نتایج جستجو

9410

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

941

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

همه مدیران تمایل به تسریع یا کاهش انحراف پروژه ها دارند، اما با این وجود و علیرغم برنامه ریزی های تفصیلی در ابتدای پروژه ها، میانگین انحراف زمان و هزینه در پروژه های عمرانی کشور معمولا بسیار بیشتر از پیش بینی ها است. بر اساس آمار گزارش شده از سوی مسوولین سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میانگین وزنی زمان اجرای طرح های ملی که در سال 82 در ایران خاتمه یافته اند، بیش از یک دهه یعنی حدود 11 سال بوده است. این در حالی است که در کشورهای برخوردار از توسعه صنعتی، ارقام متناظر زمان اجرای طرح های ملی حدود چهار سال یعنی بیش از 2.5 برابر کوتاه تر از ارقام گزارش شده در ایران است. باید دانست که شرایط حاکم بر طرح های عمرانی بازتاب شیوه های مدیریت مجموعه های مرتبط با آنهاست بنابراین شیوه های نوین مدیریتی می تواند راهگشا باشد. در حالیکه در ادبیات مدیریت، هدف از مرحله کنترل بررسی میزان انحراف از برنامه و تشخیص عوامل ایجاد این انحراف برای جلوگیری از تکرار آنها و بازگشت به میزان پیشرفت برنامه ریزی شده می باشد، از بررسی میزان انحراف از برنامه پروژه های عمرانی ملی در سالهای مختلف، مشاهده می شود که درصد انحراف از برنامه در سالهای گذشته نه تنها ثابت نمانده است که تقریبا هر ساله با مقداری افزایش نسبت به سال قبل خود نیز مواجه بوده است. یکی از عوامل موثر در تاخیر پروژه های عمرانی ماهیت برنامه ریزی این نوع پروژه ها می باشد که کمتر بدان پرداخته شده است. در این مقاله با بررسی نحوه برنامه ریزی رایج در طرحهای عمرانی، تحلیل می شود که مبنای برنامه ریزی پروژه های عمرانی و متعاقب آن کنترل رایج در کارهای عمرانی بر پایه غلطی بنیان نهاده شده است و ماهیت این نوع برنامه ریزی (برنامه ریزی رایج طرحهای عمرانی) دلیلی روشن برای عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده می باشد. همینطور، سیستم برنامه ریزی و کنترلی جدیدی بنام Last Planner که از آموزه های ناب سازی ساخت و ساز (Lean construction) بدست آمده، نیز توضیح داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 67
نویسنده: 

MOHAMMADI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

HOW THE PROJECT WILL BE DESIGNED AND CONSTRUCTED, OR THE PROJECT DELIVERY METHOD, IS ONE OF THE MOST IMPORTANT DECISIONS MADE BY EVERY OWNER EMBARKING ON A construction PROJECT. WITH A VARIETY OF DELIVERY METHODS IN USE TODAY ACROSS THE DESIGN AND construction INDUSTRY, IT IS POSSIBLE TO TAILOR A DELIVERY METHOD THAT BEST MEETS THE UNIQUE NEEDS OF EACH OWNER AND EACH PROJECT.SEVERAL FUNDAMENTAL PROJECT CONSIDERATIONS ARE DIRECTLY IMPACTED BY THE DELIVERY METHOD SELECTED. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE THE NEED TO ADHERE TO A REALISTIC BUDGET, A SCHEDULE THAT ACCURATELY PRESENTS THE PERFORMANCE PERIOD, A RESPONSIVE AND EFFICIENT DESIGN PROCESS THAT LEADS TO A QUALITY SET OF DOCUMENTS, A THOROUGH RISK ASSESSMENT FOLLOWED BY THE PROPER ALLOCATION OF RISK BY THE OWNER, AND A RECOGNITION OF THE LEVEL OF EXPERTISE WITHIN THE OWNER’S ORGANIZATION OR AVAILABLE TO IT.THERE IS A WEALTH OF INFORMATION IN THE PUBLIC DOMAIN REGARDING ALTERNATIVE DELIVERY METHODS. MOST TREATMENTS DIVIDE THE VARIOUS OPTIONS INTO THREE BASIC CATEGORIES:DESIGN-BID-BUILD (DBB)construction MANAGEMENT AT RISK (CMAR)DESIGN-BUILD (DB)INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD)OTHER DELIVERY METHODS ARE VARIATIONS OF THESE FOUR, AND ARE TREATED AS SUCH FOR OUR PURPOSES.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

Dehghan Masoud | Saberi Kourosh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

