نتایج جستجو

66629

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6663

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

در فرایند جابجایی بار و مسافر هوایی، ارایه خدمات الکترونیکی نقش کلیدی داشته و از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند. سیستم های رزرواسیون بلیط مستقر در سطح شهر نمونه بارزی از این خدمات است.مسافر با در دست داشتن بلیط به عنوان سند معتبر به فرودگاه مراجعه نموده و سایر فر آیندها در فرودگاه تا مرحله پیاده شدن وی در مقصد، در فرودگاه انجام می پذیرد.هدف ما در این مقاله ارایه مکانیزمی است که پا را فرا تر این روند گذاشته و بیان ایده ای است تا به کمک آن مسافر هوایی با استفاده از امکانات ICT، به طور موثر، با سهولت و با ایمنی و امنیت بالاتر و با بهره گیری از امکانت مناسبی مانند زیر ساختهای مخابراتی و الکترونیکی، کیوسکهای سلف سرویس، سیستمهای کنترل عزیمت هواپیما(DCS: Departure Control System) ، سرویسهای دسترسی سریع ریلی و زمینی و استفاده از مدهای ترکیبی حمل و نقل ... از منزل تا فرودگاه جابجا کردد. البته این مهم با توجه به تمرکرزدایی فعالیتها، در فرودگاه نیز با حداقل ایستایی نیز هنراه خواهد گردید. مراکز شهری خدمات الکترونیک هوایی در نقاط مناسبی از شهر و با چنین منظوری راه اندازی و عملیاتی خواهد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 82
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

شهر-منطقه در مقام دستگاهی نظری، واجد اهمیتی مفهومی است که خود سبب توجه بیشتر به این دستگاه به مثابه ابزاری برای فهم ساختارهای تولید فضا در مقیاس های مختلف (جهانی، بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری) می شود. این مقاله سعی دارد تا با اتکا بر مفهوم بافته ی شهری آنری لوفور، به خوانش مفهوم شهر-منطقه بپردازد. مقصود این است که نه تنها این مفهوم را در پرتو مفهوم بافته ی شهری لوفور، بلکه کل دستگاه مفهوم شهر-منطقه (منطقه، نومنطقه گرایی و شهر-منطقه) را به همین نحو روایت کند. در یک سوی این خوانش، سوژه ها و تجربه ی زیسته ی ایشان و در سویه ی دیگر آن، نهادها و ساختارهای اجرایی و دولتی هستند. این نوع خوانش بر اهمیت سوژه در تولید مقیاس، اهمیت مفهوم مقیاس و اهمیت مفهوم حکمرانی در شرایط تولید نیولیبرالی فضا تاکید می کند. پرسش پژوهش حاضر این است که در عصر جهانی شدن و تولید سرمایه داری شهر تحت شرایط تولید نیولیبرالی فضا، چگونه محتوای زیستی و نهادی خواهد داشت؟ این دو عنصر در مفهوم بافته ی شهری مندرج اند و هم زمان در این مفهوم استعلا یافته اند. این مفهوم واسطه یا میانجی دو حد نهایی شهر-منطقه؛ یعنی منتهی الیه روستایی (پس کرانه) و هسته ی شهری آن است. این مفهوم همچنین در مقام نوعی چشم انداز یا نظرگاه عمل می کند که در مقام آیینه ی نسبت جامعه ی شهری با زمین، شیوه ی تولید زمین شهری درون ساختار نهادی شهر را از طریق استحاله شدن در خود (بافته ی شهری) نشان می دهد. در دوران اخیر تولید نیولیبرالی فضا، شکل هایی از شهر-منطقه ناشی از انفجار به درون و بیرون شهر های مرکزی ایجادشده و تا پس کرانه های شهر، بافته ی شهری به این سو و آن سو پرتاب شده است. این نوع خوانش از شهر-منطقه به دنبال دادن توضیحی درباره ی گسستگی و تکه تکه شدن شهر و کشیده شدن شهر به اطراف در دوران اخیر سرمایه داری است و آن را در ابعاد نهادی، ساختاری و سوژگی آن می بررسد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

این مقاله به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف مفهوم تفرق سیاسی به عنوان بزرگ ترین چالش فراوری نظام های اداره و حاکمیت مناطق کلان شهر می پردازد. ابعاد مختلف این چالش در منطقه کلان شهر تهران در قالب مدلی سه وجهی شامل قلمروهای حکومتی و مدیریتی موجود در منطقه، نهادها و سازمان های مختلف اثر گذار در اداره و حاکمیت و نیز ابزارها و منابع پشتیبان این نهادها موضوع بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از وجود قلمروهای متعدد حکومتی و مدیریتی و افزایش روز افزون آن در منطقه کلان شهری تهران است که در فقدان ساز و کارهای هماهنگی و همکاری مانع از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاستی یکپارچه برای منطقه کلان شهری تهران به عنوان یک کل ارگانیک است. علاوه بر این به واسطه نظام برنامه ریزی متمرکز و بخشی کشور، نهادها و سازمان های متعددی در قالب شعبه های استانی و شهرستانی وزارتخانه ها و سازمان های ملی در سطح منطقه کلان شهری تهران فعال هستند، اما ساز و کار موثری برای ایجاد هماهنگی، همکاری و همیاری بین این نهادها با قلمروهای مدیریتی (نهادهای مدیریت شهری موجود در منطقه کلان شهری) و قلمروهای حکومتی شهرستان و بخش (فرمانداری ها و بخشداری ها) وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 113 استناد 9 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

شهر-منطقه های چندمرکزی همچون یکی از انواع سیستم های فضایی که محصول فرایندهای شتابنده ی رشد فضاهای اختصاص یافته به فعالیت های انسان هستند، دارای ویژگی های منحصر به خودشان بوده و متناسب با ماهیت و چیستی خود در رویارویی با فرایندها و روندها، رفتارهایی مختص به خود را بروز می دهند. در بسیاری از تجربه های جهانی؛ به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته ای که دارای سیستم و سازوکار برنامه ریزی و مدیریت شهری کارآمد نیستند، درک نادرست از ماهیت این فضاها و شیوه هدایت و مهار مبتنی بر این درک نادرست، مانع دستیابی به توسعه فضایی درخور چنین سیستم هایی است. رهیافت ها و رویه های سنتی توان رویارویی با چنین فضاهایی را ندارند و با تداوم به کارگیری این رویه ها، ساختارهای فضایی شهر-منطقه ها رها شده و هدایت و مهار نشده و انباشتی از مشکلات ناگشوده برجا می مانند. این مقاله به پشتوانه نگاه سیستمی به پدیده های فضایی و در نظر آوردن یک شهر-منطقه چندمرکزی همچون یک سیستم، در پی اثبات صلاحیت رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی همچون شیوه ای پاسخ گو به چالش های شهر-منطقه های چندمرکزی است. پژوهش پایه ی این مقاله از نوع پژوهش تبیینی است که با اختیار رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح رویدادها و تبیین چگونگی ارتباط میان آن ها در یک چهارچوب مبتنی بر تفکر سیستمی است. دستاورد اصلی این مقاله، تحلیل مشخصه های منحصربه فرد «شهرمنطقه های چندمرکزی» و دستیابی به مدل نظری هدایت و مهار آن ها با به کارگیری ابزار برنامه ریزی فضایی راهبردی است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  131-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

امروزه شهرها با چالش های بسیاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه هستند. در عین حال افزایش جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان باری برای شهرها به ارمغان آورده است. تداوم این گونه رشد شهرنشینی با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، بحران آفرین و هشداری بر ناپایداری شهرها می باشد. بنابرین ضرورت بحث زیست پذیری و توسعه پایدار امروزه در شهرها کاملاً نمایان است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص های عینی زیست پذیری در نواحی 23 گانه شهر زنجان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری نواحی شهر زنجان می باشد. برای استخراج شاخص های پژوهش از نقشه کاربری اراضی و سالنامه آماری سال 1390 زنجان استفاده گردیده است. داده های پژوهش با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره تودیم، تحلیل گردیده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که با توجه به معیارهای ارزیابی زیست پذیری در 25 ناحیه شهری زنجان، نواحی واقع در شمال و شمال شرق به دلیل قدمت کم و بافت مسکونی جدید که نظام محلی و شبکه دسترسی منظم نیز دارند، دارای وضعیت بالاتر از متوسط و نواحی مرکزی و جنوبی شهر که محلات قدیمی و تاریخی را پوشش می دهند به دلیل داشتن بافت قدیم و بعضاً مسأله دار همراه با شرایط پایین تر از حد متوسط در اکثر شاخص ارزیابی می گردند. در مجموع، 12 ناحیه شهری با وسعت 49 درصد از کل شهر و جمعیت 191328 نفری دارای وضعیت قابل تحمل و قابل قبول، 9 ناحیه شهری با وسعت 39. 8 درصد از کل شهر و جمعیت 155819 نفری دارای وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول و دو ناحیه شهری با وسعت 12. 3 درصد از کل شهر و جمعیت 57042 نفردارای وضعیت متوسط از لحاظ شاخص های زیست پذیری می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  201-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

