نتایج جستجو

132

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

شمایل­ نگاری دینی، فصلی از هنر قدسی است و برای سنت­ های دینی از ارزش­ های تعلیمی، تبلیغی، آیینی و تجربی بالایی برخوردار است. این شاخه ی هنری در بودیسم مهایانه جایگاه و اهمیتِ ارجمندی داشته و مخصوصاً در نگارگری بودی­ ستوه­ ها به­ خوبی متجلی است. پژوهش حاضر به روش اسنادی و اساساً با هدف نشان دادن شمه­ ای از تبلور قداست در هنر بودایی انجام گرفته است و یافته­ های آن نشان می­ دهد که گرچه بودیسم سنتی به دلیل فقدان رمزپردازی­ های اساطیری و متافیزیکی عاری از هرگونه تمثال­ پرستی بود، لکن بودیسم متأخر تحت تأثیر هنر یونانی گندهاره و ماتورا، دیانت ایرانی و تحولات الهیاتی درونی از جمله خلق آموزه ی تری­ کایه و با ضرورتِ تسکین روح تشنه ی سالکان بودایی، به شمایل­ نگاری روی آورد. در این جستار برای نمونه، رمزپردازی، نمادگرایی و شمایل­ شناسی بودی­ ستوه اَوَلوکیتشوره مورد واکاوی اجمالی قرار گرفته است و بنابر یافته­ ها ظاهراً در شمایل­ نگاری اَوَلوکیتشوره، تسبیح، نیزه ی سه شاخه، شمشیر، وَرَدَ­ ­ ­ مودرَه، عصای الماس شاهی و نیلوفر آبی کاربرد غالبی دارند و هر یک وجهی از وجوه خویشکاری او را برمی­ تابد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نقش مایه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

بازنمایی پیکره زنان در ایران باستان و دوره اسلامی در حوزه کتاب آرایی و در موضوعات ادبی، قابل مشاهده است. در عهد صفوی و به ویژه در اواخر مکتب اصفهان، نوعی پیکرنگاری از زنان رایج شد که برخاسته از عوامل متعددی چون شرایط اجتماعی و تاثیرات آن ها در جامعه است. بازنمایی پیکره زنان در اصفهان دوره صفوی آرمانی و در دوران قاجار به طبیعتگرایی نزدیک تر بوده و بر جنبه های مادی تاکید بیشتری صورت گرفته است. این تفاوتها، ریشه در شرایط اجتماعی و تاثیراتی دارد که هنرمند از فرهنگ حاکم بر جامعه معاصر خود می گیرد. ویژگی آثار با موضوع زنان، در دو مکتب اصفهان در عصر صفوی و پیکر نگاری درباری در عصر قاجار و همچنین تفاوت در نوع بازنمایی تصاویر زنان در دو دوره مذکور و شناخت علل این تفاوت ها، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر تحقیقی پیرامون نوع بازنمایی تصویر زنان در مکتب اصفهان صفوی، در مقایسه با پیکر نگاری درباری قاجار است. در نتیجه مقاله مشخص می گردد که مواردی از قبیل تاثیرات فرهنگ اروپا در هر دو دوره، سفارش دهندگان آثار و سلیقه شخصی ایشان در بازنمایی پیکره زنان در این دو دوره موثر بوده است. نگارگر مکتب اصفهان دوره صفوی می کوشید، تا تصویری آرمانی از زن ارایه کند و با وام گیری از آثار ادبی و هنری گذشتگان خود، از زن تصویری معنوی ارایه نماید. اما زن در پرده های قاجاری به تدریج از ویژگی هایی چون حیا و حجاب فاصله گرفته و پیکرش به عنوان عاملی تزیینی یا ابزاری برای لذت بصری مردان در آمده است.روش تحقیق در این مقاله توصیفی _ تحلیلی با رویکردی تاریخی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. ابزار گردآوری برگه شناسه و تصاویر می باشد و جامعه آماری شامل تصاویر گزینشی از پیکرنگاری زنان در مکتب اصفهان و نقاشی درباری قاجار است.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اخوان اقدم ندا

نشریه: 

کیمیای هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  85-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

تاریخ دین زردشتی به لحاظ مستندات تصویری چندان غنی نیست و یکی از دلایلی که برای این امر ذکر شده مخالفت این دین با شمایلپرستی است. در نظر زردشتیان تصویرسازی بیاعتنایی به امور دینی و همچنین تلاشی برای آفرینش اهریمنی است که با این کار امکان ورود نیروهای شرّ در قالب تصویر مهیا شده و به همین دو دلیل گناه محسوب میشود. از سوی دیگر ساسانیان، زردشتیان متعصبی بودند که تصاویری از مقدسان خود را بر صخرهها نقش کرده و این موضوع را خلاف اعتقادات دینی خود نمیشمردند به همین دلیل نقوش برجسته فراوانی از این دوره به جامانده است. برخی از محققان آنان را مخالفان سرسخت تصاویر بدون تکیهگاه یا همان مجسمههای ایستاده و از اینرو شمایلشکن میدانند و معتقدند شمایلشکنی از زردشتیگری به مسیحیت و اسلام راه یافته است. از سوی دیگر برخی نیز ساسانیان را پیرو جنبش ضدشمایلی معرفی میکنند. اما با توجه به مفهوم شمایلشکنی و ضدشمایلی و نیز آثار به جامانده از ساسانیان اعم از بصری و ادبی به نظر میرسد که آنان در اصل فاقد تخیل تصویرپردازی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 431 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  490
چکیده: 

هنر پیکره تراشی و خاصه پیکره های انسانی که در دوران پس از اسلام مورد احتیاط قرار گرفته بود-اگر نگوییم دچار حرمان شده بود-در دوران سلجوقیان مورد توجه واقع شده و پیکره های انسانی با موضوعات مختلف ساخته شدند. از جمله این پیکره ها که احتمالاً ساخته ی کاشان است، پیکره مردی ست که به حالت دوزانو روی زمین نشسته و کلاهی بر سر دارد که نام سلطان طغرل و تاریخ 538 ه. ق. بر روی آن مرقوم شده است. در صورتی که در سال مذکور هیچکدام از سه سلطان طغرل سلجوقی حکومت نمی کردند. از طرفی پیکره مورد بحث از سوی برخی کارشناسان به عنوان مهره شطرنج به مخاطبان معرفی شده است. هدف این مقاله تبیین کارکرد و دلیل شکل گیری پیکره مذکور و در پی آن اشتباه زدایی از اثری ایرانی است که دگرگونه به جهانیان معرفی شده است. سؤال اصلی مقاله چیستی مفهوم پیکره بوده و سعی بر آن است تا با استفاده از روش آیکونوگرافی و توجه به متون مکتوب و یافتن معنای ثانویه تصاویر، به سؤال مقاله پاسخ داده شود. نتیجه مقاله نشان می دهد که نشانگان موجود در پیکره هیچ گونه ارتباطی با شطرنج نداشته و به احتمال قریب به یقین یادمان مظالم نشینی و یا حضور سلطان در مراسم سماع است.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 490 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

می توان ساخت شمایل را برخاسته از نگاه و فهم عمیق انسان از جهان بینی او دانست که از دیوارنگاره های کهن تا شمایل های مذهبی مسیحی و سرانجام نمودهای عصر مدرن را شامل می شده و عموماً با کتمانِ نوعی ترس، خواست تسلط بر آنچه که می تواند چندپاره در آینده رخ دهد، به منظور دورکردن بلایا و مرگ و نیز دستیابی به مغفرت، بهروزی و سعادت همراه بوده است. در این صورت این پرسش به ذهن خطور می کند که چگونه است که پس از اختراع عکاسی، با قرارگرفتن عکس ها در کنار شمایل ها که گاه خود برخاسته از متن مذهبی نیز هستند، شمایل نگاری با ایجاد واقع گرایی عکاسانه، وارد ساحتی مدرنیستی می شود؟ به عبارتی سؤال اساسی این است که عکاسی، به ویژه در عکس هایی با موضوع اجتماعی و در میان آنها عکس های خصوصی و خانوادگی، چگونه به عنوان رسانه ای مدرن، خاستگاهی شمایلی داشته و می تواند در بستر زندگی امروز، با ویژگی های ذاتی خود همچون وضوح، دقت در جزئیات، اشارتگری به «آن-جا-بودگی» مصداق و در نتیجه، واقع گرایی عکاسانه، کارکردی غیرواقع گرایانه و متافیزیکی بیابد؟ فرض بر این است که جوهرة ناب عکاسی که همانا «ارجاع» به مصداق است، با تکیه بر کیفیات و فرم عکاسانه، می تواند در ساخت کیفیت شمایل وار و مدرن عکس ها در بطن زندگی امروز مطرح شود. هدف اصلی بررسی کیفیات خاص عکاسی به ویژه در دوران گذار از مدرنیزم با نگاهی به چند نمونه عکس مطرح و نیز مرور متون نظری مرتبط و مؤخر در ارتباط با نشانگان عکاسی است تا صورت و محتوای عکاسی به مثابه «دستگاه تداوم ساز شمایل سازی مدرن» (با وجود تأکید بر اصالت نمایه ای آثار عکاسی براساس روش های نشانه شناسانه) روشن شود. روش (تحقیق) براساس نشانه شناسی عکاسی «رولان بارت»1 و نیز «کریستین متز»2 است که به نحوة مطالعة نشانگان متن عکس در نشانه شناسی جایگاهی ویژه بخشیده اند. به این نتیجه خواهیم رسید که عکاسی در فلسفه و جایگاه وجودی خود، خصلت های شمایل نگاری در گذشته را تداوم داده و بر اصالت و هویت متنی آن در عصر دیجیتال به نحوی گسترده تر تأکید داشته که اصالتی عکاسانه نیز به شمایل نگاری مدرن بخشیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  93-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3459
 • دانلود: 

  1554
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 3459

دانلود 1554 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  325-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

در نقد ادبی امروز دو اصطلاح تصویر و تصویرپردازی، حضور چشمگیری دارد. رکن اصلی زیبایی یک اثر ادبی، تصویر است و هر اندازه تصاویر پویاتر باشد، متن ادبی ارزشمندتر می شود. شعر شعرای اندلس از نظر مقام ادبی، از جایگاه والایی برخوردار و سرشار از تصاویر ادبی زنده و متحرک است. آنان با استفاده از صور خیال، آنچنان تصاویر زنده و پویایی خلق کرده اند که خوانندگان را شیفتة خود می گرداند. با بررسی اشعار شعرای اندلس به روش توصیفی-تحلیلی، مشخص شد که تصاویر تشبیهی، استعاری و مجازی با مشارکت دادن حواس مخاطب، زمینة انتقال عواطف و احساسات این شعرا را فراهم آورده است. استفادة فراوان از رنگ ها و صداها و بهره گیری از طبیعت زنده و جاندار در تصاویر واقعی و مجازی از مهم ترین روش ها و ابزارهایی است که شعرای اندلس برای خلق و تولید تصاویر متحرک، جذاب و پویا از آنها سود جسته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی فتانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  159-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

در شمایل های دوره قاجار رابطه بین عناصر تصویری و ترکیببندی نقاشی ها از اصول دقیق و معینی تبعیت میکنند که با نظام نقشمایه برای نقاشی پاپیهماشه هماهنگ است. تفاوتی که شمایلنگاری دوره قاجار نسبت به دوره های قبل دارد، این است که مضامین عامیانه در آن رواج یافته و انواع مضامین نقاشی های آن در قالب کاشینگاره ها، پرده های رنگ روغنی، عیدیسازی و چاپ سنگی مشاهده میشود. پرسشهای اصلی پژوهش عبارتنداز: 1-شمایلنگاری دوره قاجار بر آثار نقاشی زیرلاکی ازمنظر آیکونوگرافیک چگونه است؟ 2-عناصر بینامتنی در شمایلنگاری دوره قاجار برروی آثار لاکی چیست؟ مساله اصلی، تحقیق در زمینه خوانش آیکونوگرافیک شمایلهای دوره قاجار بر آثار نقاشی زیرلاکی (پاپیهماشه) است. بههمین منظور در این مقاله، دو نمونه پرکار از آثار نقاشی زیرلاکی با تاکید بر شمایلنگاری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و چگونگی روند شمایلنگاری در آنها بررسی، و تلاش شده است تا با شیوهای توصیفی-تحلیلی، به شناختی هرچه عمیقتر به نوع نگرش هنرمند نگارگر دستیابد. هدف تحقیق در شناسایی نقش مضامین رایج دوره قاجار در شمایلنگاری آثار مذکور است. بهمنظور رسیدن به این هدف، شناسایی منابع ادبی و تاریخی و هنری ضروری است. شناسایی منابع و گردآوری اطلاعات بهشیوه کتابخانهای و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهشیوه کیفی بوده است. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که تقریبا در تمامی آثار، اشاره ها و نشانه هایی برای رسیدن به داستانی دیگر یا بهعبارت درستتر به متن دیگر وجود دارد. یافته ها و نتایج حاکی از آن است که: در این آثار علاوهبر ویژگی های رایج شیوه نقاشی قاجاری، میان متون ادبی، مذهبی و سیاسی و مضامین نقاشی های زیرلاکی، روابط بینامتنی برقرار است، درواقع در تمامی نمونه های موردی اشاره هایی ضمنی به متنهای ادبی، مذهب، اندیشه و خط فکری خاص دیده میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیرازی ماه منیر

نشریه: 

نقش مایه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  113-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2180
 • دانلود: 

  702
چکیده: 

بودا در سطح جهان کهن دارای نمود گسترده ای در فرهنگ شرق می باشد که در دنیای امروز نیز گسترش یافته است. پس از ظهور بودا در 563 قبل از میلاد و گسترش بودیسم از هند به سراسر شرق دور، بودیسم تبدیل به گفتمان مسلط در کشورهای هند و شرق دور گردید. آیین بودا در طی گسترش خود از حوزه ظهورش تا منتهی الیه شرق دور به مرور با آمیخته شدن با فرهنگهای سرزمینهای جدید، در شیوه های هنری رایج مناطق مختلف نیز وارد می گردد. به همین علت، بازنمایی تصویر و پیکره بودا و برخی ویژگیهای آیینی مرتبط با او، از طریق هنر در این سرزمین ها به صورت قابل ملاحظه ای رشد می یابد. از این روی شمایل نگاری بودا در نقاشی ها، دیوارنگاری ها و مجسمه های این منطقه جغرافیایی، مورد بررسی قرار می گیرد و مقایسه و تطبیق شمایل نگاری هدف این بررسی می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با ظهور بودا و گسترش آیین او در شرق آسیا، ظرفیت های هنری به خدمت آیین جدید آمد و شمایل بودا در شیوه های نقاشی، دیوارنگاری و مجسمه سازی ظهور یافت و این ظهور در ابتدا متناسب با شیوه های پیکره و شمایل نگاری در هند و سپس به مرور متناسب با سنت های تصویری در هر منطقه ادامه حیات یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2180

دانلود 702 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رهبر ایلناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  1120
چکیده: 

آیکونوگرافی موسیقی حوزه ای نسبتاً نوپا در پژوهش های موسیقی جهان و همچنین ایران محسوب می شود. در ارتباط با هنر غربی و بررسی تصاویر موسیقایی، مشکلات چندانی وجود ندارد اگرچه در آن حوزه نیز می بایستی روش های مربوطه کاملاً رعایت شود. اما در ارتباط با هنر نقاشی ایران و بررسی موسیقی در میان تصاویر به دلیل عدم واقع گرایی انسان شرقی، مشکلات بیشتری متوجه این حوزه پژوهشی است. عدم وجود راهکار و روش های صحیح و همچنین خطاهای موجود در پژوهش هایی با این موضوع، نگارنده را واداشت تا راهکارهای مطالعاتی ای برای این حوزه پیشنهاد کند تا برای سایر پژوهشگران راهگشا باشد و از خطاهای احتمالی در تفسیر جلوگیری شود. بنابراین هدف از نگارش این مقاله پس از بررسی نقد تصویر، پیشنهاد راهکار و روشی بهتر برای استفاده از تفسیرهای موسیقایی از تصاویر و نقاشی های ایرانی است. از آنجا که این مقاله در درجه اول به هدف کمک به پژوهشگران موسیقی نوشته شده، کوشش شده است تا نکات اصلی ای که برای تفسیر موسیقایی در ارتباط با نقاشی های ایرانی وجود دارد، بیان شود. بعد از اشاره به نکات اصلی در این حوزه، در انتها 18 مرحله به عنوان مراحل پیشنهادی برای پژوهشگران ارایه شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی، تاریخی و تطبیقی است.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 1120 استناد 0 مرجع 0
litScript