نتایج جستجو

1543

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

155

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHAN S.U. | AHMAD I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6107
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6107

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

صندوق های تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها، بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند. تامین مالی شرکتهای تعاونی، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوق های تعاون به شمار می رود. این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد. اینکه آیا بین تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون رابطه معنی داری وجود دارد؟ و اثربخشی تسهیلات در اشتغالزائی از محل منابع داخلی بیشتر می باشد یا از محل منابع تبصره ای ؟ جهت پاسخ گویی به این سوالات نمونه ای مشتمل بر 45داده- سال شعب صندوق تعاون در استان اردبیل طی دوره زمانی 84 تا 88 انتخاب گردید که برابر با کل جامعه آماری تحقیق می باشد. فرضیات تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون (به تفکیک مراحل پرداخت) و اشتغالزائی رابطه معنی داری وجود ندارد، همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی و اشتغالزائی رابطه معنی داری وجود دارد در حالیکه بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع تبصره ای و اشتغالزائی رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز می توان نتیجه گرفت که اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی بیشتر از منابع تبصره ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 70 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

Tavanayi m. | Hafezalkotob A. | Hafezalkotob A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5 (Transactions E: Industrial Engineering)
 • صفحات: 

  2769-2788
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4163
 • دانلود: 

  1443
چکیده: 

In the cellular industry, the components of products are manufactured by multiple companies that are distributed across di erent regions, hence increasing production costs. In this regard, the present study aims to introduce a cooperative cellular manufacturing system to decrease these costs. To this end, a mathematical programming model was proposed to estimate the production cost in the case of companies working independently, and the model was then extended to consider coalitional conditions in which the companies cooperated as an integrated cell formation system. A key question that arises in this scenario is how to arrange the cells and machines of multiple companies when their cell formation systems are designed cooperatively. Through a realistic case study of three high-tech suppliers of Mega Motor Company, we demonstrated that these companies could reduce the costs using a cooperative cellular manufacturing system. Then, the cost savings of each coalition of companies obtained from cooperation was computed to get a fair allocation of the cost savings among the cooperating rms. Four cooperative game theory methods including Shapley value, -value, core-center, and least core were then proposed to examine fair sharing of cost saving. A comprehensive analysis of the case study revealed signi cant managerial insights.

آمار یکساله:  

بازدید 4163

دانلود 1443 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NOVKOVIC S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9166
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9166

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-1
 • شماره: 

  1/1
 • صفحات: 

  135-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

در این مقاله تصمیمات قیمت گذاری و دوره ی گارانتی برای دو محصول جایگزین در یک زنجیره ی تامین با یک خرده فروش مشترک و دو تولیدکننده ی رقابتی در نظر گرفته شده است. هدف، تحلیل اثرات راهبردهای مختلف رقابتی و ساختارهای قدرت مختلف اعضای کانال بر تصمیمات قیمت گذاری مطلوب است. پنج مدل غیرمتمرکز در بازی استکلبرگ و نش با در نظر گرفتن راهبردهای همکاری غیرهمکاری تولیدکنندگان و قدرت قراردادهای شرکت ها ایجاد شد. شکل های مختلف تصمیم گیری متعادل شناخته شد. از طریق مقایسات و تحلیل های نظام مند، برخی بینش های ارزشمند مدیریتی و اثرات راهبردهای مختلف تصمیم گیری در تولیدکنندگان و قدرت بازار در مدل های مختلف بررسی و مشخص شد که خرده فروش وقتی به عنوان یک رهبر باشد، دارای سود بالاتری است و همه ی اعضای این شبکه، به ویژه مصرف کنندگان، به دنبال قیمت های پایین تر در خرده فروشی، دوره ی گارانتی طولانی تر، و سود بیشترند که این امر نیازمند اتخاذ همکاری تولیدکنندگان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تفضلی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  210-211
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد بخش تعاون کشور به منظور بهبود عملکرد این بخش باید راهکارهای سریع العمل و هدفمند مورد بررسی جامع قرار گیرند. این موضوع سبب اصلاح رهیافتهای سیاستی پیشین در این بخش می شود.یکی از مهمترین اجزای بخش تعاون کشور، صنایع موجود در این بخش است. بخش تعاون کشور به منظور بالندگی این صنایع نیازمند شناخت بیشتر و اولویت بندی آنها بر اساس قابلیتهایشان است. در پژوهش حاضر با استفاده از متغیرهای مختلف کلان اقتصادی مانند اشتغال سرانه، سرمایه گذاری، تولید و صادرات به اولویت بندی صنایع در بخش تعاون کشور با کمک روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی در سال 1383پرداخته شده است. رتبه بندی صنایع تعاونی نشان می دهد که صنعت تـولید مـواد غذایی و آشامیدنی به دلیل برخی از ویژگیهایی همچون در اختیار بودن نیروی کار ارزان و گاه غیر متخصص و نیز وجود مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل کشور، در رتبه اول اولویت قرار می گیرد و بنابراین، توجه به آن سبب افزایش درجه توسعه یافتگی صنعت در بخش تعاون می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HASANZADEH M. | MEYBODI M.R.

نشریه: 

APPLIED INTELLIGENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  397-420
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3963
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3963

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BEN JACOB E. | COHEN I. | LEVINE H.

نشریه: 

ADVANCES IN PHYSICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  395-554
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8291
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8291

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JQRGENSEN S. | SIGUE S. | ZACCOUR G.

نشریه: 

JOURNAL OF RETAILING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  71-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3840
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3840

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

XIE K. | GU M.

نشریه: 

JOURNAL OF EXTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7689
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7689

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript