نتایج جستجو

820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LOWE G.M. | VLISMAS K. | YOUNG A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  363-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4488
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4488

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

STAHL W. | SIES H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  345-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5260
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5260

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TONIOLO P. | VAN KAPPEL A.L. | AKHMEDKHANOV A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  153
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1142-1147
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3258
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3258

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

KOOHESTANI PARISA | MADANI MAHBOBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: RHODOTORULA SPECIES ARE COMMON AIRBORN YEASTS THAT HAVE WIDESPREAD DISTRIBUTION IN THE ENVIRONMENT. THEY ARE WIDELY KNOWN AS B-CAROTENE PRODUCING YEASTS THAT HAVE ATTRACTED COMMERCIAL INTEREST AS POTENTIAL NATURAL PIGMENT SOURCES FOR INDUSTRIES….

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

STAHL W. | SIES H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  291-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5858
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5858

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DHARMARAJ S. | ASHOKKUMAR B. | DHEVENDARAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  36-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19024
 • دانلود: 

  24587
چکیده: 

Background and Objectives: In marine actinomycetes, carotenoid production occurs in constitutive, light-dependent or cryptic manner. The present work deals with the fermentative production of carotenoids from marine actinomycetes. Materials and Methods: Marine actinomycetes namely Streptomyces strain AQBMM35 was isolated from the marine sponges Mycale mytilorum collected from South West coast of India using ISP media. The Streptomyces isolates were characterized for their colony characteristics, morphological properties, physiological and biochemical properties and were tentatively iden­tified. Fermentation of the strain under fluorescent white light was carried out for the production of carotenoids. UV spectrum, TLC and HPLC analysis were done for the confirmation of carotenoids. Results: The characteristics studied strongly suggest that the strain AQBMM35 belongs to the genus Streptomyces sp. It has been found that Streptomyces strain (AQBMM35) fermenting under fluorescent white light produced carotenoids. Spectrophotometric analysis of the carotenoid fraction revealed a peak at 280 nm. TLC analysis of the carotenoid extract showed the presence of phytoene (Rf of 0.81). HPLC confirmed the production of phytoene when compared with standards.Conclusion: The fermenting sponge-associated Streptomyces isolate (AQBMM35) produced carotenoids namely phytoene. If this symbiotic Streptomyces strain, from which secondary metabolite like carotenoids are derived, can be cultured under light, then it can be used for mass production of precursor pigment and it can be used as an antioxidant and also as a food additive.

آمار یکساله:  

بازدید 19024

دانلود 24587 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VAN HET HOF K.H. | WEST C.E. | WESTSTRATE J.A.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  503-506
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4421
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4421

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KHANAFARI A. | TAYARI KH. | EMAMI MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (37)
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17400
 • دانلود: 

  22147
چکیده: 

Objective: Fungi produce many different carotenoids and some are attractive in medical and industrial sources. In this work the ability of Mucor hiemalis (PTCC 5292) to produce carotenoids in media with different nitrogenous and carbon sources and incubation with white, yellow, blue and red lights (15W, 220V, E27) against dark-grown were studied.Materials and MethodThe microorganism cultivation in SDA medium, with or without aeration (120 rpm) at 25°C. Mycelia were collected and dried at 50°C. The dried mycelia were homogenized in hexane, acetone and H2SO4 (0.5 M) solvents.  The carotenoids determined by TLC and HPLC methods. Results: The results showed that M. hiemalis accumulated astaxanthin (mono-esters, di-esters and free), echinenone and canthaxanthin in the mycelia in different conditions. Blue and white lights incubation was the best for production of carotenoid pigments with 1.2 and 1.33 mg/g dried mycelia respectively, but the red light incubation not only did not have an amplifying effect on the production of carotenoid but also slightly reduced this effect. Also, the effect of intervention of lactose sugar showed more effectiveness in producing carotenoid than yeast extract and dextrose or in the presence of both of them.Conclusion: The information reported in this study on the comparative ability of M.hiemalis for producing carotenoids, should be useful for assessing the biotechnological production of carotenoid pigments if it incubates with white or blue lights.

آمار یکساله:  

بازدید 17400

دانلود 22147 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  121
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  85-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1377
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1377

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  123
 • صفحات: 

  45-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

کلروفیل و کاروتیونیدها نه تنها به عنوان افزودنی در محصولات دارویی و بهداشتی، بلکه به عنوان مواد رنگ کننده طبیعی که خواص آنتی اکسیدانی دارند، استفاده می شوند. استخراج این ترکیبات براساس روش های تخریب سلولی و حلالیت شیمیایی ترکیبات است. از روش های جداسازی این ترکیبات، می توان به روش های کروماتوگرافی، حلال، مایعات فوق بحرانی، آنزیمی، امواج فراصوت و مایکروویو اشاره کرد. از مهم ترین موضوعات مرتبط با استخراج کلروفیل و کاروتیونید از ریزجلبک ها در محیط کشت، احساس نیاز به یک فرایند استخراج کارآمد، مقرون به صرفه و با بازده بالاست. بیشترین محدودیت در پردازش زیستی رنگدانه ها مربوط به هزینه های نصب تجهیزات و بهره برداری از آن هاست. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی روش های اصلی در استخراج کلروفیل وکاروتیونید از ریزجلبک ها با در نظر گرفتن برتری ها و کاستی های هرکدام از روش هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 8

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
litScript