نتایج جستجو

189

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  365-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3393
 • دانلود: 

  769
چکیده: 

مباحث مرتبط با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی از مهم ترین و پرجاذبه ترین موضوعات مربوط به علوم پزشکی در دهه های اخیر بوده است. تاریخچه مصرف گیاهان دارویی به قدمت حضور انسان بر روی کره زمین می باشد. تقریبا در تمام اقوام و قبایل، انسان ها از گیاهان دارویی بهره می گرفته اند. گیاه کاسنی (.cichorium intybus L) که امروزه با اثراتی متنوع مانند آنتی هپاتوتوکسیسیتی، ضد مالاریا، کاهنده قندخون، آنتی اکسیدان و ضد التهاب، مصرف گسترده ای در ایران و سایر کشورها داشته است یکی از این گیاهان می باشد. در منابع طب سنتی ایران، این گیاه با نام هندباء ذکر شده است و اطبای قدیم از گیاه کاسنی به عنوان گیاهی با طبع سرد و تر یاد کرده اند. در گذشته این گیاه به عنوان مقوی کبد، صفراآور، مدر، ملین و اشتهاآور مصرف می شده است که تعدادی از این خواص طی بررسی های آزمایشگاهی، امروزه نیز به اثبات رسیده اند. در این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر منابع طب سنتی ایرانی و داشته های ارزشمند گذشتگان در مورد یکی از گیاهان دارویی مهم و بررسی اثرات مشاهده شده از این داروگیاه در مستندات علمی اخیر، ضمن بررسی تطبیقی این موارد، این گیاه و اثرات آن در طب سنتی و پزشکی نوین معرفی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3393

دانلود 769 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

AMIRI REZVAN | CHEGINI RAHIL | BAHRAMI SOMAYEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MEDICINAL PLANTS HAVE BEEN USED FOR CENTURIES AND NUMEROUS CULTURES STILL RELY ON INDIGENOUS MEDICINAL PLANTS TO MEET THEIR PRIMARY HEALTH CARE NEEDS. cichorium intybus IS A MEDICINALLY IMPORTANT PLANT IN EURASIA AND IN PARTS OF AFRICA. STUDIES …

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  257-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8323
 • دانلود: 

  4775
چکیده: 

Introduction: Oxidative stress is involved in many diseases, including hypertension, kidney failure, and heart disease. This study aimed to evaluate the effect of hydroalcoholic cichorium intybus extract on blood pressure in rats. Antioxidant activity, phenolic and flavonoid contents of the plant extract were also evaluated. Methods: In this study, 32 male Wistar rats weighing 250-300 g were divided into four groups of eight each. Animals in the control group were administered with normal saline and in the C. intybus groups with extract at 25, 50, and 100 mg/kg for two weeks. Then, the homodynamic parameters were examined by the Power lab. The phenolic and flavonoid contents were also evaluated by a spectrophotometer and the rate of free radical scavenging activity was measured by the diphenyl-1-picyryl-hydrazyl (DPPH) free radical method. Results: The free radical scavenging activity of C. intybus extract was obtained 47. 85% of DPPH, and flavonoid and phenolic contents were 8. 21 and 27. 19 mg/g of dry extract, respectively. Meanwhile, median (MAP), systolic (SAP) and diastolic arterial pressure (DAP) significantly decreased in the 50 mg/kg extract-treated group compared to the control and 200 mg/kg extracttreated groups. Conclusion: Ethanol extract of C. intybus plays a protective role against hypertension, which, in part, might be due to antioxidant compounds of the plant against free radicals.

آمار یکساله:  

بازدید 8323

دانلود 4775 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MIRZAZAKI MARYAM | FARAJI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: IN ORDER TO BEST USE FROM TRADITIONAL MEDICINE, WORLD HEALTH ORGANIZATION SUGGESTED HYGIENE IN MAKING PRODUCTS AND TRADITIONAL HEALING METHODS. CONSIDERING THE GREAT IMPORTANCE OF DIFFERENT TYPES OF DRUG DISTILLATES AND DIFFERENT USAGE OF TRADITIONAL AND INDUSTRIAL, THE AMOUNT OF MICROBIAL POLLUTION IN CHICORY DISTILLATED WAS STUDIED IN MARKET SAMPLES WHICH SELECTED ACCIDENTLY AND LABORATORY SAMPLE….

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

اینولین کاربرد گسترده ای در زمینه های تغذیه ای، بهداشتی و صنایع غذایی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط استخراج اینولین از ریشه گیاه چیکوری (cichorium intybus L.) انجام شد. برای این منظور ریشه های تازه در دما (20 تا 25 درجه سلسیوس) و خشک شده در آفتاب دمای (30تا 35 درجه سلسیوس) و همچنین خشک شده در آون (دمای 80 تا 90 درجه سلسیوس) توسط غلظت های مختلف اتانول (20، 40 و 60) درصد، جهت ترسیب اینولین استفاده شد. روش های مختلف جداسازی اینولین با برخی از روش های آماده سازی صنعتی اینولین، تحت تاثیر دما (دمای 15-، 5 و 25 درجه سلسیوس) و اسیدیته آب (pH معادل 6، 7 و 9) مورد مقایسه وارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، راندمان جداسازی اینولین از ریشه های خشک شده گیاه چیکوری در آفتاب معادل (71%) بود که با راندمان جداسازی اینولین از ریشه های تازه (72%) تفاوت معنی داری نداشت. اینولین حاصل از ریشه های خشک شده در آون که معادل (59%) بود به طور معنی داری (P<0.05)، کمتر از دو روش مذکور بود. علت آن ممکن است هیدرولیز فروکتان ها طی عملیات خشک شدن ریشه ها در دمای بالا، در آون باشد. نتایج نشان داد، برای دست یابی به محصول اینولین با خلوص بالا، ریشه های چیکوری باید با آبی استخراج شوند که pH آن در حدود 7 تنظیم شده باشد. چنانچه pH آب در حدی باشد که محیط اسیدی شود، میزان بازیابی اینولین کاهش می یابد. بطور کلی بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود جهت استخراج اینولین از گیاه چیکوری، از ریشه های تازه برداشت شده از مزرعه و در صورت نیاز به خشک کردن ریشه ها، از دمای محیط (حدود 30 تا 35 درجه سلسیوس) برای خشک کردن استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PAIN IS UNPLEASANT SENSORY EXPERIENCE THAT WHEN TISSUES DAMAGE IT WAS CREATED. HUMAN ALWAYS TRYING TO DISCOVER WAYS TO COMBAT WITH IT. MOST OF AVAILABLE CHEMICAL DRUGS HAVE SIDE EFFECTS. THEREFORE INCREASED REPLACEMENT OF THIS COMPOUND WITH NATURAL …

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

کاسنی گیاهی است دارویی که از گل به ویژه برگ و ریشه آن به خاطر خواص درمانی منجمله تصفیه خون، ملین و تب بر بودن آن استفاده می شود. عوامل به زراعی بویژه تغذیه کودی در دستیابی به بهترین عملکرد بیوماس خشک و ریشه نقشش بسزایی دارد. این پزوهش با هدف اثرات کودهای ماکرو و میکرو المنت در برخی از خصوصیات و عملکرد اقتصادی گیاه در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار (شاهد- کود اوره به صورت سرک- کودهای ماکرو با فرمول(1700 gr/ha) 20-20-20-12-6-40 ، 28-14-14 و کود کامل (1400 gr/ha به صورت تغذیه برگی) در 2 مرحله با 3 تکرار در سال زراعی 86-87 به مرحله اجرا درامد صفات مورد بررسی عبارت بودند از وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، وزن کل تر و خشک (بیوماس) گیاه، نسبت وزن تر و خشک ساقه به ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به وزن تر ریشه و ارتفاع. نتیج آماری نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی در سطح %1 معنی دار می باشند. میانگین ها با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. بیشترین عملکرد وزن کل تر و خشک (بیوماس) و وزن خشک ریشه کاسنی به ترتیب معادل 2050، 416، 138 کیلوگرم در هکتار از تیمار کود ا.ره معادل 150 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. نسبت وزن خشک ریشه به وزن تر ریشه معادل 1 به 4 بود. نتیجه کلی اینکه تحت شرایط آززمایش کود اوره با تخصیص 2 مرحله در حین رشد (سرک) برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی که در بازار فروش ریشه خشک می باشد توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

به منظور مطالعه اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی کاسنی، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1388 به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل دو نوع نمک NaCl و KCl و پلی اتیلن گلایکول(PEG6000)  و پتانسیل اسمزی در پنج سطح (صفر، 3-، 6-، 9- و 12- بار) بود. نتایج نشان داد که نوع نمک و PEG و پتانسیل اسمزی و اثر متقابل هر دو عامل بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه تاثیر معنی داری داشتند. اما سرعت جوانه زنی فقط تحت تاثیر نوع نمک و PEG و پتانسیل اسمزی قرار گرفت. هر دو نوع نمک و PEG بر شاخص های جوانه زنی تاثیر منفی داشتند اما اثر نوع نمک در مقایسه با PEG کمتر بود. همچنین تمام صفات با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافتند. به طور کلی چنین نتیجه گیری می گردد که اثرات بازدارنده بر شاخص های جوانه زنی در پتانسیل اسمزی برابر از NaCl،KCl  و PEG اساسا بیش از آن که ناشی از اثرات سمی نمک باشد نتیجه اثر اسمزی است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

سابقه و هدف: ایران در یک منطقه گرم و خشک قرار دارد و مصرف بهینه آب با روشی که به گیاه آسیب نرسد، از اهمیت بالایی برخوردار است. گیاه کاسنی در تیره گیاهان آوندی قرار دارد، ارتفاع آن به 120 سانتیمتر می رسد و دارای یک ریشه ضخیم می باشد. یکی از موارد بهینه سازی مصرف آب، استفاده از بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب است. در این پژوهش به تأثیر این دو ماده بر رشد گیاه کاسنی پرداخته شده است. مواد و روش ها: آزمایش در سال زراعی 1397-1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند واقع در 5 کیلومتری جاده بیرجند– کرمان با مقیاس عرض جغرافیایی 32 درجه و 56 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 59 درجه و 13 دقیقه شرقی انجام گرفت. این پژوهش تنش خشکی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار آبیاری شامل 100 و 50 درصد در سه تکرار با 6 بستر کشت، اعمال گردید. یافته ها: به طور کلی تنش خشکی بر عملکرد گیاه کاسنی اثر معناداری داشته است. همچنین بیشترین میانگین وزن خشک برگ در اثر متقابل سطوح آبیاری 100 و 50 درصد و سطوح مختلف کشت به ترتیب برابر 66/3686 و 33/2453 کیلوگرم بر هکتار است. بیشترین میانگین اثر متقابل سطوح آبیاری 100% و 50% و سطوح مختلف کشت بر وزن تر ریشه به ترتیب معادل 6/3626 و 6/2526 کیلوگرم بر هکتار و بیشترین میانگین وزن خشک ریشه در اثر متقابل سطوح آبیاری 100 و 50 درصد و سطوح مختلف کشت به ترتیب برابر 6/1276 و 3/903 کیلوگرم بر هکتار می باشد. با توجه به داده های به دست آمده از این تحقیق می توان کمترین مقدار را در تیمار شاهد و بیشترین مقدار اندازه های بدست آمده مربوط به ترکیب تیمار بنتونیت 5/4 کیلوگرم و پلیمر سوپر جاذب می باشد و می توان تأثیر ترکیب این دو تیمار را بر گیاه مشاهده کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اعمال بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب بر رشد گیاه اثر مثبتی خواهد داشت و می توان مقاومت گیاه را در برابر تنش آبی افزایش داد و بیشترین عملکرد را از گیاه کاسنی در شرایط آب و هوایی منطقه بیرجند را شاهد بود. ن از این تحقیق می توان کمترین مقدار را در تیمار شاهد و بیشترین مقدار اندازه های بدست آمده مربوط به ترکیب تیمار بنتونیت 5/4 کیلوگرم و پلیمر سوپر جاذب می باشد و می توان تأثیر ترکیب این دو تیمار را بر گیاه مشاهده کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اعمال بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب بر رشد گیاه اثر مثبتی خواهد داشت و می توان مقاومت گیاه را در برابر تنش آبی افزایش داد و بیشترین عملکرد را از گیاه کاسنی در شرایط آب و هوایی منطقه بیرجند را شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KALANTARI H.A. | RASTMANESH R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31269
 • دانلود: 

  28482
چکیده: 

Background- Medicinal plants play an important role in pharmaceutical preparations and medicine. cichorium intybus has its own value in traditional therapy. Objective-In this study we tried to find out the most effective dose and suitable time of administration for optimum results. Methods-Doses of 25 mg/kg, 50 mg/kg, 75 mg/kg, 100 mg/kg, 125 mg/kg and 150 mg/kg were administered orally to the test group. The positive control group also received CCl4 and the negative control group received normal saline. In this investigation serum enzyme activities such as ALT and AST were measured and the histopathological examinations were also studied. Results-The maximum effective dose was 75 mg/kg. Histopathological findings and enzyme levels showed that the best protective effect was seen when given within 30 minutes after CCl4 toxicity. Conclusion-In mice, liver protection was observed at various doses of cichorium intybus but optimum protection was seen with a dose of 75 mg/kg given 30 minutes after CCl4 intoxication.

آمار یکساله:  

بازدید 31269

دانلود 28482 استناد 0 مرجع 0
litScript