نتایج جستجو

72

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  100
 • صفحات: 

  131-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مطالعه نهشته های دونین پسین-کربنیفر پیشین در کرمان به شناسایی بیش از 14 تاکسا از قطعات میکروسکوپی ماهی های غضروفیchondrichthyes) ) در این منطقه انجامید. فراوانی قطعات به-ویژه در نهشته های فامنین قابل توجه بود. فراوانی قابل توجه protacrodonts و phoebodonts خاص فلات قاره کم ژرفا نسبت به انواع ژرف زی، بیانگر ژرفای کم محیط رسوبی در زمان فامنین است. مجموعه کندریکتین های فامنین برش هوتک با زیای موجود در برش چاهریسه اصفهان قابل مقایسه هستند که نشان از شرایط یکسان محیطی در زمان فامنین در حوضه ایران مرکزی دارد. حضور گونه Deihimmansureae در لایه های duplicata zone نشان می دهد که گستره سنی این گونه تا تورنزین پیشین ادامه می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

مجموعه غنی از مرجان های کربنیفر در سازند سردر، در برش چینه شناسی زلدو وجود دارد. پس از آماده سازی نمونه ها، بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از مرجان ها و میکروفاسیس افق های دارای این سنگواره ها برای تشخیص متغیرهای محیطی مطالعه شدند. اجتماع مرجانی مورد مطالعه به دیرینگی باشکیرین (کهن ترین اشکوب کربنیفر پسین) است و در 2 افق قراردارد، بر پایه ژئومتری کلنی ها و فاصله میان آنها، فراوانی و توزیع مرجان ها و نیز مطالعه ریزرخساره، زیستگاه مرجان های افق اول از نوع ”چمنزارهای مرجانی ساب نوع “B1 است و افق دوم یک ”بیوستروم مرجانی ساب نوع “C2 را تشکیل می دهد. این مرجان ها در محیط های لاگون به سوی سد و در دریای باز به سوی سد در یک سکوی کم ژرفا گسترش داشتند. مجموعه مرجانی مورد مطالعه، در آب های کم ژرفای گرم و شفاف با شوری عادی و اکسیژن بالا در زون نوری زندگی می کردند. مرجان های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella وHeintzella  با بیشترین فراوانی، چهارچوب اصلی این مجموعه را تشکیل می دهند. کلنی های روگوزایFomichevella  و Minatoa بیشترین گوناگونی و کلنی تابولای Michelinia کمترین فراوانی و گوناگونی را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  165-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

برش بناریزه (سازند شیشتو 2) در جنوب خاوری اصفهان، ایران مرکزی قرار گرفته است. ستبرای رسوبات کربنیفر زیرین در برش بناریزه در حدود 210 متر برآورد شده است. بخش قاعده سازند شیشتو 2 در این برش توسط رسوبات آبرفتی و در بخش رأسی، سازند سردر با یک ناپیوستگی همشیب روی آن قرار گرفته است. سنگ شناسی عمده سازند شیشتو 2 در برش بناریزه شامل: سنگ آهک، سنگ آهک مارنی، مارن و شیل همراه با خرده های کرینویید، براکیوپود و مرجان است. در این مطالعه 8 جنس از اسکلریت های هولوتورین، متعلق به 4 خانواده: (Calclamnidae, Achistridae, Palaeocaudinidae, Theelidae) معرفی شده اند. اسکلریت های هولوتورین شناسایی شده در سازند شیشتو 2 شامل:  Eocaudina subhexagona, Eocaudina ovalis, Microantyx permiana, Mercedescaudina langeri, Protocaudina hexagonaria, Achistrum monochordata, Thalattocanthus consonus, Eocaudina septaforminalis است. بر پایه مطالعات استراتیگرافی این اسکلریت ها، سن تورنزین- ویزئن برای نهشته های کربنیفر زیرین در این برش پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

GEOPERSIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14198
 • دانلود: 

  14095
چکیده: 

A Mississippian miospore assemblage has been recorded from well A in the Persian Gulf in Iranian offshore, for the first time. Fifteen species of spores have been recognized in the Early carboniferous assemblage of this well which the most important of them are: Spelaeotriletes arenaceus, Aratrisporites saharaensis, Spelaeotriletes balteatus, Spelaeotriletes triangulus and Radiizonates arcuatus. Comparing this assemblage with their coevals from the North Africa, Middle East, Western Australia and South America reveals a very close similarity indicating the Gondwanic nature of the assemblage. Also, the carboniferous strata in this area can be correlated with the Berwath Formation in Saudi Arabia. Based on the palynological data two hiatuses have been rcognized at the base and top of the carboniferous strata.

آمار یکساله:  

بازدید 14198

دانلود 14095 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  121-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1233
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

بررسی بازوپایان و کنودونت های سازند مبارک در برش کلاریز سن تورنزین پیشین تا ویزئن میانی را نشان می دهد. گونه هایی نظیر  Bispathodus aculeatus aculeatus, Bi. stabilis, Spinocarinifera nigra, Shumardella sp. سن تورنزین پیشین را برای قاعده برش نشان می دهند. همچنین سن بخش میانی با یافته شدن گونه هایی مانند Tomiproductus vaughani, Tomiopsis sp., Polygnathus flabellus, P. rostratus, P. longiposticus, Clydagnathus cavusformis برابر تورنزین میانی-پسین است. بخش بالایی نیز بر اساس وجود گونه هایی مانند Marginatia kinghirica و Buxtonia cf. praejuresanensis سنی برابر ویزئن پیشین-میانی دارد. بر اساس پراکندگی گونه های بازوپا و کنودونت، سه زیست زون محلی در ستون چینه نگاری شناسایی شده است. زیست زون 1 (تورنزین پیشین): این زون با اجتماع گونه های شاخص زیر شناخته می شود  Spinocarinifera nigra, Rossirhynchus adamantinus, Shumardella sp., Cleiothyridina transversa, Bispathodus aculeatus aculeatus, Bi. stabilis, Polygnathus communis communis, P. inornatus .  زیست زون 2 (تورنزین میانی- پسینTomiproductus vaughani, Tomiproductus elegantulus, Tomiopsis sp., Scabricosta sp., Tylothyris planimedia, Syringothyris altaica, Leptagonia analoga, Leptagonia cf. regularis, Ripidomella michelini, Athyris hibernica, Spirifer missouriensis, Schelwienella sp., Leptagonia cf. regularis, Torynifer sp., Polygnathus flabellus, P. longiposticus, P. inornatus, P. aff. inornatus, P. rostratus, P. sp., P. communis communis, Bispathodus stabilis, Pseudopolygnathus primus, Clydagnathus cavusformis.   زیسـت زون 3 (ویزئـن پیشیـن- مـیانـی): گـونـه هـای شاخـص در ایـن زیسـت زون عبارتنـد از  Buxtonia cf. praejuresanensis, Megachonetes sp., Actinoconchus lamellosus, Orthotetes batesvillensis, Marginatia cf. kinghirica, Balakhonia sp.  سازند مبارک به صورت پیوسته روی سازند جیرود قرار گرفته است در حالی که با یک ناپیوستگی توسط سازند دورود پوشیده می شود و نشانگر نبود چینه ای ویزئن پسین تا قزلین است که حاصل عملکرد فاز خشکی زایی هرسی نین است.

آمار یکساله:  

بازدید 1233

دانلود 241 استناد 0 مرجع 2
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  94 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

سازند مبارک گسترش خوبی در برش های شمال شهرستان دامغان دارد. سنگ شناسی این سازند در برش مطالعه شده از سنگ آهک دارای سنگواره، آهک مارنی و شیل خاکستری تشکیل شده است. با مطالعه بازوپایان سازند مبارک در برش لب رود، 23 جنس در 31 گونه از این گروه شناسایی شدند که حضور سنگواره های شاخص: Rossirhynchus adamantinus (Gaetani, 1964), Tomiproductus elegantulus (Tolmmachev, 1924), Pustula cf. altaica (Tolmachev, 1924), Leptagonia analoga (Phillips, 1841), Hemiplethrorhynchus crassus (Gaetani, 1968), Tylothyris cf. planimedia (Cvancara, 1958), Lamellosathyris aff. Lamellose (Leveille, 1835), Punctospirifer aff. Scabricosta (North, 1920) زمان تورنزین تا ویزئن پیشین را برای سازند مبارک در این برش مشخص می کند. بر پایه حضور گونه ها، 4 زیست زون تجمعی از بازوپایان پیشنهاد می شود. در این برش، سازند مبارک از پایه به گونه ای همشیب روی سازند جیرود نهاده شده است و در بخش بالایی با یک ناپیوستگی در زیر سازند دورود قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

نهشته های کربنیفر درناحیه دارچاله در 70 کیلومتری جنوب شرق اصفهان با ضخامت 323 متر، به طور عمده از سنگ های کربناته و تخریبی تشکیل شده است. مرز پایینی نهشته های کربنیفر در این ناحیه با رسوبات آبرفتی پوشیده شده است، مرز بالایی آن با رسوبات پرمین به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. با توجه به ویژگی های سنگ شناسی، هفت واحد سنگ چینه ای در ناحیه مذکور شناسایی شده است. این واحدها به صورت هم شیب بر روی هم قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات پتروگرافی و شواهد صحرایی رسوبات منطقه مذکور در 4 زیرمحیط رسوبی (ساحل، پهنه جزرو مدی، لاگون و سد) و در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال تکامل یافته اند. آنالیز چینه نگاری سکانسی براساس روش مارتین- چیولت منجر به شناسایی بخش های LST، TST و HST مربوط به 3 سکانس رسوبی رده سوم در نهشته های مورد مطالعه شده است. این سکانس ها توسط مرزهای سکانسی نوع 2 و 1 از یکدیگر تفکیک شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  94 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  217-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

در گذر دونین - کربنیفر به دلیل تغییر شرایط محیطی (بالا آمدن جهانی سطح آب و رخداد زیستی هنگنبرگ)، تغییرات ژئوشیمیایی در غلظت عناصر رخ داده است که برخی از آنها به عنوان ردیاب شاخص برای شناسایی منشا رسوبات و همچنین بررسی نوسانات سطح آب به کار می روند. در این گذر تغییرات Sr با تغییرات سطح آب رابطه عکس و با مقدار نهشته شدن رسوبات رابطه مستقیم دارد. عناصر راهنما مانند Al, Ca, Mg, Mn, Fe, Sr معرف شرایط محیط رسوب گذاری مرز دونین - کربنیفر بوده و تغییرات آنها به دلیل تاثیرات درونی و بیرونی محیط اعم از  pH, Ehو آب و هوا و ... است. مطالعه پیش رو به بررسی نحوه تغییرات عنصری در مرز دونین - کربنیفر(سازندهای خوش ییلاق و مبارک) در برش لب نسار پرداخته است. تغییرات عنصری در پوسته براکیوپودها و رسوبات دربرگیرنده در محدوده مرز دونین - کربنیفر روند مشابهی دارند که گویای برجا بودن نمونه های فسیلی برداشت شده در منطقه بوده و محیط زندگی موجودات یاد شده و محیط رسوب گذاری رسوبات دربرگیرنده آنها دریایی نیمه بسته تا باز با شرایط احیایی در نظر گرفته شده است. شیل های سیاه در این گذر، دارای مقدار عناصر خاکی کمیاب سبک بیشتری نسبت به عناصر خاکی کمیاب سنگین هستند که تاییدی بر منشا قاره ای آنهاست. تغییرات عناصری همچون منگنز، آهن، سدیم و ... در مرز دونین - کربنیفر اشاره به کم منیزیم بودن کلسیت در پوسته فسیل ها و رسوبات دربرگیرنده آنها دارد. تغییر مقادیر منگنز و استرانسیم تابع نوسانات سطح آب دریا است که خود بر مقادیر دیگر عناصر همچون آهن، آلومینیم، تیتان، منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم و ... تاثیر گذاشته است. مقدار متوسط سدیم در گذر دونین - کربنیفر در برش لب نسار نشان دهنده شوری متوسط است.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHOURI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20537
 • دانلود: 

  17891
چکیده: 

Conodonts of Khoshyeilagh Formation, the most complete section of Devonian rocks in the Alborz Mountains, northern Iran, has been studied, and subspecies of the genera Icriodus, Bipennatus, Polygnathus, Pelekysgnathus, Ancyrodella, Palmatolepis, Bispathodus, Scaphignathus, Clydagnathus, Gnathodus, Scaliognathus and Dollymae have been obtained from the studied section. The faunas indicate an Eifelian to Tournaisian age. The falsiovalis, Late rhomboidea-Early marginifera, Latest marginifera-trachytera, Middle expansa-Middle praesulcata, bouckaerti and anchoralis-latus conodont zones have been identified in the formation. Six new species are described: Icriodus ariaei, Ic. alborzensis, Ic. khoshyeilaghensis, Polygnathus klapperianus, Pelekysgnathus housei and Pe. talenti.

آمار یکساله:  

بازدید 20537

دانلود 17891 استناد 0 مرجع 0
litScript