نتایج جستجو

168130

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16813

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  193-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

در سالهای اخیر تصادفات رانندگی نهمین عامل مرگ و میر در جهان و دومین عامل در کشور ایران بعد از بیماریهای قلبی و عروقی بوده است. جای تاسف دارد که سالیانه تعداد زیادی از انسانها به دلیل تصادف دچار صدمات متعدد جانی و مالی می شوند. تحلیل تصادف ها به عنوان ابزاری کارآمد می تواند اطلاعات ارزشمندی در جهت شناخت علل تصادف و راهکارهای متناسب با آن ارایه کند. تحلیل تصادف در دو سطح پروژه و شبکه قابل انجام است. در این مقاله تحلیل در سطح شبکه (استانها) و به منظور دستیابی به یک ساز و کار مناسب برای ارتقای توان مدیریت کلان در ارایه راهکارهای طبقه بندی شده و متناسب با شرایط هر منطقه انجام پذیرفته است. به دلیل آنکه هر یک از استانهای کشور شرایط خاصی از نظر رفتار راننده، وضعیت زیرساختها و اقدامات پیشگیرانه قبل و اقدامات امدادی پس از حادثه دارند، این امر لزوم دسته بندی استانهای مشابه به منظور اولویت بندی اجرای اقدامات ایمنی و اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش تعداد کشته های تصادفات را مشخص می کند. همچنین بررسی گروهی استانهایی که وضعیت نزدیک به همی دارند کمک می کند تا بتوان اقدامات یکسانی را برای حل مشکلات ایمنی در دستور کار سیاست گذاران قرار داد. یکی از روشهای مورد استفاده برای دسته بندی، استفاده از آنالیز خوشه ای است. در تحقیقی که نتایج آن در این مقاله ارایه شده است، آنالیز خوشه ای با استفاده از 6 روش برای استانهای کشور بر اساس اطلاعات تصادفات سال 83 اخذ شده از سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شده است. متغیرهای مورد نیاز برای انجام آنالیز خوشه ای با بررسی اپیدمیولوژی اطلاعات تصادفات حاصل شده است و شامل هشت گروه اصلی تعداد کشته، جنسیت، سن، سطح تحصیلات، شغل، محل فوت، وضعیت کاربر و علت نهایی فوت و مجموعا با احتساب زیر مجموعه متغیرهای ذکر شده 64 متغیر است. این آنالیز در چهار خوشه انجام شده است. در انتها نیز به کمک روش چهره های چرنوف اعتبار نتایج به دست آمده از آنالیز خوشه ای بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که برخی از استانها را می توان در یک دسته قرار داد و لی برخی دیگر مانند استان اصفهان را باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAZADEH MEHRIZI MOHAMMAD HOSEIN | BONTIS NICK

نشریه: 

MANAGEMENT DECISION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  792-805
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7379
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7379

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SPIROVSKI F. | STOJANOSKI K. | MITREVSKI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22853
 • دانلود: 

  21883
چکیده: 

The conventional electrophoresis methods are well known techniques for protein detection and analysis of cerebrospinal fluid (CSF). Disc electrophoresis (DEP) was carried out for detection of oligoclonal IgG bands in cerebrospinal fluid (CSF) on polyacrilamide gel. However, the advance of automation has made rapid collection of large amounts of data feasible and the development of microcomputers has made sophisticated processing even of old electrophoregrams possible. Automated analysis, data storage and sophisticate data acquisition were carried out with Gel Pro Analyzer 3.1, which is specifically structured to analyze gels and elctrophoregrams: complex band pattern matching (gel variation, dendogram analysis etc.); lane relation studies (sophisticated lane database); general gel analysis (accurate molecular size, quantitative determination of protein mixture etc.). clustering techniques have been applied for detection of intrathecal immune response. Different hierarchic cluster analysis methods such as single linkage, complete linkage, unweighted pair-group average (UPMGA) were used. In addition, other cluster characteristics such, distance matrix and Euclidean distance matrix were calculated. Pairing of electrophoresis methods and cluster image analysis, could lead to additional diagnostic information of inflammatory conditions of the central nervous system (CNS) or dysfunction of blood-CSF barrier.

