نتایج جستجو

430

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

43

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 ( 11)
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1081
 • دانلود: 

  411
چکیده: 

در این مقاله با بکارگیری مدل تقاضای کاب-داگلاس برای سرویس های تلفنی ثابت و تلفنی همراه و نیز ارایه تخمین تعداد کاربران شبکه داده در کشور، طرح کلان شبکه های ارتباطی پنج گانه «تلفنی ثابت»، «تلفنی همراه»، «داده»، «انتقال» و «دسترسی» تا پایان سال 1390 با هدف برآورد میزان هزینه سرمایه گذاری لازم برای تامین تجهیزات مربوط ارایه شده است. علاوه بر این، با توجه به اهمیت نقش سیستم های پشتیبان عملیات (OSS) در شبکه های نسل آتی (NGN)، هزینه سرمایه گذاری برای این سیستم ها به تفکیک سیستم های مدیریت شبکه (NMS) و امور مشتریان و صدور صورت حساب (CCBS) تخمین زده شده است. در این راستا، تخمین بازار سیستم های مذکور با توجه به معیارهای جهانی و به صورت درصدی از بازار تجهیزات مخابراتی ارایه شده است. محاسبات نشانگر هزینه سرمایه گذاری لازم به میزان 70.17 هزار میلیارد ریال برای تجهیزات شبکه های ارتباطی پنج گانه مذکور در فاصله سال های 90-1387 می باشد. در راستای برآورد هزینه سرمایه گذاری برای NMS و CCBS نیز با توجه به سهم جهانی 9.8 درصدی OSS در بخش مخابرات از کل بازار تجهیزات مخابراتی، تخمین 6.88هزارمیلیارد ریال برای سرمایه گذاری در OSS  در بخش مخابرات حاصل می شود. به همین ترتیب با توجه به سهم جهانی 58 درصدی بازار NMS از OSS، امکان تعیین میزان سرمایه گذاری به تفکیک NMS و CCBS نیز فراهم شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1081

دانلود 411 استناد 0 مرجع 16
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

در این مقاله با هدف برآورد علمی هزینه سرمایه گذاری لازم برای تجهیزات سوییچ در شبکه تلفنی ثابت کشور در بازده زمانی برنامه چهارم توسعه، مدل کاب- داگلاس به عنوان یکی از روشهای موفق تخمین تقاضا به کار گرفته شده و تعداد متقاضیان سرویس تلفنی ثابت در سالهای آتی برآورد و به دنبال آن با طرح شبکه سوییچینگ تلفنی ثابت، تخمینی از حجم تجهیزات سوییچ و میزان سرمایه گذاری لازم مربوط ارایه شده است. بدین منظور ضمن ارایه الگوی تاسیس و توسعه مراکز، تعداد پورت های مورد نیاز مراکز محلی و نیز ترافیک بین شهری (با در نظر گرفتن تاثیر مشترکین تلفن همراه) تخمین و به دنبال آن تعداد ترانک های مورد نیاز در مراکز بین شهری برآورد شده است. در این راستا، دو سناریو برای توسعه شبکه در برنامه مذکور در نظر گرفته شده است، که یکی از آنها با فرض "به کارگیری فناوری مداری- صرف" و دیگری با فرض "تلفیق فناوری مداری و بسته ای در قالب NGN" ارایه و طرح شبکه با پیشنهاد محل استقرار TGWها و تجهیزات مورد نیاز مربوط مشخص شده است. در نهایت نیز با توجه به میانگین قیمت ارایه شده توسط سازندگان داخلی و خارجی، میزان سرمایه گذاری برای تجهیزات سوییج شبکه مذکور در دو سناریو به ترتیب بالغ بر 6013 میلیارد ریال و 6330 میلیارد ریال برآورد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 51 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

در این مقاله با هدف برآورد علمی هزینه سرمایه گذاری برای تجهیزات شبکه تلفنی همراه کشور در سال های آتی، با به کارگیری مدل کاب - داگلاس، به عنوان یکی از روش های موفق در تخمین تقاضا، به برآورد تعداد متقاضیان این سرویس تلفنی در سال های آتی پرداخته و به دنبال آن با طراحی کلان بخش های BSS و NSS، تخمینی از حجم تجهیزات و میزان سرمایه گذاری لازم برای برپایی این شبکه ارایه شده است. در این راستا، در جریان طراحی بخش BSS، تعداد  BTSها با پیکربندی های مختلف و نیز  BSCها با ظرفیت های مختلف به همراه اقلام جانبی مانند دکل، آنتن، فیدر، تغذیه و نیز تجهیزات انتقال بین  BTSها و  BSCها تعیین شده است. در جریان طراحی بخش NSS نیز ضمن ارایه معماری پیشنهادی برای بخش ترافیکی (مشتمل بر سیگنالینگ) شبکه، طرح مسیریابی و وضعیت واسط ها با PSTN و PDN ارایه و ضمن معرفی مدل های ترافیکی و پارامترهای مربوط، ظرفیت گره های شبکه و لینک های E1 مورد نیاز برآورد شده است. در نهایت نیز با توجه به میانگین قیمت ارایه شده توسط سازندگان داخلی و خارجی برای تجهیزات بخش های مختلف، هزینه سرمایه گذاری برای تجهیزات شبکه مذکور در جریان برنامه توسعه شبکه برای رسیدن از ضریب نفوذ %12.4 به ضریب نفوذ %48.8، بالغ بر 26.7 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 206 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SALIMIFAR MOSTAFA | HAGHNEJAD AMIN | RAHIMI MOHSEN

نشریه: 

KNOWLEDGE AND DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  SUPPLEMENT
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9696
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The present paper investigates the effect of production factors, including technology, physical capital and labour on the energy consumption intensity of Iran. For this purpose, time series data during the period of (1974-2007) have been analyzed within cobbdouglas production function framework. The results of the study indicate that the technology and the physical capital have caused the average annual growth rates equal to 1.48238% and 1.24073% for energy intensity, respectively, while labour has averagely decreased the energy intensity equal to 1.33016% over this period. Therefore, these factors explain an average annual growth equal to 1.39295% for energy intensity. Besides, statistics show that energy consumption intensity of Iran has been growing at an average rate of about 3.69% per year during the period of (1974-2007). According to these calculation, there also can conclude that major part of the growth of the energy intensity (about 2.3% per year) has been caused by the other factors.

آمار یکساله:  

بازدید 9696

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  23-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2431
 • دانلود: 

  505
چکیده: 

در ایران استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت بسیار چشم گیر است، لذااستفاده از تکنولوژی هایی که شدت مصرف انرژی را کاهش داده و منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند حایز اهمیت است.به منظور بررسی ارتباط بین مصرف انرژی و بهبود تکنولوژی، تابع تولید کاب داگلاس که در آن انرژی، نیروی کار و سرمایه متغیر مستقل هستند، را در نظر می گیریم. می توان نشان داد چون لازمه تولید بیش تر مصرف انرژی بیش تر است، رشد تولید سرانه سرمایه و رشد تولید سرانه نیروی کار شدت مصرف انرژی را افزایش خواهد داد. اما از سوی دیگر پیشرفت تکنولوژی شدت مصرف انرژی جهت تولید را کاهش می دهد. بررسی های تجربی در این مقاله نشان می دهد که بهبود تکنولوژی نرخ رشد شدت مصرف انرژی را در صنعت به طور متوسط 53/1 و نرخ رشد شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی را به طور متوسط 1.32 کاهش خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 2431

دانلود 505 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  428-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

این تحقیق به بررسی انتشار گازهای گلخانه ای، انرژی مصرفی و هزینه های تولید پنبه در استان گلستان پرداخته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 43 پنبه کار گلستانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که مجموع انرژی ورودی برای تولید پنبه در استان گلستان 28898 مگاژول بر هکتار است. دو نهاده سوخت دیزل و ماشین های کشاورزی به ترتیب با 45.6 و 15.9 درصد، پرمصرف ترین نهاده های انرژی در تولید بودند. کارایی انرژی 58/1 به دست آمد. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد، تاثیر نهاده های نیروی انسانی، سوخت دیزل، آب آبیاری، کودهای شیمیایی و کود حیوانی بر روی عملکرد مثبت و تاثیر نهاده های بذر، ماشین های کشاورزی و مواد شیمیایی بر عملکرد پنبه منفی است. نتایج تحلیل حساسیت ورودی های انرژی نشان داد با افزایش یک مگاژول انرژی نهاده های بذر و نیروی انسانی عملکرد به ترتیب به میزان 0.29 و 0.22 کیلوگرم افزایش می یابد. مجموع انتشار گازهای گلخانه ای 1430.18kg CO2 eq ha-1 محاسبه شد. سه نهاده سوخت دیزل، کود حیوانی و ماشین های کشاورزی با 45.2، 23.5 و 22.8 درصد، بیش ترین انتشار گازهای گلخانه ای را در تولید داشتند. سوخت دیزل با بیش ترین انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید پنبه، تنها در حدود 2.7 درصد از هزینه های متغیر را شامل می شد. همچنین نسبت سود به هزینه برای تولید پنبه در استان گلستان 1.16 محاسبه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

ALAVI SHOUSHTARI S.M. | ZEYNALI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER EXAMINES THE ENERGY USE PATTERNS AND RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY INPUT AND YIELD FOR BROILER PRODUCTION IN FOUMAN CITY OF GUILAN PROVINCE. DATA FROM 30 FARMERS WERE COLLECTED USING A FACE-TO FACE QUESTIONNAIRE METHOD. IN THE SURVEYED BROILER FARMS, AVERAGE YIELD, MANURE AND ENERGY CONSUMPTION WERE CALCULATED ABOUT 2752 KG 1000 BIRD-1, 2395 KG 1000 BIRD-1 AND 262785 MJ 1000 BIRD-1, RESPECTIVELY. AMONG INPUT ENERGY SOURCES, DIESEL FUEL, FEED AND ELECTRICITY CONTAINED HIGHEST ENERGY SHARES WITH 53.86%, 23.44%, AND 22.39%, RESPECTIVELY. THE ENERGY RATIO AND ENERGY PRODUCTIVITY WERE FOUND TO BE 0.11 AND 0.01 KG MJ-1. MOREOVER, THE SHARE OF RENEWABLE AND NONRENEWABLE ENERGY WAS 23.66% AND 76.34%, RESPECTIVELY. THE ECONOMETRIC MODEL WAS DEVELOPED TO ESTIMATE THE IMPACT OF ENERGY INPUTS ON BROILER YIELD. THE RESULTS REVEALED THAT IMPACT OF CHICK, HUMAN LABOR AND ELECTRICITY ENERGIES ON BROILER YIELD WERE SIGNIFICANT AT 1% PROBABILITY LEVEL AND IMPACT OF FEED ENERGY WERE SIGNIFICANT AT 5% PROBABILITY LEVEL. SENSITIVITY ANALYSIS INDICATED THAT AMONG THE INPUTS, CHICK, HUMAN LABOR AND FEED HAVE THE HIGHEST MPP VALUE OF ENERGY INPUTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

فرض کنید H یک فضای هیلبرت، Ω یک زیر مجموعه ی باز همبندی از صفحه ی مختلط C، n یک عدد صحیح مثبت و B_n (Ω ) یک کلاس کاون-داگلاس شامل عملگر خطی کراندار T روی H باشد. در این مقاله برای یک حالت خاصی از Ω ، نشان می دهیم که اگر T∈ B_n (Ω ) طوری باشد که مدل متعارفش یک عملگر ون– نیومن گردد، آنگاه T انعکاس پذیر است. به علاوه، در این مطالعه فرض می کنیم که الحاقی از مدل متعارف متناظر با هسته ی برگمن تعمیم یافته ی K، یک عملگر ون– نیومن باشد. ما می توانیم این را با فرضی که ‖ M_P ‖ ≤ c‖ P‖ _Ω یا ‖ M_P ‖ =c‖ P‖ _Ω ، برای هر چند جمله ای P جایگزین کنیم. در حقیقت K یک هسته ی باز مولد برای فضای هیلبرت تابعک هم-تحلیلی K می باشد که ما می توانیم عملگر ضرب شده بوسیله ی Z ̅ را روی آن تعریف کنیم. توجه به این نکته لازم است که اگرK یک تابع هسته ی اکیداً مثبت روی مجموعه ی Λ باشد آنگاه این هسته می تواند به یک فضای هیلبرت تابعکی بر Λ با هسته ی باز مولدK گسترش یابد. لازم به یادآوری است که عملگر خطی کراندار T: H→ H را یک عملگر ون-نیومن گوییم هرگاه جبر C^* تولید شده توسط T یک جبر ون-نیومن باسد. باید متذکر شد که در حالت کلی عملگرهایی از کلاس کاون– داگلاس انعکاس پذیر نیستند زیرا هر عملگری از این کلاس با الحاقی از عملگر ضربی غیر انعکاسی ضرب شده به وسیله ی Z ̅ هم ارز یکانی است. ما نیازمند شرایط اضافی برای انعکاس پذیری T هستیم.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EMAMIAN MOHAMMAD HOSEIN | TAYEBI AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35216
 • دانلود: 

  14516
چکیده: 

In this paper, we study generalized douglas-Weyl Finsler metrics. We find some conditions under which the class of generalized douglas-Weyl (a, b)-metric with vanishing S-curvature reduce to the class of Berwald metrics.

آمار یکساله:  

بازدید 35216

دانلود 14516 استناد 0 مرجع 3108
نویسندگان: 

TAYEBI A. | PEYGHAN E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  18415
 • دانلود: 

  7329
چکیده: 

In this paper, we study a special class of generalized douglas-Weyl metrics whose douglas curvature is constant along any Finslerian geodesic. We prove that for every Landsberg metric in this class of Finsler metrics, E=0 if and only if H=0. Then we show that every Finsler metric of non-zero isotropic flag curvature in this class of metrics is a Riemannian if and only if E=0.

آمار یکساله:  

بازدید 18415

دانلود 7329 استناد 315 مرجع 0
litScript