نتایج جستجو

61583

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6159

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  203-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4177
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر در 12-4 درصد افراد جامعه ما دیده می شود. از طرفی بیماری سلیاک در مطالعات قبلی در 4 درصد افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر دیده شده است. با توجه به این که غلات حاوی گلوتن از اجزای اصلی غذای ایرانی است، تشخیص سلیاک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر می تواند تاثیر به سزایی در نحوه درمان آن ها داشته باشد.هدف: هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بیماری سلیاک در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر بوده است.مواد و روش ها: پژوهش انجام شده یک مطالعه موردی شاهدی آینده نگر بوده است که بر روی 86 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که بر اساس معیارهای Rome II تشخیص داده شده بودند انجام و با گروه شاهد (افرادی که تمایل به چکاپ داشتند) مقایسه شدند. روش تشخیص سلیاک بر اساس روش سرولوژی و اندازه گیری تیتر آنتی گلیادین و آنتی ترانس گلوتامیناز از نوع IgG و IgA بوده است.نتایج: در گروه سندرم روده تحریک پذیر از مجموع 86 بیمار ارزیابی شده، 38 نفر (44.2%) مرد و 48 نفر(55.8%) زن بودند. میانگین سن این بیماران11.7 ±34 سال بوده است. از نظر سن و جنس بین گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری دیده نشد. نفخ، دفع گاز بیش از حد و دفع موکوس شایع ترین علایم سندرم روده تحریک پذیر بود. از علایم خطر 37 درصد از علایم شبانه و 32 درصد از کاهش وزن شاکی بودند. اندازه گیری آنتی گلیادین در 22 نفر (25%) تیتر بالا نشان داد که با گروه شاهد اختلاف آماری واضح داشت (P=0.0001، .(T=4.67 آنتی ترانس گلوتامیناز از نوع IgG در 2 نفر (2.3%) مثبت بود ولی نوع IgA در هیچ مورد مثبت نشد.نتیجه گیری: در بیماران دارای آنتی بادی ضد گلیادین بالا که علایم IBS دارند با توجه به احتمال بیماری سلیاک مخفی یا نهفته، بهتر است بیوبسی روده باریک برای تایید یا رد سلیاک انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4177

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

NEFROLOGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  7045
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7045

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BLOOD PURIFICATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1-3
 • صفحات: 

  179-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  4512
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4512

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  1859
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1859

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

DASTANI MOSTAFA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  182-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31520
 • دانلود: 

  11934
چکیده: 

Cardiovascular is the major cause of death in chronic kidney disease and end-stage renal disease. The cardiovascular mortality rate of patients with renal impairment is evaluated to be higher than general population. Coronary artery disease seems to be an important type of cardiovascular complication among patients with chronic kidney disease and end-stage renal disease before the renal replacement therapy. Due to the strong association between chronic kidney disease and the incidence of coronary artery disease, accurate screening, diagnosis, and management of cardiovascular complications would be essential in patients at different stages of renal dysfunction. Despite the need for the comprehensive knowledge about different aspects of coronary artery disease in patients with renal failure, there is not sufficient evidence regarding the pathophysiology, ideal diagnosis, and treatment strategies for coronary heart disease in population with chronic kidney disease. In this study, we briefly reviewed the existing literatures about the possible screening, diagnosis, and the treatment approaches of risk of coronary heart disease in patients with kidney dysfunction.

آمار یکساله:  

بازدید 31520

دانلود 11934 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARTHIKEYAN V. | KARPINSKI J. | NAIR R.C. | KNOLL G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  262-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2919
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2919

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7 (31)
 • صفحات: 

  2105-2112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20367
 • دانلود: 

  35870
چکیده: 

Background Considering the significant geographical and ethnical differences in pattern of incidence, etiology and outcome of chronic kidney disease (CKD), the present study aimed to assess the etiology and outcome of CKD in Iranian children. Materials and Methods In a cross-sectional study etiology and outcome of 372 children aged 3 months to 18 years with CKD was studied during the period 1991 – 2014. Children (186 boys, 186 girls) with Stage 3 to 5 CKDs, defined as a glomerular filtration rate below 60 ml/min per 1. 73 m2body surface area, were identified. Results Etiology was congenital anomalies of the kidney and urinary tract in 125 (33. 60%), cystic/ hereditary/ congenital diseases in 91 (24. 46%), glomerulopathy in 73(19. 62%), and cause unknown in 71 (19. 09%) patients. Forty-eight (13. 22%) were on conservative treatment, 174(47. 93%) had end-stage renal disease (ESRD) with chronic hemodialysis, 24 (6. 61%) were on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Sixty-eight (18. 74%) underwent on renal transplant which was successful in 52 (14. 33%) patients but was associated with abnormal renal function in 16(4. 41%) children. Finally, 49 (13. 50%) patients died. Conclusion A large number of children developed CKD secondary to congenital anomalies of the kidney and urinary tract. Planning for screening, early detection and instituting timely treatment of preventable causes could lead to a lower incidence of CKD in this group of children.

آمار یکساله:  

بازدید 20367

دانلود 35870 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2086
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2086

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OSSAREH SHAHRZAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  285-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32815
 • دانلود: 

  41925
چکیده: 

Vascular calcification is a well-known complication of chronic kidney disease and one of the main predictors for increased cardiovascular morbidity and mortality in these patients. It may happen in 2 main types of intimal calcification, as a part of diffuse atherosclerosis, and medial calcification, which is generally focal in distribution, unrelated to atherosclerotic risk factors, and seen in younger hemodialysis patients. Pathogenesis may be genetic, mineral metabolism related, or nonmineral metabolism related. Increased calcium, phosphorus, and calcium-phosphorus product, decreased parathyroid hormone level, and overzealous use of active vitamin D supplements are the main mineral metabolism-related mechanisms of vascular calcification. Other mechanisms are formation of matrix vesicles and cellular apoptosis, with generation of hydroxyapatite crystals within vesicles and apoptotic bodies. The interplay of various activator proteins of vascular calcification such as bone morphogenetic proteins and receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand, or inhibitor proteins like matrix Gla protein, bone morphogenetic protein-7, osteopontin, osteoprotegerin, fetuin-A, Smad6, and pyrophosphate are important in establishment of vascular calcification. Vascular calcification is related to all-cause and cardiovascular mortality both in general population and dialysis patients. Minimizing traditional risk factors of vascular calcification, prevention of hypercalcemia, and avoidance of high doses of calcium-based phosphate binders and vitamin D analogues are important measures for prevention or attenuation of progression of vascular calcification. Sevelamer and cinacalcet may prevent progression of vascular calcification. With the evolving knowledge of the pathogenesis of vascular calcification, we can look forward to emergence of novel therapies for this complication in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 32815

دانلود 41925 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  35-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  732
 • بازدید: 

  5650
 • دانلود: 

  13170
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5650

دانلود 13170 استناد 732 مرجع 0
litScript