نتایج جستجو

29745

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2975

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بروسلوز یک عفونت زئونوز می باشد که همه ساله سبب بیماری و تلفات انسانی و نیز خسارات هنگفت اقتصادی در سراسر دنیا می شود. روش های مولکولی نقش زیادی در تشخیص، پیشگیری و درمان بروسلوز انسانی و دامی بازی می کند. بمنظور تشخیص بموقع و پیگیری فرایند درمان این بیماری باید این تکنیک ها بطور مستمر اصلاح و بهینه سازی گردند. در این تحقیق متد pcr معمولی و pcr الیزا با طراحی یک ست پرایمر و پروب جدید اصلاح شده و کارکرد آن با استفاده از سویه استاندارد بروسلا ملیتنسیس و نیز نمونه های بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت. ست پرایمر و پروب با استفاده از ژن omp31 سویه 16M بروسلا ملیتنسیس و به کمک نرم افزارهای بیوانفورماتیک طراح گردید و اختصاصیت آن نیز تعیین شد. اختصاصیت این پرایمرها با استفاده از طیفی از باکتری های غیر بروسلا نیز مورد تایید قرار گرفت. برای آماده کردن تکنیک pcr-ELISA پروب بیوتینیلات مکمل سکانس داخلی محصول نهایی pcr طراحی و سنتز گردید. سپس سوبسترای حاوی قطعات نشاندار شده در کف میکروپلیت باند شده واجازه داده شد تا با فاز جامد بیوتین-استرپتاویدین واکنش کند و نتیجه نهایی به کمک الیزا ریدر قرائت گردید. پس از بهینه سازی اولیه متد با ‍ژنوم خالص شده سویه های استاندارد بروسلا ملیتنسیس و مقایسه حساسیت آنها، چند نمونه سرم و خون کامل انسانی و نیز نسوج و بافت های حیوانات آلوده به بروسلوز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصله حاکی از حساسیت بیشتر متد الیزا در مقایسه با pcr معمولی است. جمع بندی نهایی و ارایه توصیه های کاربردی درمورد نتایج این تحقیق نیازمند آزمایش نمونه های بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  141
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KHANLARI Z. | RAVANSHAD M. | RASOULI M. | ZIYAEIAN M. | FALAHI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14649
 • دانلود: 

  7978
چکیده: 

Background and Objectives: pcr is a sensitive assay and could be used as an accurate diagnostic method for detecting various types of microorganisms’ genome in low concentration in biological specimens. The demand for sensitive, rapid, safe and easy detection of pcr products has led researchers to a combination of this method with ELISA. Materials and Methods: Conserved sequences were selected for design of primers. Samples were tested by ELISA (for detection of specific HIV and HCV proteins) and real- time pcr for detection of specific nucleic acid and viral genome respectively. Viral genome was extracted and reverse transcription was performed with M-Mulv and the cDNA kept at -80°C. The pcr products were labeled by DIG-dUTP. Diluted pcr products were analyzed with both electrophoresis and ELISA methods.Results: Thirty-five samples were tested with the pcr-ELISA method. False positive or negative reactions were not observed. ELISA results of diluted products were compared with results obtained by electrophoresis. In gel electrophoresis, dilution of 1/10 was positive, but in ELISA, optical density of 1/100 dilution was much more than the cut-off value. Conclusion: Detection limits for gel electrophoresis as well as ELISA have been evaluated. It was shown that the pcr-ELISA method is ten times more sensitive than conventional pcr.

آمار یکساله:  

بازدید 14649

دانلود 7978 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پی در پی 10)
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4242
 • دانلود: 

  544
چکیده: 

سابقه و هدف: سالمونلاها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مسمومیت غذایی هستند. شناسایی سالمونلا در مواد غذایی به طور معمول از طریق کشت میکروبی انجام می شود. اما این روش، زمان بر است و دقت کافی ندارد. به همین دلیل در این مطالعه، استفاده از روش pcr بجای روش معمول کشت میکروبی به عنوان یک روش سریع و دقیق برای جستجوی سالمونلا تیفی موریوم در شیر مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: 6 نمونه شیر پاستوریزه از بازار مصرف تهیه شد. ابتدا قسمتی از این شیر با تعداد مختلفی باکتری سالمونلا تیفی موریوم (103 تا 1-10) به صورت دستی آلوده شد. قسمت دیگری از شیر به عنوان نمونه مورد آزمون (بدون آلودگی با باکتری سالمونلا) در محیط BPW غنی سازی شد. سپس این نمونه ها تحت آزمون های pcr و روش معمول کشت میکروبی قرار گرفتند. یافته ها: روش pcr در نمونه هایی که به صورت دستی با سالمونلا تیفی موریوم، آلوده شد. در محیط BPW غنی سازی شده بودند، توانست در 8 ، 12 و 16 ساعت غنی سازی به ترتیب 10، 5 و 1 عدد باکتری را شناسایی کند. وجود سالمونلا با روش کشت میکروبی با مدت زمان بیشتر و دقت و حساسیت کمتر شناسایی شد. شیرهای پاستوریزه تهیه شده از بازار مصرف طی آزمایش با هر دو روش، به سالمونلا تیفی موریوم آلوده نبودند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد با روش pcr می توان در کمتر از 24 ساعت، نسبت به جداسازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در شیر با شناسایی حداقل 1 باکتری در نمونه اقدام کرد. در حالی که مدت زمان مورد نیاز در روش معمول کشت میکروبی حدود 4 الی 6 روز بود و با وجود تطابق بالا بین نتایج حاصل از روش pcr با روش کشت میکروبی، دقت و حساسیت روش pcr بالاتر است. 

آمار یکساله:  

بازدید 4242

دانلود 544 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12 (دوره جدید)
 • شماره: 

  1 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  1509-1516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  981
 • دانلود: 

  414
چکیده: 

باکتری سالمونلا از جمله باکتری های بیماریزا است که می تواند در غذا و مواد اولیه حضور پیدا کند. وجود این باکتری در مواد غذایی علاوه بر ایجاد بیماری می تواند باعث افت کیفیت تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور شود. در این مطالعه، تعداد 150 مخزن حمل شیر خام برای شناسایی و جداسازی باکتری سالمونلا در شیر خام، برای مقایسه روش های واکنش زنجیره ای پلیمراز و کشت مورد آزمایش قرار گرفت. در این روش ابتدا شیر خام به روش استاندارد مورد کشت و آزمایش قرار گرفت و سپس مراحل تکمیلی و شناسایی برای جداسازی باکتری سالمونلا انجام شد. با استفاده از روش کشت، 6 نمونه کشت باکتری مشکوک، برای انجام آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز (pcr) انتخاب شد که پس از آزمایش pcr و استفاده از شناساگر ژن invA نتایج آزمایش منفی شد. سپس آزمونpcr مستقیم بر روی شیرخام با استفاده از شناساگر ژن invA انجام شد. در این روش تعداد 3 نمونه از 150 نمونه مورد آزمایش مثبت گردید. در مجموع در 2% از کل نمونه ها، آلودگی به باکتری سالمونلا وجود داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که روش pcr نسبت به روشهای سنتی در شناسایی باکتری سالمونلا در شیر خام از توانایی بیشتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 981

دانلود 414 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پی در پی 65)
 • صفحات: 

  188-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه در سراسر دنیا اولین اقدام پس از تشخیص هیستوپاتولوژیک نوروبلاستوما، بررسی تکثیر ژنومی MYCN بر روی نمونه تومور و بررسی وضعیت امپلیفیکیشن MYCN نقش اصلی را در تعین پیش آگهی و استراتژی درمان بیماران مبتلا به نوروبلاستوما دارد.روش بررسی: 75 بیمار شامل، 43 پسر و 32 دختر با میانگین سنی 4.1 سال (124-1.5 ماه) با تشخیص پاتولوژی نوروبلاستوما با استفاده از دو روش کیفی و کمی pcr از نظر تکثیر ژنومی MYCN بررسی شدند.یافته ها: 43 درصد بیماران با روش کیفی و 47 درصد با روش کمی، تکثیر ژنومی MYCN را نشان دادند. در گروه با تکثیر ژنومی MYCN، 28 درصد کمتر از یک سال و 43 درصد بیش از 1 سال سن داشتند. تکثیر ژنومی MYCN در 50 درصد بیماران با تشخیص پاتولوژی SRCT مشاهده شد.نتیجه گیری: روش pcr روشی سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد در بررسی تکثیر ژنومی MYCN می باشد. این روش به مقدار کمی نمونه نیاز دارد. روش کمی به دلیل سریعتر بودن و توانایی بیشتر در آشکارسازی تکثیر ژنومی و کاهش موارد مشکوک، بر روش کیفی ارجحیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DOOSTI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  192
 • صفحات: 

  780-786
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6384
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6384

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NILCHIAN Z. | RAHIMI E. | RAZAVI S.H. | MOMENI SHAHRAKI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17823
 • دانلود: 

  28688
چکیده: 

The species of Lactobacillus are widely present in many natural environments that are important in fermented processes. Among these species some belong to the lactic acid bacteria group that are useful in fermented food. One of the species of lactobacilli group such as L. plantarum provides health benefits, but their identification is one of the main issue. In order to proceed with this project, conventional culture method and pcr primers have been employed to identify L. plantarum. According to the conventional culture method, colonies were Gram-positive and catalase-negative in the form of coccoid-rod, short, long, thin and fine. Under the pcr conditions, L. plantarum and L. brevis strains were detected in only one sample at 25oC. In chemical technique, L. plantarum was separated from L. brevis in four cultures medium with 4-7% NaCl where L. brevis became inactive. The isolated L. plantarum that was used in the fermented cucumbers prevented the growth and development of pathogenic organisms.

آمار یکساله:  

بازدید 17823

دانلود 28688 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پیاپی 133)
 • صفحات: 

  77-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

زمینه و هدف: رنگ آمیزی­ های زیل نلسون، فلوئورسنت و نیز کشت، روش­ های استاندارد تشخیص بیماری سل هستند. در این تحقیق، کارائی روش Flash pcr با روش مرسوم کشت مقایسه شد. مواد و روش ها: تعداد 56 نمونه خلط از بیماران مشکوک به سل پس از ارزیابی با روش زیل نلسون و کشت در لوون اشتاین جانسن، به روش چلکس تحت استخراج DNA قرار گرفتند. جهت بررسی مولکولی از کیت مخصوص Flash pcr که محتوی پروب ها و پرایمرها برای تکثیر ژن IS6110 بود، استفاده شد. کنترل مثبت و کنترل منفی موجود در کیت به کار گرفته شد و دستگاه MTC410، جهت تکثیر و دستگاه FD-12 جهت بررسی نتایج مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر این، نمونه ها با کمک ژل آگارز نیز الکتروفورز شدند. یافته ها: از 56 نمونه خلط بیماران مشکوک به سل، تعداد 20 نمونه در ارزیابی میکروسکوپی و کشت، مثبت و 36 نمونه منفی بودند. هم چنین، بررسی مولکولی با استفاده از روش FLASH-pcr مشخص کرد که تمامی 20 نمونه مثبت، در این روش مولکولی نیز مثبت شدند. به علاوه، 3 نمونه خلط که با روش کشت و رنگ آمیزی منفی شده بودند در روش FLASH-pcr مثبت شدند. یکی از 3 بیمار مورد بحث با نظر پزشک تحت درمان حمله ای برای درمان سل با دریافت آنتی بیوتیک­ های ایزونیازید، پیرازینامید و اتامبوتول قرار گرفت. تمامی نتایج با کمک الکتروفورز معمول نیز تایید گردیدند. نتیجه گیری: مواردی که احتمالا به دلیل تعداد باکتری اندک در نمونه یا نقص در نمونه برداری، منفی می شوند، با روش FLASH-pcr امکان مثبت شدن آن ها وجود دارد. بنابراین، با توجه به هزینه اندک، برای استفاده روتین پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری سل در کشورهای در حال توسعه شیوع بالایی داشته و میزان مرگ و میر ناشی از مننژیت سلی، قویا در ارتباط با تاخیر در تشخیص و درمان می باشد. واکنش زنجیره ای پلی مراز (Polymerase Chain Reaction) pcr به عنوان یک ابزار تشخیصی برای شناسایی بیماری سل استفاده شده است. حصول سریع نتایج و حساسیت بالاتر pcr در مقایسه با روش های معمول باکتریولوژیک موجب شده که pcr روش مناسبی در تشخیص بیماری سل، بویژه در مننژیت سلی، در مواردیکه که تشخیص مشکل است و یا تشخیص سریع مورد نیاز است باشد. اگرچه، احتمال نتایج مثبت و منفی کاذب را باید مورد توجه قرار داد. هدف از انجام این مطالع مقایسه روش pcr با روش های معمول، باکتریولوژیک (کشت و رنگ آمیزی ذیل- نلسون) برای شناسایی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در نمونه های مایع مغزی نخاعی (Cerebro Spinal Fluid) CSF بیماران مشکوک به مننژیت سلی بوده است.روش کار: تعداد 25 بیمار که از نظر بالینی و بر اساس علایم کلینیکی و یافته های بیوشیمیایی به عنوان مننژیت سلی تشخیص احتمالی داده شده بودند و 10 بیمار مشکوک به مننژیت ویرال و یا مننژیت ناشی از دیگر باکتری های غیر از مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بر روی نمونه های ارسالی بعد از انجام آزمایشات، روتین باکتریولوژی (تهیه اسمیر مستقیم و کشت)، DNA Extraction و سپس آزمایش pcr بصورت NESTED OLIGO انجام گرفت و نتایج بدست آمده با هر سه روش مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: از 25 نمونه جمع آوری شده، pcr در 9 مورد (36%) DNA مایکوباکتریوم توبرکولوزیس را در نمونه های CSF شناسایی نمود (طی دوبار تکرار آزمایش روی نمونه با pcr)، در حالیکه کشت تنها در 2 مورد (8%) و لام مستقیم با رنگ آمیزی ذیل نلسون در یک مورد (4%) مثبت بودند. در ضمن هیچیک از 10 نمونه CSF که مشکوک به مننژیت های ویرال و یا مننژیت ناشی از دیگر باکتری ها بودند با روش pcr نتیجه مثبت نشان ندادند.نتیجه گیری: نتایج فوق نشان می دهد که روش pcr یک روش حساس و سریع در تشخیص مننژیت سلی است، بطوری که زمان بدست آوردن نتایج را از چندین هفته با روش های روتین باکتریولوژیک به یک تا دو روز خصوصا در بیماران اسمیر منفی کاهش می دهد. این امر در بیماری مننژیت سلی که یک اورژانس پزشکی محسوب می گردد و نیاز به تشخیص سریع و شروع فوری درمان دارد بسیار حایز اهمیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
litScript