نتایج جستجو

64442

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6445

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  389
 • شماره: 

  10075
 • صفحات: 

  1238-1252
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3520
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3520

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  398
 • شماره: 

  10302
 • صفحات: 

  786-802
تعامل: 
 • استنادات: 

  33
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1404
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1404 استناد 33 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  91
 • صفحات: 

  101-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

کم خونی در بیماران با بیماری مزمن کلیه سبب افزایش مرگ و میر و از کارافتادگی می شود و سطوح پایین هموگلوبین سبب افزایش میزان بستری شدن و کاهش امید به زندگی می گردد.شیوع هیپرتروفی بطن چپ با پیشرفت کم خونی افزایش می یابد. در واقع هیپرتروفی بطن چپ در نزدیک به 45 درصد از بیماران مزمن کلیه با هموگلوبین زیر 11.4 گرم در دسی لیتر ایجاد می شود و با هر یک گرم کاهش سطح هموگلوبین، ریسک LVH به میزان 6 درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین درمان کم خونی یکی از جنبه های مهم مراقبت در بیماران همودیالیزی به شمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatric nephrology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  40
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1674
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1674 استناد 40 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HERZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1165
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
نویسندگان: 

RJ KUYPERS DIRK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  157-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8258
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8258

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

HAMER R.A. | EL NAHAS A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  332
 • شماره: 

  7541
 • صفحات: 

  563-564
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5220
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5220

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAMADON M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6272
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6272

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript