نتایج جستجو

3794

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

380

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

IVEY A.E.

نشریه: 

PASTORAL PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7393
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7393

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1814
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

یک برنامه جامع مراقبت های مربوط به بارداری که شامل مراقبت های طبی، اجتماعی و روحی روانی می باشد باید قبل از بارداری شروع شود و تا پس از زایمان ادامه یابد. مشاوره قبل از بارداری طب پیشگیری در مامایی است تمام عواملی که روی نتیجه حاملگی تاثیر دارند در این زمان شناسایی می شوند و با بیمار راجع به عوامل خطرساز حاملگی صحبت می شود. برنامه ای جهت اداره حاملگی تدوین می شود که خطرات تا حد امکان کاهش یابد. برخی از عوارض مادری یا ناهنجاری های جنینی ضمن مراقبت های دوران بارداری مشاهده می گردد که شاید توسط مشاوره مناسب و مداخله به موقع قبل از حاملگی قابل پیشگیری باشند. ارگانوژنز حوالی روز 17 پس از لقاح شروع می شود پس از اقداماتی که محیط ایده آل را جهت جنین در حال تکامل فراهم می کنند باید قبل از مراقبت های دوران حاملگی شروع شوند. مواردی که اساس مشاوره عمومی قبل از بارداری قرار می گیرند شامل تاریخچه خانوادگی، تاریخچه ژنتیکی، تاریخچه بیماری های مزمن، وضعیت طبی مادر، ارزیابی وضعیت تغذیه ای، استفاده از داروها و مواد مخدر، عوامل محیطی و تاریخچه مامایی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1814

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  9-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  206
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله مفاهیم و حیطه های مرتبط با مشاوره سازمانی عنوان شده است که اجمالاً عبارت است از مشاوره استخدامی که افراد را برای مشاغل متغیر آماده می کند، مشاوره کارگماری که افراد را برای رشد، کنار آمدن و عملکرد کارآمدتر آماده می کند، مشاوره تغییر شغلی که به افرادی که داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به ترک موقعیت استخدامی خود می پردازند،کمک می کند؛ و مشورتگری که فرآیند تعامل میان مشورتگر و مشورتجو در ارتباط با مشکل سازمانی و شغلی است

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

WARNAKULASURIYA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1079-1087
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4819
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4819

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

علی رغم این واقعیت که کم توانهای ذهنی نیز به همان نوع و طیف اختلالات عاطفی دچار می شوند که افراد عادی، به ندرت برای آنها خدمات مشاوره و روان درمانی به عنوان اولین انتخاب منظور می شود، به جدی که عده ای از متخصصان بهداشت روانی اظهار کرده اند که کم توان های ذهنی با اختلالات روانی، از خدمات بهداشت روانی، کمترین بهره عایدشان می شود. همچنین، بسیاری از آنهایی که با کم توانهای ذهنی  کار می کنند به کرات مقاومت هایی به شکل تردید، اکراه و مخالفت مستقیم مراکز بهداشت روانی و متخصصان خصوصی را در مواجهه با کم توانهای ذهنی گزارش کرده اند. هدف این مقاله جلب توجه دست اندرکاران نظام مشاوره و روان درمانی به این موضوع است که برای برخورد با مشکلات عاطفی این قبیل افراد، باید از مشاوره و روان درمانی به عنوان اولین انتخاب استفاده کنند و در میان متخصصان تمایل بیشتری برای ارایه این قبیل خدمات به وجود آید. برای این  منظور ابتدا از ویژگی های ثمر بخش مشاوره و روان درمانی و نیز از عناصر موثر در دخالت های درمانی مفید بحث می شود و در انتها ضمن جمع بندی مطالب، پیشنهاداتی ارایه می گردد ...

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 404 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

GLASSER W.

نشریه: 

THE FAMILY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  339-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8868
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8868

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROTTER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  174-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8929
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8929

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SALAMI HASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13915
 • دانلود: 

  6711
چکیده: 

The counseling System is the one of the basis on which all social and political affairs are presented and investigated through public and political consultation in the form of discussions and free conversations. In the counseling system, it is the public wisdom and agreement that leads to the selection and determination of rulers, social and political constructs and institutions, codifying and approving of laws, binding terms and conditions and in this way, society and government are administered in democratic ways.  In the counseling system, even after determination and selection of rulers, after formulating the rules and bylaws, majority of the members of society (including rulers and subjects) participate in decision makings that are beneficial to the members’, individual and group, interests, directly and indirectly, with giving and receiving consultations.  Councils and the system of counseling as a pattern for political life possess two characteristics of Necessity and Legitimacy, and is considered a mechanism for executing duties and the right of political cooperation.

آمار یکساله:  

بازدید 13915

دانلود 6711 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اکرمی سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  205-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1223
 • دانلود: 

  717
چکیده: 

توجه ویژه بر مطالعات علوم پایه، بخش عمده توجه دانشمندان و مراکز علمی تحقیقاتی سراسر جهان را به خود معطوف ساخته است. ژنتیک پزشکی علمی است که پل بین مطالعات بالینی و علوم پایه را با توجه ویژه بر علل مولکولی بیماری ها و عوارض آن برقرار نموده است. اهمیت مشاوره ژنتیک به عنوان بخش اصلی مدیریت بیماری های ارثی، بایستی توسط همه پزشکان لحاظ گردد. در این نوشتار به اصول مشاوره ژنتیک با تمرکز خاص روی بیماری دیابت پرداخته شده است. هدف از این مقاله مروری جلب توجه بیشتر متخصصین غدد و متابولیسم به اصول مذکور و دقت در موارد نادر و فامیلی و ارجاع آنها جهت بررسی بیشتر می باشد. تنوع نژادی و شیوع بالای ازدواج فامیلی در ایران و نیز افزایش شیوع و بروز این بیماری، ضرورت بررسی دقیق مولکولی آن را بیشتر می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1223

دانلود 717 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 ( پیاپی 19)
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

مقدمه: راهنمایی و مشاوره دانشجویان، جزیی از وظایف اعضای هیات علمی دانشگاه ها، به منظور فایق آمدن بر مشکلات قابل پیشگیری و افت تحصیلی ناشی از آن محسوب می گردد. هدف از این مطالعه، تعیین نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مشاوره و راهنمایی دانشجویان و نظرات آنان نسبت به وظایف اساتید مشاور بود.روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 164 عضو هیات علمی از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. برای سوالات نگرش این پرسشنامه، روایی 8/0 و پایایی 67/0 و سوالات وظایف مشاوره پایایی 8/0 محاسبه گردید. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گرفتن از آزمون های آماری t و ANOVA یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: هفتاد و هفت و شش دهم درصد از اساتید، سابقه مشاوره و راهنمایی دانشجویی داشتند و 6/82 درصد از آنان با وظایف مشاوره آگاه بودند، 7/86 درصد کاملا موافق و یا موافق با وظایف استاد راهنما بودند. در مجموع، 3/74 درصد از اساتید، نمره کل نگرش را کسب کردند. در مقایسه میانگین نمرات نگرش با متغیر مرتبه علمی و آگاهی از وظایف استاد مشاور، تفاوت معنی داری مشاهده گردید.نتیجه گیری: با توجه به نگرش نسبتا مثبت اساتید نسبت به مشاوره و راهنمایی و موافق بودن آنها با وظایف مصوبه وزارتخانه، شکی نیست که داشتن آگاهی و مهارت کافی و مناسب در انجام وظایف مشاوره و راهنمایی به منظور کمک و یاری به دانشجویان ضروری است. بنابراین، اطلاع رسانی و آموزش اساتید در خصوص مشاوره و راهنمایی پیشنهاد می گردد.  

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 419 استناد 1 مرجع 0
litScript