نتایج جستجو

61130

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6113

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  389
 • شماره: 

  10075
 • صفحات: 

  1238-1252
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  5290
 • دانلود: 

  13229
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5290

دانلود 13229 استناد 367 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  398
 • شماره: 

  10302
 • صفحات: 

  786-802
تعامل: 
 • استنادات: 

  125
 • بازدید: 

  1329
 • دانلود: 

  11476
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1329

دانلود 11476 استناد 125 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatric nephrology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  1304
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1304

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  91
 • صفحات: 

  101-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

کم خونی در بیماران با بیماری مزمن کلیه سبب افزایش مرگ و میر و از کارافتادگی می شود و سطوح پایین هموگلوبین سبب افزایش میزان بستری شدن و کاهش امید به زندگی می گردد.شیوع هیپرتروفی بطن چپ با پیشرفت کم خونی افزایش می یابد. در واقع هیپرتروفی بطن چپ در نزدیک به 45 درصد از بیماران مزمن کلیه با هموگلوبین زیر 11.4 گرم در دسی لیتر ایجاد می شود و با هر یک گرم کاهش سطح هموگلوبین، ریسک LVH به میزان 6 درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین درمان کم خونی یکی از جنبه های مهم مراقبت در بیماران همودیالیزی به شمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  130
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  11360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 11360 استناد 130 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HERZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  194
 • بازدید: 

  1560
 • دانلود: 

  14945
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1560

دانلود 14945 استناد 194 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1165
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  164
 • بازدید: 

  1700
 • دانلود: 

  13537
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1700

دانلود 13537 استناد 164 مرجع 0
نویسندگان: 

EKNOYAN G.

نشریه: 

CURRENT DIABETES REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  449-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  18910
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18910

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

Kostoglou Athanassiou Ifigenia

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1180
 • دانلود: 

  161
کلیدواژه: 
چکیده: 

Vitamin D is a hormone involved in bone mineral metabolism. [1] The hormone has many extraskeletal effects as well. [2, 3] It has multiple immunomodulatory properties, [2] it is involved in glucose metabolism, as it has been proved that it improves glucose metabolism in diabetes mellitus[3] and has a protective role against cardiovascular disease. [4] In this issue of the Journal, in an article the relationship of vitamin D with kidney disease is meticulously reviewed...

آمار یکساله:  

بازدید 1180

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  2719
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2719

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
litScript