نتایج جستجو

197970

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19797

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

محمدابراهیم زاده سپاسگزار سمانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 11
عنوان: 
نویسندگان: 

KATHRYN Y.

نشریه: 

BEHAVIORAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  30-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6548
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6548

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GORDON D.G.

نشریه: 

MUSIC EDUCATOR JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  88
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3718
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3718

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  192-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1490
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1490

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

فینچ اندرو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  869
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مقاله به این موضوع اشاره شده است که چگونه معلمان زبان انگلیسی می توانند ارزشیابی قابل اعتماد، معتبر و دوستانه ایی را به کلاس ارائه کرده و در نتیجه کیفیت آموزشی که در کلاس رخ می دهد را بالا ببرند. بر اساس تجربه نویسنده به عنوان یک معلم زبان انگلیسی، در این مطالعه این گونه تلقی می شود که ترویج و بالا رفتن آزادی، انگیزه ذاتی و عزت نفس در محیط های که در آن ارزشیابی کلاسی (CBA) انجام می شود، باعث ایجاد روش جامع یادگیری زبان شده و دانش آموزان را برای آزمون های مهمی که معمولا انگیزه یادگیری آن ها را شکل می دهد، آماده می کند. به جای آنکه صرفا به حفظ کردن کدهای زبان، شکل زبان، کلمات و جواب های از قبل آماده بسنده کنند، دانش آموزانی که در محیط های CBA آموزش دیده اند می توانند به ارزشیابی خود و دیگران بپردازند، برای خود پرونده بسازند، و کارهای خود را ویرایش و اصلاح کنند. این روش، علاوه بر اینکه بار ازرشیابی که بر عهده معلم است را کم می کند، باعث ایجاد مهارت های چون حل مشکلات، تفکر انتقادی و خلاصه سازی در دانش آموزان شده و آگاهی آن ها را از فرایند یادگیری زبان بالا می برد. دانش آموزان با یادگیری اینکه چگونه برای خود هدف تعیین کنند، دست آوردهای خود را ارزشیابی کرده و به نیازهای آموزشی خود فکر کنند، به زبان آموزان بهتری تبدیل خواهند شد. با وجود تصدیق جایگاه آزمون های کلی و استاندارد در جوامع امروزی، این گونه تلقی می شود که CBA در کلاس های یادگیری زبان انگلیسی می تواند یادگیری بلند مدت را افزایش دهد و در نتیجه به دانش آموزان این توانایی را بدهد تا خود را برای نیازهای آینده آماده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 869

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARZANO R.J. | MARZANO J.S.

نشریه: 

EDUCATIONAL LEADERSHIP

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8654
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8654

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

EDUCATIONAL STRATEGIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  454-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  291
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

Introduction: To manage the classroom, teachers face many problems and challenges in the field of unique and diverse educational, behavioral and emotional needs of themselves and learners. The aim of this study is to identify these challenges and to make a discourse to intervene and formulate the components that affect classroom management. Methods: The present study is developmental and applied in terms of purpose, and in order to implement a qualitative overlap, the method of content analysis and documentary analysis were used. The unit of analysis was the "coherent text" with the judged keyword "class management" (including 7 PhD. theses, two master's theses, 33 articles and 200 abstracts of English articles and 20 Persian articles) and the meaning unit was "related words or phrases" with class management. "Basic themes" were defined and simplified, the classification of codes led to the summarization and formation of "organizational themes" as "sub-factors" and finally by compression, "inclusive themes" were formed as "factors". The validity of elements that received a CVR score above 49% in the Special Assembly with the presence of 18 experts in the field of education were confirmed. Results: A review of the analysis units led to the enumeration of 2000 initial semantic codes and, subsequently, the identification of 12 intertwined component, including; "Philosophy", "Curriculum", "Human Interactions", "management Principles", "Teacher Style", "Teacher Role", "Educational Programming", "Motivation", "Teacher Needed Knowledge", "Professional Development", "Teacher Characteristics" and "Learning Approaches" in the context and texture and their sub-factors. Conclusion: In order to optimally manage the classroom with the aim of informing, sensitizing and empowering the teacher, attention should be paid to the connection and coordination between the components, composition and accompaniment of the components with a holistic nature.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 150 استناد 291 مرجع 8
نویسندگان: 

MARZANO R.J. | MARZANO J.S.

نشریه: 

EDUCATIONAL LEADERSHIP

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8923
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8923

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1570
 • دانلود: 

  1491
چکیده: 

مقدمه: هدف از آموزش پرستاری تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند به عنوان عضوی از تیم سلامت در عرصه های مختلف به ارائه خدمات بپردازند. لذا جهت افزایش کیفیت آموزش دانشجویان پرستاری انگیزش نقش اساسی دارد. روش بررسی: مطالعه حاضر مروری یکپارچه از شواهد است که بر اساس روش بروم(Broome، 2000) در طی سه مرحله جستجوی متون، ارزشیابی داد ه ها و تحلیل داد ه ها انجام گردید. پایگاه های اطلاعاتی، IranMedex، Magiran، SID، EBSCO، EMBACE، MEDLINE، Irandoc و CINAHL با کلید واژه های مدیریت کلاس درس، سبک های مدیریت کلاسی، روش های تدریس برای دانشجویان، دانشجویان بی انگیزه و classroom management، unmotivated student، management Style classroom، Instructional Skill مورد جستجو قرار گرفت. از 1464 مقاله و چکیده مقاله به دست آمده، نهایتاً 43 مقاله بر اساس معیارهای ورود بررسی شدند. جهت تحلیل، داده های استخراج شده از منابع اولیه پس از مقایسه یک به یک بصورت جمع بندی یکپارچه و واحد، نظم داده، طبقه بندی شده و خلاصه گردیدند. نتایج: چالش ها و راه کارهای متعددی در خصوص مدیریت کلاس درس برای تقویت انگیزش دانشجویان وجود دارد که در سه مضمون استفاده از روش های نوین تدریس، بهبود محیط یادگیری و بهبود تعاملات و ارتباطات قرار داده شد. نتیجه گیری: با توجه به افزایش علل بی انگیزگی در دانشجویان پرستاری بایستی در راستای ارتقای مدیریت کلاس درس از سبک های نوین تدریس به ویژه سبک تعامل گرا که می تواند جو مناسبی و با انگیزشی را جهت آموزش و تربیت نیروی کارآمد پرستاری فراهم سازد، استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1570

دانلود 1491 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعلیم و تربیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (مسلسل 93)
 • صفحات: 

  103-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  7947
 • دانلود: 

  5273
چکیده: 

مدیریت کلاس، متغیری کلیدی در ایجاد جو مطلوب برای آموزش و یادگیری دانش آموزان به شمار می آید. امروزه، تجهیز معلمان به مهارتهای کارآمد مدیریتی، در برنامه ریزی برای آموزشهای حرفه ای، ضرورتی غیر قابل انکار است؛ بنابراین شناخت عوامل موثر بر سبکهای اثربخش مدیریتی کلاس به منزله پیش نیازی در طراحی روشهای توسعه سبکها و مهارتهای مدیریتی، اهمیت دارد.این مقاله سبکهای مدیریت کلاس مبتنی است بر چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن (1996) که عبارتند از: سبک مداخله گر، سبک غیر مداخله گر و سبک تعاملی. در این جا از این پرسش پیش می آید که؛ آیا میان عوامل مربوط به معلمان (مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و جنسیت معلمان) و سبک مدیریتی آنها رابطه وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال، در میان جامعه معلمان پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی دخترانه و پسرانه ناحیه 6 مشهد در سال تحصیلی (1385-1384) پرسشنامه ای تکمیل شد که نتایج آن نشان می دهد: تفاوت میان سبک مدیریت کلاس معلمان بر اساس مدرک تحصیلی معنادار است؛ یعنی معلمان دارای مدرک کارشناسی بیشتر به سبک تعاملی تمایل دارند در حالی که معلمان دارای مدرک دیپلم به سبک مداخله گر گرایش دارند. همچنین تفاوت میان سبک مدیریت کلاس معلمان بر اساس رشته تحصیلی نیز معنادار است؛ به این معنا که معلمان تحصیل کرده در رشته های مرتبط با آموزش و پرورش، تمایل بیشتر به سبک تعاملی و معلمان تحصیل کرده در رشته های غیر مرتبط، گرایش به سبک مداخله گر دارند؛ لیکن میان سابقه خدمت و جنسیت معلمان با سبک مدیریت کلاس رابطه معنادار مشاهده نشد. در مجموع یافته های پژوهش، بر اهمیت نقش آموزش معلمان در ایجاد تحول و تغییر در سبکهای مدیریت کلاس تاکید دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 7947

دانلود 5273 استناد 2 مرجع 1
litScript