نتایج جستجو

5414

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

542

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  291-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  937
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

آلرژی غذایی از شایعه ترین انواع حساسیت در کودکان می باشد (8% درکودکان زیر یکسال). در میان آلرژنهای غذایی پروتئین های شیر گاو از شایع ترین عوامل آلرژی زا در کودکان می باشد (50-45% موارد حساسیت غذایی)، تستهای تشخیصی آلرژی از قبیل تست پوستی یا اندازه گیری IgE اختصاصی، نیاز به آلرژنهایی با خلوص بالا دارند. هدف از انجام این مطالعه تخلیص 3 پروتئین اصلی و آلرژی زای شیر گاو یعنی کازیین، آلفالاکتالبومین و بتاکتوگلبولین به شکل عصاره آلرژنیک بوده است. ابتدا کازیین از شیر تازه گاو که چربی آن قبلاً جدا گردیده است، به روش اسیدی جدا شده و سپس آلفالاکتالبومین و بتالاکتوگلبولین از محلول رویی (سرم شیر) جدا گردید. آلفالاکتالبومین به وسیلة ژل فیلتراسیون از فراکشن رسوب داده شده سرم شیر توسط سولفات آمونیوم جدا گردید وبتالاکتوگلبولین نیز به وسیله کروماتوگرافی تعویض یونی از فراکشن رسوب داده شده سرم شیر توسط پلی اتیلن گلیکول جدا گردید. پروتئین های جدا شده توسط الکتروفورز پلی اکریل آمید و ایمونودیفیوژن دو گانه ( روش اخترلونی) ارزیابی گردیدند. نتایج نشان داد که کازیین به دست آمده در این مطالعه خالص تر از انواع تجاری موجود است به طوریکه خلوص آن حدود 95 درصد می باشد. آلفالاکتالبومین و بتالاکتوگلبولین به دست آمده نیز هر یک حاوی یک باند در الگوی الکتروفورز بوده و ناخالصی محسوسی در آنها مشاهده نشد. این نتایج بیانگر خلوص بالای محصولات به دست آمده است. این محصولات را می توان در راه اندازی تستهای اختصاصی مثل تست پوستی و الایزا به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 937

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6466
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

مقدمه و هدف: از حساسیت به شیر گاو به عنوان یک عامل ایجاد کننده کولیک شیرخوارگی نام برده شده است. بنابراین تعداد زیادی از پزشکان رژیم غذایی این شیرخواران را به رژیم غذایی عاری از شیر گاو تغییر می دهند. در این مطالعه، نقش حساسیت به شیر گاو در کولیک شیرخوارگی در شیرخوارانی که به طور انحصاری از شیر مادر تغذیه می شوند بررسی شده است. مواد و روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یکسو کور  بر روی شیرخواران بین 3 هفته تا 3 ماهه مبتلا به کولیک شیرخوارگی که برای واکسیناسیون یا معاینات دوره ای به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر شیراز در سال 1383 مراجعه کرده بودند انجام گردیده است. پس از تائید کولیک در این شیرخواران پرسشنامه ای برای هر کدام از بیماران تکمیل شد که در آن میزان گریه شیرخوار در شبانه روز، سابقه فامیلی آلرژی و سایر علایم همراه ذکر گردید. به والدین آنها آموزش هایی جهت کاهش نفخ شکم شیرخوار داده شد و سپس  تست پوستی پریک با شیر گاو و آزمایش مدفوع (برای دیدن خون مخفی در مدفوع) برای تمام این شیرخواران انجام گردید. سپس شیرخوارانی که از شیرخشک استفاده می کردند از ادامه مطالعه خارج شدند و شیرخوارانی که به صورت انحصاری از شیر مادر تغذیه می شدند یعنی 77 نفر به دو گروه مورد (35 نفر ) و  شاهد (42 نفر) تقسیم شدند و 50 نفر شیر خوار سالم بدون کولیک نیز به عنوان گروه کنترل فاقد کولیک تحت بررسی قرار گرفتند.  در گروه مورد، به مادران توصیه شد که به مدت 2 هفته شیر گاو و سایر لبنیات را مصرف نکنند. اما در گروه شاهد، تغییری در رژیم غذایی مادران ایجاد نشد. پس از دو هفته شیرخواران مجدداً ویزیت شده و میزان گریه آنها در شبانه روز از والدین سؤال گردید. داده ها با  استفاده از آزمون کای  دو و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها :  شیرخواران مبتلا به کولیک که مادرانشان به مدت 2 هفته لبنیات مصرف نکردند بهبود قابل توجهی نسبت به گروه شاهد نداشتند. شیوع تست پوستی مثبت در شیرخواران مبتلا به کولیک 6/2 درصد بود. اما شیوع تغذیه با شیر خشک و همچنین خونریزی مخفی در مدفوع، به طور واضحی در شیرخواران مبتلا به کولیک بیش از شیرخواران فاقد کولیک بود. نتیجه گیری: با توجه به عدم پاسخ شیرخواران مبتلا به کولیک به حذف لبنیات از رژیم غذایی، می توان ادعا کرد که حساسیت به شیر گاو علت مهم و شایعی برای کولیک شیرخوارگی نیست، بنابراین حذف لبنیات از رژیم غذایی مادران شیرده توصیه نمی شود. همچنین نیازی به انجام تست پوستی به عنوان یک بررسی معمول در این شیرخواران وجود ندارد.  

آمار یکساله:  

بازدید 6466

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF DAIRY SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  101
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  3788-3798
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  470
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 470

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (وِیژه نامه بهار)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3062
 • دانلود: 

  524
چکیده: 

هدف: آلرژی به پروتیین شیر گاو با طیف وسیعی از اختلالات گوارشی همانند ریفلاکس گاستروازوفاژیال ظاهر می شود. هدف این مطالعه بررسی وجود ریفلاکس در کودکان (کمتر از 2 سال) مبتلا به آلرژی به شیر گاو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال های 1381-1382 بوده است.روش مطالعه: پنجاه ویک کودک مبتلا به آلرژی به شیر گاو بررسی شدند و بررسی های رادیوگرافیک و اندوسکوپیک در بیماران با علائم مشکوک به ریفلاکس به عمل می آمد و بعد از تایید تشخیص، چالش غذایی در آن ها انجام می شد و وجود علایم ریفلاکس مجدد بعد از دو هفته رژیم غذایی حذفی ارزیابی می شد.یافته ها: از 51 بیمار، 5 کودک (10%) شامل 3 دختر و 2 پسر با میانگین سنی 10.6 ماه مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفاژیال بودند. 3 بیمار (60%) منحصرا از شیر مادر و 2 بیمار (40%) از مخلوط فرمولا و شیر مادر استفاده می کردند. مادران هر 5 کودک از فراورده های لبنی شیر گاو در رژیم غذایی خود استفاده می کردند. تنها در یک مورد آزمون پوستی آلرژی (Skin Prick Test) با عصاره پروتیین های شیر گاو مثبت گزارش شد. همچنین، کلیه این بیماران تحت چالش غذایی قرار گرفتند که در همه موارد به طور جالب توجهی هم علائم آلرژی و هم علائم مربوط به ریفلاکس بهبود یافت.نتیجه گیری: ارزیابی بیماران مبتلا به آلرژی به شیر گاو از نظر وجود ریفلاکس گاستروازوفاژیال ضروری به نظر می رسد؛ چرا که با درمان آلرژی به شیر گاو به وسیله رژیم غذایی حذفی می توان ریفلاکس را نیز کنترل کرد که این امر نشان دهنده ارتباط بین این دو وضعیت با هم دارد و نیز از درمان های اضافی و پرهزینه ضد ریفلاکس در این بیماران جلوگیری می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 3062

دانلود 524 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AGRIEAST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1989
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1989

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: Q FEVER IS A ZOONOTIC DISEASE CAUSED BY THE RICKETTSIAL ORGANISM COXIELLA BURNETII, THE OBJECTIVE OF THIS STUDY WAS TO DETERMINE THE PREVALENCE RATE OF C. BURNETII IN BULK milk SAMPLES FROM DAIRY cow HERDS IN YAZD PROVINCES, IRAN….

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12 (48)
 • صفحات: 

  6189-6194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17962
 • دانلود: 

  10362
چکیده: 

Background Recent reports have suggested that gastroesophageal reflux disease (GERD) is link with cow’ s milk (CM) sensitization in children. The aim of this study was to determine the frequency of CM sensitization in young children with GERD. Materials and Methods This cross-sectional study included 33 children (median age, 2. 93± 1. 90 years) with GERD according to a valid gastroesophageal reflux questionnaire, and 33 healthy children (median age, 3. 39± 1. 90 years). CMA was diagnosed by skin test, serum specific immunoglobulin E level and atopy patch test to milk in both patient and control groups. Results Twenty-four children with GERD were positive for at least one of the diagnostic tests for CM sensitization compared to 13 children in control group (odds ratio [OR] = 1. 78; 95% confidence interval [CI]: 1. 14 to 2. 80). Unlike the results of skin prick tests and specific Immunoglobulin E (IgE) levels to milk which showed no difference between children with GERD and healthy controls, there was a significant difference in the results of patch test (OR=2. 06; CI95%: 1. 46 to 2. 91). Conclusion Based on our results, CM sensitization is 1. 7 higher in children with GERD than non-GERD children. Patch testing preferably would better to perform for diagnosis of CM sensitization in those children with GERD.

آمار یکساله:  

بازدید 17962

دانلود 10362 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

آفلاتوکسین ها گروهی از مایکوتوکسین ها هستند که توسط قارچ هایی بنام آسپرژیلوس فلاوس، آسپرژیلوس پارازیتیکوس و آسپرژیلوس نومیوس تولید می شوند. آفلاتوکسین M1 متابولیت اصلی آفلاتوکسین B1 می باشد و این سم هپاتوتوکسیک و سرطان زا می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی شیر خام گاو با آفلاتوکسین M1 در شهر تبریز بود. برای این مطالعه 90 نمونه شیر خام گاو از مراکز جمع آوری شیر اطراف شهر تبریز از تیر ماه الی شهریور ماه 1391 بصورت تصادفی اخذ گردید. تعیین میزان آفلاتوکسین M1 بر اساس روش الایزا بود. آلودگی در 100% نمونه های شیر مشاهده گردید. میانگین آلودگی در نمونه های شیر خام اخذ شده 148.37±19.27 نانوگرم در لیتر تعیین گردید. بر اساس نتایج مطالعه، در 37.77% از نمونه های شیر میزان آلودگی با آفلاتوکسین M1 بیش از حد مجاز قابل قبول (100 نانو گرم در لیتر) در استاندارد ملی ایران بود. با توجه به نتایج این تحقیق میزان بالای آلودگی با آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو در منطقه تبریز نگران کننده است. بنابراین کنترل منظم دوره ای شیرهای خام تولیدی از نظر آفلاتوکسین M1 در شهر تبریز توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 65 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  599-608
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

این پژوهش برای ارزیابی تأثیر طول دوره ی خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین در گله های تجاری با شمار 2143 گاو هلشتاین انجام شد، گاوها بر پایه ی طول دوره ی خشکی سپری کرده به پنج گروه شامل؛ 45 ≥ ، 45-51، 52-65، 66-76 و 75 ≤ طبقه بندی شدند. ثبت تولید شیر و نمونه برداری از شیر هر گاو دست کم تا شش و بیشینه تا دوازده ماه پس از زایش انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SAS با رویه ی MIXED تجزیه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با کاهش طول دوره ی خشکی به کمتر از 45 روز تولید شیر به طور معنی داری کاهش پیدا کرد و میزان تغییر امتیاز وضعیت بدنی در یک دوره ی شیردهی و درصد جفت ماندگی افزایش معنی دار نشان داد. درصد چربی شیر به صورت درجه ی دوم از طول دوره ی خشکی تأثیر پذیرفت، به طوری که دوره ی خشکی بین 52-65 روز کمترین درصد چربی شیر را داشت. تأثیر دوره ی خشکی بر درصد پروتئین شیر به صورت درجه ی سوم بود، یعنی با افزایش طول دوره ی خشکی از 45 روز درصد پروتئین شیر در آغاز کاهش و پس از آن افزایش پیدا کرد. به طورکلی در این بررسی تأثیر منفی از کاهش طول دوره ی خشکی به کمتر از 45 روز بر روی تولید و ترکیب شیر و سلامت حیوان مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  183-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

شیر، یکی از پرمصرف ترین محصولات لبنی است که از ارزش غذایی بسیار زیادی برخوردار است. این فرآورده ارزشمند دارای ویژگی های فیزیکی شیمیایی خاصی است که بایستی در هنگام تحویل به کارخانجات لبنی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حال حاضر، برخی از صاحبان صنعت شیر به جنبه های بهداشتی و کیفیت شیر خام تحویلی توجه زیادی نداشته و تنها شاخص-هایی مانند چربی را مورد ارزشیابی قرار داده و بر اساس آن بهای شیر را به دامدار پرداخت می کنند. اما با انجام شمارش کلی میکروب های شیر و همچنین اندازه گیری شاخص های فیزیکی شیمیایی شیر، می توان کیفیت شیرهای تحویلی را بطور دقیق تری کنترل نمود. در این مطالعه، برخی خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکروبی شیرهای خام تحویلی به کارخانجات شیر پاستویزه شهرستان تبریز (میزان ماده خشک بدون چربی، پروتئین تام، چربی، لاکتوز، دانسیته و نقطه انجماد، pH، شمارش کلی باکتریایی و شمارش قارچی) مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، 60 نمونه شیر بطور تصادفی در پاییز سال 1394 تا تابستان 1395 از شیرهای خام تحویلی به کارخانجات شیر پاستوریزه شهرستان تبریز اخذ شد و مورد آزمایش قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، میانگین شمارش کلی باکتری ها و قارچ ها به ترتیب برابر باCFU/mL log1/1 ± 43/7 وlog CFU/mL 9/0± 36/3 بود. میانگین ماده خشک بدون چربی، پروتئین تام، چربی، لاکتوز، دانسیته و نقطه انجماد و pH به ترتیب برابر2/0± 56/8%، 12/0± 15/3%، 32/0± 38/3%، 13/0± 65/4%، 001/0± 0302/1 کیلوگرم بر لیتر، H° 006/0± 533/0-و 07/0± 75/6 بود. نتایج شمارش میکروبی نشان داد که شیرهای خام شهرستان تبریز، از کیفیت بهداشتی مناسبی برخوردار نیستند. میانگین فاکتورهای فیزیکی شیمیایی و میکروبی شیر به غیر از لاکتوز و pH و شمارش کلی قارچ، در فصول مختلف تغییر معنی داری نداشتند (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
litScript