افراخته حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

شهر - منطقه تهران در معرض مخاطرات محیطی مختلفی است. نقش فرآیند انباشت سرمایه در شرایط خاص اجتماعی ، اقتصادی در شکل پذیری فضاهایی قابل بررسی است که می تواند به زمینه بروز و تشدید مخاطرات محیطی را فراهم آورد. هدف اصلی مقاله درک روندهای قانون انباشت سرمایه و اثرش بر آن بخش از مدیریت فضای شهر- منطقه تهران است که زمینه بروز و تشدید مخاطرات محیطی را فراهم آوده است. ناحیه مورد مطالعه تحقیق را شهر- ناحیه تهران به عنوان یک ساختار تحلیلی تشکیل می دهد. در جستجوی جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق، پنج فضای مختلف شهری تهران انتخاب شده است. در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از "روش کیو" استفاده شده است. مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی توسط شاخص KMO مشخص شده است. نتیجه نشان داده که چهار عامل مرتبط به هم شامل "کارکرد سودا گری مستغلات"، "کالایی سازی زمین و مسکن"، "مدیریت و نظارت بر فضای شهر- منطقه" و "نظارت و کنترل منابع طبیعی" سبب شده که اقتصاد مولد تضعیف و ساخت و ساز شهری و پیراشهری را به حرفه ای سود آور و جذاب تبدیل شود در نتیجه سازندگان ساختمان در جستجوی سود با استفاده از کالایی شدن زمین و مسکن و نفوذ پذیری قوانین نظارتی، به روش های شبه قانونی هر نوع کاربری اعم از پارک، فضای سبز، منابع طبیعی، مسیل و کوه را به فضای ساخت و ساز تبدیل کرده و فضا برای بروز و تشدید مخاطرات محیطی آماده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KALANTARI KHALILABAD H. | POURAHMAD AHMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  6-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13041
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Historical region of cities are a valuable heritage and are unique in identifying urban life, hence the determining role of urban planning and manag ement of historical regions of cities becomes evident. In this paper, aside from the introduction and identification of urban management problems of the historical region of Yazd city, we have presented a strategic program to restoring it as well.

آمار یکساله:  

بازدید 13041

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  133-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1737
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از تاریخ خرداد 1383 تا آذر 1387 فعالیت لرزه ای بسیار کمی در مجاورت گسل های شمال تهران، طالقان، کهریزک و محدوده شهر تهران ثبت شده است. در مقابل، فعالیت لرزه ای در امتداد گسل های مشا، گرمسار، کندوان و گسل های حاشیه جنوبی دریای خزر قابل توجه است. به طور کلی شاهد کاهش فعالیت لرزه ای در منطقه البرز مرکزی از طول جغرافیایی 51º خاوری به سمت باختر هستیم. دو زمین لرزه در باختر شهر تهران با ژرفاهای 15 و 17 کیلومتر تعیین محل شده اند که یکی از آنها دارای سازوکار کاملا امتدادلغز می باشد. لرزه خیزی قابل توجهی در امتداد گسل مشا بویژه در مجاورت شهرهای دماوند و بومهن و منطقه لواسانات بزرگ ثبت شده است. سازوکارهای محاسبه شده در امتداد این گسل ترکیبی از حرکات امتداد لغز و معکوس را نشان می دهد که بر حرکت فشاری عبوری گسل مشا با مولفه چیره امتداد لغز چپگرد و ادامه این نوع حرکت تا منطقه لواسانات در جنوب انتهای خاوری گسل شمال تهران دلالت می کند. تعیین محل دقیق تعدادی از وقایع، نشانگر وقوع وقایع در بازه ژرفای 4 تا 32 کیلومتر است. به طور کلی سازوکارهای تعیین شده در منطقه، ترکیبی از سازوکارهای امتداد لغز و معکوس هستند و به نظر می رسد هرچه از حاشیه جنوبی البرز به سمت شمال ایران مرکزی پیش می رویم سازوکارهای معکوس، بیشتر چیره می شوند که می تواند نشان دهنده جدایش لغزش در حاشیه جنوبی البرز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1737

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript