نتایج جستجو

26967

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2697

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  59-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

سابقه و هدف: عوارض چشمی در بیماران پیوند شده اغلب ناشی از بیماری زمینه ای و یا مصرف داروها می باشد و شامل عوارض سگمان قدامی و خلفی است که در میان عوارض سگمان خلفی، رتینوپاتی سروز مرکزی (CSCR) بیشتر مربوط به مصرف استروئید با دوز بالا، هیجان و یا مصرف سیکلوسپورین می باشد و پیش آگهی آن معمولا خوب است. هدف این مطالعه گزارش یک مورد CSCR به عنوان یکی از عوارض چشمی ناشایع پیوند کلیه می باشد.گزارش مورد: مرد 36 ساله پس از بستری بدلیل پس زدگی کلیه پیوندی دچار کاهش بینایی شدیدی در چشم ها شد که در معاینه و آنژیوگرافی فلوئورسین چشم، CSCR تشخیص داده شد که بدلیل استفاده از دوز بالای استروئید برای درمان پس زدگی بوده است. پس از کاهش دوز دارو پس از 3 ماه، دید وی به حد نرمال بازگشت.نتیجه گیری: تغییرات قدرت بینایی در تمام بیماران پیوندی باید به دقت دنبال شود ولی در مورد CSCR که معمولا پیش آگهی خوبی دارد پس از کاهش دوز استروئید بهبودی ممکن است دیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 142 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

گسل قم- زفره از گسل های بنیادین با روند شمال غرب- جنوب شرق است که دشت کاشان را از ارتفاعات جنوبی آن جدا می کند و درنهایت به منطقه زفره می رسد. از آنجا که پهنه گسلی قم- زفره یکی از پهنه های مهم و فعال ایران مرکزی در نظر گرفته شده است، بررسی میزان فعالیت تکتونیکی اخیر آن ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این پژوهش به تحلیل و بررسی 6 شاخص مورفوتکتونیکی مهم نظیر گرادیان طولی رودخانه (SL)، عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، شکل حوضه زهکشی (Bs)، نسبت عرض کف به ارتفاع دره (Vf)، پیشانی کوهستان (J) و انتگرال هیپسومتریک (Hi) پرداخته شده است. برای ایجاد حوضه ها بر روی گستره مطالعاتی و به منظور انجام تصحیحات بر روی داده های مدل رقومی ارتفاعی از نرم افزار Arc Hydro (در محیط نرم افزاریArc GIS 10.1 ) استفاده شده است، پس از آن 6 شاخص مورفوتکتونیکی بر روی هر یک از حوضه ها مورد اندازه گیری و رده بندی قرار گرفته است. در نهایت به منظور تعیین تکتونیک فعال نسبی در منطقه مورد مطالعه، شاخص تکتونیک فعال (Iat) محاسبه شده است. بر اساس این شاخص پهنه گسلی قم- زفره به 4 رده فعالیت تکتونیکی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین رده بندی گردید. طبق شاخص Iat،14.39 درصد از گستره مورد مطالعه معادل 904.13 کیلومترمربع که 11 حوضه را در برمی گیرد فعالیت تکتونیکی بسیار بالا نشان می دهند، 52.11 درصد از منطقه مورد مطالعه (3274.94 کیلومترمربع، 54 حوضه) فعالیت تکتونیکی بالا، 27.29 درصد (1715.36 کیلومترمربع، 32 حوضه) فعالیت تکتونیکی متوسط و 6.21 درصد (390.46 کیلومتر، 6 حوضه) هم فعالیت تکتونیکی پایین را نشان می دهند. در ادامه، به منظور بررسی صحت و تائید شاخص های مورفومتری مطالعات صحرایی گسترده در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. شواهد به دست آمده شامل گسلش و شکستگی در واحدهای تراورتن جوان در پهنه گسلی قم زفره بوده که نشانگر فعالیت جوان این پهنه می باشند. در منطقه مورد مطالعه بیشترین مقدار فعالیت تکتونیکی در بخش های جنوب شرقی، شمال غربی و مرزهای شرقی گستره مطالعاتی واقع در پهنه گسلی قم- زفره است.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMINI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15504
 • دانلود: 

  38739
چکیده: 

This study attempts to investigate the origin of red pigments, time of reddening, and processes responsible for red colouring of the Upper Miocene age Upper Red Formation, the most important clastic unit in central Iran. Mineralogical composition and textural properties of the studied sequences show that the Upper Red Formation sequences were not red when deposited, although some parts of red pigments were derived from the source region. This study clearly shows that both detrital and diagenetic pigments contributed in red colouring of the formation but diagenetic forms were more significant.

آمار یکساله:  

بازدید 15504

دانلود 38739 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

در این مطالعه ساختار سرعتی پوسته در زیر دو ایستگاه باند پهن شبکه لرزه نگاری ملی ایران (INSN)، آشتیان-اراک (ASAO) و نائین (NASN)، واقع در حاشیه شمال غربی ایران مرکزی نزدیک شهرهای آشتیان و نائین با روش برگردان هم زمان توابع گیرنده موج P و منحنی های پاشندگی سرعت فاز و گروه موج رایلی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین توابع گیرنده از روش تکرار واهمامیخت در حوزه زمان و دور لرزهایی با طول مسیر دایره بزرگ چشمه-گیرنده بزرگ تر از ° 30 و کوچک تر از ° 90 و بزرگای بیش از 5 استفاده گردید؛ که در فاصله سال های 2009 تا 2013 در این ایستگاه ها به ثبت رسیده اند. منحنی های پاشندگی سرعت گروه و فاز موج رایلی از مطالعه ی بر روی ساختار پوسته و گوشته ی بالایی فلات ایران در بازه ی دوره ی تناوبی 10 تا 100 ثانیه تأمین شده است. توابع گیرنده، پاسخ ساختار محلی زمین به رسید تقریباً قائم امواج P در زیر یک لرزه سنج سه مؤلفه ای بوده؛ که به تباین های سرعت موج برشی حساس هستند. ناهماهنگی عمق-سرعت در اطلاعات توابع گیرنده باعث غیر یکتایی مسئله ی برگردان می شود؛ اما با دخالت دادن اطلاعات حاصل از سرعت مطلق برآوردهای پاشندگی و برگردان هم زمان این دو مجموعه ی داده ای، می توان بر این محدودیت غلبه کرد و به اطلاعات دقیق تری در مورد ساختار پوسته ای رسید. نتایج این مطالعه نشان می دهند که عمق ناپیوستگی موهو در زیر ایستگاه آشتیان-اراک (ASAO) 2± 50 کیلومتر و در زیر ایستگاه نائین (NASN) 2± 56 کیلومتر است و این عمق در حاشیه شمال غرب ایران مرکزی موهو به طور متوسط 2± 53 کیلومتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

در این مقاله، بهینه سازی خواص مکانیکی آلومینا با استفاده از افزودنی ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها به روش central Composite و با انتخاب سه متغیر مستقل، دمای پخت، نیروی فشردن و درصد افزودنی (CaO + SiO2) انجام گرفت. دو عامل چگالی و استحکام خمشی نمونه ها اندازه گیری شد و ترکیب بهینه. مطابق نتایج به دست آمده در مورد چگالی، با توجه به اثر تک تک این عوامل، دما و نیروی فشردن به ترتیب بیشترین تاثیر را بر افزایش چگالی دارند. با افزایش مقدار افزودنی به بالاترین حد، مقدار چگالی کمی افت می کند. به نظر می رسد بیشترین مقدار چگالی در وضعیت صفر یعنی مقدار افزودنی در حدود 0.125 درصد مولی به دست می آید. در مورد استحکام خمشی مشاهده که دمای پخت بیشترین تاثیر را بر افزایش استحکام دارد، به طوری که با این عامل به تنهایی (دو عامل دیگر در پایینترین حد یعنی وضعیت 1- باشند) می توان مقدار استحکام را به حدود 70 درصد استحکام نهایی رسانید. پس از آن، نیروی فشردن بیشترین تاثیر و عامل مقدار افزودنی کمترین تاثیر را بر روی افزایش استحکام دارد. نتایج نشان داد که بهترین ترکیب دارای بالاترین دمای پخت (1650oC) بالاترین نیروی فشردن (130MPa) و بالاترین مقدار افزودنی (0.25mol%) است.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

در آوریل سال 2005 در طی بازدید و کارگاه آموزشی اکتشاف کانسارهای پورفیری در شیلی مرکزی (که در کشور شیلی برگزار گردید)، از چهار معدن مهم (World Class) پورفیری شیلی، بازدید گردید. این چهار معدن در واقع متشکل از سه سیستم پورفیری می باشند که شامل معادن ال تنینت (El-Teniente)، ریوبلانکو – لوس برونسز (Rio Blanco-Los Bronces) و لوس پلامبراس (Los Pelambres) می باشند. این کانسارها در غنی ترین ایالت مس دار دنیا در سلسه کوه های آند قرار دارند. این کمربند به تنهایی دارای ذخیره ای بالغ بر 490 میلیون تن (با احتساب تولیدات قبلی) مس خالص می باشد که در 63 کانسار پورفیری شناخته شده وجود دارد.بطور کلی کانسارهای پورفیری آند در 5 کمربند متالوژنی از مرکز شیلی تا جنوب پرو و شمال غرب آرژانتین تشکیل گردیده اند که به لحاظ زمانی متعلق به کرتامه فوقانی و پلیوسن می باشند. کانسارهای شیلی مرکزی عمدتا بسیار جوان می باشند و متعلق به اواخر میوسن و پلیوسن می باشند.با توجه به اینکه یکی از کمربندهای مهم کانی سازی نوع پروفیری در ایران قرار دارد بر آن شدیم تا مقایسه ای بین معادن و کانسارهای پروفیری ایران و شیلی مرکزی انجام دهیم. در ایران در حدود 53 سیستم پورفیری بزرگ و کوچک شناخته شده است که در این میان تنها سرچشمه به عنوان بزرگترین کانسار از این نوع در ایران در مقیاس جهان (World Class) قابل توجه است. بهر حال مقایسه می تواند از بسیاری جهات بویژه از نظر اکتشاف مفید واقع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 35
strs
نویسندگان: 

سنماری سعیده

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  113
 • صفحات: 

  179-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

به منظور مطالعه زیست چینه نگاری سازند پابده در شمال شرق کازرون، برش موردک انتخاب شد. در این برش سازند پابده اساسا از مارن، شیل و آهک مارنی تشکیل شده است. مطالعه نانوفسیل های آهکی منجر به تشخیص 70 گونه و 28 جنس گردید. مطابق با اولین ظهور و آخرین حضور گونه های شاخص و گسترش تجمعات فسیلی، بایوزون هایDiscoaster multiradiatus zone (NP9/CP8a/CNP11), Tribrachiatus contortus zone (NP10/ CP8b-CP9a/ CNE1-CNE2), Discoaster binodosus zone (NP11/ CP9b/ CNE3), Tribrachiatus orthostylus zone (NP12/ CP10/ CNE4), Discoaster lodoensis zone (NP13/ CP11/ CNE5), Discoaster sunlodoensis zone (NP14/ CP12/ CNE6-CNE8), Nannotetrina fulgens zone (NP15/ CP13/ CNE9-CNE11), Discoaster tanii nodifer zone (NP16/ CP14a/ CNE12-CNE15), Discoaster saipanensis zone (NP17/ CP14b/ CNE15-CNE16), Chiasmolithus oamaruensis zone (NP18/CP15a/CNE17-CNE18), Isthmolithus recurvus zone (NP19/CP15b/CNE18-CNE19), Sphenolithus pseudoradians zone (NP20/ CP15b/ CNE20), Ericsonia Subdisticha zone (NP21/CP16a-b/CNE21-CNO1), Helicosphaera reticulate zone (NP22/ CP16c/ CNO2), Sphenolithus predistintus zone (NP23/ CP17-CP18 / CNO3-CNO4) مطابق زون بندیهای استاندارد جهانی شناسایی شد. در نتیجه این مطالعه و بر اساس زون های تعیین شده سن سازند پابده در برش موردک از پالئوسن پسین (تانتین) تا الیگوسن (روپلین-چاتین) پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پی در پی 47)
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

زمینه و هدف: روند از دست رفتن نورون ها در سیستم عصبی مرکزی با افزایش سن روی می دهد. برای جلوگیری از مرگ نورون ها، می توان با پیوند سلول های بنیادی عصبی (NSCs) علاوه بر جایگزینی سلول های از دست رفته، با تولید عوامل نوروتروفیک، بقا و تکثیر سلول های درون زاد (آندوژنوس) را افزایش داد. این مطالعه به منظور مقایسه ظرفیت تکثیر سلولی و بیان عامل نوروژنیک از کشت چسبنده سلول های بنیادی عصبی نواحی Subgranular zone (SGZ)، Subventricular zone (SVZ) و مجرای مرکزی نخاع موش صحرایی بالغ انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سلول های بنیادی عصبی نواحی SGZ، SVZ و مجرای مرکزی نخاع موش صحرایی بالغ نژاد ویستار استخراج و تا 13 پاساژ در محیط a-MEM غنی شده با سرم به صورت تک لایه ای یا چسبنده کشت داده شد. بیان نشانگرهای نستین و GFAP به روش ایمنوسیتوشیمی و بیان ژن های NGF، CNTF، NT3، NT4/5، GDNF و BDNF به روش RT-PCR بررسی شد.یافته ها: ویژگی مورفولوژیکی سلول های بنیادی استخراج شده نواحی مختلف سیستم عصبی مرکزی در محیط کشت مشابه بود. زمان دو برابر شدن سلول های بنیادی عصبی SVZ (37.45 ساعت) نسبت به SGZ (44.04 ساعت) و مجرای مرکزی نخاع (57.22 ساعت) کوتاه تر بودند. در شرایط کشت تک لایه ای سلول های بنیادی عصبی قادر به تولید نوروسفر بودند. همچنین نشانگرهای نستین و  GFAPتوسط  NSCsاین سه ناحیه بیان شده بودند. الگو و پروفایل بیان ژن های نوروتروفیک در سلول های بنیادی استخراج شده از SGZ، SVZ و مجرای مرکزی نخاع مشابه یکدیگر بودند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بیان ژن های نوروتروفیک در سلول های بنیادی جدا شده از نواحی مختلف سیستم عصبی مشابه بود؛ ولی سلول های بنیادی جدا شده از ناحیه SVZ دارای ظرفیت تکثیری بالاتری بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (سنگ و کانی)
 • صفحات: 

  287-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

ذخیره بنتونیت چاهریسه، در فاصله 55 کیلومتری شمال خاور اصفهان در پهنه ساختاری ایران مرکزی جای گرفته است. این ذخیره، شکل لایه ای و توده ای دارد و شامل 6 رخنمون مجزاست. مشاهدات صحرایی نشان می دهند که کانسنگ ها از دید ژنتیکی در ارتباط با برش های توفی الیگومیوسن هستند. مطالعات کانی شناسی گواهی بر حضور کانی های مونت موریلونیت، ساپونیت، بیدلیت، کریستوبالیت، آنورتیت، کلسیت، دولومیت، آلبیت، ورمیکولیت، اکتینولیت، پیروفیلیت، کوارتز، سانیدین، نانترونیت، اورتوکلاز، میکروکلین، تریدیمیت و هماتیت در مقادیر سنگ ساز در نمونه های بنتونیتی هستند. بر پایه بررسی های شیمی کانی، ذخیره بنتونیت چاهریسه را می توان به عنوان نوع وایومینگ رده بندی نمود. نتایج محاسبات تغییرات جرم (با فرض Hf به عنوان عنصر شاخص کم تحرک) نشان می دهند که پیشرفت فرایند بنتونیت زایی در چاهریسه با تهی شدگی عناصری مانند Al، Fe، K، Ti، Mn P، Ba، Co، Zn، Cs، Rb، Y، Zr، Ni،Sr  و Cu، غنی شدگی U و شستشو- تثبیت عناصری مانند Na، Mg،Ca  و Si همراه شده است. تجزیه و تحلیل های زمین شیمیایی آشکار می سازند که تغییرات بی هنجاری منفی Eu (0.90-0.27) و منفی ضعیف تا مثبت ضعیف (1.22-0.97) Ce در چاهریسه به ترتیب توسط درجه دگرسانی فلدسپارها و تغییر در میزان پتانسیل اکسایش محیط کنترل شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از روابط صحرایی، کانی شناسی و زمین شیمیایی به نظر می رسد که عواملی همچون شرایط فیزیکوشیمیایی محیط دگرسانی، سازوکار جذب، اختلاف در میزان شدت دگرسانی مواد منشأ، میزان دسترسی به لیگاندهای فلوریدی، کلریدی و سولفاتی، تلفیق در ساختار بلوری، تبادلات یونی، تمرکز فیزیکی و حضور در فازهای کانیایی مقاوم به ترتیب نقش مهمی در توزیع و تمرکز عناصر در این ذخیره ایفا کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  261-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1107
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

پهنه برشی زرین در شمال اردکا با راستای کلی شمالی- جنوبی و هندسه ای کمانی که بخش محدب آن به سمت باختر است بخش هایی از گرانیت زرین و سنگ های دگرگون با سن پالئوزوئیک را با دگرریختی برشی در شرایط شکل پذیر متاثر ساخته و انواعی از سنگ های میلونیتی و الترامیلونیتی را بوجود آورده است. این پهنه برشی، هندسه ای مشابه با پهنه بزرگتر کاشمر- کرمان در بخش خاوری دارد که جداکننده دو بلوک بزرگ یزد و طبس در خرد قاره ایران مرکزی است. سازوکار پهنه برشی زرین، امتداد لغز راست بر بوده و دقیقا از سازوکار پهنه برشی خاور خود تبعیت می نماید. گسل های عمده جداکننده بلوک های ایران مرکزی از سمت خاور به سمت باختر راستای کامل شمالی- جنوبی خود را به راستای شمالی- جنوبی با حالت کمانی، که کاو آن به سمت باختر است، عوض می کنند. گسل امتداد لغز راستبر نایبند در خاور بلوک طبس با راستای شمالی- جنوبی است ولی پهنه برشی کاشمر- کرمان که با گسل های بزرگی چون رباط پشت بادام و چاپدونی محدود می گردد در بخش میانی، خمشی با کاو به سمت باختر دارد. شواهد فابریکی در پهنه برشی زرین روشن می سازد که این پهنه با راستای احتمالی شمالی- جنوبی بوده و بتدریج هندسه ای کمانی یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1107

دانلود 484 استناد 0 مرجع 0
litScript