آمار یکساله:  

بازدید 22853

دانلود 21883 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BOREIKO D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  309-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9964
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9964

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALHAMED A.S. | STENSRUD D.J.

نشریه: 

MONTHLY WEATHER REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  226-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10542
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10542

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه جغرافیا)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  19
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

پردازش 588 نقشه هم بارش ماهانه نیم قرن اخیر ایران نشان می دهد که پنج ناحیه بارشی با فصول تقریبا متمایز از یکدیگر در ایران وجود دارد . در این نواحی حداقل دو فصل و حداکثر سه فصل بارشی قابل تفکیک است. در این ارتباط بیشترین ضریب تغییرات سالیانه بارشی مربوط به ناحیه یک و کمترین آن به ناحیه دو تعلق دارد اما بیشینه تغییر پذیری ماهانه بارش در ماه های تابستانی نواحی یک وچهار محاسبه شده است. بررسی ها نشان می دهد برخی از ماه ها در نواحی بارشی، حالت گذار ویا حتی خروج به فصل بارشی دیگر را دارند. بیشترین بارش سالانه مربوط به ناحیه دو و کمترین بارش سالانه را ناحیه یک دریافت می کنند. نتایج حاصل از فصل بندی بارشی به دلیل نزدیک بودن به واقعیت می تواند جایگزین فصول تقویمی بارش گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 98 استناد 19 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20967
 • دانلود: 

  17804
چکیده: 

Background: Gliomas are the most frequently observed primary brain tumors. These tumors comprise a variety of different histological tumor types and malignancy grades. Oligodendrogliomas typically contain a rich network of branching capillaries. Approximately 50%-80% of oligodendrogliomas demonstrate a combined loss of chromosomes 1p and 19q. Oligodendrogliomas differ from neurocytomas in that they show a diffusely infiltrating pattern of spread that precludes surgical cure.Methods: We evaluated extracted proteins from tumors and normal brain tissues for protein purity by the Bradford test and spectrophotometry. We separated proteins by two-dimensional gel electrophoresis. The spots were analyzed and compared using statistical data and MALDI-TOF/TOF. Protein clustering analyses were performed on the list of proteins deemed significantly altered in oligodendroglioma tumor tissues.Results: On each analytical two-dimensional gel, we observed an average of 1328 spots. A total of 157 exhibited up-regulation of expression levels, whereas the remaining 276 spots had decreased expression in astrocytoma tumors relative to normal tissue. The results demonstrated that functional clustering and principal component analysis had considerable merit in aiding the interpretation of proteomic data.Conclusion: clustering methodology is a powerful data mining approach for initial exploration of proteomic data. The clustering results depend on parameters such as data preprocessing, between-profile similarity measurement and the dendrogram construction procedure.

آمار یکساله:  

بازدید 20967

دانلود 17804 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TIMM H. | KLAWONN F. | KRUSE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5893
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5893

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROZENTAL A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  480-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5219
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5219

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE REVIEW OF THE LITERATURE DISCOVERS THAT GENERALLY cluster analysis IS A MAJOR TECHNIQUE FOR CLASSIFYING A MOUNTAIN OF INFORMATION INTO MANAGEABLE MEANINGFUL PILES AND HAS MANY APPLICATIONS IN DIFFERENT FIELDS. HOWEVER, APPLICATIONS OF cluster analysis HAVE NOT BEEN CONSIDERED IN MATHEMATICS EDUCATION RESEARCHES IN DEPTH AND PARTICULARLY IN QUANTITATIVE RESEARCH. IT WILL THUS BE OF INTEREST TO PRESENT THE POSSIBLE APPLICATIONS OF cluster analysis IN MATHEMATICS EDUCATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript