نتایج جستجو

70135

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7014

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2835
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ONE OF THE IMPORTANT OPERATING FACTORS IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ARE THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT METHOD USAGE AS AN IMPORTANT MANAGEMENT TOOL IN ENVIRONMENTAL STUDIES AND THE EFFECTS MITIGATION OF INDUSTRIAL PROJECTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBJECTIVES. IN THIS STUDY, ANDIMESHKE combined cycle power plant, NORTH OF KHOUZESTAN PROVINCE, IS CHOSEN AS A CASE STUDY. IN THIS STUDY, IN ASSESSING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS, DELPHI METHOD AND THE TOPSIS, A MULTI-CRITERIA DECISION MODELS, WERE USED. THE ADVANTAGE OF TOPSIS IN THE ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT IS RANKING POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS BY USING DIFFERENT CRITERIA. APPROPRIATE METHOD TO ASSESS THE EFFECTS MUST BE HAVE STANDARDS AND GUIDELINES FOR DETERMINING AND RANKING THE INTENSITY, RANGE, AND SO ON. BY USING THIS METHOD IN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, INFINITELY ALTERNATIVE (THE IMPACTS OF A SPECIFIC PLAN) CAN BE RANKED BASED ON THE INFINITELY CRITERIA. HIGH ACCURACY AND USE OF SPREADSHEET SOFTWARE ARE OTHER ADVANTAGES OF THIS METHOD.THE RESULTS SHOW THAT THE NOX EMISSION AND THE IMPACT ON HEALTH OF EMPLOYEES AND RESIDENTS HAVE THE FIRST AND THE SECOND RANKS, RESPECTIVILY, WITH A NEGATIVE NATURE. AS CONSUPTION WATER OF THE cycle power plant IS SUPPLIED BY THE GROUNDWATER, QUANTITY DECREASE OF GROUNDWATER STANDS IN THIRED RANK. THIS STUDY IS AN INTRODUCTION OF NEWER METHODS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND THE POSSILITY OF USAGE THAT IN EIA PROCESS IN IRAN.

آمار یکساله:  

بازدید 2835

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  229-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  950
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

یکی از مهم ترین پسماندهای تولید شده در نیروگاه های سیکل ترکیبی، لجن تولیدی در حوضچه تبخیری می باشد. بررسی فرایند تولید برق در این نوع نیروگاه ها حاکی از آن است که پساب ورودی به حوضچه تبخیری حاوی آلاینده های مختلفی است که در حین فرایند تبخیر به صورت لجن در کف حوضچه تبخیری رسوب می کند. بر این اساس شناسایی کمی و کیفی این پسماند و ارائه راهکارهای مدیریت آن در دستور کار قرار گرفته و به این منظور نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند برای بررسی موردی انتخاب شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که این پسماند حاوی فلزات سنگین (به خصوص سرب و کرم) و آلاینده های نفتی می باشد. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی لجن حوضچه تبخیری با معیارها و طبقه بندی های کنوانسیون بازل و سایر منابع شناخته شده بین المللی مانند دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) بیانگر آن است که این پسماند در گروه پسماندهای ویژه طبقه بندی می شود. در ادامه کلیه روش های محتمل جهت مدیریت لجن تولیدی بررسی شده و بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی روش دفن در زمین به عنوان روش برتر انتخاب شد. در نهایت جهت اجرای این روش، سناریوهای مختلف دفن در زمین شامل دفن سطحی و عمقی در نظر گرفته شده و از آنجا که در محل های دفن پسماند، لاینر مهم ترین عامل در جلوگیری از نفوذ آلاینده ها به محیط می باشد، با استفاده از مدل IWEM سیستم لاینینگ مناسب برای کارگذاری در کف محل دفن در سناریوهای مختلف محیطی و غلظت های متفاوت نشت پیشنهاد شده است. نتایج بررسی حالت های مختلف نشت بیانگر آن است که در صورتی که از روش دفن سطحی استفاده شود، در همه غلظت های نشت نیاز به لاینر ترکیییی است و حتی کاهش مساحت حوضچه تیخیری بر انتخاب لاینر مناسب تاثیر چندانی ندارد. اما در روش دفن در یک خاکچال استاندارد که در این بررسی مکان دفن کهریزک انتخاب شده است، در غلظیت نشت 90 درصد نیز می توان لاینر ساده را برای پوشش کف محل دفن به کار برد. همچنین در صورتی که غلظت کروم تا 30 درصد و غلظت سرب و منگنز تا 50 درصد کاهش یابد می توان این پسماند را بدون لاینر نیز دفع کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 950

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  55-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2986
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در سال 1367، ساخت نیروگاه حرارتی قم با ظرفیت 514 مگاوات به تصویب رسید و در سال 1372 به بهره برداری رسید. در سال 1372 به بهره برداری رسید. در سال 1373، نیروگاه به فرم سیکل ترکیبی تبدیل شد. نیروگاه سیکل ترکیبی قم 4 واحد گازی (توربین گازی) دارد و برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت و نیروی بخار، دو واحد بخاری (توربوژنراتور) که از خروجی واحدهای گازی استفاده می کند، اضافه شده است. ظرفیت کل آن 714 مگا وات است. اولین فاز بهره برداری آن در سال 1374 بود. قسمت اعظم آن صرف الکتریسیته در قم می شود. 4% الکتریسیته خط سراسری را نیز تامین می کند. نیروگاه در زمینی به وسعت 220 هکتار در غرب قم و 15 کیلومتر جاده قم - اراک واقع شده است که در زمین های بیابانی واگذار شده توسط منابع طبیعی ساخته شده است. ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی های حاصل از نیروگاه مانند آلودگی های آب و فاضلاب، هوا، صدا و مواد زاید جامد به روش ماتریس ساده ابتکاری انجام گردید.مقایسه اثرات در گزینه نه و گزینه اجرایی به روش ماتریس ساده ابتکاری با سه اثر (نمره) انجام گردید. شماره 1 اثر مشخص و مهم، 2 با اهمیت متوسط و 3 اثر ناچیز را نشان می دهد. مثبت و منفی نشان دهنده آثار مفید و مضر می باشد. جمع جبری و معدل گیری نتیجه را نشان می دهد که هر چه معدل نهایی به یک یا اثر مهم نزدیک تر است، درجه اهمیت آن بیشتر است. در ضمن، مثبت و منفی، نوع اثر مفید یا مضر را معین می نمایند. در گزینه نه در فاز ساختمانی 19 فاکتور و در فاز بهره برداری 40 فاکتور تحت تاثیر قرار گرفته اند که معدل آنها به ترتیب 2.6- و 2- برای فاز ساختمانی و بهره برداری می باشد. در گزینه اجرایی در فاز ساختمانی 91 و در فاز بهره برداری 149 فاکتور مورد اثر قرار گرفته اند و معدل آنها به ترتیب 2.05 و 1.82 برای فاز ساختمانی و بهره برداری می باشد. مقایسه آثار مثبت و منفی گزینه های اجرایی و نه، خود نشان دهنده ترجیح اجرای پروژه است و نمره، نشان دهنده مزایای زیاد آن است و فاز بهره برداری اثرات بسیار مفیدتری تا فاز ساختمانی خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2986

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (مسلسل 77)
 • صفحات: 

  79-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

زمینه و هدف: آلودگی های زیست محیطی، محصول فرعی و ناخواسته فعالیت های صنعتی مختلف است که باعث شده محیط زیست بیش تر از پیش در معرض تهدید قرار گیرد. از طرفی، با توجه به رشد جمعیت و بالا رفتن مصرف سالانه برق کشور ضرورت احداث و ساخت نیروگاه های جدید الزامی است. نوع نیروگاه ها بر اساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت بندی می شوند. در این تحقیق، با در نظر گرفتن شاخص های مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی به تعیین اولویت نیروگاه های بادی کهک به عنوان بزرگ ترین نیروگاه بادی کشور و نیروگاه سیکل ترکیبی پاکدشت به عنوان بزرگ ترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور پرداخته شده است. روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای وزن دهی معیارها و همچنین برای تعیین ارجحیت انتخاب نیروگاه از فرآیندTOPSIS استفاده شده است. بدین منظور روش ترکیبی (AHP– TOPSIS) مورد استفاده قرار گرفت. این دو روش از جمله مهم ترین و پرکاربردترین روش های تصمیم گیری محسوب می شوند و انتظار می رود که ترکیب آن ها بتواند نتایج بهینه ای ارائه دهد. یافته ها: در میان 5 معیار اصلی زیست محیطی که خبرگان اوزان هریک را تعیین کردند شاخص آب با وزن (451/0) در رتبه اول، هوا با وزن (234/0) در رتبه دوم، شاخص مربوط به پیامدهای اقتصادی-اجتماعی با بردار ویژه (120/0) در رتبه سوم، خاک با بردار ویژه (114/0) در رتبه چهارم و همچنین، سایر اثرات زیست محیطی( به جز آب، هوا، خاک) با توجه به وزن به دست آمده از محاسبات با مقدار (081/0) در رتبه پنجم قرار گرفته اند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که نیروگاه بادی به دلایل مختلفی مانند: نیاز نداشتن به سوخت های فسیلی، آلودگی های کمتر زیست محیطی و پایداری بیشتر، مناسب تر از نیروگاه سیکل ترکیبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 66 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  462
چکیده: 

نیروگاه سیکل ترکیبی گازیساز یکپارچه با استفاده از سوخت های هیدروکربنی به تولید برق پاک تر و بهینه تر از طریق گازیسازی، در مقایسه با سوختن مستقیم سوخت می انجامد. در این مقاله، این نیروگاه با توجه به ویژگی های سایت توسط نرم افزار ترموفلو شبیه سازی و اعتبارسنجی شده است. فرضیات موردنظر اعمال و تحلیل اگزرژی با نرم افزار EES انجام شده است. نتایج تحلیل انرژی و توان مصرفی اجزاء به دست آمده و تحلیل اگزرژی برای یافتن مقادیر و محل بازگشت ناپذیری های سیستم اعمال شده است. توان خالص خروجی و راندمان الکتریکی خالص به ترتیب 89/234 مگاوات و 69/30 درصد شد. بازده ی اگزرژی 57/45 درصد و بیشترین مقدار بازگشت ناپذیری هم از محل های گازیساز، واحد پاک سازی گاز و بویلر بازیاب به ترتیب 6/216 و 6/210 و 6/113 مگاوات است. درنهایت هم سیکل به صورت پارامتریک تحلیل شده است و تأثیرات تغییر دمای گازیساز و فشار کنداسور بر راندمان ها و توان نهایی نیروگاه بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 462 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  303-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16377
 • دانلود: 

  57861
چکیده: 

Fire and explosion are the most prevalent accidents in chemical and process industries. Hence, identification of the hazard factors and the methods of controlling these two major accidents are very important in the process industries. In this study, fire and explosion hazards of some process units at a combined cycle power plant have been estimated using Dow fire and explosion index. The results of this study show that methane fueled turbine has the highest value of Dow index which is 321, turbine unit with gas oil and gas oil storage site have the Dow index values of 147. 5 and 35. 5 respectively. The loss control credit factor for methane fueled turbine unit was 0. 36 and the Actual Maximum Probable Property Damage was 4. 12 US million dollars. Maximum Probable Days Outage is estimated to be 50 days and finally, the loss due to unit pauses is calculated to be 3. 03 US million dollars. In addition, the findings of the current study show that the gas oil storage unit suffers the highest amount of loss due to business interruption. The findings of the present study can be used for the improvement of inherent safety and can also be applied to estimate the losses due to fire and explosion.

آمار یکساله:  

بازدید 16377

دانلود 57861 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

کاهش مصرف داخلی، افزایش راندمان تجهیزات و بهره وری از انرژی اتلافی از مهمترین مسایل در بهره برداری از نیروگاه های حرارتی می باشد. در این مطالعه به ارائه روش هایی در جهت کاهش انرژی اتلافی و بهبود بازده نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان پرداخته شده است. ابتدا با مدل کردن نیروگاه در نرم افزار ترمو فلو، سهم بخش های مختلف در مصرف انرژی و تلفات اگزرژی مشخص شده است تا بر اساس آن روش های کاهش مصرف پیشنهاد شود. بر اساس این مدل سازی مشخص شد که توربین گاز و بویلر بازیاب به ترتیب با 40 و 20 درصد بیشترین سهم را در تخریب اگزرژی نیروگاه دارند. بنابراین بیشترین تمرکز در این مقاله به روش های کاهش مصرف انرژی در این دو بخش اختصاص یافته است. نتایج نشان می دهد که از بازیافت انرژی بلودان بویلر، سوخت مصرفی در حدود 5100000 مترمکعب در سال کاهش می یابد. همچنین با استفاده از یک توربین انبساطی در ایستگاه تقلیل فشار گاز و بهره گیری از توان تولید شده برای خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور، در گرمترین ماه سال توان نیروگاه به اندازه 11.6 مگاوات افزایش می یابد که به معنی افزایش راندمان نیروگاه به میزان 0.67 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرابچی کاظم | نباتی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 24
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

برای بازسازی و بهبود عملکرد یک نیروگاه بخار، تبدیل آن به نیروگاه ترکیبی یک روش مناسب و مطلوب به شمار می رود. در این مقاله ضمن معرفی روشهای متداول برای تبدیل نیروگاههای بخار به نیروگاه ترکیبی، روش پیش گرمایش آب تغذیه با استفاده از توربین گاز، مورد بررسی قرار می گیرد و چگونگی انتخاب توربین گاز مناسب برای طرح، توضیح داده می شود. در انتها نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل در مورد نیروگاه بخار تبریز (2×368MW) به کار گرفته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  111-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1100
 • دانلود: 

  440
چکیده: 

ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞﻣﻬﻢ جوامع امروزی است، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ کمبود منابع آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از سویی و وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫ ﻬﺎی حرارتی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﺎﻃﻖﺳﺎﺣﻠﯽ شمال و جنوب از سوی دیگر، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی فراهم نموده است. در این بررسی با توجه به طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران و لزوم شیرین سازی آب قبل از فرآیند انتقال، به بررسی امکان الحاق آب-شیرین کن حرارتیMED-TVC  با سیکل بخار نیروگاه شهید سلیمی نکاء و همچنین بررسی میزان انهدام اگزرژی در اجزای مختلف سیکل و تاثیرالحاق آب شیرین کن برراندمان کلی نیروگاه پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بیشترین میزان انهدام اگزرژی در ترموکمپرسور و پس از آن در کندانسور اتفاق می افتد. همچنین به کمک دبی استحصالی از توربین فشار پایین نیروگاه، روزانه حداکثر 7215 مترمکعب آب شیرین قابل تولید است اما این برداشت باعث کاهش 6.76% توان کل نیروگاه و 0.9 % راندمان حرارتی نیروگاه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1100

دانلود 440 استناد 0 مرجع 0
litScript