نتایج جستجو

5997

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

600

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  129-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

در صنعتی مانند صنعت معدنکاری با محیط سخت و خشن نمی توان از تاثیر شرایط محیطی بر رفتار سیستم ها صرف نظر کرد، چرا که این موضوع اریبی شدید در نتایج تحلیل ها را به دنبال خواهد داشت. با این دیدگاه در این پژوهش تلاش شد تا قابلیت اطمینان سیستم لودر از معدن مولیبدن-مس آذربایجان با استفاده از نوعی مدل رگرسیونی معروف به مدل نرخ مخاطرات متناسب محاسبه شود. این مدل از دو تابع یکی بر اساس داده های زمانی و دیگری شامل شرایط محیطی (فاکتورهای ریسک) هست. داده های مورد نیاز از بانک داده 15 ماهه از منابع مختلف چون گزارش های روزانه، تعمیرگاه، گزارش های هواشناسی، ملاقات و مشاهده های مستقیم و مرتب شده بر اساس تاریخ وقوع در قالب زمان بین خرابی ها و فاکتورهای ریسک استخراج گردید. در نخستین گام برای تعیین تابع پایه نرخ مخاطره، آزمون های روند و خودهمبستگی برای ارزیابی فرض توزیع یکسان و مستقل داده ها مورد استفاده قرارگرفته و در نتیجه آن فرض رد شد. لذا روش های کلاسیک آماری برای تحلیل نامناسب بوده و مدل فرایند قانون توانی جهت تحلیل سیستم تعمیرپذیر مناسب است. در مرحله بعدی نیز ضرایب رگرسیون برای فاکتورهای ریسک با سطح تاثیر معناداری مشخص و با به کارگیری روش بازگشتی انجام گرفت. طبق نتایج حاصل از تحلیل فاکتورهای نوبت، محل کار، تناسب با دامپتراک، وضعیت آب و هوا، دمای محیط و وضعیت جاده دارای تاثیر معناداری بودند. در نتیجه آن قابلیت اطمینان لودر بر اساس تابع زمانی و شش فاکتور ریسک محاسبه شد. در نهایت نیز اختلاف حدودا سه برابری بهره وری برای دو حالت تحلیل قابلیت اطمینان با در نظرگیری فاکتورهای ریسک و بدون آنها به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RASHIDINEZHAD F. | RAOUF SHEYBANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  857-862
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6654
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6654

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16080
 • دانلود: 

  27437
چکیده: 

Aras water basin is located in northwest of Iran. Sungun mine which is the largest open-cast copper mine of Iran is located in this region and is in the primary stages of extraction. The influence of mining activity on the quality of regional surface water has been taken in to consideration in this study. Accordingly, sampling was done from 5 local streams in the study area. In order to consider the effect of flow quantity on the amount of different parameters, sampling was done in July and November 2005 when the local streams had the minimum and maximum flow rate respectively. The concentrations of major anions and cations as well as As, Mo, Al, Cu, Cd, Cr, Fe, Mn and Zn were determined. The results showed that the concentrations of metallic ions like aluminum, chromium, copper, manganese, molybdenum and iron in samples collected in July are above USEPA (Environmental Protection Agency) limits; however, mentioned concentrations are lessened remarkably in the samples collected in November. This fact is justified considering dilution of ions concentration via more amount of water in November. The chemical characteristics of water compositions on the basis of major ion concentrations were evaluated on a Schoeller and Piper diagram. Accordingly, the dominant type of water in July and November is considered to be Ca–HCO3 (calcium–bicarbonate type). Regarding Schoeller diagram, despite relatively high concentration of calcium, the current status of local surface water is acceptable for drinking purposes. By commencing mining excavation with designed capacity in near future, the minerals will come in to contact with air and water resulting in dissolution, especially in ponds, which, in turn, increases the concentration of heavy metals in surface water. Considering consequent uses of this water including drinking, irrigation, industrial, etc. precautions must be taken in to consideration.

آمار یکساله:  

بازدید 16080

دانلود 27437 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LOTFI HAGHIGHAT | REZAZADEH HASSAN | KARIMI EBRAHIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18102
 • دانلود: 

  5149
چکیده: 

Background: Workers in different occupational positions experience significant Cu exposures, however, Cu toxicity has not been fully studied as compared to other heavy metals. In the present study, hematological and hepatic alterations have been investigated among copper mine workers.Materials and Methods: This descriptive study was conducted in a copper mine in west of Iran, on 402 copper mine workers (study group) and 52 office employees (control group) during winter 2015.5ml blood samples were provided from each subject and hematological and hepatic parameters including white blood cell (WBC), platelet (PLT), hemoglobin (HGB), hematocrit (HCT), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCH), lymphocytes, neutrophils, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and serum Cu levels have been determined using their commercial kits. The results were analyzed in the SPSS software using t-test and regression method.Results: ALT, AST, HGB, MCV, MCH and plasma Cu levels among the workers were significantly higher than the office employees (p<0.050). WBC and RBC counts among the workers were significantly lower than the control group (p=0.049 and 0.024, respectively). Serum Cu levels of 215 of the workers were higher than its normal recommended range (120 mg/dl). For the subjects with serum Cu levels above 150 mg/dl, increases in AST and ALT were in compliance with serum Cu levels increase.Conclusions: Significant hepatic and hematological alteration were observed among copper miners compared to control group. Employment of workers with background hematological and hepatic disorders in copper industries must be accompanied with great caution.

آمار یکساله:  

بازدید 18102

دانلود 5149 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GINOCCHIO R. | SINCHEZ P. | DE LA FUENTE L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  712-718
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4569
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4569

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  173-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

معدن مس سرچشمه یکی از معادن شناخته شده مس پورفیری است که در 55 کیلومتری جنوب شهرستان رفسنجان، جنوب خاوری ایران قرار دارد. معدنکاری ذخایر فلزی با ایجاد شرایط مناسب برای اکسایش کانی های سولفیدی و واکنش های شیمیایی بین سولفیدهای فلزی و آب در مجاورت هوا، تولید زهاب اسیدی را میسر می سازد. مطالعات انجام شده بر روی تاثیر دامپ های باطله در ایجاد زهاب اسیدی معدن مس سرچشمه، افزایش اسیدیته زهاب ها در محدوده 3 تا 5.5 و افزایش انحلال بسیاری از فلزات سمی و سنگین در مقادیر بالاتر از حد مجاز استاندارد (WHO) را نشان می دهد. تنها تعدادی از میکروارگانیسم ها در چنین محیط های آبی با کیفیت پایین و نامناسب قادر به ادامه حیات هستند. در معدن مس سرچشمه نوعی جلبک سبز نواری، مقاوم به شرایط اسیدی و مقادیر بالای عناصر محلول در بعضی از زهاب های اسیدی شناسایی شد. جنس این جلبک اولوتریکس (Ulothrix) و گونه اولوتریکس گیگاس (Ulothrix Gigas) شناخته شده و فاقد خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی است. این جلبک در زهاب های با مقدار بالای مواد جامد محلول (TDS»1800 mg/l) مشاهده می شود. به نظر می رسد میزان اسیدیته و نوع عناصر محلول، همچنین نوع کانی های ثانویه تشکیل شده در بستر زهاب از عوامل مهم پراکندگی جلبک اولوتریکس محسوب می شوند. بررسی ها در این تحقیق نشان دهنده اسیدیته مناسب برای رشد این جلبک در محدوده 3 تا 4.5 است. وجود شرایط کلوییدی و تجمع ذرات معلق آهن و آلومینیوم مانع از رشد و یا تکثیر آن می شود. نمونه برداری و تجزیه شیمیایی جلبک ها، جذب مقادیر بالایی از فلزات سنگین را نشان می دهد. بنابراین حضور جلبک ها، عاملی طبیعی در زدودن عناصر سنگین از زهاب اسیدی معدن و کمک به بهبود کیفیت آب است.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 223 استناد 0 مرجع 2
strs
نویسنده: 

ZAND VAKILI S. | RANJBAR M. | MANAFI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  4725
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study was contained on the comparative leaching behavior of old and fresh copper flotation tailings for Sarcheshmeh copper mine. The old tailings from this operation accumulated in the tailing dam, while the fresh material is produced at the rate of 40,000 tons solid/day. The old tailings considered for the present study assayed 0.22% total copper, while the fresh material contained 0.18% total copper, that the one-third of them be oxidized. This study involved three stages. shake flask experiments, performing bioleaching process in tank and finally column bioleaching. In this investigation after finding optimum factors for each parameter in shake flask experiments on two species of tailings, we applied this condition for other kinds of experiments.The results of shake flask tests showed, in the non inoculated leaching experiments, fresh and tailing dam material yielded, respectively, 48 and 49 percent recovery in 19 days while externally inoculated cultures achieved 72 and 60 percent copper extraction in the same leaching time. After 7 days of operation the best results indicated 64 and 68 percent total copper extraction in tank tests for old and fresh tailings respectively. Before using columns for bioleaching process, the materials were agglomerated and the best result achieved with 175 gr/lit concentrations of sulfuric acid and water.The result of final tests in columns showed, without any inoculation with tailings fresh and old yielded, respectively, 47 and 39 percent copper recovery in 80 days, while with inoculation bacteria in columns achieved 72 and 62 percent copper extraction in the same leaching time.

آمار یکساله:  

بازدید 4725

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

The abandoned lead mine of Shahroud Gholleh Kaftaran at 4km northeast of the Chah Mousa mine contains significant resource of processing tailings left in the area. These tailings could be exploited with significant resource of over 50, 000 tons with a copper oxide content of 0. 95%. In this study, copper recovery from Gholleh Kaftaran mine processing tailings has been studied by agitated leaching and iron cementation methods. In the leaching experiments, pH and particle size had the greatest effect on copper dissolution, respectively, while solid percent and time had lower effect. In the coarser particles, the pH of the solution is not as effective as finer particle sizes as liberation and exposure of the malachite play the key role, here. The optimum conditions for pH 1, particle size of-106 microns, time of 150 min, and solid percentage of 30 were determined. The leaching recovery of 91. 7% was achieved. Also, the effect of pH, temperature and time parameters on copper cementation was examined. The optimum condition of cementation was achieved at pH 1, time period of 30 minutes and ambient temperature. The efficiency of cementation in these conditions was 98. 6%. The cemented copper powder was 96. 9% pure with minimal iron impurities. The results of this research work demonstrates the potential of mine or processing plant tailings for extraction of their valuable contents.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

The main problem in reclamation of mines is acidification of sulfides in wastes, especially pyrite. Alteration of pyrite in wastes which dumped in a neutralize or alkaline environment, generate a powerful acidity during several months or year. Since at so wastes we can’t rely on primary pH which measured in place, and generated acid by pyrite alteration should be consider. On this basis and as a case study, the PH of three waste dumps of Sarcheshmeh copper mine number 5, 15 & 31 and pyrite effect were studied. Before pyrite effect, it measured respectively 5.5, 6 & 6 and after that, estimated respectively 3.43, 4.45 & 4.9. Then with respect to conditions and available possibilities, three suggestions were offered: neutralization by limestone, establishment an organic cover and utilization of an impermeable layer.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  3990
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Determination of slope angle is one of the important parameters in designing open pits. With low slope angle, stripping of waste is increased considerably. On the other hand, selection of high slope angle may reduce safety and cause slope failure. Therefore, preventing failure and over stripping, a compromise is necessary to choose an optimum angle for slope. There are several methods for analyzing stability of open pit slopes such as limit equilibrium methods and numerical methods. In this paper, software FLAC SLOPE has been utilized to analyze the most critical section of Sungun open pit mine. For the section having 28.5 degrees a safety factor of 1.41 has been computed.

آمار یکساله:  

بازدید 3990

دانلود 0
litScript