نتایج جستجو

61578

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6158

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  286-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  533
 • بازدید: 

  76516
 • دانلود: 

  43136
چکیده: 

Introduction. Hyperuricemia is common in approximately 50% of patients with kidney failure due to decreased uric acid excretion, and it has been recently known as an independent factor in the progression of renal insufficiency. Allopurinol inhibits the production of uric acid. The aim of this study was to evaluate the effect of allopurinol on chronic kidney disease progression. Materials and Methods. In a clinical trial, patients with stages 3 and 4 of chronic kidney disease were divided into two groups to receive allopurinol, 100 mg, daily and placebo for 12 months. Patients’ kidney function and serum uric acid levels were assessed at baseline and 3, 6, and 12 months after initial administration. Subgroups of patients with severe and mild glomerular filtration rate (GFR) impairment (GFR, 15 mL/min/1. 73 m2 to 30 mL/min/1. 73 m2 and 30 mL/min/1. 73 m2 to 60 mL/min/1. 73 m2, respectively), were compared between the groups. Results. Serum uric acid levels decreased significantly during after 12 months of allopurinol administration (P =. 004). In patients with severe GFR impairment, serum creatinine levels did not decrease significantly and there was no significant increase in GFR, but in those with mild GFR impairment, serum creatinine levels decreased and GFR increase significantly (P <. 001) after administration of allopurinol. These effects were not observed in the control subgroups. Conclusions. Allopurinol may slow down stage 3 chronic kidney disease progression and could be administered with other effective medications for controlling the kidney disease.

آمار یکساله:  

بازدید 76516

دانلود 43136 استناد 533 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59731
 • دانلود: 

  33843
چکیده: 

Objective: The aim of the study was to determine the etiology of chronic kidney disease (CKD) among children attending the pediatric nephrology service at Abuzar children's hospital in Ahvaz city, the referral center in Southwest of Iran.Methods: We reviewed the records of 139 children, diagnosed to have CKD over a 10-year period. CKD was defined a glomerular filtration rate (GFR) below 60 ml/1.73 m2/min persisting for more than 3 months.Findings: Among 139 children 81 (58%) were males. The mean age at diagnosis of CKD in the patients was 4.2 (±3.6) years. Mean level of serum creatinine at presentation was 1.9 (±1.4) mg/dl. The mean GFR at presentation was 33.5 (±15.4) ml/1.73m2/min while 22% of the patients were already at end stage renal failure indicating that these children were referred too late. Congenital urologic malformation was the commonest cause of CKD present in 70 (50.4%) children [reflux nephropathy (23.1%), hypo/dysplastic kidney (15.8%), obstructive uropathy (10.8%), and prune belly syndrome (0.7%)]. Other causes included hereditary nephropathies (17.2%), chronic glomerulo-nephritis (6.5%), multisystemic diseases (4.3%), miscellaneous and unknown (each one 10.8%). The mean duration of follow-up was 26 (±24.67) months. Peritoneal or hemodialysis was performed in 10 patients. Six patients underwent (4 live-related and 2 non-related) renal transplantation. The rest have died or received standard conservative management for CKD.Conclusion: The commonest causes of CKD were reflux nephropathy, hypo/dysplastic kidney, hereditary nephropathy and obstructive uropathy. Patients presented late, had severe CKD and were malnourished and stunted.

آمار یکساله:  

بازدید 59731

دانلود 33843 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  7316
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7316

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OHARE A.M. | CHOI A.I. | BERTENTHAL D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2758-2765
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  6778
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6778

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
نویسندگان: 

TONELLI M. | RIELLA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47320
 • دانلود: 

  32767
کلیدواژه: 
چکیده: 

The proportion of older people in the general population is steadily increasing worldwide, with the most rapid growth in low- and middle-income countries. This demographic change is to be celebrated, because it is the consequence of socioeconomic development and better life expectancy. However, population aging also has important implications for society—in diverse areas including health systems, labor markets, public policy, social programs, and family dynamics. A successful response to the aging population will require capitalizing on the opportunities that this transition offers, as well as effectively addressing its challenges.

آمار یکساله:  

بازدید 47320

دانلود 32767 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MODARESI A. | NAFAR M. | SAHRAEI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  165-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  1080
 • بازدید: 

  46946
 • دانلود: 

  172264
چکیده: 

Patients with chronic kidney disease (CKD) have high incidence rates of cardiovascular disease and malignancy. Several factors contribute to these conditions. Structural characteristics in CKD, loss of renal energy, and uremia result in an imbalance between free radical production and antioxidant defenses. Also, CKD patients usually have multiple cardiovascular risk factors like diabetes mellitus, dyslipidemia, and hypertension. These conditions are associated with oxidative stress, which can trigger the inflammatory process and accelerate renal injury progression. There are some clinical biomarkers to detect oxidative stress and antioxidant status in CKD patients. Antioxidant therapies may be beneficial in reducing oxidative stress, lowering uremic cardiovascular toxicity, and improving survival. Therefore, their roles in CKD patients have been evaluated in several studies as a new target for therapeutic intervention. This review provides an overview of oxidative stress mechanisms, clinical squeals, biomarkers, and possible antioxidant therapies in CKD patients.

آمار یکساله:  

بازدید 46946

دانلود 172264 استناد 1080 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1378
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

Introduction. Cardiovascular disease (CVD) may accompany chronic kidney disease (CKD), resulting in additional complications and increased death rate. This study was performed to evaluate cardiac structure and function and several risk factors in hospitalized CKD children. Methods. Seventy-four children with CKD were enrolled in this cross-sectional descriptive study. Two-dimensional and M-mode ultrasonography, Doppler flow velocity and Tissue Doppler Imaging (TDI) were used to evaluate cardiac chamber size, left ventricular mass (LVM) and echocardiographic indices of ventricular function. Results. Advanced stages of CKD showed statistically insignificant increased LVM and LVM indexed to height2. 7 (LVMI), and mildly reduced diastolic function. Hypertensive patients had an insignificant increase in the incidence of left ventricular hypertrophy (LVH) defined as LVMI greater than 95th percentile for age and sex and LVH2 as LVMI2 more than 95 gr/m2 for girls and more than 115gr/ m2 for boys older than 8 years. Patients with LVH had lower left ventricular ejection fraction (LVEF) and abnormal right ventricular (RV) function based on the tricuspid valve systolic velocity (TV S′, ) survey. LVH2 cases, however, revealed decreased LV systolic function according to ejection fraction (EF) and abnormal mitral valve systolic velocity (MV S′, ). Conclusion. LVH related to hypertension and mild systolic and diastolic dysfunction were more prevalent in advanced CKD cases, however TDI showed no statistically significant difference in the prevalence of MV S′,and TV S′, . We recommend strict blood pressure control and prevention of renal function deterioration as effective tools for cardiac protection in CKD children.

آمار یکساله:  

بازدید 1378

دانلود 573 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

kidney Dis

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2068
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2068

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FISHER M.A. | TAYLOR G.N.

نشریه: 

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  5897
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5897

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMJ Global Health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  366
 • بازدید: 

  8891
 • دانلود: 

  13170
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8891

دانلود 13170 استناد 366 مرجع 0
litScript