نتایج جستجو

679

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

68

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YEUM K.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  433-504
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11009
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11009

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پی در پی 19)
 • صفحات: 

  263-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

رنگدانه های کاروتنوییدی از جمله مهم ترین و فراوان ترین رنگدانه های موجود در طبیعت می باشند اما در طبیعت تنها گیاهان و میکروارگانیزم ها توانایی تولید این ترکیبات را دارند. این ترکیبات به دلیل خواص رنگ دهی مناسب و پایداری نسبی آنها و همچنین به علت برخورداری از خواص آنتی اکسیدانی کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنعت غذایی پیدا نموده اند. این ترکیبات بعنوان مهم ترین پیش سازهای ویتامین A در بدن انسان محسوب می شوند که حضور آنها را در مواد غذایی مورد مصرف، ضروری بنظر می رساند. یکی از مهم ترین میکروارگانیزم هایی که تولید کننده ترکیبات کاروتنوییدی می باشد، مخمر Rhodotorula است. اکثر گونه های این مخمر توانایی تولید ترکیبات کاروتنوئیدی را در حد قابل ملاحظه ای دارند. مخمر پراکندگی فراوانی در طبیعت داشته و عامل فساد مواد غذایی می باشد. بمنظور جداسازی مخمر Rhodotorula منابع مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا این مخمر از لیموترش فاسد شده جدا گردید که بعد از انجام آزمایشات شناسایی به عنوان Rhodotorula muciliginosa ubra  شناخته شد. در ادامه با آزمایشات انجام شده به منظور بهینه سازی شرایط رشد مشخص گردید که بهترین سرعت چرخش در لرزاننده190 rpm ، دما 24 درجه سانتی گراد و 5.8 pH می باشد. به طور متوسط وزن خشک توده سلولی این مخمر که به ازای هر لیتر محیط کشت تولید می گردد برابر 10.1 گرم بوده و میزان تولید کاروتنویید در آن برابر 1617.92 میکروگرم بر گرم وزن خشک سلول می باشد. با توجه به کینتیک تولید کاروتنوییدها در این مخمر مشخص گردید، تولید این ترکیبات 42 ساعت بعد از کشت در لرزاننده به حداکثر خود می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOPHYSICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  113
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  402-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  581
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 581

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NAGHAVI FARZANEH SADAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18156
 • دانلود: 

  7492
چکیده: 

Background: Rhodotorula is characterized by the absence of ballistoconidia, fermentationability, and starch-like compounds. Biology of the species is not well-identified; thereforemolecular identification is required. Sequence analysis of the D1/D2 region can be usedfor the identification of the majority of Basidiomycetous species. carotenoids which arenatural pigments can be synthesized by some genera of yeasts such as Rhodotorula. Theincrease of demand for carotenoids obtained from natural sources has promoted majorefforts to recognize potential microbial sources. The aims of this study were to identify astrain isolated from leather wastewater and to investigate its carotenoid production ability.The effect of 2 different medium (Semi-synthetic medium (MMS) and yeast malt extractmedium (YM)) on biomass and carotenoid production was studied.Materials and Methods: In this experimental study, sequence analysis of the D1/D2region in addition to morphological and biochemical characterization to identify the strainwas carried out. To isolate the carotenoid pigment, cells were suspended in acetone andbroken using a homogenizer, followed by centrifugation and supernatant was separated; thus pigments were measured spectrophotometrically at 450 nM using the extinctioncoefficient E1%450=2500.Results: Identification processes represented strain SG006 as a Rhodotorula slooffiae. Thesequence was deposited in the Gene Bank database with accession number JX997835. Theresults showed that SG006 are able to produce carotenoid and MMS medium promotedcarotenoid production.Conclusion: We found that Rhodotorula slooffiae showed the ability to producecarotenoid. However, further work is needed to optimize of the amount of product and tocharacterize the carotenoids.

آمار یکساله:  

بازدید 18156

دانلود 7492 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

تولید رنگدانه از باکتری ها به علت مقرون به صرفه بودن، محصول بیشتر و استخراج آسان تر نسبت به سایر منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. کاروتنوئید ها، از مهمترین رنگدانه ها با خواص آنتی اکسیدانی، پیش ساز ویتامینA، افزایش دهنده تولید آنتی بادی، ضد تومور و پیشگیری کننده از بیماری های قلبی-عروقی هستند. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولیدکننده رنگدانه کاروتنوئیدی و آنالیز آن با روش HPLC بود. تعداد 20 نمونه خاک از مناطق مختلف شهر تهران جمع آوری شد. پس از رقت سازی، نمونه ها بر روی محیطBHI آگار کشت و در دمای 37 درجه سانتی گراد گرماگذاری شد. باکتری های تولیدکننده رنگدانه برای شناسایی بیشتر انتخاب و استخراج رنگدانه آنها بوسیله متانول انجام شد. غربالگری باکتری های تولیدکننده رنگدانه در دو سطح انجام گرفت: انتخاب سویه ها با استفاده از رنگ قابل مشاهده؛ آنالیز عصاره ها با طیف سنجی UV-VIS و تایید توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. (HPLC) ابتدا، جدایه ها با استفاده از روش های فنوتیپی شناسایی شد و ژن 16S rDNA آنها با روش PCR تکثیر و تعیین توالی شد. Staphylococcus epidermidis، Micrococcus aloeverae، Citricoccus alkalitolerans، Rhodococcus zopfii، Arthrobacter agilis، Dietzia natronolimnaea وRhodococcus ruber به عنوان سویه های تولیدکننده کاروتنوئید شناسایی شدند. بالاترین میزان جذب با استفاده از آنالیز طیف سنجی UV-VIS در Staphylococcus epidermidis و Dietzia natronolimnaea مشاهده شد. آنالیز HPLC نشان داد که کاروتنوئیدهای تولید شده در مقایسه با منحنی بتا کاروتن استاندارد، متعلق به بتاکاروتن هستند. میکروارگانیسم ها منبع بالقوه ای برای تولید کارتنوئیدها هستند. در این مطالعه، ما دو جنس باکتری (Staphylococcus epidermidis و Dietzia natronolimnaea) با توانایی بالای تولید کارتنوئید معرفی کردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40 (ب)
 • صفحات: 

  289-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

تولید رنگ های خوراکی از منابع طبیعی که بتوانند جانشین مناسبی برای رنگ های مصنوعی باشند از نظر حفظ سلامت مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق در روش استخراج با حلال از سه حلال غیرقطبی پترولیوم اتر با نقطه جوش 55 درجه سانتی گراد، ان- هگزان با نقطه جوش 60 درجه سانتی گراد و مخلوط حلال های ان- هگزان، اتانول، استن، به نسبت (2:1:1) با نقطه جوش 50 درجه سانتی گراد در سه زمان (2، 4 و 6 ساعت) و دو دمای استخراج (دمای محیط و نقطه جوش حلال مربوطه) استفاده شد. تیمار استخراج با مخلوط حلال ها در دمای جوش و زمان استخراج 6 ساعت، از نظر میزان استخراج رنگ اختلاف معنی داری در سطح احتمال 95 درصد با سایر تیمارها داشت و به عنوان بهترین شرایط استخراج انتخاب شد. در روش استخراج با حلال چهار حجم حلال در نظر گرفته شد که حجم برابر حلال و نمونه در سطح احتمال 95 درصد بهترین حالت از نظر استخراج رنگ انتخاب شد. راندمان استخراج رنگ از گوجه فرنگی و پودر گوجه فرنگی به ترتیب 0.14 و 0.24 درصد (وزنی/وزنی) تعیین گردید. هم چنین درصد خلوص لایکوپن در رنگ استخراج شده 82.65 درصد به دست آمد. رنگ استخراج شده در روغن آفتابگردان در 4 درجه سانتی گراد پس از سه ماه انبارداری کاملا پایدار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 163 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KRINSKY NORMAN I. | JOHNSON ELIZABETH J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  459-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3975
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3975

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  565-570
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  969
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

اهداف: کاروتنوئیدها رنگ های پرمصرف در صنعت غذا با منشا گیاهی و میکروبی هستند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر ضدمیکروبی رنگدانه کاروتنوئیدی استخراج شده از میکروکوکوس روزئوس بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر سلول های میکروکوکوس روزئوس با سانتریفیوژ ته نشین شدند و 10میلی لیتر استون به آنها اضافه و توسط هموژنایزر هموژن شدند. در ادامه سوسپانسیون هموژن، سانتریفیوژ، مایع رویی جمع آوری و رنگدانه های کاروتنوئیدی با حجمی برابر از پترولیوم اتر استخراج شدند. محلول های رنگی پس از فیلتراسیون، به وسیله تغلیظ کننده چرخنده تغلیظ شد و سپس به وسیله خشک کن انجمادی به حالت پودری درآمد. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک صورت گرفت و میزان حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی باکتری (MBC) با روش رقت آگار محاسبه شد. به منظور تحلیل آماری آزمون توکی و نرم افزار آماری Minitab 16 به کار رفتند. یافته ها: رنگ استخراج شده از میکروکوکوس روزئوس بر رشد تمام باکتری های مورد آزمون موثر بود، باسیلوس سرئوس و سالمونلا اینتریتیدیس به ترتیب بیشترین (12/4میلی متر) و کمترین (10/9میلی متر) حساسیت به رنگ استخراج شده در غلظت 5میلی گرم بر میلی لیتر را داشتند. سالمونلا اینتریتیدیس بیشترین MIC (64میلی گرم بر میلی لیتر) را داشت و در غلظت های مورد آزمون رنگ استخراج شده، تنها برای میزان MBC سالمونلا اینتریتیدیس مشاهده نشد. اثر ضدمیکروبی رنگ استخراج شده بر باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی بیشتر بود. نتیجه گیری: رنگ استخراج شده از میکروکوکوس روزئوس، رنگی با منشا طبیعی است و فعالیت ضدمیکروبی دارد. اثر ضدمیکروبی آن بر باکتری های گرم مثبت مورد آزمون نسبت به باکتری های گرم منفی بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 969

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  8-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

رنگدانه هایی که در آبزیان مورد استفاده قرار می گیرند دارای تنوع زیادی هستند و از این رو کارهای زیادی در این زمینه انجام گرفته است. این رنگدانه ها نقش اساسی در بازار پسندی ماهیان زینتی بر عهده دارند. گورامی ها به دلیل مقاومت زیاد، زیبایی، تنوع بالا و صلح جویی و سازگاری شان با سایر ماهیان بسیار مورد توجه می باشند. هدف از این بررسی تهیه یک فرمول غذایی ارزان قیمت جهت ایجاد رنگ مناسب در پوست ماهی گورامی طلایی می باشد. تعداد 210 عدد ماهی گورامی طلایی با میانگین وزنی 5 گرم (بدون در نظر گرفتن جنسیت) به صورت تصادفی در 21 آکواریوم مستقر شدند. این آزمایش در 3 تیمار با 3 تکرار انجام گردید. این ماهیان با گیاهان پنیرک و گشنیز که حاوی رنگدانه بتاکاروتن طبیعی می باشند، در غلظت های مختلف 6درصد،4 درصد،2 درصد، به میزان 4درصد وزن بدن و در مدت 60 روز تغذیه گردیدند. میزان کاروتنوئید موجود در پوست ماهیان توسط آزمایشات طیف سنجی مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول (میلی گرم در لیتر) و pH بر اساس استاندارد تعیین شد. طرح آزمایشی به صورت تصادفی و آنالیز آماری به کمک آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. در پایان دوره آزمایش ماهی های تغذیه شده با جیره پنیرک(در همه غلظت ها) در کنار جیره تجاری بیومار حداکثر تجمع رنگدانه را در پوست نشان دادند (P<0.05). اگر چه بین این تیمار و تیمار گشنیز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید ((p<0.05 نتایج نشان داد که رنگدانه های طبیعی پنیرک و گشنیز در ایجاد تغییرات رنگ در پوست ماهی گورامی طلایی، تاثیر به سزایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  483-494
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
litScript