This study aims to investigate the focus construction and its markers in Kalhori Kurdish. It should be noted that focus is shown with phonetic, morphologic or syntactic markers in different languages. The data were collected through observation and interview with Kalhori Kurdish speakers in Kermanshah. The findings showed that the focus markers in Kalhori Kurdish include /ke/ and /xo/ used in the same sense. Moreover, it was found that although these two focus markers have the same meaning, their usage varies in different declarative, imperative, interrogative (yes/no questions & wh-questions) and exclamatory sentences. However, in exclamatory sentences the speakers use none of these two markers to show emphasis. The results indicated that although the speakers use both focus markers in declaratives and yes/no questions, /ke/ is simply used in imperatives and wh-questions. Also, the research findings showed that /ke/, as a focus marker, is used less than /xo/.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ادب پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  135-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سببی بودن یکی از موارد تقابل افعال به شمار می رود که به تقابل میان افعال سببی، غیرسببی و ناگذرا اشاره دارد. این ساخت ها از حیث ظرفیت معنایی با یکدیگر متفاوتاند و این تفاوت در ساخت نحوی آنها بازتاب یافته است. در مقاله حاضر انواع ساخت سببی در زبان تاتی بررسی شده و در سه گروه کلی سببی های تحلیلی، ساخت واژی و واژگانی تقسیم بندی شده اند. در ادامه با استفاده از استدلال های زبان شناسی نقش گرا نشان داده شده که سببی بودن یا نبودن در این زبان یک تقسیم بندی قطعی نیست، بلکه پیوستاری است که افعال براساس داشتن عامل به وجود آورنده رویداد و عمدی بودن عمل فعل، بر روی این پیوستار قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرتیپی پور محسن

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  114-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

نیاز به تامین مسکن برای جمعیت روبه افزایش جهان، گسترش فقر و نابرابری؛ آلودگی های زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه منابع طبیعی برای تولید مصالح ساختمانی و محدود بودن این منابع شرایطی را به وجود آورده که گروهی از معماران ناچار شده اند به منابع جدید و جایگزینی با حداقل آلودگی های زیست محیطی، قابل بازیافت و ارزان روی آورند.دسترسی به منابع سرشار آب اقیانوس ها و آب دریاهای آزاد که حاوی مقادیر قابل توجهی از کانیهای مختلف است، ایده استفاده از این منابع را برای تولید مصالح ساختمانی در مناطق ساحلی و حاشیه ای آن ها تقویت گرده است.در این مقاله، با تامل بر امکانات بالقوه اقیانوسها و دریاها برای تولید مصالح ساختمانی "فن آوری تجمع کانی ها" و فرایند تولید اجزا و عناصر ساختمانی به عنوان یکی از راه های جدیدی که می توان برای تولید مصالح ساختمانی به کار گرفت مورد توجه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

SAFARI ROGHIEH | BAGHERI SEYED MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  30601
 • دانلود: 

  12843
چکیده: 

We use the ultramean construction to prove linear compactness theorem. We also extend the Rudin-Keisler ordering to maximal probability charges and characterize it by embeddings of power ultra- means.

آمار یکساله:  

بازدید 30601

دانلود 12843 استناد 455 مرجع 0
strs
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4837
 • دانلود: 

  2530
چکیده: 

در شمال کشور به دلیل وفور جنگل و استحصال راحت چوب های مناسب برای ساخت بنا، معماری مسکونی متفاوت از دیگر نقاط ایران بروز نموده است. مقاله حاضر در خصوص ساخت یکی از انواع بناهای جلگه مرکزی گیلان، یعنی بنای "شیکیلی" است که به اذعان مطلعین، اعجابیست از نحوه استفاده از چوب در ساختمان سازی سنتی روستایی. آنچه در این نوشتار بیان شد خصوصیات ویژه این گونه از بناها در نحوه اجرا و مصالح موجود در آن می باشد، که با تکیه بر اطلاعات گردآوری شده از روستاهای این ناحیه است. چنانکه بخش اعظم این مطالب توسط افراد آگاه محلی بیان گردیده و بخشی نیز توسط مشاهده جزییات در بناهای قدیمی استحصال شده است. در این مقاله به چگونگی ساخت بنای شیکیلی از پی تا سقف پرداخته شده و اجزای آن با نام های بومی هر جز بیان گردیده است. همچنین در مورد اتصال و نوع تحمل و انتقال بار در اجزا سازه ای، مختصر اشاره ای گردیده است و حسن انتخاب سازندگان بنا را در ارتباط با دانش فنی زمان خود بیان می کند. در پایان با یاری جستن از نکات مثبت معماری سنتی به ارائه برخی پیشنهادها برای معماری مسکونی امروز منطقه پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 4837

دانلود 2530 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

وفایی عباسعلی

نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1735
 • دانلود: 

  632
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1735

دانلود 632 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ویسی حصار رحمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  111-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی صیغگان امری حاکم بر زبان کردی با توجه به معیارهای همگونی صوری و بیشینگی/کمینگی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در زبان کردی صورت های امری ساختواژی تنها برای دوم شخص مفرد و جمع وجود دارد، و در صورت اظهار امری معطوف به دیگر اشخاص باید به ساخت های تحلیلی (چهار ساخت متمایز) متمسک شد. مطالعه طیف ناهمگون ساخت های امری در کردی روشن ساخت که پارادایم امری در کردی مبتنی بر ساختی کمینه بوده که نقطه مقابل بیشینه ای ندارد. از ویژگی های هسته کمینه پارادایم امری تمایزات زمانی و عملگرهای مجزای نهی و نفی می باشد. همچنین، تحقیق حاضر با تکیه بر معیارهای فاعل دوم شخص و اعمال نیرو به بررسی و مقایسه ابعاد متفاوت معناشناختی شش ساخت امری می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت های کانونی بیشترین وجوه معنایی یک ساخت سرنمون را داشته، و ساخت های غیرکانونی عمدتا فاقد برخی ویژگیهای یک امری سرنمون می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LU H. | ISSA R.R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5975
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5975

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript