متن (بافتی از کلمات، اشکال و رنگ ها، حرکات و اصوات) به حوزه های روانشناختی، جامعه شناختی، تاریخی و اساطیری، از طریق فرم (شکل) و صورت مندی (formality) اثر هنری است. فرم، محل یا مکان تلاقی هنرمند با مخاطب و مخاطب با هنرمند است. اگر اثر هنری ابژه ای مستقل پنداشته شود و آزادانه در افق های تاریخی متفاوت مورد تفسیرهای متعدد قرار گیرد، آنچه که هر تفسیری را امکان پذیر می کند، نهایتا فرم هنری است که ذات آن، زیبایی بیان (expression) است. پرسش از اثر هنری می تواند جنبه های گوناگونی داشته باشد. همچون: اثر هنری چه می گوید؟ مقصود هنرمند از آفرینش اثر هنری چه بوده است؟ اثر هنری در زمان حال بیانگر چه معنایی است؟ اثر هنری چگونه قادر به انتقال افق تاریخی گذشته به دوران جدید است؟ هرگونه پاسخ به این قبیل پرسش ها منوط به شناخت دقیق و اصیل حوزه نقد و تحلیل صورت و ساخت اثر هنری است.

آمار یکساله:  

بازدید 5739

دانلود 1523 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدوی نژاد محمدجواد

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  8688
 • دانلود: 

  3556
چکیده: 

" نقد معماری" موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در آموزش معماری محسوب می شود. روشهای متنوعی از سوی اساتید با هدف آموزش " نقدمعماری" به کار گرفته میشود که هر یک تا اندازه ای در این مسیر موفق عمل بوده اند. شیوه ی پیشنهادی این مقاله، مبتنی بر برخورد با معماری به مثابه یک موضوع ارتباطی میان معمار و مخاطب است. براساس چنین رویکردی می توان از دانشجویان خواست تا از شش منظر به تحلیل یک اثر معماری بپردازند: 1- تحلیل رمزگان و نشانه های بصری به کمک نشانه شناسی (دیدگاه کلاسیک) 2- بازخوانی نیت و اندیشه های معمار به عنوان مبدع اثر، برمبنای ساختار تاویل و ویژگی های پدید آورنده (دیدگاه رومانتیک). 3- تحلیل صورت و فرم معماری برمبنای شکل خارجی بنا (دیدگاه فرمی). 4- تحلیل بافت و زمینه اجتماعی و سیاسی برپایی بنا (دیدگاه زمینه ای). 5- تحلیل برداشتها و نظرات مخاطب (دیدگاه پدیدار شناسانه).6- تحلیل ویژگی های تماسی و فرآیند ساخت پروژه (دیدگاه رسانه ای).

آمار یکساله:  

بازدید 8688

دانلود 3556 استناد 8 مرجع 6
litScript