نتایج جستجو

815158

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

81516

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AIBINU A.M. | RAHMAN N.A. | SALAMI M.J.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  161-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6212
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6212

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LEE S.G. | BAE S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  417-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4601
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4601

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HADRI K.

نشریه: 

JOURNAL OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  148-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6862
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6862

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PACKER M. | FOWLER M.B. | ROECKER E.B.

نشریه: 

CIRCULATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  2194-2199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4318
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4318

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SLATER S.

نشریه: 

MANAGING SERVICE QUALITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  230-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5779
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5779

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CALK J.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  86-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3080
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3080

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VARNALI K. | TOKER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7845
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7845

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WEILBACHER M.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7729
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7729

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TABRIZI S. | MORTAZAVI S.A. | KAMALINEJAD M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  259-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6203
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6203

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript